Borgen, Jagtforening, Dagplejen
Id Dato Årstal Emne Søgeord Bind side
1
2006 Børn i Jerslev Dagplejerenes dag. Billede 1-2: Børn og dagplejere samles ved den gamle skole i Borgergade. Billede 3-4: Børnene leger i Rosengårdens have. Billede 5: Der afsluttes i Anlægget. Billede 6: Improviseret puslebord. 001, 002, 003
2 1/12 2010 Børn i Jerslev Børnehaven Smørhullet har i nogle måneder arbejdet med temaet "Kend din kommune", de besøgte Rådhuset og borgmester Len Hansen. Børnene har været meget interesseret, fortæller leder af Børnehaven Smørhullet, Inge Hove. Billede: Lene Hansen præsenterede børnene for den gamle byrådssal. 004
3
2005 Børn i Jerslev Jerslev Børnehaves julefrokost på Den gamle skole. 4 billeder fra julefrokosten. 005
4

Børn i Jerslev Fire små skoler i Brønderslev kommune har været prisen for den nye skolestruktur. Skolerne i Hellum, Mylund, Sterup og Jerslev. I Sterup er den gamle skole solgt til privat beboelse, i Mylund er skolens fremtid ikke afgjort. Erhvertsrådet fører forhandlinger om salg af skolen men Borgerforeningen har fået rådighed over gymnastiksalen. I Hellum råder byens foreninger over skolen. Sidste år var der mange aktiviteter i skolen men i år har ungdomsklubben ikke kunnet samle tilstrækkeligt tilslutning, siger formanden for idrætsforeningen, Arne Larsen. I Jerslev benyttes den gamle forskole af legestuer, ungdomsklubben og pensioniskforeningen. Verner Larsen fra ungdomsklubben siger at de også er glade for at have egne lokaler. Billede: Legestuen i Jerslev har fået deres eget lokale. På den måde kan de små deltagere sætte præg på lokalerne, siger en af lederne af legestuen, Else Kraglund. 006
5

Børn i Jerslev Billede: Legestuen i Jerslev er populær blandt de tre- til seksårige. Der læses historie, hygges og laves ting til at tage med hjem. For sjette år i træk er der legestue i den gamle forskole.Lejestuens leder Else Kraglund, Sterup, tog for 6 år siden initeativ til oprettelsen af legestuen. Forældrekredsen der står bag, består af Else Knudsen, Kirsten Jacobsen og Bodil Risager. 007
6 16/6 1993 Børn i Jerslev Dagplejegruppen fra Klæstrup havde stor succes med deres besøg hos lægerne Eddie Nielsen og Jakob Mertz i Jerslev. Børnene oplevede lægeklinikken på en anden måde og lægerne oplevede ligeledes børnene på en anden måde. Billede 1: Maria lægger hals til mens læge Eddie Nielsen kigger grundigt på den lille "patient". De andre børn fra dagplejen følger nøje med. Billede 2: Annika bliver vejet at målt af læge Jakob Mertz. 008
7 4/11 1993 Børn i Jerslev Der vises tegnefilm for de mindste på Jerslev Bibliotek, filmen handler om Peter haleløs og har dansk tale. 009
8 24/5 1994 Børn i Jerslev 28 børn fra Jerslev dagpleje, gruppe Y, skal på overnatningstur til bakkehytten i Svennum. De skal hygge sig med leg boldspil og torsdag aften er der nattøjsbal. 009
9 11/6 1994 Børn i Jerslev 28 børn fra Jerslev dagpleje, gruppe Y, skal besøge rhododendronparken og senere går turen til Falckstationen. Fortæller dagplejemor Bente Pølund. 009
10 5/6 1994 Børn i Jerslev Det er første gang alle dagplejemødrene i Jerslev og alle deres børn tager på udflugt i anlæget. Der bliver 19 dagplejemødre og 88 børn. 009
11 28/8-6/9 1994 Børn i Jerslev Ny legeplads i Jerslev nær den gamle skole. Både dagplejen og legestuen benytter ofte lokalerne i den gamle skole og har tit brug for udendørs legeplads. Ved en uformel indvielse fik legepladsen besøg af dagplejebørnene fra Klæstrup, der kom kørende i hestevogn. Billede 1: Legepladsen tager form. Billede 2: Legestuens personale og dagplejemødre har været med til at anlægge legepladsen. 009
12 15/7 1991 Børn i Jerslev Jerslev Bibliotek får besøg af Den rullende Børnefilmklub. 010
13 27/10 1991 Børn i Jerslev Dagplejegruppen Klæstrup skal på heldagstur til Munkens Klit. 010
14 3/12 1991 Børn i Jerslev Generalforsamling i Jerslev Børnehave forening. Aktivitetsniveauet har været lavt på grund af økonokiske problemer. Gitte Ravn Ørum, Annegrethe Mørk og Carsten Pølund blev alle genvalgt. Efter generalforsamlingen lavede forældrene adventskranse, dekorationer og kalenderpakker til børnene mens de hyggede sig med gløgg og æbleskiver. 010
15 20/5 1992 Børn i Jerslev Dagplejegrupperne i Jerslev etablerer en indianerlejr, de bliver klædt ud, sminket efter alle kunstens regler og synger indianersange. De har lavet collager med papir, spaghetti og andre materialer. Collagerne er opstillet i byens forretninger for at markere dagplejens dag. 010
16 23/9-12/9 1992 Børn i Jerslev Jerslev børnehaves mini-marked blev et tilløbsstykke. Ca 200 børnehavebørn med søskende, forældre og bedsteforældre mødte op. Der var tombola, kyssemaskine og boder, hvor der kunne købes vafler, pølser og kaffe. Overskuddet går til aktiviteter som det daglige budget ikke kan bære. 010, 011
17 17/8 1993 Børn i Jerslev Jerslev Legestue starter og alle børn op til børnehaveklassealderen kan deltage. Børnene bliver underholdt med lege, formning og andre aktiviteter. Der arrangeres desuden fastelavnsfest og juletræsfest. 010
18 13/4 1994 Børn i Jerslev De ældste børn fra dagplejegruppe "T" i Jerslev har været på besøg hos skoletandlægen. De yngste børn blev hjemme i legestuen. 010
19 15/5 1994 Børn i Jerslev Dagplejebørnene i Klæstrup har været på besøg hos Sonjas keramik i Mylund. Børnene fik udleveret en klump ler sammen med udfordringen til at lave et grimt hoved. Keramiker Sonja Pedersen lovede børnene at hun vil glassere og brænde deres kunstværk, så resultatet kan blive rigtig flot. Umiddelbart efter sommerfreien tager de på en endags tur til Brønderslev Kommunes feriekoloni Munkens Klit. 010
20 2/9 1989 Børn i Jerslev Børn i aldeen 0-6 år Jerslev og omegn kan glæde sig til en spændende sæson i Legestuen i den gamle forskole i Borgergade. Der er lagt en alsidigt program. Legestuens to ledere, Sussi Justesen og Susanne Zimmer, håber at nogle mødre som sædvanlig vil hjælpe med at aktivere børnene. 011
21 13/8 1990 Børn i Jerslev 2 artikler. Forældre svigter legestuen. Der er ingen der vil overtage posten efter Sussi Justesen, som leder af legestuen. Jeg håber bestemt, der kommer en snarlig løsning, for det ville være synd om legestuen skulle smuldre, fordi ingen vil tage sig af den rent praktisk, slutter Sussi Justesen. 011
22

