Avisudklip Generelt I
Id Emne Dato Årstal Søgeord Personer Bind side
159 Jerslev by 1/10 1885 omtale af Jerslev u Vendsyssel Tidende, gloværdig omtale
001,002
160 Små artikler
1956 Fiskeforretning åbner, patent, posthuset 70 års jubilæum 29/4 1956, skolefest, tobolagevinst, lærerstillinger, civilforsvaret, københavnertur for skolen Verner Larsen, Egon Kvist, Tage Smalby, Vagn Møller, Erhardt Nielsen, Spile, Lærer Rasmussen, Chresten Johan Larsen, Niels Madsen, Jens Larsen Jensen, frk. Madsen, Hemmingsen, betjent Jensen 003
161 Små artikler
1955 Uenighed om partstelefon, medlemskontingent ikke betalt til Jerslev Kontrolforening, bil stjålet og fundet igen, Domsmandsret på kommunekontoret, cykeltyveri, sammenstød, to på knallert, cykelulykke Linne Holst, Poul Jensen, Tove Kjeldsen, Jørgen Jensen, Ejnar Sørensen, dyrlæge Munk, Thaarup Christiansen 004
162 Små artikler
1951 ønsker 400.000 tørv til Nørager mejeri, høstfest, Julens glæde 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961,1962, Folmer Jensen, Tage Smalby, Henry Christensen, Knud Hjortnæs, P. Spile, Gunnar Larsen 005,006
163 Afholdsforning 17/2 1883 artikler om 50 års- 60års, 70 års jubilæum Julius Madsen, Laurits Madsen, Peter Thomsen, Jens Chr. Jensen, Niels Christiansen, Edvard Eskildsen, Peter Høholt, lærer Bech, Olav Jacobsen, Chr. Nedergaard 007,008,009,010
164 Guldbryllup 27/12 1943 Jens Chr. Pedersen og Sine Klæstrup og Kølskegaard som skovfoged og skøtte en palnatoke to dyr nedlagt med ét skud, 70 år Jakob Jensen Jerslev Mølle
008
165 Jerslev by
1959 Alle veje fører til Jerslev, torvet med P.Dyrskjøts mindesten og vejtavler, køre til byen i hestevogn
011
166 Julemesse
1959 julemesse byens forretningsdrivende, ønske om gadenavne i Jerslev Richard Larsen, lærer Rasmussen 012
167 ungdomsklub
1959 Klubben ønsker lokaler i Krogården, Biblioteket 25 år Palægade 16, Sønderjysk forening Gunnar Larsen, Helga Madsen, Emil Christensen 013
168 Land-postbud
1959 omtale af landpostbudets betydning billede
014
169 Aftenhøjskole
1959 program for aftenhøjskolen, generalforsamling i Jerslev Kontrolforening, Jerslev havekreds, Sønderjysk Forening, Husmandsforenings møde Carl Damsgaard, Hyldgaard Poulsen lærer Flyvbjerg på tur 015
170 Biblioteket 22/11 1959 7225 udlån, udlån 1960, 20/8 1962 flytter til Toftegårdsskolen fra Anna Pedersen Bredgade Gunnar Larsen, lærer Dissing, Børge Jensen, Helga Madsen, lærer Bech Andersen 016,021,022
171 Kup i Jerslev 1/11 1944 Falcks Redningskorps og Arrestforvarer pågriben en tyv i jerslev, vagtværn, kirkeligt Samfund, Ungdomsstævne, brændselsudvalget kommunen pastor Møller, 018
172 Små artikler 1/5 1947 ungdomsstævne i Jerslev, 5. maj møde, generalforsamling Mylund brugs, ny sognefoged i Hellum, Sterup Andelsmejeri generalforsamling, Sterup Kvægavlsforening generalforsamling Hans Christensen Mosen, Mathias Jensen Lille Dårbak, Hans Gjøderum, Sigfred Kristensen, Chr. Holmgård, Peder Pedersen, Thorkild Pedersen 017
173 Arbejds formidlingskontor

modstand mod lukning af AF kontoret i Jerslev Kaj Ole Christensen 019
174 Tomme forretninger
1983 Jerslev går nye veje P.N.Jensen, Flemming Østergård, Erik Birkmos, Henning Pedersen 020
175 Posthus 28/4 1961 Jerslev brevsamlingssted 75 år, selvekspedition på centralen, Marie Kræmmergaard, Camilla preysz 023
176 Kro
1957 kroen solgt af Jellesen til Bertine Villasen, en hundredarig gris
