AvisudklipHellum_I
Id Emne Dato Årstal Søgeord Personer Bind side
1 Tom side001
2 Natur 11/5 1935 Brand i storkerede på Pilegårds Mølle, sognerådsmøde 14/5 Christian Christensen Mosen, Cementstøber H. Hansen, uddeler B. Lisby 002
3 Små artikler
1952 aftenhøjskole, Tove Nyholm Petersen ansat som postekspeditør, kirkestatistik, dilettant, aftenskole, fastelavnsfest, husholdningsudvalget lærer Jensen, Bent Christensen Føjting, Poul Jensen Krattet, Egon Jensen Holtet, Ole Christiansen Mærkmose, Mary Vanderskrog Karstensskov, Sinne Jensen Krattet, Grethe Hansen Strømmen, Ellinor Stokbro Søndergaard, Kræmmergaard Larsen, Karen Frederiksen Sn 003
4 Små artikler
1957 landbrugsfaglig Ungdomsskole, møde i Husmandsforeningen, løbske heste, dilettant, dans, sognerådsmøde Chr. P. Pedersen villa Tofte, Anton Larsen, Chr. Christiansen Endelt 005
5 Små artikler
1950 generalforsamling Pilegårds Mølle mejeri, bil i grøft J. Nielsen, bal, Hellum og Omegns Hesteforsikrings generalforsamling, regnskab Hellum Kommune, aftenhøjskole, gave til kirken, Anders Larsen Ledet, Jens T. Sørensen Vestermarken, Jens Nielsen Hellumlund, Aage Høj Solgaard, Carl Christensen Kibsdal 004
6 Små artikler
1951 generalforsamlinger Venstrevælgerforening, Kjeld Olsen sælger maskinstation til Tage Jensen og Viggo Jensen, Sygekassen lærer Vagn Aage Nielsen, dilettant, bal gymnastikforeningen, tærskekursus på Kibsdal Alfred Frederiksen, Jens. Nielsen, Søren Christensen Føjting, 006
7 Små artikler
1952 generalforsamling Hellum Husmandsforening, fastelavnsfest, bal, generalforsamling Venstervælgerforeningen, møde sognerådet, valglister, roerrensningskursus, skoleudflugter, tilskadekommet under fodboldkamp Andreas Hansen Krattet, Harald Madsen, Christian Holmgaard, Ankjær kræmmergaard 007
8 Små artikler
1952 pletrensning, danseopvisning, høstfest, sognebiblioteket, Karmisholt skole afsked Emilie Nielsen, Hellum grusgrav, Den lille Gøglerbåd, mindre fragtudgifter efter banens nedlæggelse K. Tolboe, Andreas Hansen, 008
9 Små artikler
1954 sognerådsmøde, tilbud på mælkekørsel, Christian Sørensen fra Nebraska besøger slægtninger i Hellum, høstbal, andespil, Slettingen grusgrav, hærværk på anlæg Elle Nielsen Nygaard, Laurits Nielsen, Knud Michelsen, lærer Nielsen, Christian Eriksen, Ingrid Holmgaard 009
10 Små artikler
1954 vejarbejde for 700.000 kr. sognerådsmøde servitut om pligt til at vedligeholde en vejgrøft sløjfes, nej til fragtrute til Aalborg, forældremøder på skolerne, generalforsamling vandværket, Carl F. Christensen Pilegårds Mølle sognerådsformand, præmiewist, idrætsuge, gymnastik Laurits Nielsen, Peter Skovsgaard Stoksted, Helga Jensen Holtet, Ingrid Holmgaard, Katrine Jespersgaard, Klars Nielsen, Johanne Rye, Ole Olesen, Carl Fogtmann Christensen 010
11 Små artikler
1953 Dilettant, ringridning, aftenskole, uheld på cykel, sygekasse, tysk riffel beslaglagt, efterårsmøde, generalforsamlinger: Landøkonomisk selskab, sygekassen Lars Peter Jensen, Karlo Lykke Nielsen, lærer Vagn Aage Nielsen 011
12 Små artikler
1953 vellykket julemesse, menighedsrådsvalg, bal, sygekassen, ikke fredsvalg P. Chr. Pedersen, Marius Knudsen, Astrid Christensen, Kirstine Olesen, Henry Hansen, Lauritx Nielsen, Chr. Christiansen, Poul Enevoldsen, Bernhard Jensen, Chr. Jensen, Peter Skovsgaard 012
13 Tom013
14 Smukt billede 24/7 1955 panoramabillede hvor Niels Højbjerg bor
014
15 Små artikler