Børn i Jerslev Jerslev Legestue for børn 0-6 år. Starter ny sæson. 011
23 7/2 1990 Børn i Jerslev Jerslev bibliotek viser tegnefilm for de yngste, Ringenes Herre for de større børn og månedens aktiviteter slutter med højtlæsning. 011
24 31/8 1991 Børn i Jerslev Legestue igen på Jerslev gamle skole. En kreds af forældre mødtes for at drøfte igen at legestue. Fremmødet var beskedent men en af initiativtagerne, lærer Susanne Zimmer, er ikke nervøs for tilslutningen, de skal nok møde op når først vi begynder, siger hun. 011
25 30/9 1986 Børn i Jerslev Billede: Jerslev Legestue i fuld gang med 27 børn. Det er ikke lykkedes at få en leder, så det er formanden for forældreforeningen, Jette Mønsted, sammen med nogle forældre der tager sig af børnene. Den situation er uholdbar, for jeg kan når som helst komme i arbejde, siger Jette Mønsted. 012
26 25/4-2/10 1987 Børn i Jerslev Jerslev Legestue har arrangeret en tur i Zoologisk Have i Aalborg. Gerda Dårbak oplyser at der vinteren igennem har været 30-35 børn. Legestuen klar til ny sæson. Leder er Sussi Justesen får hjælp af Bente Holmgaard, Susanne Zimmer og Kirsten Andersen. 012
27 2/7 1987 Børn i Jerslev 2 artikler. Sætteriets tegnekonkurrence. Vindere blandt de store børn blev: Jesper Boye, Samsøgade 6, Jerslev og blandt de små: Anita Thomsen, Anlægsvej 12, Jerselv. 012
28 27/2 1988 Børn i Jerslev Der vises tegnefilm på Jerslev Bibliotek, filmene de skal se er: "Kohyrdens fløjte", "Den grimme ælling" og "Muldvarpen og pindsvinet" 012
29 27/5 1987 Børn i Jerslev Arbejdsdag i Jerslev børnehave. Ca. 60 børn, forældre og pædagoger trak i arbejdstøjet for at give legeredskaberne et eftersyn og blive frisket lidt op, fortæller pædagog Karen Mette Christensen. Der er ikke råd til nyanskaffelser, så vi er taknemlige for forældrene, der hjælper os med at holde vores gamle ting i orden. 013
30 23/6 1987 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave har været på tur i Rubjerg.Der var 57 deltagere. 013
31 1/9 1987 Børn i Jerslev Børnehaven i Jerslev har holdt mini-marked for børn, deres forældre og bedsteforældre. Der var besøg af viceborgmester Gerda Pedersen. Pædagog Karin Fagerberg oplyser at mini-markedet har givet overskud på ca 1500 kroner, pengene skal gå til en kartemaskine og til busture og lignende til gavn for børnene. 013
32

Børn i Jerslev Brønderslev Bibliotek holdt klippe-dag 30-40 børn var mødt op. Billede: Fra venstre Lotte, Signe, Troels og Ryan, der får hjælp af Helle Christensen. 013
33 29/11
Børn i Jerslev Generalforsamling i Jerslev Børnehaveforening. Formand Mette Meisner aflagde beretning, hvoraf der fremgil at foreningen havde 31 medlemmer, et tal man gerne så var højere. Regnskabet sluttede med et underskud på 412 kroner. Nyvalgt til bestyrelsen blev Lene Mortensen, Sterupvej, Lis Nielsen, Risholmvej, Mona Pedersen, Løthvej. Grete Svennum, Sterup blev valgt som suppleant. Helle Nielsen blev genvalgt som revisor. Efter generalforsamlingen blev der lavet adventskranse, kalenderlysdekorationer og pakkede pakkekalenderpakker til børnene. Der blev holdt pakkeauktion og til slut blev der serveret gløgg og æbleskiver. 013
34 24/6 1989 Børn i Jerslev Billede: Børn fra Jerslev Børnehave lavede heksen til Sankt Hans aften ved Jerslev Marked. Inger Algren kreere ansigtstræk på heksen mens Anne Louise Nielsen syr kroppen sammen af en trøje og et par bukser. 014
35 5/12 1990 Børn i Jerslev Generalforsamling i Jerslev Børnehaveforening, Formand Susanne Jacobsen fortalte at foreningen har skænket børnehaven 5000 kroner som hjælp til et nyt legehus. Kasserer Annegrethe Mørk Nielsen fremlagde regnskab med en kassebeholdning på 1092,61 kroner. Ny bestyrelse i Jerslev Børnehave. Birthe Christensen blev ny formand. 014
36 3/2 1991 Børn i Jerslev Bamsetræf på Jerslev Bibliotek. Der vises "Peter Plys på honningjagt" Børnene er inviteret sammen med deres egen bamse. 014
37 21/5 1991 Børn i Jerslev Legestuen i Jerslev tager på udflugt til Zoologisk Have i Aalborg. 014
38 24/1 1989 Børn i Jerslev Billede: Bamse og kyllingen bød på saftevandsgilde på biblioteket i Jerslev til et halvt hundrede børn med egne bamser i favnen. 015
39 23/8 1989 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave holdt mini-marked. Der var optræden af fakiren Asger-Basger. Efter spisning optrådte børnene med sanglege. 015
40 3/5 1990 Børn i Jerslev Generalforsamling i Jerslev Børnehaveforening. Formand Susanne Jakobsen fortalte at der i øjeblikket kun er 31 medlemmer. Regnskabet, oplæst af kassereren Lis Nørgaard, sluttede med underskud på 577 kroner. Nyvalg Karsten Pølund, Gitte Ravn Ørum og Annegrethe Mørk Nielsen. 015
41 8/10 2002 Børn i Jerslev Ny rummelige børnehave "Smørhullet" åbner i Jerslev. Billede 1: Børn og voksne laver mad sammen i Smørhullet hver dag. Billede 2: Christian Thomsen og Michael Sørensen tumler med sandet på den store legeplads. Billede 3: Børnene har garderobe til både snavset og rent overtøj. Her hjælper Lotte Lykkegaard Andersen Mikkel Kristiansen i tøjet. 016, 017
42

Børn i Jerslev Jerslev Børnehave havde besøg af sørøvere fra Brønderslev Bibliotek. Jytte Albrektsen og Inger Aarup-Kristensen var begge klædt ud som sørøvere og praktikanten Anne Kring var klædt ud som Peter Pan. Billede 1: To af børnene, Christian Ib og Marie Louise var klædt ud som sørøvere. Billede 2: Erhvervspraktikant Anne Kring klædt ud som Peter Pan. 018
43 5/5 2001 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave fejrede 30 års fødselsdag. Billede: Børnene omkring den store kagemand. 019
44 28/4 1996 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave fejrede 25 års fødselsdag. Dengang blev børnehaven kaldt for noget nymodens pjat. Billede 1: Børnene fra Jerslev Børnehave og de ansatte er bagerst fra venstre: Aase Nielsen, børnehaveleder Hanne Jørgensen, Kasper Andersen, Jytte Carlsen, Poula Dybro og Marie Nielsen. Billede 2: Så skal tænderne børstes. 020, 021
45 6/10 1994 Børn i Jerslev Børne- og kulturudvalget har godkendt Jerslev Børnehaves ønske om at forældreforeningen nedlægges. 022
46 10/12 1994 Børn i Jerslev Dagplejegruppen Y i Jerslev indbyder til juletræ på forskolen, Borgergade 28. 022
47 13/12 1994 Børn i Jerslev Alle dagplejebørn fra Jerslev-området og børn fra den private legestue samles i Jerslev kirke til en kort før-jule-gudstjeneste, hvor sognepræst Hanne Svensmark vil tale til børnene. 022
48 17/12 1994 Børn i Jerslev De 6 dagplejere i Kernen og en af de 3 dagplejegrupper i byen, inviterer forældre og søskende til jule-legestue. 022
49 22/12 1994 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave holdt juleafslutning, børn og personale gik i kirke, hvor sognepræst Hanne Svensmark holdt gudstjeneste. Der var risengrød i Jerslev Forsamlingshus. 022
50 15/3 1995 Børn i Jerslev Jerslev Børnehaveforenings sidste generalforsamling. Eneste punkt du dagsordenen var opløsning af foreningen. 022
51 24/3 1995 Børn i Jerslev Dagplejegruppen T i Jerslev var på besøg hos skoletandlæge Henrik Vedel Jensen i klinikken på Toftegårdsskolen. 022
52 22/12 1994 Børn i Jerslev Børnehavens børn samledes i Jerslev Kirke til gudstjeneste. 4. a fra Toftegårdsskolen opførte et krybbespil . Julefesten fortsatte i forsamlingshuset med risengrød, sang og leg. Billede 1: Michelle Larsen spillede Maria mens Josef blev spillet af Rikke Nielsen. Billede 2: En flok meget opmærksomme børn i Jerslev Kirke. 023
53 25/3 1993 Børn i Jerslev Troldestuen i Jerslev på virksomhedsbesøg hos frisør Elly Petersen i "Klip og krøl". Billede 1: Pædagogmedhjælper Jytte Hansen i frisørstolen får kærlig behandling af Karina Jensen og Astrid Haar Jacobsen. Billede 2: Børnene får farvesprayede figurer på lokkerne. 024
54 feb/marts 1993 Børn i Jerslev 4 artikler om tilbygning til børnehaven. : 4/2: Jerslev Kommune har brug for plads til 25 flere børn og har aftalt med børnehaven, som er en selvejende institution, at der skal bygges til den. 11/3: Problemer med børnehavebyggeri, dyrere at bygge - problemer for JSI. 13/3: Uklarhed om børnehave. 27/3: Skred i byggeri. 025
55

