Forsyning
Id Værk Dato Årstal Søgeord Ringbind side Felt1
1 Antenneforening 28/1 1988 Borgerforeningen udsender spørgeskema om hvad man ønsker i Jerslev, herunder en fællesantenne, Rutchebane af gamle varmerør fra Limfjorden 001
2 Antenneforening 19/11 1987 Børge Kristensen artikel om fællesantenne, Borgerforeningen ønsker flere medlemmer 002
3 Antenneforening 1/12 1988 Én stor fællesantenne bedre end 400 på tagene. Kæmprgevinster ved spil 003
4 Antenneforening 24/4 1988 Fælles-antenne tilbydes, Fællesantenne eller paraboler? 004
5 Antenneforening 17/6 1988 Antenneudvalg er nedsat John Pølund, Mogens Christensen, Preben Thomsen Stofa, syv meldte sig på møde med Stofa, stor interesse for fællesantenne 005
7 Antenneforening 4/9 1988 Fællessantenne billigere end forventet, Antennebus til Jerslev 006
9 Antenneforening 22/10 1988 Antennebussen i Jerslev, 2 gratis medlemskab ved lodtrækning, Jens Chr. Jensen og Karen Sørensen vandt, antenneudvalget sover ikke 007
10 Antenneforening 6/11 1988 antenneforening stiftes, tilmeldingsfristen udvides, Kontakten (kontrakten) underskrives af formanden Henning Pedersen i gang om 6-7 uger Mogens Christensen, Leif Albrechtsen, Ehlert Sørensen, Jan Mørk 008
11 lidt andet 19/4 1989 Låsby-Svendsen holder auktion, 3/5 Uno-X forhandler Erling Nielsen forudser fald i benzinsalget grundet de høje priser, Jerslev Messe næste forår, Kro til salg 009
12 Antenneforening 9/11 1988 Stor interesse for fællesantennen, men der findes ikke de budgetterede 245 tilslutninger, men der laves et fornuftigt budget og fællesantennen er klar i februar 010
13 lidt andet 19/5 1989 Anne Guldberg Madsen vil som amtsrådsmedlem undersøge det faldende passagertal så ruten Brønderslev Dybvad må nedlægges, Jerslev Samvirke laver en initiativpris på møde. 011
14 Antenneforening 30/5 1989 Antenneforeningen ejer nu antennen Henning Pedersen modtager nøgle af Stofa konsulent Peter Andersen 012
15 Antenneforening 24/11 1989 planer om et lokalt TV, Eurosport stryges, på generalforsamlingen vælges der kanaler 013
16 Antenneforening 2/4 1990 nu 164 medlemmer, omtale af Copy Danaftale på generalforsamling, kampagne for at hverne nye medlemmer 014
17 Antenneforening 24/4 1997 Antenneforening vil beholde TV3, 10 års fødselsdag med 260 medlemmer og 17 kanaler, Tre på valg, medlemmer spørges om kanaler 015
18 Antenneforening 18/11 1999 Antenneforening laver pakketilbud 016
19 Antenneforening 3/5 1995 seerne spørges, 15 kanaler, 40 nye medlemmer 017
20 Antenneforening 4/12 1999 der tilbydes nu to pakker TVs+ igen med i pakke generalforsamling 018
21 Antenneforening 27/4 2002 Årsmøde med debat om samarbejde med Brønderslev, Jan Mørk blev formand, Jan Pedersen og Morten Pedersen genvalgt 019
22 Antenneforening 8/5 2000 nu 263 medlemmer glæde over 3+ 020
23 Antenneforening
2004 medlemmer vil ikke af med TV2 Zulu, enkelte sortseere, 24Nordjyske stemt in på generalforsamlingen 021
24 Antenneforening 4/4 2001 48 meter mast rejses, generalforsamling, TV2 Zulu skal fortsætte 022
25 Antenneforening 30/4 2006 generalforsamling, foreningen er gældsfri til Stofa, antenneanlægget skal renoveres 27/4 2007 023
26 Antenneforening 8/5 2005 generalforsamlingen stemmer TV2 Charlie ud med DK4, godt tilbud efter at stormen tog mange husantenner 024
27 Antenneforening 25/4 2007 generalforsamling på Jerslev kro, 20 års fødselsdag, ønske om at kunne levere internet og teleforbindelse over kabelnet i fremtiden 025
28 Antenneforening 29/4 2007 egen el-installation til anlægget, generalforsamling, høring om TV2 Film og TV2 Charlie 026