024,033
177 Bevilling
1957 Jellesens ansøgning om bevillig til uskænkning af stærke drikke og sognerådets behandling af denne Jellesen, Jens Nielsen 025,026
178 Udveksling 19/7 1959 pige Susan Stanier på oplæring i dansk landbrug Vester Mellerup L. Fløche Jensen 027
179 nytårs fødselsdag 31/12 1958 Helga Hjulskov fylder år nytårsaften, Richard Poulsen skakmester
028
180 Haandværker og Borgerforening 2/7 1958 50 års jubilæum stor omtale med billeder Richardt Larsen, lærer Beck, Høholt, Jens Jensen købmand, karetmager Møller, manufakturhandler P. Poulsen, Søren Gade, Lars Mikkelsen, H. Pedersen, Lars Nielsen, Jens Mikkelsen 029,030
181 Fødselsdad
1961 Jens Christian Hansen fylder 90 år, Kæmner Jensen med i konkurrencen "Telefonen ringer" 24/3 1961
031
182 Avisbud 15/12 1961 Ejnar Jensen bud gennem 40 år
032
183 Sognefoged
1961 Sognefoged Chr. Jensen Sterup overdrager embede og gård til sønnen, Pæregaard Knud Erik Jensen 034
184 Calypsosanger 8/11 1963 Niels Lund i Canada hovedrolle i "Pinafore"
035
185 Udvandring
1963 Tandtekniker Svend Aage Lund søge lykken i staterne, optræden i radioen Kurt Lund, fru Lund 036
186 Vintervejr
1963 Indkøbstur i hestevogn Sigrid og Ejvind Lund 037
187 Kommunekontor
1963 Brønderslev kommune åbnede service kontor i Jerslev Stinne Brix Nielsen, Jens Aage Højgård 038,057,058
188 Skole
1961 Skoleforbund mellem Hellum og Jerslev og omtale af skoleforholdene lærer Rasmussen, Mølgård, Jens Larsen Nielsen. A.Thomsen, Svend Åge Pilgaard, Jørgen Jensen, P.N. Jensen, Chr. Thomsen, Fridlev Brødholt 039
189 Små artikler 7/4 1962 Sognerådsmøde, Peter Schmidt udnævnes til skoleinspentør 23/6 1962, budget vedtaget P. N. Jensen, Børge Jensen 040
190 Sogneråd
1962 valgbestyrelse, P.N. Jensen sognerådsformand, kandidatliste til valget
041
191 Skolebyggeri
1954 licitation over byggeri af Mylund Skole
042
192 Små artikler
1957 Kommunens regnskab 1950-1951, budget for Toftegårdsskolen, Helge Ritman antaget som timelærer Jens L. Nielsen, 043
193 Jerslev Kommunen
1964 ligningsprocent, valglister, skattestigning 1965/66, 1,4 mill udskrivning i skat
044,045
194 Byggeri
1960 Pedelbolig med rutebilstation, 3 lærerboliger for 200.000 kr.
046,047
195 Valg
1970 to ny medlemmer ved fintælling Morten Bang Jørgensen, Rienholt Sørensen, Harald Jensen, Ingrid Møller 048
196 Biograftur

Jerslev købmændene inviterer til biograftur "Eventyrrejsen"
049
197 Kro
29/2 1976 reception for nyt værtspar Grethe og Bent By bæk, salg 9/2 1978 til Karsten Frederiksen
050
198 Jerslev by 22/6 1969 luftfoto
051
199 Jordfordeling
1969 i forbindelse med omfartsvej
052
200 Badminton 13/4 1957 Anne Marie Jensen tredobbelt mester, bryllup med Jørgen Nielsen 12/5 1957
053
201 Små artikler
1972 keramikkursu, jagtkursus, julefester Sterup og Jerslev, husholdningsudvalget, nytårsfest for pensionister Sigrid Madsen, Gunnar Fauerholt, Mogens Jensen, Peter Larsen Nørregård, Lindhardt Nielsen 054
202 Bilmarked 26/4 1955 Vendsyssel første bilmarked i Jerslev Richard Larsen 055
203 Kloakering
1973 ved Lunden, vinterland
056
204 Cykelsti 25/3 1982 projekt cykelsti Per Nytrup, Peder Iver Nielsen, 058
205 Høstrevy
1984 høstrevy Jerslev Samvirkets første arrangement, "Kristian Firtal" i Jerslev 12/1 1988 Tove og Carsten Bech, Jesper Klein, Flemming Jensen, Sonja Oppenhagen, Hans Dahl, Lars Knutson 059,060