Børn i Jerslev Den nye børnehave i Jerslev har kostet 54.000 kroner mindre en budgetteret, nemlig 436.683 mod 490.000 kroner. Sidstnævnte beløb var godkendt af såvel socialministeriet som boligministeriet. Billede 1: Nogle af de 50 børn, hygger sig mens de spiser. Billede 2: Der bliver spist pølser og drukket sodavand ved indvielsen. Billede 3: Børnehavens leder Hanne Jørgensen mellem borgmester P. N. Jensen og børnehaveforeningens formand, skoleinspektør P. Schmidt. 026, 027
56 22/4-24/6 1993 Børn i Jerslev Børnehave-byggeri i licitation. Billede: Else Kraglund. 028, 029
57 17/9 1993 Børn i Jerslev Rejsegilde i børnehaven. Billede: Tilbygningen til Jerslev Børnehave. 029
58

Børn i Jerslev Ny institution, børnehaven Smørhullet i Jerslev indvies. Billede: Børnene tegner. 030
59 30/9 2001 Børn i Jerslev Legestuen i Jerslev er lukningstruet. Billede: Emma, 3 år i selskab med Karoline 1 år samt mødrene Helle Kristensen og Anita Dahlmann-Hansen. Alle børn op til 6 år er velkomne. 031
60 1/4 2004 Børn i Jerslev Fritteren udstiller kunstværker på Toftegårdsskolen. Udstillerne er elever fra skolens fritidsordning. SFOs leder, Karen Mette Christensen, oplyser, at der udstilles billeder, rakubrændt keramik, gasbetonskulpturer og gipsmasker. 032
61 14-20/5 2004 Børn i Jerslev 2 års fødselsdag i børnehaven Smørhullet i Jerslev. Dagen markeres med en gymnastikopvisning, og bagefter bliver der stort fødselsdags-kagebord. Billede: Børnene viste det program, de arbejder med i gymnastik. 032
62 9/9 2003 Børn i Jerslev Billede: Cykelbanen indviet i Smørhullet, Jerslev, Vejformand Finn Bjerning. Vejformand i Brønderslev kommun, Finn Bjerning skulle afsløre skiltet og navnet på vejen: Finn Vej. Festen sluttede med en stor is. 033
63 22/2 2004 Børn i Jerslev John Aasted Halse fra foreningen Børns Viklår holder foredrag i Jerslev med titlen: "De stressede børn". Forældre til børn i Jerslev børnrhave, Børnehaven Smørhullet og skolefritidsordningen er inviteret, der er gratis adgang. 033
64 10/9 2002 Børn i Jerslev Den kommunale dagpleje i Jerslev var med på børnekulturmessen i Aalborg. Deltagelsen skyldtes, at dagplejen gerne ville slå et slag for, hvor godt det er at være barn i Jerslev. 034
65 13/8 1997 Børn i Jerslev Ændring af vedtægterne i Jerslev Børnehave, sætningen: Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal enten bo eller have arbejde i Jerslev eller Hellum sogne, er blevet slettet. 034
66 28/10 2003 Børn i Jerslev Børn i Jerslev mødes og synger sammen i Toftegårdsskolen til "Syng Dansk dag". Børnehaven Smørhullet har inviteret Ferslev Pensionistforening til forkidagskaffe. De har indøvet sange, som de håber at pensionisterne vil synge med dem. 034
67
1997 Børn i Jerslev Pædagogmedhjælper søges til Jerslev Børenhave. 035
68 19/6 2003 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave har holdt afslutningsfest for de børn, der til august skal begynde i børnehaveklassen på Toftegårdsskolen. Billede: En flok glade børn i Jerslev Børnehave er klar til leg og dans ved afskedsfesten i børnehaven. 035
69 16/6 2004 Børn i Jerslev Børnehaven på Baunevej har holdt afslutningsfest for de børn, der skal begynde at gå i skole efter sommerferien. 036
70 27/12 2004 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave var inviteret på kro af kromutter Inger Kaae, det er første gang, vi prøver det, fortæller leder af Jerlsev Børnehave, Jill Tubbert. 036
71 21/5 2005 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave markerede sin 34 åre fødselsdag ved at lave en udstilling af de ting børnene har arbejdet med i det seneste år. Forældrene blev inviteret til fernisering, så de kunne se alle de smukke ting børnene stolte viste frem. 036
72 2/12 2005 Børn i Jerslev Der er arrangeret julegudstjeneste i Jerslev Kirke for dagplejebørnene i området, søskende, forældre og bedsteforældre er også inviteret med. Sognepræst Hanne Svensmark fortæller julens budskab. 036
73
2003 Børn i Jerslev Pædagogmedhjælper og rengøringsassist søges til Smørhullet. 037
74 7/3 2003 Børn i Jerslev Børn og de ansatte i børnehaven Smørhullet, tager en halv times middagslur, hvor der lyttes til musik. De prøver om de kan komme stressfølelsen til livs. 037
75 19/12 2003 Børn i Jerslev Børnehaven på Baunevej i Jerslev bliver kommunal. 037
76 18/12 2003 Børn i Jerslev Travl periode i Jerslev Børnehave, der var kaffe og æbleskiver til forældrene ved afhentning, nogle børn var på besøg på plejehjemmet Rosengården og bage pebernødder med nogle af beboerene og et par af støttekredsens damer. Andre børn var også på Rosengården og gå Lucia-optog. Børnene har også været til julefrokost på Jerselv Kro, i dag er der gudstjeneste . 037
77

Børn i Jerslev Børnehaven Smørhullet har fejret fødselsdag med gymnastikopvisning i Toftegårdsskolens Idrætshal. Det er en dag som både børnene og vi voksne glæder os til, siger børnehaveleder Inge Hove. Billede: Inge Hove tog imod ved en af forhindringerne. 038
78 18-22/5 2007 Børn i Jerslev Skolebørn på vej fra børnehaverne Baunehøj og Smørhullet til skolen. Børnene holder dimissionsfest, fortæller børnehaveleder Inge Hove. Den 26 juni flytter hele børnehaven til Lunken. 038
79