29 Antenneforening 27/4 2011 generalforsamling, kanalomlægning 027
30 Antenneforening
2008 generalforsamling, bemyndigelse til at låne 300.000 kr. på generalforsamlingen 028
31 v 10/4 2012 Disney og sport i Jerslev Antenneforening 029
32 Vandværket 21/3 1961 udvidelsen kostede 40.000 kr, gælden er nu på 111.000 kr. 031
33 Elværket 27/2 1962 der søges om 11.700 kr. hos sognerådet til brug for belysning ved ny gade ved stadion, klar med el ved nye skole 031
34 Vandværket
1960 ny kasserer og formand på generalforsamlingen 1959 Gunnar Sørensen og Helge Jensen valgt, 26/3 1960 værket forbedres og udvides, 74 gadelamper har et forbrug på 1,35 kr. pr. time 032
35 Varmeværket 3/10 1959 50 forbrugere er nu tilsluttet, øget interesse for fjernvarme 032
36 Elværk 5/8 1959 Jerslev bys elværk er nu kun historie, de sidste af byens tre zoner blev tilsluttet vekselstrømmen, skræddermester Alfred Træholt, elværkests historie fortælles, tak til værkets bestyrepar Verner Hansen og frue, billede. 5/5 1945 generalforsamling 034
37 Elværk 28/6 1952 generalforsamling forbrug optegnet og regnskab oplyst ved kasserer lærer Svendsen, værket går over til vekselstrøm, 19/5 1954 25 års jubilæumsfest og formand Alfred Træholt har 25 års jubilæum, omtale af værket på generalforsamlingen 035
38 Elværk
1958 stemning for overgang til vekselstrøm på generalforsamlingen, 1956 avisomtale af fare for lukning på grund af mangel på olie 036
39 Varmeværket 9/4 1954 Fjernvarmeselskab stiftet i Jerslev omtale og mange navne nævnt udkast til vedtægter 037
40 Elværk 12/4 1958 Genneralforsamling hvor 40 var for og 29 imod overgang til vekselstrøm, mange deltog i debatten og deres navne er nævnt 037
41 Vandværket 13/4 1951 generalforsamling formand V. Voldbæk kasserer J.P. Brødholt, generalforsamling 1952, vandledning sprængt ved kloakering, generalforsamling 1958 bestyrelse nævnt 038
42 Elværk 20/9 1957 generalforsamling med debat om vekselstrøm regnskab er oplyst, elværket tænkes brugt fremover som varmecentral 038
43 Vandværket 9/3 2001 generalforsamling omtale af 80meter nye ledninger og 6 nye forbrugere, Børge Jensen er formand 039
44 Vandværket 3/3 2003 vandmålerne skal skiftes, generalforsamling, kasserer Kjeld Thomsen gennemgik regnskabet, formand Børge Jensen vandanalyser skal foretages hyppigere 040
45 Vandværket 29/3 1996 borgerne sparer på vandet, 2672 generalforsamling vedtægterne skal ændres, fint drikkevand, fem nye forbrugere 041
46 Vandværket 8/6 1994 generalforsamling, frygt for højere miljø afgifter, vandure til debat 042
47 Vandværket 16/3 2004 generalforsamlings dagsordenen, vandtab på 11 procent over 10 procent så skal der betales strafafgift 043
48 Vandværket 14/3 2002 mange ledningsbrud, generalforsamling dagsordenen 044
49 Vandværket 12/3 2005 generalforsamling dagsordenen, fint drikkevand 045
50 Vandværket 6/3 2006 generalforsamling dagsordenen, underskud 046
51 Vandværket 20/3 2008 Generalforsamlinger 2011, gamle ledninger årsag til vandspild 047
52 Vandværket 11/3 2007 generalforsamling høj vandkvalitet og aktivitet i vandværket 048
53 Vandværket 17/7 2007 støjproblemer afhjælpes ved ikke at pumpe om natten 049
54 Vandværket 15/3 2009 generalforsamling, nye vandledninger, drikkevandet i top 050
55 Alle værkerne 1/8 1970 smuk jubilæumsfest for tidligere værkmester Verner Hansen og hustru fest på kroen, sønner Christian Hansen, Sjælland takkede og mindes sin barndom i Jerslev 051
