10_Emner
Id Dato Årstal Emne Søgeord Emne side Felt1
1
1947 Jerslev Sygeplejeforening 25 års jubilæum, lætrer Bo formand 1922, centralbestyrer i Sterup Oskar Nielsen blev kasserer, oplistet flere bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne, sognefoged Skræm 002
2
1951-1953 Jerslev Sogns Sygekasse Edvard Skræm aflagde beretning på generalforsamlingen, Weinreich Olsen oplæste regnskabet, navne på bystyrelsen, flere generalforsamlinger 003
3
1953-1955 Jerslev Sogns Sygekasse formand lærer Rasmussen aflagde beretning, har 482 medlemmer, takker sygeplejerske Fru Jensen for hendes store arbejde, bestyrelse oplistet, flere generalforsamlinger, åbningstider for tuberkulosestationerne 004
4
1956-1958 Jerslev Sogns Sygekasse lærer Rasmussen aflagde beretning og oplæste regnskabet, 480 medlemmer, Karen Margrethe Sørensen ny sygeplejerske 1956, Olga Christensen ny sygeplejerske 1957, søger ny kasserer efter Weinreichs fratræden, kontor Nørregade 5 åbningstider 005
5
1958-1959 Jerslev Sogns Sygekasse købmand H. Weinreich Olsen og sognefoged Edvard Skræm fik begge den kongelige fortjenstmedalje for 38 års tjeneste i foreningen, kommunen overtage sygeplejen fra oktober 1958, formand frisør Christian Christensen oplyser, at sygekassen indfører tandpleje 006
6
1952-1961 Jerslev Sogns Sygekasse gartner Richard Larsen aflagde beretning, liste over valgte bestyrelsesmedlemmer, flere generalforsamlinger, ønske om nye lokaler 007
7
1964-1966 Jerslev Sogns Sygekasse Formand Richardt Larsen aflægger beretning, nu 2019 medlemmer, flere generalforsamlinger, kontorlokaler hos bagermester Harry Petersen borgergade 1965, fru Anna Rasmussen kasserer 008
8
1957-1966 Jerslev Sogns Sygekasse fru malermester Rasmussen ny kasserer efter Weinreich 009
9
1960-1962 Jerslev Sogns Sygekasse Poul Elis Christensen ny opkræver, 1961 næstformand Richardt Larsen aflægger beretning og omtalte den nye sygekasselov, 1854 medlemmer 010
10
1967-1969 Jerslev Sogns Sygekasse formand Søren Gade aflægger beretning, kontingent 60 kr. A medlem 66 kr. B medlem 011
11
1950 Hellum Sogns Sygekasser formand lærer Vagn Vagn Aage Nielsen aflagde beretning 012
12
1951 Jerslev Ungdomsforening Dilettant "Vi Marcherer", nytårsbal, påbegyndt gymnastik, Gunnar Larsen formand, kasserer Anker Nielsen Vangen, dilettant "Den farende Svend" ungdomsmøde i præstegården, Pastor Grell holdt foredrag 001
13
1950-1953 Jerslev Ungdomsforening Luciafest, formand Gunnar Larsen aflægger beretning, ophævelse drøftes, amatøraften, nytårsfest, ungdomsmøder i præstegården, Samariterkursus 002
14
1955-1961 Jerslev Ungdomsforening 4. maj fest, formand Thorkild Bertelsen aflagde beretning, friluftsforestilling "Henrik og Pernille" gymnastikopvisning 003
15
1953-1955 Jerslev Ungdomsforening formand lærer Gunnar Larsen aflagde beretning, julemøde, Jørgen Bitsch viser filmen "Tværs gennem Afrika" Dilettant "Genboerne" 004
16 20/4 1963 Adventisterne Den nye adventist kirke i Jerslev indvies i dag 001,002
17
1963 Adventisterne en større artikel om Syvendedags adventisterne, fra 1860 i USA, 1889 i Jerslev, fik bygget det første forsamlinghus i Danmark i Algade det nuværende Fanøgade 4, første adventistskole i Hellum 1890, i Jerslev holdtes skole i nr. 12 hos urmager Niels Peter Ovesen, senere i algade, nu Fanøgade 4 003,004
18
1952-1953 Adventisterne mange foredrag arrangeret af Jerslev Friskole, adventistskolen, ungdomsstævne i Jerslev Forsamlingshus, flere møder i Jerslev Forsamlingshus 005
19
1961-1962 Adventisterne Missionsuge i Jerslev friskole, velfærdskursus for adventister, distriktsmøde i Jerslev Forsamlingshus 006
20
1962 Jerslev Indre mission missionsuge i Jerslev forsamlingshus, Horn Andersen, Engmark, Oxvig, Corneliussen, Henriksen, Christensen 001,002
21