Børn i Jerslev Børnehaverne i Jerslev rykker sammen i Smørhullet. Mange børn holder sommerferie, i denne uge er skolefritidsordningen Solstrålen med i Smørhullet. Billede. Sommer-sørøvere i Smørhullet. 039
80 9/5 2006 Børn i Jerslev Billede: Pensionistforeningens medlemmer arrangerede julefrokost for børnene i Jerslev Børnehave - og i onsdags var pensionisterne inviteret i børnehaven. 040
81 3-4/5 2006 Børn i Jerslev Jerslev børnehave fyldte 35 år, de havde inviteret medlemmer fra Jerslev og Omegns Pensionistforening til fødselsdagsfest. Leo Sanderhoff og barnebarnet Matias på tre år spillede harmonika. Billede: 2 gange Sanderhoff spillede op til sang og hygge i børnehaven. 041, 042
82 1/6 2006 Børn i Jerslev Bedre lys skaber ro i børnehaven. Forsøg fra børnehave skal udbredes til alle kommunens institutioner og rådhuse. Billede: Leder af Jerslev Børnehave, Jill Tubbert, kan berette om, at bedre belysning giver roligere børn. 043
83 10/12 2005 Børn i Jerslev Julegudstjeneste for børnehaverne i Jerslev Kirke. I begge børnehaver inviteres bedsteforældrene til at møde op i børnehaven, så kan alle gå i samlet trop til kirken. 044
84 23/12 2005 Børn i Jerslev Pensionistforeningen arrangerede en julefest for Jerslev Børnehave i den gamle skole i Borgergade. 044
85 8/3 2006 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave på Baunevej er en rolig børnehave. Leder Jill Tubbert er optaget af Feng Shui-principperne og i børnehaven er det små ændringer, der har gjort hele forskellen. Belysning er ændret og alle rum er opdelt i mindre rum, så man kan sidde i samme rum og alligevel lege uforstyrret. Se mere i A-3 mappe. 044
86 15/7, 23/9 2007 Børn i Jerslev Der er dårlige parkeringsforhold ved en del børnehaveinstitutioner. Et af stederne er Børnehaven Baunehøj. Forældrebestyrelsen foreslår at der gøres noget ved pronlemet. Billede: Forældre til børn i Børnehaven Baunehøj trak selv i arbejdstøjet, de havde mistet tålmodigheden med kommunen. De ryddede et læbælte for at give plads til yderligere syv parkeringspladser. 044, 047, 049
87 11/5 2007 Børn i Jerslev Jerslev Børnehave hedder nu Børnehaven Baunehøj, det blev afsløret ved børnehavens 36 års fødselsdag og her kunne man beundre det nye skilt med navnet. Billede: Børnene samlet under det nye skilt. 044, 045
88 13/10 2007 Børn i Jerslev De tre-årige børn i Børnehaven Baunehøj havde taget imod opfordringen "Bag for en sag" som Børns Vilkår har sendt ud til institutioner over hele landet for at få børn til at bage og efterfølgende sælge bagværket til fordel for Børns Vilkårs Børne Telefon. Billede: Der kan godt vik være mange småkager på en plade. Nicolaj, Cecillie, Benjamin og Stine er meget optaget af arbejdet. 046
89 13-17/10 2007 Børn i Jerslev Politiet fik anmeldelse om, at en mand i tre tilfælde har forsøgt at lokke børn på tre-fem år hjem til sig. Der er ikke spor af børnelokkeren, der i sidste uge var på spil . Nordjyllands Politi er stadig interesseret i at høre fra folk, der kender manden. 047
90

Børn i Jerslev Billede: Hver morgen får lederen af Børnehaven Baunehøj en SMS med dagens UV indeks-hvis den er tre eller derover, skal alle børn smøres ind i solcreme. Ordningen er en del af en overordnet solpolitik, der også handler om skyggepladser, solhatte og let sommertøj. Politikken er lavet i samarhejde mked Kræftens Bekæmpelse. Billede: Katrine får solcreme på. 048
91

Børn i Jerslev En oase midt i Smørhullet. Børn og voksne har fået et åndehul, hvor der er ro til fordybelse - Oasen er navnet på træhytten. Leder Inge Hove understreger at der altid er en voksen i Oasen. Det er et hus alle skal bruge. Men især kan børn med særlige behov få glæde af at komme i Oasen i en mindre børnegruppe.Billede 1: Inge Hove og børn har indtaget hulen på en regnvejrsdag. Billede 2: Pigerne sang og dansede, da Smørhullet officielt åbnede Oasen. Billede 3: Legepladsen gemmer på masser af dyre-og planteliv. Børnene samler ind og studerer fangsten under lup. Billede: Børn i Oasen 050, 051, 062
92 13/4 2010 Børn i Jerslev Børnehaven Baunehøj inviterede til cirkus i Toftegårdsskolens hal. De små cirkusfolk agerede artister, heste tigere og linedansere. De diskede op med deres egen version af den oversavede dame. Billede: Andreas førte saven, mens mens publikum- og damen i kassen - holdt vejret i åndeløs spænding. 052, 053
93 17/3 2008 Børn i Jerslev Smørhullet markerede sin otteårs fødselsdag i Toftegårdsskolens hal. Billede 1, 2: Børn fra Smørhullet i aktion. Billede 3, 4: Børneneer i gang med at lave kunst til Påskeudstillingen. Billede 5: Børnene opførte et omfattende program, gymnastik og motion fylder meget i børnehaven. 054
94 1-3-10/5 2011 Børn i Jerslev Børnehaven Baunehøj har 40 års jubilæum, som fejres med stor fødselsdagsfest. Billede 1: Pædagog Poula Dybro har som børnehaven 40 års jubilæum i år - her er hun i selskab med Marie og Emilie. Billede 2: Poula Dybro tændte 40 lys for børnehaven. Billede 3: Joakim var et af de modige børn, der tog del i trylleshowet og hilste på bygtalerhunden Katinka. Tre billeder mere fra fødselsdagsfesten. Annonce: Tak til vores sponsorer som var med til at gøre vores fødselsdag meget festlig. 055, 056, 57
95 1/5 2012 Børn i Jerslev 230 børn og voksne overværede Børnehaven Baunehøjs show: "Smil - du er på" Vi har valgt at alle 50 børn i børnehaven er med i forestillingen, siger pædagog Joan Pølund. Billede 1, 2: Der blev sunget igennem til børneshowet. Billede 3: Jill Tubbert er ikke længere i børnehaven, men hun sad på tilskuerpladserne og gensynsglæden var stor. Billede 4, 5, 6: fra Smil, du er på showet. 058, 059
96 8/5 2011 Børn i Jerslev Kræftens Bekæmpelse Lokalforening i Brønderslev og en gruppe børn i børnehaverne Smørhullet og Baunehøj laver UV-armbånd og taler om solbeskyttelse. Børnehaven Baunehøj var en af de første i Danmark og den første i Brønderslev Kommune, der fik en solpolitik, siger leder af børnehaven Jill Tubbert. Børnehaven meldte sig ind i solklubben og kan hvert år hente en krukke solcreme hos Matas. Billede: Nikolaj Hansen, Oscar Højer og Sofie Danielsen laver armbånd af perler. 060
97 12/2 2012 Børn i Jerslev I Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev er børnehaverne lagt sammen to og to og de har hver fået en institutionsleder. Billede: Smørhullet. 061
98 29/4- 7/5 2013 Børn i Jerslev Den 8. maj er dagplejens dag, i den anledning vil alle dagplejebørn i Jerslev samles til legestue på Borgen. Efter morgenmad besøger de Plejehjemmet Rosengården. 061
99 25/6 2013 Børn i Jerslev Børnene fra Baunehøj Børnehave har arbejdet med temaet "Jorden rundt" og ved en fest i Toftegårdshallen viste børnene resultaterne at ugernes arbejde. Billede: Børnene fra Baunehøj underholdt ved festen. 063
100 4-8/5 1990 Jagtforeningen Våbendyst i Søheden Plantage. Det er kreds 54B Brønderslev under Dansk Jagtforening, der arrangerer jagtstien. Der kom kun 22 deltagere, mange tog nok i sommerhus i det gode vejr, fortæller næstformand Kell Munk. Vinder af regions-jagtstien blev Leif Blauenfeldt. Han går videre til landsfinalen i Dansk Jagtforening. 064, 065
101 10/2 1989 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening. Formand Tage Jensen gik af. Bestyrelsen konstituerede sig med Dennis Nielsen, Hellum, som formand, Kaj Winter, Sterup Vestermark, blev kasserer. Henning Christensen og Erik Stokbro genvalgtes som henholdsvis næstformand og sekretær. 065
102 25/1 1990 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening den 31 januar på Jerslev Kro. 065
103 8/2 1990 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening. Formand Dennis Nielsen er betænkelig ved udsigten til at Nordjyllands Amt skal udgøre en jagtkreds. Det sker måske, når vildtforvaltningen kommer under skov- og naturstyrelsen d. 1. april. Nyvalg til bestyrrelsen blev Torben Pedersen. 065
104 18-20/11 1994 Jagtforeningen Efter flere års pause tages vildtspil op igen, det afholdes på Jerslev Forsamlingshus. 066
105 9/11 1995 Jagtforeningen Vildtspil den 12/11 i Jerslev Forsamlingshus. 066
106 10/3 1995 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening på Jerslev Kro. Formand Erik Stokbro berettede om året der gik. Nyvalg til bestyrelsen: Peter Thomsen. Det mangeårrige medlem af foreningen, Jens Hardi Christensen, blev udnævnt til æresmedlem og fik af formanden overrakt diplom og emblem. 066
107