56 Varmeværket 12/5 1962 Ny kedel og større tanke, 1981 Ansøgning om ny varmemester og Gunnar Bonde, Østervrå ansat 052,62
57 Varmeværket 26/2 1988 åbent hus efter overgangen til naturgas, gamle varmerør udskiftes, 200 besøgte værket 053
58 Varmeværket 27/8 1989 kubikmeterprisen stiger med en krone til 13 kroner, mange gamle rør skal fornyes 054
59 Varmeværket 2/10 1987 Så blev der åbnet for naturgassen i Jerslev, som første by, besparelse på 400.000 kr. billede Arne Larsen, Gunnar Bonde, Preben Thomsen 055-060,067
60 Varmeværket 8/7 1984 slut med sodnedfald skorstnen renoveres efter lynnedslag, billede af montørerne 061
61 Varmeværket 8/3 1982 billigere fjernvarme, 1987 fjernvarme stiger 062
62 Varmeværket 25/4 1988 værket lukker der laves ledningsarbejde. Arne Larsen fortæller om værkets historie billede af Arne Larsen, tæt på 100 procents tilslutning 063,064
63 Varmeværket 15/12 1986 elopvarmning af huse må ikke bruges i nye huse, BOE elpriser oplostet, dyrere vandtilslutning 065
64 Fyldplads 26/1 1987 Der etableres fyldplads ved Dybvadvej, godkendt af amtet, materielgården udvides, prisen på varme stiger 066
65 Varmeværket 26/9 1987 Generalforsamlings referat meget dyrt år, lang fyringssæson og dyr olie 067,068
66 Varmeværket 22/9 1987 lækage i rørsystem forsinker tilslutning af naturgas, billigere varme i vente 068
67 Varmeværket 24/3 1987 naturgasbussen i Klæstrup 069-071
68 Varmeværket 17/2 1987 kommunens nye varmeplan går uden om Klæstrup stadsingeniør Erik Ancker billede 071,072
69 Varmeværket 3/5 1979 100.000 liters olietank bakses på plads , generalforsamligs referat Erik Als ny varmemester 073
70 Varmeværket 1/10 1984 indbydelse til 25 års jubilæumsfejring på værket 074
71 Varmeværket 26/9 1991 et af de værker i landsdelen som kan levere billigste varme udtaler Arne Larsen på generalforsamlingen, kun 15 husstande uden fjernvarme 075
72 Varmeværket 29/9 1991 Referat fra generalforsamlingen, uændret pris, værket renoveres, nye målere, aflæsning, planen at sammenlægge varmeværket og vandværket 076,077
73 Varmeværket 7/5 1991 94 af hussandene er på fjernvarmenettet, renovering af rør, samme pris på 13 kr. 077
74 Varmeværket 29/4 1991 trafik gener på grund af nedlægning af nye kloakrør. Efterregning af fjernvarme 20 procent større forbrug 078
75 Varmeværket 4/12 1993 Indvielse af det nye kraftvarmeværk , Borgmester Peder Ivar Nielsen hilste på billede 079,080,083,084
76 Varmeværket 24/5 1995 regnskabsår ændres på generalforsamlingen, Leo Larsen forlader bestyrelsen, grønt areal bag værket etableres Lene Hansen velvillig 080
77 Varmeværket 2/10 1994 vellykket overgang til kraftvarmeværk varmeprisen kan nedsættes, forbruget sted 081
78 Varmeværket 23/3 1995 kunstværk foræret af håndværkerne opsat lavet af kunsneren Jean Pierre Louveau Arne Larsen taler om kunstværket billed e 082
79 Vandværket 6/2 1990 diskussion om en fælles vandfond i kommunen, sparekampagne 085,086
80 Varmeværket 28/11 1993 Jerslev først med kraftvarmeværk, åbent hus 28/11 driftsleder Gunnar Bonde tilser motorerne billede 087-090
81 Varmeværket 28/11 1989 gasafgift kan true Klæstrup og Serritslev, dyrere varme i Jerslev 091
82 Varmeværket 29/4 1992 en investering på 10-15 mio. nødvendig, taksterne hæves, dyrere varme 092
83 Varmeværket 19/6 1996 skuffende tilslutning til generalforsamlingen 30 ud af 380 forbrugere mødte op. Store varmeregninger oven på en lang vinter, ser gerne den gamle bygning benyttet 093
84 Varmeværket 2/10 1995 referat fra generalforsamlingen tre motorer kører bedre end én stor, varmerør udskiftes, nye vedtægter skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling 094