1958-1959 Jerslev Indre mission missionsuger i forsamlingshuset, basar til fordel for Sudanmissionen, telt ved Mustedlund, unge hjems aften, kirkens korshær, KFUM og K holder møder, Kristelig lytterforening har møde 003
22
1958-1961 Jerslev Indre mission IM kredsmøde, flere møder, unge hjem, kvindekredsen, flere gange afholdt basar med stor omsætning 004
23
1960 Jerslev Indre mission Unge hjems aften Lennestved, Sudankvindekreds har basar, Kristelig lytterforening har møde i Sterup 005
24
1961-1962 Jerslev Indre mission Ungdomsmøde med god tilslutning, Unge hjems møder, Kirkelig forening for indre mission har møderække i forsamlingshuset, mange forskellige møder med foredrag bl.a. "Danmark-Rom-unionen-Fællesmarkedet" ved Harald Høgsbro Dronninglund 006
25
1937 Nørager Mejeri Jerslev stor artikel om Nørager mejeri i VT. Opført i 1887 og har 50 års jubilæum. Oplistning af mejeriets formænd og kasserer gennem tiderne. 001,002
26
1957-1956 Nørager Mejeri Jerslev formand Christian Risager aflægger beretning på generalforsamlingen, ønske om tilslutning til Pakkecentralen i Hjørring, Thorvald Simonsen ny mælkehandler, mejeriet overtager mælkekørslen og tilbud på kørsel er i udbud 003
27
1955-1961 Nørager Mejeri Jerslev nedgang i mælkemængden, formand Holst Hansen aflagde beretning på generalforsamlingen, ekstra ordinær generalforsamling går ind for mejeriernes overtagelse af kærnecentralen "Vendsyssel", Jørgen Christensen ny mælkehandler, Harald Jensen aflagde beretning 004
28
1971 Nørager Mejeri Jerslev sidste generalforsamling, da mejeriet sammenlægges med Brønderslev mejeriselskab til oktober 006
29
1886 Klæstrup Andelsmejeri omtale af andelsmejeriernes historie i VT, i Klæstrup oprettedes Vendsyssels første andels mejeri i 1886, mælk afregnedes i kander til 0,5 øre pr. kande 007,008
30
1952-1967 Nørager Mejeri Jerslev 6/12 1952 mejeribestyrer Emil Christensen bliver 60 år, 6/12 1967 Emil Christensens 75 års dag, 1963 Henry Madsen antaget som ny mejeribestyrer, 30/9 1967 tankbiler og engangsemballage indføres 009
31
1963 Nørager Mejeri Jerslev mejeribestyrer Emil Christensen trækker sig tilbage efter 39 år 010
32 24/9 1986 Jerslev Messen billede af cykelrickshaw med Stisen i sadlen , Sig Sigurd Green Nielsen og kroejer Henning Dyremose i anhængeren, 12 handlende på efterårs messen på Jerslev kro 001,002
33
1987 Jerslev Messen Jerslev Messen flyttet til hallen ved Toftegårdsskolen, topunderholdning ved Keld og Hilda 003,004
34 25/4 1987 Jerslev Messen Demonstration af blomsterbinding, opvisning af modetøj, Preben Thomsen og Torben Stisen melder alt klar til årets messe 005
35 11/4 1987 Jerslev Messen præsentation af messeplakat, Torben Stisen, Folmer Jensen, Preben Thomsen, Mogens Christensen, turistforeningen med, husflidsforeningen har arbejdende stand 006
36
1987 Jerslev Messen afholder torvemarked ved Jerslev byggemarked, Torben Stisen og Erik Birkmos er meget tilfreds med forløbet 100 besøgende , billede af slagterens spegepølser, som Susanne langer over disken 007
37
1988 Jerslev Messen Mogens Christensen ny formand for Jerslev Handelsstandsforening, messen gentages til efteråret i Hedegårdsskolens hal Torben Stisen 008
38 27/4 1987 Jerslev Messen stor succes igen med Keld og Hilda, 1500 gæster besøgte messen, bamsekranen som borgerforeningen havde gav et overskud på 5000 kr. som går til ungdomsarbejdet i Jerslev 009,010
39
1987 Jerslev Messen solid opbakning af messe i Jerslev, Keld og Hilda er topunderholdning 011,012,013
40
1987 Jerslev Messen Borgmester P.N. Jensen åbner messen med roser til alle de mange aktiviteter der er i Jerslev, billede af bamsekranen Jens Peter Jensen, Henning Thomsen og Kurt Bering 014
41 24/3 1987 Jerslev Messen omtale af messen på Jerslev Siderne messestande er solgt Torben Stisen og Preben Thomsen 016