Jagtforeningen Hans Christensens gravhund, Ibber, blev efter 24 timer i gravet ud af grav. Billede 1: Hans Christensen graver efter Ibber. Billede 2: Hans Christensen med den befriede Ibber. 067
108 31/5 1996 Jagtforeningen Jagtforeningen har henvendt sig til Brønderslev kommune for at få den kommunale ejendom på Skovvej 31, som klubhus. 067
109 30/10 1990 Jagtforeningen Gårdejer Svend Erik Jakobsen, formand for agrofonden, redegjorde for, hvor langt de enkelte afgrødegrupper er nået. De 5 grupper er: Hør, hyben, pil, Galega og grønsager.Brønderslev kommune har støttet projektet med 230.000 kr. Billede: Så mange ha er der taget ind til dyrkning af de fem nye afgrøder under det agroindustrielle projekt. 068
110

Jagtforeningen Billede: Else Kraglund (V): Alle på landet bør have containere. 068
111 2/2 1991 Jagtforeningen Jagtfondsmidlerne er fra 1990 sat på finansloven, selv om det er midler der er øremærkede til formål til gavn for de danske jægere. Uliovligt, mener formanden for Jerslev Jagtforening, Dennis Nielsen. 069
112 28/12 1990 Jagtforeningen Af Poul Olesen, Skovvej 31, Østervrå: Borgmesteren er ikke informeret om den seneste udvikling omkring Pejhede skov og ejerens uanstændige opførsel. Sidste geniale påfund fra skovejerens side skete kort før jul, hvor Skovvej en morgen var spærret fra Håndsbækvej og sydud gennem skoven og der var henvist til omkørsel.Almindeligvis er vendelboer et fredeligt folkefærd men efterhånden er vi blevet budt så meget, at vores tålmodighed er ved at være slut. 069
113 7/2 1993 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening. Det har været så sløjt med deltagelse i det forløbne år, at et arrangement måtte aflyses. Lodsejerfesten undlod man at arrangere. Ved pokalskydning var der flere pokaler end jægere. Jerslev Jagtforening vil dø, hvis ikke medlemmerne blever flittigere til at deltage i foreningens arrangementer, sagde formand Dennis Nielsen. Nyvalg til bestyrelsen: Søren Munkholt. 069
114 10/3 1963 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening har holdt generalforsamling på kroen. Formand Jens Hardy Christensen, Sterup Vestermark, aflagde beretning og kassereren cykelhandler Hans Christensen, Jerslev, oplæste regnskab der viste en kassebeholdning på 746 kr. Nyvalgt til bestyrelsen: landpostbud Hardy Thomsen, Jerslev og købmand Oluf Pedersen, Mylund. Jagtkonsulent Jørgensen viste en jagtfilm og ved kaffebordet talte kredsformand Ingemann Olsen, Vrensted. 070
115

Jagtforeningen Jagtkonsulent Jørgensen fra Vodskov har vist en smuk jagtfilm for Jerslev skolebørn. Jagtforeningen holdt støvjagt i kommunens plantage. Jerslev sogns jagtforening holdt sin årlige lodsejerfest på Jerselv kro. Formanden, smedemester Tage Haumann, Mylund bød velkommen, efter kaffen underholdt Tage Peters, Aalborg. Jerslev sogns jagtforening holdt lodsejerfest på kroen.Forhåndværende gårdejer Valdemar Tveden, Jerslev havde udlånt udstoppede fugle til udsmykning. Formanden orienterede medlemmerne om at kommunen ikke vil sælge kommuneplantagen. Jagtkonsulent P. Have, Vraa viste en film om hvordan man dresserer sin jagthund. 070
116 9/1 1962 Jagtforeningen I november fik Jerselv sogns jagtforening oplysninger om at der foregik ulovlig jagt i kommunens plantage. Man fandt 2 jægere der drev ulovlig jagt. Sagen blev meldt til politiet, men politimesteren har nu besluttet at der ikke skal lægges sag med de to jægere, idet grundlaget er for spinkelt. 070
117 6/11 1992 Jagtforeningen Jagtforeningen holdt lodsejerfest på Jerslev kro. Formanden kroejer Kai Madsen, bød velkommen.Kaffebordene var dækket med blomster og smukke fugle, som forhåndværende gårdejer Valdemar Tveden, havde lånt foreningen. Der var andespil, Jagtkonsulent P. Have, Vrå, viste en jagatfilm fra Grøndland og aftenen sluttede med dans. 070
118
1951 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening. Formand P.Andersen. Kirkholt aflagde beretning. Jagtforeningen har holdt lodsejerfest. 071
119
1950 Jagtforeningen Jagt i Kommunens Plantage. 071
120 18/4 1952 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening. Formand Theodor Poulsen, Klæstrup Central aflagde beretning. Der blev dannet et hundeudvalg til at udklække gode brugshunde. Derefter holdt jagtkonsulent Jørgensen foredrag om jagten igennem de sidste 20 år. 071
121 1/12 1953 Jagtforeningen Jerslev og Omegns Jagtforening har holdt Lodsejerfest på kroen. 071
122 22/11 1953 Jagtforeningen Jerslev og Omegns Jagtforening har holdt støverjagt i Kommunens Plantage. 071
123 29/4 1954 Jagtforeningen Generalforsamling i Jerslev Jagtforening. Formand Jørgen Poulsen, aflagde beretning. Jagtkonsulent Jørgensen holdt foredrag om bekæmpelse af rovdyr. 071
124 6/4 1954 Jagtforeningen Jagtforeningen i Jerslev arrangerer Præmiewhist. 071
125
1954 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening har holdt lodsejerfest på kroen. Jagtkonsulent Jørgensen, Aalborg, viste filmen"Rålammets historie" kaffe og der afsluttedes med dans. 071
126 28/11 1955 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening har holdt lodsejerfest på kroen. Underholdning af Klovnen August fra Aalborg og dans. 071
127 6/12 1955 Jagtforeningen Jagtforeningen havde Instruktionsaften, ledet af jagtkonsulent Jørgensen, om bøssens rette brug. 071
128 30/4 1956 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening har holdt generalforsamling på kroen. Formand landpost Jørgen Poulsen, Klæstrup, aflagde beretning. 071
129 20/9 1957 Jagtforeningen Jagtforeningens bestyrelse har konstitueret sig med Knud Christiansen, Gammel Præstegård som formand. 071
130
1957 Jagtforeningen Flugtskydning med præmie på Lykke Saksagers mark. Resultatsliste fra flugtskydning. 071
131
1958 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening holder 25 års jubilæum på kroen. Lidt om hvad der har foregået i Jagtforeningen i de 25 år. Der er oprettet et vildtresevat i Langthjem mose. 071, 072
132
1958 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening har arrangeret dilettantkomedie af Jeppe Aakjær: "Når bønder elsker". Jerslev sogns jagtforening har holdt præmie- og salonskydning på kroen. Liste over præmietagerne. 072
133 23/1 1958 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening bestyrelse har holdt møde på kroen. Bestyrelsen henstiller til at der udsættes foderkasser for at værne om vildtbestanden. 072
134
1959 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening har holdt generalforsamling på kroen. Formand Knud Christiansen, Gammel Præstegård aflagde beretning. Jagtforeningen har holdt salonskydning på Jerslev Kro. Resultatliste fra salonskydningen. 072
135 12/10 1959 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening var på støverjagt i kommunens plantage. 072
136