206 Legestue 17/9 1987 sæson starter, et iiriterende hjørne, borgerforeningens julearrangementer Flemming Østergård 062
207 Service kontor 22/11 1981 ønske om et lokalt kommunekontor, AF kontor nedlægges C. B. Hansen, Mogens Jensen 063
208 Fremtid 22/1 1983 postordre-bank til Jerslev ?, borgermøde, butiksdøden, torvet laves ikke om nu Mogens Jensen, Carl Børge Hansen, Peter Møgelmose, Erik Birkmos, Inger Hansen, 064
209 Jerslevs fremtid 24/2 1983 tæt på at blive årets by 1983, et levende lokalsamfund Flemming Østergaard 066
210 Legeplads 7/9 1986 borgerforeningen kalder til hjælp me at lave legeplads, bilræs, ingen storskraldsordning Erling Andreasen, Niels Aabo, Kurt Bering 067,068
211 Personbillede

Maria Krustrup
069
212 Aviser

avis en gang om ugen i Jerslev 1850, gørtler Thomas Jensen læste højt for jerslev boerne, en artikel om krigen 1850
070
213 Posthus 8/6 1990 Posthuset i fare for at lukke, biblioteket er 25 år Gunnar Larsen, Valdemar Voldbæk, Aage Vorre, Arne Bak Andersen, Peder Ivar Nielsen, Kurt Bering 071
214 P-pladser

Mangel på P-Pladser, hus nedrives
072
215 Samvirket 26/1 1989 møde Amtsborgmester Søren Madsen taler, Dybvad busforbindelse lukker
073
216 Jerslev

Vendsyssel ovenfra, forskolen 60 år
074
217 Ræv 1/11 1988 en "Byræv", bedre markedsføring Jerslev sider i Oplandsavisen Kaja Rosenvinge 075
218 Små historier 5/2 1987 agerhøne har rede i græsplæne på Anlægsvej, duejagt er en plage, ny tipsforhandler, sodavand med sugerør på plejehjemmet
076
219 Rensningsanlæg 9/9 1987 Rensningsanlæg under bygning, luftfoto, valgliste 1954, sognerådsmøde 1945, Søheden privatskole fik 400 kr. lærer P.K. Nielsen Flyvbjerg bevilget et års orlov
077,078
220 Spegepølse 18/6 1989 Moster Anna spegepølse billede af Ane og John Pedersen, fortælling om Sterup pølsen Anna Jensen Try Vestergård, Johanne og Jens Nedergaard 079
221 Brugsen 3/4 1989 Discount program billigere priser Leif Hessellund 080
222 Nutanafabrik 29/9 1989 helsekostfabrik til Jerslev? Byrådet godkendte projektet nu med 25% støtte, giver arbejdspladser Tue Westing 081,082
223 Nutanafabrik 9/10 1990 fabrik bliver opgivet
083,084
224 Boghandel 19/11 1986 udbygning af forretning, prisfald på benzin 2/1 1990
085
225 Frisør 8/3 1989 Juul Hjulskov stopper som frisør, billede Karla Hjulskov 086
226 Erhverv
1990 Jerslev erhvervsareal til debat, lad mælken blive her, promovering af Brønderslev Erik Lund, Per Lund, Helge Skrubbeltrang, Gunnar Kraglund, Else Kraglund 087
227 Erhverv 17/1 1990 Jerslev fond stærk på vej, kommune budget borgermøde Preben Thomsen, John Pølund, Torben Stisen, Jens Kragbak, Erik Lund, Else Kraglund, Gerda Pedersen, Peder Ivar Nielsen, Ellen Jørgensen 088
228 Parkering 10/7 1991 parkeringsproblemer ved grillbar Kurt Bering 089
229 Slum 23/9 1992 problemer med forfaldent hus Borgergade 27 Kurt Bering 090
230 Erhverv 16/8 1991 forsøg med høravl i Hellum, 19/8 1991 Klar til hyben høst i Klæstrup billeder Erling Andreasen, Hans Christensen 091,092
231 Erhverv 3/3 1990 Nord-Svejs udvider, Jerslev Maskinstation optager kompagnon 5/12 1991 Helmut Süsselbech, Lars Larsen, Arne Larsen, 093
232 Erhverv 2/11 1991 omtale af Torben Stisens forretninger bl.a. eksport til Grønland billede Torben Stisen 094
233 Erhverv 1/5 1992 penge til flag ved Jerslev 3000 kr. Kurt Bering, Peder Ivar Nielsen 095,096
234 Byrådsmøder 5/4 1991 byrådsmøde i Jerslev i forbindelse med messen Peder Ivar Nielsen 097