42 21/4 1991 Jerslev Messen fysioterapeut Marianne Strube havde travlt på messen, Preben Thomsen gør sin stand klar 017
43
1990 Jerslev Messen Det er nu Idrætsforeningen der arrangerer messen med 35 udstillere Brønderslev kommune med temaet: "Land og By i fremdrift" 018
44
1991 Jerslev Messen Messeplakat, Jerslev-Hellum Sparekasse er hovedsponsor, JSI er arrangør 019
45 22/4 1991 Jerslev Messen 1650 besøgende billede af børn der spiller Hugo Brian Vestergaard, Johnny Jensen, Kim Jensen, overskud på ca. 20000 kr. 020
46 19/4 1991 Jerslev Messen John Pedersen sælger moster Annas spegepølse på messen, billede og omtale 021
47 12/3 1991 Jerslev Messen Jannie og far samt Birthe Kjær underholder, konditest ved Marianne Strube 022
48
1950-1951 Aftenhøjskolen lærer Harald Thomsen formand, har holdt 8 foredragsaftener med mange deltagere, Poul Schou " de tomme kirker", lærer Hillgaard "Hjem og Skole og deres gensidige ansvar", forfatter Hans Poulsen et literært foredrag, de forskellige foredragsemner under ét tema: Hvad en familie bør vide, Sørensen Melholt "Bag fængselets mure" 001
49
1951-1953 Aftenhøjskolen Kofod foredrag om hjemmene og de unges videreuddannelse, Herget om skolelægens gerning, Torpe "Hvor hjemmene svigter opdragelsen", A. Christiansen " I Neonlysenes skær", en nævningesag opføres, Jens Baggesen og frue "opførte" "Hun som bærer templet" 002
50
1953-1959 Aftenhøjskolen forstander Jakobsen, Stidsholt " Ungdomsproblemer i det 20. århundrede", ingen aftenhøjskole i vinter 1953, for få unge mødte op til aftenskole, dog god tilslutning til engelsk, arbejdsteknisk skole har haft kurser, 1959 aftenundervisning i tre fag, engelsk , dansk, regning 003
51
1959-1961 Aftenhøjskolen Bjørnsbak Andersen om Steen Steensen Blicher, Haakon Baggesen om Island, Kaarsbo om ungdommens problemer, Ottesen Kettrupgård om "Vore børn og os selv", Gunner Bertelsen læste "Niels Ebbesen" 004
52
1961-1962 Aftenhøjskolen forstander Drewsen Borris landbrugsskole om atomkraft, Vagn Bro om hjemmet og farten, rundbordssamtale over temaet: er vi tilfreds med vort samfund. 006
53
1957-1959 Biografen 53 biografannoncer, f.eks. Første danske farvelystspils film "Kispus", og "Jeg skød Jessie James" Western forbudt for børn 001
54
1953-1956 Biografen 47 biografannoncer, f.eks. "Husmandstøsen" med optagelser fra Hjallerup marked, "uartig med sød" første gang en tredimensional film, "Sheriffen fra Arizona" hele entreen til Ungarns hjælpen, gratis film for pensionister og invaliderentemodtagere 002
55
1961-1962 Biografen 24 biografannoncer, f.eks. Vivi Baks første udenlandske farvefilm "Pas på pigerne", salen renoveres. Der var jævnstrøm i Jerslev, så lyset blev lavet med kulbuelys 003
56
1959-1961 Biografen 55 biografannoncer, f.eks. "Ungarn i flammer" med dansk tale, Morten Korch "Det skete på Møllegaarden" ugen ud 004
57
1960-1962 Lokalforeningen 1/11 1960 25 års jubilæum, formanden Harald Jensen Klæstrup bød velkommen, generalforsamling formand Jens Bæk Flyvbjerg aflagde beretning, flere generalforsamlinger, der opføres pakhus og siloanlæg 1962 002
58 23/3 1988 Lokalforeningen åbent hus ny pillefabrik, tre mill. Kr. investering fortæller afdelingsleder Villy Jørgensen, 12/4 1988 silobrand 004
59 14/3 1990 Lokalforeningen Byggeri af ny lagerhal, der kan rumme 5 mill. Kilo korn, Henning Sørensen ny afdelingsleder 003
60 11/10 1982 Jerslev Samvirke Jerslev Borgerforening tager initiativ til, at der oprettes et Samvirke Henning Pedersen udtaler sig om hvad samvirket skal tage sig af. Marked uden for Samvirket de første år. 25 foreninger med også JSI 001
61 21/9 1982 Jerslev Samvirke Torvedag med KFUM spejderne, gav underskud på 1100 kr. 002
62 22/9 1984 Jerslev Samvirke Høstfest for land og by med cabarét, billede af Tove og Carsten Beck på høstarbejde 003-006