1956 refrainsangerinde Grethe Hansen Strømmen nr. 1, ung dræbt i færdselsuheld Arilsd Sørensen, vild kørsel, majbal, påskebal, syng dans og leg, Hellum Ungdomsforening møde Pastor Porsborg Klokkerholm Christian Rye, Vagn Aage Nielsen 015
16 Små artikler
1956 sognerådsmøde, kejsersnit på ko Hellumlund, brand i Dalhus plantage, færselsuheld, nyfødt ombragt Ole Olesen, Poul Jensen, Alfred jensen 016
17 Brand 21/9 1955 udlænger til Musted brændte, ½ årig pige i fare Svend Sørensen, 017
18 Små artikler
1955 sognerådsmøde, Sæby bank åbner filial i Hellum, forhandling om koomunens skoleordning, frihedsfest, to kvier forsvundet, bal, dilettant Tine Lundergaard, Anton Jensen, Nyholm,Chr. Holmgaard, Chr. Kræmmergård 018
19 Små artikler
1958 brand på gravhøj, stork Pilegårds Mølle, løbske heste, sognerådsmøde, fald fra tag Christian Jespergaard, biluheld, tvillingekalve, Inger Skou Svendsen ny centralbestyreinde, bal, vejarbejde, udflugt for de gamle A. Christensen Pilegaards Mølle, Anton Henning Andersen Snevreholt, Frede Møller, Arnold Jensen 019
20 Små artikler
1957 sognerådsmøde ligningsprocent stiger, vejarbejde, bal, lotteribil vundet af Otto Jensen, mannequinopvisning, tilbud på mælkekørsel til Pilegårds Mølle Mejeri Carl Fogtmann Christensen, Laurits Nielsen 020
21 Kommune 21/9 1958 omtale af Hellum kommune, station bliver kommunekontor Carl Fogtmann Christensen, kæmner Christensen Husth 021,022
22 Mejeri 11/5 1959 50 års jubilæum for Pilegårds Mølle mejeri, sognerådsmøde, amatøraften, læplantningslav, landfaglig ungdomsskole Carl Fogtmann Christensen, Christian Holmgaard, mejeribestyrer Christian Thøgersen, Ole Olsen, Herluf Olesen 023,024,026
23 Annoncer
1959 Eyvind Hansen cykelhandel, Brugsen, P.S.Thomsen købmand, Mørtelværk, Sæby bank, Hellum kro, Andelsmejeri, Kolonial isenkram Gudrun Sørensen, Niels Bageri,præmiewist, Kvit og dobbelt, midnatsbal, dilettant, sognerådsmøde, tysl ammunition i grusgrav Peter Skovsgaard, Vagn Aage Nielsen, P. Skov Thomsen, Edvard Pedersen, Gerda Mortensen, Kaj Bertelsen, Poul Pedersen, købmand Hansen 025,026
24 Små artikler
1959 Venstrevælgerforening møde, sognerådsmøde, Cykelhandler Ejvind Hansen sælger til Børge Andersen, foredrag Hellum Ungdomsforening, Landøkonomisk selskab møde, Tyve brugte traktor, husflidsforening, husmandsforening Tage Jensen, Christian Holmgaard, Ankjær Kræmmergaard, 026
25 Små artikler
1959 salg af smede og maskinforretning, høstfest Hellum husmandsforening, Den Landbrugsfaglige Skole, høstoffer, mælkekørsel til mejeri, kviekalv stjålet, vælgermøde flæskespil, nytårsbal, 25 års jubilæum mejeribestyrer Christian Thøgersen, Henry Christensen fik spiritus bevilling Laurits Nielsen, Christian Thøgersen, Christian Holmgaard, 027
26 Små artikler
1961 storken ankommet til Pilegårds Mølle, tyveri fra grusgrav, ungdomsmøde, mælkekørsel, høstbal, midnatsbaal, menighedsmøde
028
27 Små artikler
1962 ungdomsmøde, markbrugets tilrettelæggelse, gårdbrand på Christian Madsens gård i Langtved, tak fra lærer Georg Jensen, høstbal, 1. kommis søges, frakke stjålet Ankjær Kræmmergaard, Ingrid Moss Pajhede skov, 029
28 Små artikler
1961 nummerplade stjålet Carl Christensen Mustedlund, valgt til menighedsrådet: Laurits Nielsen, Martha Christensen, Christian Hansen, Olga Christensen, Else Hansen, Landøkonomisk selskab holdt møde, midnatsbal, kæmpespil, husmandsforening holdt aftenudflugt, sognerådsformand Carl Fogtmann genvalgt, Carl Fogtmann Christensen 030
29 Skolen