235 Erhverv 26/5 1992 interview med Arne Larsen, varmeværket, udvalgsformand Arne Larsen 098
236 Bekendtgørelser 5/8 1992 Toftegårdsskolen søger årsvikar, suppleringsjord vdr. Øster Hjulskov, 245.000 kr. til skolerne, biblioteket, landzonetilladelse til indretning af dyreklinik Nøragervej 3
099,100
237 Jerslev 22/9 1992 borgermøde især om byfornyelse, generalforsamling i borgerforeningen, møde om kommuneplanen Kurt Bering, Jens Kragbak, Else Kraglund, Kaj Ole Christensen, Peder Ivar Nielsen, Leo Larsen, Erling NielsenFinn Zimmer, Kaja Rosenvinge, Åse Skyum 101,102
238 Buskørsel 16/1 1993 minibusser indsættes måske, farlig vejkryds sikres 4/2 1994 Mogens Jensen 103,104,109,110
239 Jerslev 10/2 1994 gør Jerslev grønnere ny sø ved Toftegårdsskolen, indlæg af Arne Larsen om varmeværk, præst R-formand, John Pølund, Christian Nørgaard, Arne Larsen, Hanne Svensmark 105
240 Politik 10/2 1994 Mogens Jensen stopper som byrådsmedlem efter 15 år, flere fik ikke genvalg Mogens Jensen, Else Kraglund, Peder Ivar Nielsen 106
241 Politik 7/1 1994 borgermøde med byrådsmedlemmer "Giraffer", omfartsvej, motorvej Niels Grønbæk, Jens Kragbak, Henning Jørgensen. Peder Ivar Nielsen 107,108,125
242 Vejkryds 15/4 1994 nej til amtets plan om vejkryds Erling Nielsen, Gustav Sieg Sørensen, Mogens Jensen, Verner Larsen 109,110,111,112
243 Erhverv 11/3 1994 Stisen på strøget, ny bagerforretning, Ved Siden af, Liv bag tomme ruder Torben Stisen, Charlotte og Johnny Berthelsen, Preben Thomsen 113,114,117
244 Jerslev 16/11 1995 byfornyelses ekspert askal arbejde med forskønnelse af Jerslev by Henning Jørgensen, Lene Hansen, Lis Andersen 115
245 Jerslev 7/11 1994 borgermøde på Jerslev kro Lene Hansen, Henning Jørgensen, Peder Ivar Nielsen, Lis Andersen, Kurt Bering, Karl Emil Nielsen 116
246 Erhverv 5/3 1994 børneshoppen årets butik indehaveren Verner Thomsen er fra Jerslev Verner Thomsen 118
247 Vejret 28/2 1994 sne og oversvømmelser i Jerslev
119
248 Byggeri 22/2 1994 Taars Huse bygger fire huse i Jerslev Per Winther Jensen 120
249 Erhverv 12/3 1996 flere forskellige annoncer, danseprogram
121
250 Små artikler
1995 uafhentet lotto gevinst, suppleringsjord Skagensvej 59, Tour de Pedal cykelløb, godkendelse til sø
122
251 Debatmøde 12/2 1995 ris fra borgerne, Jerslev marked, problem med kemi affald Frank Elefsen, Henning Jørgensen, Helge Skrubbeltang, Jakob Mertz, Lene Hansen, Hanne Svensmark, Poul Pedersen, Karin Miltersen 123,124
252 Jerslev 10/5 1995 Jerslev som projektby, Jerslev skal være smukkere, Jerslevvej flyttes Lene Hansen, Henning Jørgensen, Elna Bech, Ole Lysgaard Jensen 126
253 Jerslev 1/10 1996 fremtidsværkstedet, Multihus planer Lene Hansen, Bodil Bjørn Hessellund, Kurt Bering, Lasse Juul Christiansen, Kaja Rosenvinge 127,128
254 Hus 21/4 1996 billigt hus 1001 kr. Sterupvej 28, Svane glas udvider
129
255 Erhverv 17/2 1996 Glasbutik i det gamle mejeri Kaj Hjermitslev, Rosa Hjermitslev, Charles Andersen, Karl Svendsen 129,130
256 Erhverv 12/5 1994 Varmeværket bygger og Borgergade spærres
131
257 Forskolen 19/10 1994 Ingen kommune penge til forskolen, sortering af affalf, Lene Hansen ny socialudvalgsformand Egon Hassing, Lene Hansen 132
258 Jerslev 22/8 1996 Jerslev-projektet er i gang, byfornyelse, projektleder Bodil Bjørn Hessellund, Lene Hansen, Kurt Bering 133,134
259 Annoncer
1996 flere forskellige annoncer, gårdbutik vil sælge kød Brian Nielsen 135,136