Jagtforeningen Stor præmiewhist afholdes på Jerslev Kro. Hellum dilettantet opfører "Lykkens luner" af Morten Korch, efter forestillingen en svingom for lodsejere og medlemmer. Jerslev sogns jagtforening har holdt lodsejerfest på kroen. 072
137
1961 Jagtforeningen Jerslev sogns jagtforening holder vildt- og andespil på kroen. 072
138 16/4 1984 Jagtforeningen Gammelt nyt fra Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn. "Jerslev den 16/9 i vor naadige Konge Skovfoged Jensens første regeringsaar. Beretning om fugleskydningsministermøder, regerende fyrster, eventuelle statskup og revolution i det menige folk i "staten": "Jerslev Broderlige Skyttelaug". Denne protokol føres og opbevares af den til enhver tid og for enhver handling ansvarlige ministerpræsident". Billede 1: Disse musikere ur-opførte skyttemarchen i 1927. Kristian Hansen, Peter Høgsted, Jens Krustrup, Thorkild Pedersen og Lars Krustrup. Billede 2: Noderne til Skyttemarchen af musikdirektør Christian Hansen, Jerslev. Billede 3: Deltagerne i den første fugleskydning i Jerslev Broderlige Skyttelaug. 073, 074
139 5/2 1982 Jagtforeningen Generalforsamling i jagtforeningen. Formand Peter Nielsen aflagde beretning. Nyvalgt til bestyrelsen: Bjarne Christensen, Søren J. Nielsen og Carl Henriksen. 075
140 1/2 1987 Jagtforeningen Formand for jagtforeningen Tage Jensen fodre vildtet ved Mølledammen i Hellum. Billede 1: op til 238 vildænder har Tage Jensen talt ved Møllesøen i Hellum. Billede 2: Tage Jensen fodrer ænderne, ligesom han sørger for foder til fasaner og råvildt i Søheden Plantage. 075, 076
141 /7/2 1988 Jagtforeningen Generalforsamling i jagtforeningen. Formand Tage Jensen, Hellum aflagde beretning. Nyvalgt til bestyrelsen: Kaj Winther. 076
142 110/2 1989 Jagtforeningen Generalforsamling i jagtforeningen. Formanden Tage Jensen afgik af bestyrelsen, nyvalgte er: Bjarne Christensen og Dennis Nielsen. Bestyrelsen hr konstitueret sig med Dennis Nielsen, Hellum som formand. 077
143 25-31/1 1990 Jagtforeningen Indkaldelse til generalforsamling i jagtforeningen. 077
144 6/2 1990 Jagtforeningen Formanden for Jerslev Jagtforening Dennis Nielsen, er betænkelig ved udsigten til, at Nordjyllands Amt skal udgøre en jagtkreds. Interessen for kredsarbejdet vil falde, hvis vi får en kreds, der rækker fra Hobro til Skagen, mener Dennis Nielsen. Generalforsamling i jagtforeningen. Nyvalgt til bestyrelsen: Torben Pedersen. 077
145 7/11 2006 Borgen. Kulturhus/Multihus Kristian Møgelmoses projektmappe: Projekt Kulturhus/Multihus. 078
146 1/9, 20-25/8 1998 Borgen. Kulturhus/Multihus Genindvielse af Forskolen, satte gang i byen på mange måder. Billede 1: Gøg og Gokke eller Fy & Bi var med i Tour de Jerslev i skikkelse af Elly Christensen og Kaj Hjermilslev på tre-hjuler. Billede 2: Borgmester Lene Hansen holdt talen ved genindvielsen af den moderniserede forskole. Billede 3: 175 deltog i fest-aftenen på forskolen. Der er trailermarked,der afvikles et børnedyrskue, dommere er Dorthe Vangsted og Poul Pedersen. Forskolens brugere viser, hvad der foregår i huset. Den officielle indvielse foretages af borgmester Lene Hansen (S) og kulturudvalgsformand Arne Andersen (V). Lene Hansen gengav lidt af skolens ca. 100-årige historie. Arne Andersen talte om renoveringen af Forskolen. Efter cykelløbet Tour de Jerslev bliver der grillfest og astfaltbal. Ældreterapien havde lavet en udstilling af håndarbejde fremstillet i terapien, ligesom der var arbejdende stande. Egnsmindesamlingen for Jerselv havde også lavet en historisk billedeudstilling b.la. Af skolebilleder. Billede 4: Elly Christensen, Gundhild Madsen og Kirsten Larsen er iang med nørklerierne. 079, 080
147 29/3 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening har aktiviteter for ældre i Jerslev Forskole. 081
148 7/4 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Pensionistforeningen for Jerslev og Omegn får besøg af højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst fra Pensionisthøjskolen Rude Strand. Han fortæller ud fra emnet "Livsglæde og livsmod" og det sker på Jerslev Forskole. 081
149 19/4 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening har bankospil i Jerslev Forskole. 081
150 19-25/5 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforenings udflugt er fuldtegnet, siger formand Lisse Larsen. Turen går til Lille Vildmose og der er guide på. Der spises middagsmad og kaffe i Bælum Naturpark. 081
151 26/8 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening har fyldt bussen op fortæller Lisse Larsen. Turen går til Brovst-området. Der drikkes eftermiddagskaffe i Atrrup og det er Skovsgaard Hotel, der sørger for beværtningen. 081
152 17/9 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening får besøg af Per Iversen fra Aalborg symfoniorkester. Han spiller på Vandslange, trompet og lur. Forleden spillede han både harmonika og trompet på en gang. Mødet holdes på Jerslev Forskole. 081
153 26/9 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening havde Rumæniens-dag i Jerslev Forskole. 081
154 8-10/10 2004 Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening holder 50 års jubilæum i Jerslev Forsamlingshus. Formand Lisse Larsen fortæller at der serveres middag, drikkevarer og kaffe. 081
155