1961 hvad sker der, når skolen lukker? Herluf Olesen, P.C. Kræmmergaard, Vagn Aage Nielsen, Ole Olsen 031
30 Små artikler
19? Jerslev Afholdsforening holdt 75 års jubilæumsfest i forsamlingshuset, mejeribestyrer Christian Thøgersen hyldet Christian Nedergaard, Henrik Møller, Christian Degn 032
31 Små artikler
1962 maskinaften hos Herluf Olesen, markvandring, gadebelysning, mannequinopvisning, dilettant "Hygge i Hjemmet", bilbrand, Hellum kro til salg, Karlsbjerg til salg, Hellum kirke søger kirkesanger og organist, ungdomsmøde, generalforsamling brugsen, mor og nyfødt barn begravet Herluf Olesen, Valdemar Pedersen Slettingen, Christian P. Pedersen, Ebba Nielsen 034
32 Brugsen
1962 bedrageri mod Hellum Brugsforening, ny brugs indviet,
033,035
33 Små artikler
1960 adventsmøde, Hellum Ungdomsforening har generalforsamling Juel Højbjerg, Henning Nielsen, Grethe Jensen, 035
34 Film 9/2 1969 ny landbrugsfilm har optagelser fra Hellum, "Sådan Ligger Landet Olga Christiansen 037,038
35 Kro 16/11 1982 Hellum Kro lukker Tove og Henning Larsen, cykelsti til Jerslev
039
36 Små artikler
1988 Ny organist og kirkesanger Lis og Henry Lauritsen stopper Jens Holdensen ansat, fredags kirkebil, Afskedsfest for Lis og Henry Lauritsen, hærværk, trafikuheld, adventsmøde, Dybvadrute i fare Carsten Stephansen, Oda Nielsen, Stig Poulsen, Lis Andersen, Egon Nielsen, Jens Stage 040
37 Nabofællesskab 18/7 1987 To familier har ugentlige fællesmåltider, bryllup Karen og henning Thomsen, Bente og Kim Toft 041,042
38 Teletaxa 6/10 1987 NT indfører teletaxa, Hellum første sted med teletaxa i Nordjylland
042
39 Hjortefarm 4/12 1986 Hjortefarm må blive i fredet område, hytteby lagt på is Birgit Pedersen, Bent Jacobsen, Ole Mølbjerg 043
40 Små artikler
1987 karneval, fyldplads etableret ved Dybvadvej, kirken sparer til orgel, strømsvigt Erling Andreasen, 044
41 Små artikler
1987 Hellum revy, hellum fest giver overskud, topbokser til Hellum, "Til Hellums Pris" Thomas Sørensen, 045
42 Små artikler
1987 revy igen ved sommerfesten, Idrætsuge, gymnastikopvisning, Kjeld Christensen, Connie Krogh, Jonna Pedersen, Ellen Christiansen 046
43 Brandmænd 5/8 1987 mangel på frivillige brandmænd Erling Andreasen, 047,048,049
44 Erhverv 17/9 1987 Ny ejer af købmandsgården i Hellum Helga Pedersen, Henning Nielsen 048
45 Små artikler
1988 gode råd om kødkvæg, bilsammenstød, Husholdningsudvalget holdt generalforsamling Egon Klæstrup, Bodil Mellerup, Gudrun Andreasen 049
46 Små artikler
1987 Ungdomsforeningens vinterprogram, Høstfest udsat, høstfest, hærværk på biler, Heksen fra rebild gæster Hellum, fastelavnsfest, generalforsamling venstrevælgerforeningen, hundekursus Rose Marie Carlsen, Bent Zakariassen 050
47 Små artikler
1988 Genfærd i Hellum Hellum Ungdomsforenings dilettant, Julefrokost på Hellum Kro, dårlig økonomi i Idrætsklub Dorthe og Poul Grøn, Thomas Sørensen, 051
48 Små artikler
1987 busforbindelse til debat, Lucia, Julebankospil, Generalforsamling Idrætsforeningen, biluheld ved Hellum gamle skole, fastelavnsfest samarbejde. Lene Due, Edvard pedersen, Mogens grønning, Lisbeth Christensen 052
49 Små artikler
1982 tre foreninger sammen om sommerfesten, større telt, anhænger med kartofler væltede, borgerforeningens formand Edvard Pedersen genvalgt, Reception Judith og Svend Aage Christiansen, budgetmøde Hellum Menighedsråd, graver medhjælp søges Erling Andreasen 053
50 Små artikler
1987 ønske om kirkesti sendt til kommunen, juledemonstration holdt af husholdningsudvalget, grusgrav udvider Poul Pedersen, Erling Andreasen 054