85 Varmeværket 20/2 1997 gamle pumper er udskiftede, Arne Larsen og Evald Nielsen kan fejre 25 års jubilæum, lavt forbrug i vinter 095
86 Varmeværket 17/6 1997 referat fra generalforsamlingen, pris er sænket 2 øre regnskabstal oplyst Arne Larsen billede, lukket for varme 096
87 Varmeværket 13/6 1999 referat fra generalforsamlingen regnskabstal oplyst pænt overskud 097
88 Varmeværket 12/6 1998 solgt el for over tre millioner, lukket på grund af nye varmerør, 098
89 Varmeværket 1/6 1999 sag om lejere af varmeværkets lokale til grillbar, store efterregninger af varme, nøgletal oplyst 099
90 Varmeværket 10/6 2001 referat fra generalforsamlingen Arne Larsen synes kommunen skulle byggemodne grunde i Jerslev, billigere varme end sidste år 100
91 Varmeværket 7/6 2003 referat fra generalforsamlingen bedste år nogen sinde, endnu billigere varme, overskud på 622.000 kr 101
92 Varmeværket
2002 referat fra generalforsamlingen, varmeprisen falder 17 procent, 8/5 2006 prisen falder fra 42 øre til 35 øre pr. kV 102
93 Varmeværket 1/10 2004 omtale af værkets historie ved 45 år jubilæum, hvor Jens Ole Jensen underholdt mindre traktement 103
94 Varmeværket 4/10 2004 billede af nuværende bestyrelse og omtale af værket ved 45 års jubilæum Arne Larsen, Frank Elefsen, Lars Larsen , Evald Nielsen, Gunnar Bonde, Mogens Rosenvinge 104
95 Varmeværket
2004 varmeværket styres nu fra Brønderselv, fordi varmemesteren i Jerslev har opsagt sin stilling udtalelse af Ole Lysgaard Jensen 105
96 Varmeværket 29/5 2004 generalforsamling referat ønske om at markedsføre byggegrunde i Jerslev bedre, nøgletal oplyst 106
97 Varmeværket 1/6 2006 referat fra generalforsamlæingen, søger ny varmemester, Lars Larsen ansat 107
98 Varmeværket 12/6 2007 referat fra generalforsamlingen overskud på 97.000 kr. vagt og afløseraftale med Brønderslev overgår nu til værket i Østervrå 109
99 Varmeværket 4/6 2006 referat fra generalforsamlingen turbulent år underskud, nøgletal oplyst 110
100 Varmeværket 28/6 2008 referat fra generalforsamlingen, Frank Elefsen ny formand, Arne Larsen stadig menigt medlem, aftale med Østervrå opsiges, der skal skæres i omkostningerne 111
101 Varmeværket 4/7 2008 Efter at have været i bestyrelsen i 35 år og formand i 30 stopper Arne Larsen som formand 112
102 Varmeværket 19/9 2008 formand Frank Elefsen udtaler sig om værket ved 50 års jubilæet 113
103 Varmeværket 12/7 2008 returvandet for varmt, Frnak Elefsen tror ikke på højere varmepriser 114
104 Varmeværket 12/6 2010 referat fra generalforsamlingen formanden Toni Holmgaard fortæller at prisen sættes ned fra 47 øre til 46 øre pr. kV 14/6 Gurli Nielsen og Claus Olesen afløser Arne Larsen og Frank Elefsen i bestyrelsen 115
105 Varmeværket 20/2 2012 referat fra generalforsamlingen, formand Lars Kaae fortæller at varmeprisen nedsættes med 7 øre til 75 øre pr. kVh, nøgletal oplyst 116
106 Varmeværket 13/5 2013 der satses på solvarme og Mikael Klitgaard sætter planlægning i gang Fakta om solvarmeanlægget oplyst 117,118
107 Varmeværket 17/6 2013 referat fra generalforsamlingen der er optaget lån til tre projekter oplyser formand Lars Kaae, regnskabstal oplyst 118
108 Varmeværket 30/8 2013 offentlig høring i 8 uger om solfangeranlæg i Jerslev 119,120
109 Varmeværket 12/8 2013 solvarmeanlæg i Jerslev Projektbeskrivelse 121,122
110 Varmeværket 18/9 2013 1 nabo kom med indsigelse omkring støjgener, informationsaften om solvarmeanlægget 123