Jerslev og Omegns Pensionistforening Jerslev og Omegns Pensionistforening holder julemarked på Jerslev Forskole. Der er plads til otte stande og der sælges dekorationer, håndarbejder og meget mere, fortæller Lisse Larsen. 081
156 24/5 2005 Jerslev og Omegns Pensionistforening Generationer mødes i forskolen. Børnene fra 4. og 5. klasse i Jerslev får tilbudt at komme og spille et slag kort, lære at strikke eller sy, spille gamle spil, få hjælp til læsning, høre hvordan det var da farfar eller mormor var ung. Elin Bach, der er konsulent indenfor Ældremobiliseringen har hjulpet Lisse Larsen videre med ideen. Lisse Larsen har kontantet Toftegårdsskolens inspektør Bodil Buch og formand for skolebestyrelsen, Mette Tolstrup og begg mente det var en god ide. 082
157 5-12/8 2006 Borgen. Kulturhus/Multihus Arbejdsgruppen omkring opførelsen af et kulturhus i Jerslev har holdt møde med lokale håndværkere. Kristian Møgelmose, der er talsmand for arbejdsgruppen, gav en orientering omkring det på tænkte byggeri. Håndværkernrså med velvilje på projektet. Arbejdsgruppen forsøger at skaffe de nødvendige økonomiske midler fra fonde og puljer. Arbejdsgruppen får forlænget fristen til at skaffe pengene til 30. april. Billede 1: Fire ildsjæle bag projektet; Birthe Rendby, Bent Nielsen, Kristian Møgelmose og Lisse Larsen. Billede 2: Kulturprojektet i forskolen er nok et projekt, der går op ad bakke - men arbejdsgruppen er klar til at skubbe processen videre.Der er afsat 2,7 mio kroner til helhedsorienteret byfornyelse - inklusiv Brønderslev Kommeunes andel. Etablering af nye torve og pladser i Jerslev holder sig indenfor beløbet. 083, 084
158 6/3 2009 Borgen. Kulturhus/Multihus Brønderslev kommune har udbudt ejendommen Boulevarden 15 til salg. Det er et led i planen ometableringen af et multihus opbygget omkring den tidligere forskole. 085
159 3/12 2006 Borgen. Kulturhus/Multihus Biblioteksfilialen i Jerslev bliver nedlagt men kan genopstå, hvis multihuset bliver en realitet. Projektgruppen for multihuset skal have fundet de sidste millioner inden den 30. april næste år. Billede: Drømmen er et bibliotek i et multihus, der har funktion som et læringsmiljø. 086
160 20/1-23/2-9/3 2009 Borgen. Kulturhus/Multihus Renoveringsplan i forskole. Billede 1: Pensionistforeningens medlemmer rykker over på den anden side af gaden, mens forskolen skal renoveres. Billede 2: Når det nye hus står klar, får borgerforeningen eget lokale til pc-værkstedet. Hidtil har de delt med ungdomsklubben. Penge til multihuset. Dejligt at sagen nu er færdig og vi kan komme i gang, siger borgmester Mikael Klitgaard (V) Byrådet skal endelig frigive pengene på næste møde. 087, 088
161 7/5 2007 Borgen. Kulturhus/Multihus Styregruppe til multihus på plads. 088
162 29/6 2008 Borgen. Kulturhus/Multihus Styregruppe til halprojekt på plads. 088
163 20/12 2009 Borgen. Kulturhus/Multihus Foreningerne har fået nøgler til den nyrenoverede forskole. Foruden den kommunale dagpleje, pensionistforeningen, borgerforeningen og ungdomsklubben, der hidtil har haft base i i byens fælleshus, er der nu også plads til husflidsforeningen og egnsmendesamlingen, siger formand for borgerforeningen, Kurt Bering. Billede: Jens Brønden har det store overblik over byggeprojektet. Her får han en snak med elektriker Henrik Skole, der er i færd med at færdiggøre arbejdet i forskolen. 089
164 12/3 2009 Borgen. Kulturhus/Multihus Multihuset er en sag, der går mange år tilbage. Nu kan projektet gå i gang og byrådet har bevilliget knap 3,5 millioner kroner. Det var der rigtig mange, der havde lyst til at rose hinanden - og Jerslev - for. 090
165 4/2 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Indvielse af Jerslev Multihus den 6/2 klokken 10.00 ved formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Eskild Sloth Andersen. Borgmester Lene Hansen (S) vil være til stede. 090
166 17/8 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Åbent hus-arrangement i Borgen kombineres med 4H's børnedyrskue samme sted. Der er fernisering i Borgen, hvor to lokale kunstnere udstiller deres værker. Kunstnerne er Lise Morsing og Inger Østergaard. Herefter vil arkæolog Marlena Haue fra Vendsyssel Historiske Musum fortælle om udgravningen ved Jerselv Kirke. Billede 1: 4H's børnedyrskue. Billede 2: Luftfoto af Borgen. Billede 3: Martin Mortensen, Kenneth Balleby og Line Vanggaard sammen med en af de kalve, man kunne klappe. Billede 4: Rebecca Klær Thomsen havde marsvinet Mars med til dyrskue. 091, 092
167 12-22/1 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Opstart af hold "Kravlegården" i Datastuen Værestedet på Jerselv forskole. Værkstedsaften indledes i datastuen Værestedet. Folk fra Værestedet vil hjælpe med at holde computeren kørende og give tips og tricks til både hardware og software. Stor søgning til computercafé, computerværkstedet har så stor succes med fotoholdet at det deles i to hold. 093
168 4/7 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Borgen har flyttet Krolf-spillet fra onsdag til torsdag. Billede: Krolfspil i Jerslev. 093
169 15/9 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Borgen starter seks hold med datakurser, til dem der vil blive bedre til at bruge computeren. 093
170 30/8 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Familiedag på Borgen. Et mylder af mennesker og foreninger viste frem, hvad de laver i og omkring deres fælles hus. Billede 1: Der var 15 deltagere i børnedyrskuet. Billede 2: I det gode vejr var der mange mennesker både ude og inde. 094
171 4/12 2012 Borgen. Kulturhus/Multihus LAG-Brønderslev har fordelt 1,8 millioner kroner. Formand for LAG-Brønderslev, Hans Jørgen Melvej understreger, at indstillingen skal godkendes af Natur Styrelsen. Styregruppen for Borgen får 300.000 kroner til Fælleshus ved Borgen. Foreningen "Borger i Jerslev" får 300.000 kroner til ny scene i Jerslev Aktivitetscenter (udvidelse af Toftegårdsskolens hal). Nu kan vi komme i gang med udvidelse af Borgen, siger en glad formand for Borger i Jerslev, pressefotograf Kurt Bering. 095
172 2/5 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Den tidligere forskole i Jerslev har fået nyt navn. På et møde blandt husets brugere blev det vedtaget at huset frem over skal hedde: Borgen. Billede: Borgen set i fugleperspektiv. Billedet er taget, da kirkens tårn blev kalket. Købmand Preben Svendsen steg til vejrs i krankurven. 096
173 11-16-18/10 2011 Borgen. Kulturhus/Multihus På lørdag afslører Jerslev Borgerforening granitskulpturen: Portalen, foran Borgen. Skulpturen er lavet af Flemming Holm, Vidstrup og sponsoreret af Landsbyrådet, Jerslevfonden og Brønderslev kommune. Billede 1: Lokale håndværkere laver fundamentet til kunstværket. Byen og kommunen skal være stolte over ildsjæle, som findes i f.eks Jerslev, sagde formand for Brønderslev Kommunes fritids- og kulturudvalg og formand for kulturpuljen, Eskild Sloth Andersen, ved afsløringen af skulpturen. Billede 2: Flemming Holm er mester for "Portalen" i to forskellige former for granit. Billede: Eskild Sloth Andersen afslører kunstværket "Portalen" foran Borgen. Billede: Flemming Holm viser skulpturen frem. 097, 098, 101, 102, 104
174 6/11 2010
Ældre spiller gerne computerspil. Billede: Undersøgelser viser en stærkt stigende interesse blandt ældre for at lære mere om, hvad man kan på nettet. 099
175 30/10 2010 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede: Medborgerhuset Borgen - er nyrenoveret og basis for adskillige aktiviteter. Nu ønsker styregruppen at indrette værksteder i garagen ved siden af 4H-haverne. Eskild Sloth Andersen (S) formand for Fritids- og Kulturudvalg oplyser at politisk er der opbakning til projektet med der er ingen penge at hente. 100