63 16/4 1987 Jerslev Samvirke Borgmester P.N.Jensen og erhvervschef Ole Riis til panelmøde om et eventuelt industrihus byggeri i Jerslev, også P pladsproblemer 007,008,012
64 9/12 1986 Jerslev Samvirke første nummer af Seniornyt på gaden, Jerslev Siderne i Oplandsavisen 010
65 1/3 1987 Jerslev Samvirke Samvirket skal genoplives, hvilket sker med denne bestyrelse: Kurt Bering, Kirsten Jacobsen, Børge Arentsen, Børge Kristensen, og Kaj Styrishave 011,014
66 27/3 1988 Jerslev Samvirke Samvirket udvidet Bjarne Christensen nyvalgt, samvirket kan gøre Jerslev stærkere 013
67 21/4 1987 Jerslev Samvirke Jerslev får en Vejviser, Børge Arentsen ny formand, Kurt Bering kasserer 014
68 7/7 1988 Jerslev Samvirke Vejviseren ude i tre ekstra byer, Mylund, Sterup, Hellum, initiativpris til samvirket 015
69 26/6 1988 Jerslev Samvirke Ole Jacobsen holder båltalen ved Samvirkets Sankt Hansfest, Samvirket optages i Brønderslev Erhvervsråd 016
70 7/3 1989 Jerslev Samvirke Borgermøde med debat om Jerslevs fremtid, ønsker mere udvikling med virksomheder til byen, billede: Mogens Jensen stiller spørgsmål, Amtsborgmester Søren Madsen viste film, billede Børge Arentsen, Finn Graa Jacobsen, Laurits Østergaard, Erling Andreasen om amtets opgaver 017,018
71 18/3 1991 Jerslev Samvirke Børge Arentsen tilbage som formand, Carsten Kristiansen ny Hassingboe underholder, oplæsning ved Ida og Karsten Stephansen "Høst i gamle dage" film i forsamlingshuset Tage Houmann underholder og spiller 019
72
1992-1993 Jerslev Samvirke Nyttig Vejviser, populær film om høst i gamle dage, vist af Skæve Lokalhistorisk Forening, Kaja Rosenvinge og Oluf Nielsen nyvalgte 020
73
1993 Jerslev Samvirke Hanne Svensmark holder årets båltale, syvende udgave af Vejviseren 021
74 12/10 1993 Jerslev Samvirke DGI konsulent Bent Larsen kommer med oplæg til et velfungerende foreningsliv i lokalsamfundet 022,023
75
1994 Jerslev Samvirke Kaja Rosenvinge formand igen, nye medlemmer i Samvirket fortæller Kaja Rosenvinge på repræsentantskabsmødet 024
76
1995 Jerslev Samvirke Kaja Rosenvinge fortalte på repræsentantskabsmødet at de havde deltaget i møde om Hydrokrydset, ny vejviser på gaden, vil puste nyt liv i Jerslev 025
77 20/6 1994 Jerslev Samvirke blæsten gjorde, at der ikke blev tændt Sankt Hans bål, Squaredance opvisning, Lis Andersen var årets båltaler 026
78 22/6 1996 Jerslev Samvirke Svend Vangsted holder årets båltale, underholdning af sækkepibespillerne Casper Nellemann og Jesper Knudsen, børnehave børn har lavet heksen, projekt Jerslev sat i værk 027
79 26/8 1996 Jerslev Samvirke Cirkus Charlie, børnene var cirkusartister for en dag, vil ikke længere stå for sankt Hans fester, julebanko 028
80
1999 Jerslev Samvirke Søren Ryge Petersen fortalte om Anders og Julius 029,030
81
2000 Jerslev Samvirke opsparede penge glæder lokalsamfundet, planer om svømmebassin i Jerslev opgivet, 5000 kr. som kom ind for salget af Flyvbjerg forsamlingshus er blevet til 36000 kr. fordeles til Plejehjemmet, Jerslev og Sterup Forsamlingshuse, Klæstrup og Hellum multihuse 031,032,034
82 19/5 2000 Jerslev Samvirke 13. gang Vejviseren udkommer 032,034
83 21/3 2001 Jerslev Samvirke Joan og Carsten Vagn-Hansen underholder og fortæller om sundhed, vejviser for 2001 på gaden 033
84 20/3 2006 Jerslev Samvirke Verner Knudsen nyt medlem og blev formand, Samvirket stiftet for 23 år siden, Vagn Weidemann ny næstformand, årets vejviser på gaden 035
85
2002 Jerslev Samvirke Elert Voldbæk ny formand, penge til legepladser, BAS Brønderslev får 1000 kr. 14 foreninger er nu medlemmer 036
86 17/8 2008 Jerslev Samvirke 25 års jubilæum, vejviseren på gaden, 23/4 2009 Samvirket nedlægges da formålsparagraffen ikke kan efterleves, vejviseren udgives fortsat 037
87
2007 Jerslev Samvirke Mere farve på Vejviseren, støtter spejderne 038