260 Jerslev 2/11 1996 Byfornyelse fremtids ideer, forskønnelse
137
261 Forskolen 11/10 1996 renovering af forskolen kun mest nødvendige
138
262 Valg 7/11 1996 Sæbykredsens Radikale har valgdebat på Jerslev Kro, spørgsmål om amterne til debat, Bent Christiansen er kandidat for de radikale Bent Christiansen, Rikard G. Jespersen, Finn Rosenkilde Hansen 139,140
263 Bekendtgørelser
1996 Nye elpriser, suppleringsjord Oustrup Møllevej 35, omkørsel i Sterup, Suppleringsjord Myrtevej 10, missionshus godkendt til bolig og værksted, Vejsyn Øster Hjulskovvej
141,142
264 Bekendtgørelser
1996 Legestue, byudvikling skitse kort, Suppleringsjord Lotte Holmgaard og Robert Mølgård, Suppleringsjord Kaj Peter Olesen, byggetilladelser
143
265 Børnehaven
1996 Børnehaven på tur i biografen i Brønderslev så "Cirkus Ildebrand" søger pædagogmedhjælpere
144
266 Pristigninger
1997 Elpriser, havearbejde, renovering
145,146
267 Forening 29/5 2002 Vendelbo Skaters ny forening Lene Hansen 146
268 Aktivitets Annoncer
1998 danseskole, seniordans, Nordjysk Danseinstitut Else Marie Christiansen 147
269 Læger
1998 Ingrid Skaning ny læge Jakob Mertz 148
270 Jerslev 3/4 1997 Nyt kulturhus, fremtid til debat, byfornyelse, halprojekt, gårdferier
149,150
271 Jerslev
1997 Gode Jerslev ideer må skrinlægges, nyt grønt område, Projekt Jerslev stopper onsdag Bodil Bjørn Hessellund 151,152
272 Valg
1998 Valglister, valgannoncer, ældrehøringer Lene Hansen, Else Kraglund, Lis Andersen, Poul Pedersen, Karl Emil Nielsen 153,154
273 Erhverv 10/6 1998 debat om kyllingefarm Henning Jørgensen, Lene Hansen, Ole Lysgaard, Tage Buus 155,156
274 Bekendtgørelser 18/3 1997 byggegrunde i Jerslev til salg, lokalplans ændring, Materielgård til salg, vurderings spørgsmål ved Poul Pedersen
157,158
275 Boligsag

Brønderslev Kommune overhører 21 naboer
159,160,175,176
276 Tandklinik 11/11 1998 forældre protester mod at lukke skoletandplejen
160
277 Jerslev 11/8 1998 grønt område bag varmeværket Arne Larsen, Henning Jørgensen 161,162
278 Forskolen 16/5 1997 Renovering af forskolen, nyt grønt område dyrere boliger
163,164
279 Politik 21/1 1999 Skyd på politikerne, bibliotek, bogbus, skoletandpleje, Projekt Jerslev, bedre veje Arne Jensen, Arne Andersen, Lene Hansen, Henning Jørgensen 165,166
280 Erhverv 12/10 1999 Stor artikel om Torben Stisen Han går mod strømmen
167,168
281 Erhverv 12/12 1999 Varmeværkets skorsten sprænges af hjemmeværnet Kaj Hjermitslev, 169,170
282 Landbrug
1999 Suppleringsjord Anlægsvej 50, SuppleringsjordOustrup Møllevej68, Kennel Linderuplund godkendt
171
283 Landbrug
1999 Suppleringsjord Vandmøllevej 39, SuppleringsjordHorsemosevej 72 Suppleringsjord Hummelhedevej 168, svineproduktion godkendt Hjulskovvej 75
172
284 Person
1999 Ole Jørgensen reaver sig fra stress, interview med Ole Jørgensen om hans heste Ole Jørgensen 173
285 Vognmand
1999 Torbens Taxi udvider, laver endags turer Torben Larsen 174
286 Annoncer
1995 forskellige forretnings annoncer
177
287 Erhverv 4/12 1999 Jerslev Varmeværk indvier ny bygning
178
288 Lokalhistorie 30/11 2001 Sparegrisen fra Sterup Fattiggård flytter Ruth Kristensen, Bodil Buch Nielsen 179,180,181,182
289 Jerslev 30/9 1984 Fra Jerslev skabes kontakter til hele verden gennem Pen Friends IPF Børge Kristensen 183
290 Erhverv 11/3 2000 Nyt solcenter i Jerslev Borgergade 21 Kenneth Jensen 184