176 22/2 2011
150 - 200 hoppeglade børn nød de store hoppepuder i Toftegårdsskolens hal. Borgerforeningen, Jerslev-Sterup Idrætsforening og Sparekassen er gået sammen om hoppe-dagen. Billede 1 og 2: Store som små nød Store hoppedag i Jerslev. Billede 3: Farmand Arne Hansen overvåger børnenes leg på hoppepuden. 103
177 22/11 2011 Jerslev kro Juletræsfest i Jerslev, nissekonen Jonna optræder og der er dans om træet. Lys i juletræ på torv. 104
178 17/12 2011 Jerslev forsamlingshus Borgerforeningen for Jerslev og Omegn har det store spil. Borgerforeningens formand, Kurt Bering, lover nærmest gaveregn. 104
179 August 2011 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede: Foreninger og sammenslutninger er gået sammen om en storstilet familiedag ved Borgen, kirken og forsamlingshuset. Blandt andet byder dagen på børnedyrskue. 105
180 4/10 2011 Borgen. Kulturhus/Multihus Datastuer og biblioteker over hele landet holder åbent hus. Jerslev er med når der er Seniorsurf-dag. Datastuen starter samtidig sæsonen, fortæller Kurt Bering. 105
181 14/8 2012 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede 1: 4H dyrskuet holdes udenfor Borgen. Billede 2: Frivillige fra borgerforening og løbeklub har været ude med kort og pælebor for at markere områdets hjertestier - de skal indvies på søndag. Borgmester Lene Hansen åbner hjertestierne. Arrangører er JSI-løbeklub, spejderne, 4H, borgerforeningen, Egnsmendesamlingen, husflidsforeningen og børne- og ungdomsklubben. 106
182 31/7, 2/8 2012 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede: For husflidsfolkene i Jerslev bliver det en travl sæson. Billede 2: Der bliver masser af aktiviteter i husflidsforeningen for Jerslev og Omegn. 107
183 13/5 2011
Jerselv og Omegns Borgerforening har arrangeret en tur til Fosdalen og Slettestrand. Turen er tilrettelagt af lærer Christian Nørgaard og Formanden for borgerforeningen lover, at der køres af veje man normalt ikke kommer på. 108
184 21/8
Borgen. Kulturhus/Multihus Familiedag på Borgen i Jerslev. Der er mange indvolverede og mange aktiviteter i og omkring Borgen. Arrangørerne: JSIs gymnastikafdeling, Jorsamlingshuset, Spejderne, 4H, Borgerforeningen, Dagplejen, Pensionistforeningen, Egnsmindesamlingen, Husfildsforeningen, Børne- og Ungdomsklubben og Jerslev Menighedsråd. 108
185 29/10 2011 Borgen. Kulturhus/Multihus Borgen danner ramme om et nyt initeativ: "Åbent Atelier" Hanne Svensmark og Jørgen Schøn fik ideen til kunstcaféen. Billede: Hanne Svensmark er klar til at tage imod malerglade mennesker i Borgen. 108
186 26-30/11 2013 Borgen. Kulturhus/Multihus To ens artikler: Brønderslev Kommune har inviteret Energitjenesten Nordjylland til at lave besøget i Jerslev. Energitjenestens mobile udstilling kan ses ved Borgen, der er blandt andet mulighed for at stille spørgsmål til rådgiverne. 109
187 3/12 2013 Borgen. Kulturhus/Multihus Brønderslev Kommune har inviteret Energitjenesten Nordjylland til at lave et besøg i Jerslev. To borgere havde åbnet deres hus for Energitjenesten fra Aalborg. Energirådgiverne Peter Larsen og Claus Jacobsen fortalte om hvor der kan spares energi. Billede 1: Der er mange materialer, der kan isolere huset bedre. Billede 2: Energivejleder Peter Larsen tjekker Ehlert Sørensens hus. 110
188 Sept. 2012 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede af Borgen. 111
189 30/1 2012 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede: Borgen får nu mere plads. Brønderselv Kommune har sagt ja til at brugerne af Jerslev Multihus Borgen får stillet en tom grund til rådighed i forbindelse med opførelse af en værkstedsbygning. Byrådet har frigivet pengene. 112
190 1/12 2013 Borgen. Kulturhus/Multihus Jerslev husflidsforening har mandagshygge, om aftenen er der broderi og patchwork. 113
191 22/8 2014 Borgen. Kulturhus/Multihus Familiedag på Borgen. 4H havde inviteret til børnedyrskue, 19 børn deltog. Familiedagen var arrangeret af 4H, borgerforeningen, dagplejen, pensionistforeningen, Egnsmindesamlingen, husflidsforeningen, Børne- og ungdomsklubben og Jerslev kirke. Billede 1: Dommerne snakkede med børnene om deres dyr - her Line Vanggaard og hunden Sebach, fiona og Naomi. Billede 2: Emma Sørensen med hest. 113
192
2014 Borgen. Kulturhus/Multihus Jerslev indviede et dejligt nyt værksted på "Borgen". Viceborgmester Karsten Frederiksen (K),der på vejne af byrådet og borgmester Mikael Klitgaard, ønskede Jerslev tillykke med endnu en aktivitet. Jerslev taget snart fat på et nyt projekt, til april stikkes spaden i jorden til byens nye "halve" hal. Billede 1: Line Vanggaard Pedersens fjordhest, Mie hev med mulen plastikken af skiltet til værkstedet. Billede 2: Keramikkyndige medlemmer af Jerslev Husflid viste, hvad det nye værksted blandt andet kan bruges til. 114
193 3/4 20014 Borgen. Kulturhus/Multihus Værkstedet ved Borgen skal officielt indvies, hvor sponsorer, bygherre og håndværkere er inviteret. Borgmester Mikael Klitgaard og formand for Fritids- og kulturudvalget, Margit Chemnitz, er ligeledes inviteret. Huset er bygget med hjælp fra Sparekassen Vendsyssels Fond - herfra er der givet 255.000 kroner. Fra LAG Brønderslev er bevilget 296.782 og fra Klub- og værestedspuljen er der hentet 150.000 kroner. Kommunen har givet os råderet over grunden i ti år og kommunen har fjernet den gamle garage, så det var klar til at gå i gang. Billede: Mona Thomsen opfordrer både børn og voksne til at dltage i den officielle åbningsfest på lørdag. 115
194 8/4 2014 Borgen. Kulturhus/Multihus Åbningsfest for nyt værksetd. Billede 1: Der var trængsel i byens nye værkstedsbygning. Billede 2: Jerslev Borgerforening indviede lørdag det nye værksted på Borgen. 116
195 21/10 2014 Borgen. Kulturhus/Multihus Andresens Kuffert Teater gæstede Borgen med forestillingen Konen i Muddergrøften. En nyfortolkning af H. C. Andersens kendte eventyr om konen, der vil have mere - mere og mere til. Andersens Kuffert Teater er et enmandsteater fra Fredensborg og Henrik Rosenquist Andersen udgør skuespillertruppen. Billede 1: Henrik Rosenquist Andersen havde tilskuernes fulde opmærksomhed. Billede 2: Børnene sugede til sig af indtryk fra scenen - og bød undervejs ind med gode råd og kommentarer. Billede 3: Borgen dannede rammen om forestillingen mandag - tirsdag fik Dronninglund Kunstcenter besøg af Andersens Kuffert Teater. 117
196 6/7 2013 Borgen. Kulturhus/Multihus Borgen bygger aktivitetshus, hvor mændene kan boltre sig. Mona Thomsen, Husflidsforeningen for Jerslev og Omegn glæder sig over at der etableres et aktivitetshus med værkstedsfaciliteter for mænd. Desuden etableres husflidsforenings ovn i den ny bygning. Der kan således både arbejdes i ler og brændes ler. Billede 1 og 2: Byggeriet er finansieret via fonde. 118
197 26/11 2013 Borgen. Kulturhus/Multihus Billede: Mona Thomsen, Mona Christensen og Ketty Iversen hara taget det nye lokale i brug. I forbindelse med et energidag på Borgen er der møde om, hvad lokalet skal rumme. Vi vil gerne have nogle forslag, siger formand for Borgen, Kurt Bering. 119
198 27/1, 3/2 2015 4H Jerslev Vintervejr og ridebaner med sne kan ikke holde en gruppe hesteglade børn og voksne i Jerslev fra at dyrke deres fælles interesse. Der er 4H Jerslev, der kører holdet, som hedder hestens røgt og pleje. Det er Camilla Sørensen og Pernille Madsen der står for holdet. Billede 1: Johanne Vejby Larsen er kommet højt til vers på den store oldenborghoppe Gaia. Billede 2: Rebecca Thomsen synes, det er rigtigt sjovt at ride. Her ses hun på hesten Fix. Billede 3: 4H børnene samles til hestehygge en gang om måneden i vintersæsonen. Billede 4: Børnene er gode til at hjælpe hinanden. 120, 121