51 Natur 12/8 1988 bærplikning giver problemer, nye i menighedsrådet PoulFrederiksen Snevreholt, Jens Stage
056
52 Natur 16/7 1988 Politiet høster hampplanter i Hellum, spare på diæter i forsyningsudvalget Else Kraglund og Erling Andreasen Erling Højbjerg 055
53 Natur 23/7 1988 Hjortefarm i Hellum dådyr Birgirt Pedersen 057,058
54 Små artikler
1988 Energiselskabs arbejde efterlyses, 220 mødte genfærdet, midsommerfest, Hellums stærkeste mand skal findes
059
55 Fest 4/7 1988 Løfterig sommerfest gav 17.000 kr, stærkste mand var Karl Emil Nielsen Bjarke Thomsen, Karl Emil Nielsen 060
56 Samlingssted 6/11 1987 Hellum savner samlingssted, kan forskolen blive det? Legestue får tilskud, rapssilo ødelagt af brand hos Kim Toft Skovgårdsvej 90
061,062
57 Hellum 10/1 1988 Hellum som storstad fra Hans Peter Mortensen, Læsø Erling Andreasen 062,063,064
58 Idræt 2/2 1989 selvstændige afdelinger indenfor idrætsforeningen, teletaxa, brand i ludbehandling Erling Andreasen, Mona Mølgård, Lisbeth Christensen, Erik Krabbe, Bjarke Steen Larsen, Carsten Pølund, Erik Stokbro, Hanne Brix, Lars Nielsen 065
59 Små artikler
1989 Folkeskuespil Plante smil plante solskin, budgetmøde i memighedsråd, vejledning i at have drivhus Knud Olesen, Ove Larsen, Helga Pedersen, Hans Elbo, Juhl Højbjerg, Preben Madsen, Vibeke Nielsen, Winie Mørk, Jonna Koustrup, Poul Jensen, Tage Jensen, Lisbeth Jørgensen, Jørn Skovsgård 066
60 Udvikling 26/10 1988 satse på turisme i Hellum, kroferier Karen Thomsen, Lis Andersen 067,070
61 Små artikler
1989 Hellum fik kirkesti, Husholdningsudvalget hørte om garn Inger Marie Holst Hansen, stjålet dieselolie, fastelavnsfest Lis Andersen, Dorthe Grøn 068,070
62 Små artikler
1989 sparekassefilial flytter, dilettant, ingen energiby, generalforsamling i borgerforeningen, bil stjålet, cykel ringridning, Lars Ole nummer 3 i Melodi Grand Prix, Lone Due Bak, Anni Nielsen, Edvard Pedersen, Gunnar Østerballe, Erik Nielsen, 069
63 Fest 1/7 1989 viseaften Niels Jægerum, byfest
071
64 Forurening 11/10 1989 olieudslip forurener jord, vinder sag om oprydning, skorstensbrand Dybvadvej 50 Hans Peter Pedersen 072
65 Pajhede Skov 24/10 1989 beboere bange for at vejen gennem skoven bliver ufremkommelig Poul Olesen 073,074
66 Affald 1/8 1989 1400 husstande med i forsøg på affalds sortering Erling Andreasen 075
67 Små artikler
1989 sæson program for Hellum sporten, utilfredhed med container til affald, høstgudstjeneste, avisindsamling Tina Møller, Heidi Pedersen 076
68 Kirke 17/7 1989 Anni Nielsen indvier kirkestien
077
69 Små artikler
1989 Mange gæster på Hellum Kro, sommerfesten omsatte for 53.000 kr, stjal spiritus på kro, adventsgudstjeneste, julemad, Lis Andersen 078
70 Vejret 11/7 1989 kraftig regnskyld Gerda og Erik Nielsen 079,080
71 Små artikler
1989 bondegårdsferier opgivet, købmand overlever endnu, fåreklipning Henning og Vibeke Nielsen, Bente Holmgård 081
72 Natur 10/7 1989 Hetz mod hjortefarmen Birgit Pedersen 082
73 Turisme 24/1 1989 basis for bondegårdsferier i Hellum Karen Thomsen 083,084
74 Små artikler
1990 generalforsamling Idrætsforening, Lisbeth Christensen ny formand, intet energiselskab, bil stjålet, god opbakning til borgerforeningens arrangementer Erik Nielsen, Bjarke Thomsen, Nina Stokbro, Hans Elbo 085
75 Små artikler
1990 Venstre har generalforsamling, penge afsættes til orgel, nye flag, dilettant Lis Andersen, Anna Skovsgaard, Egon Nielsen, Kim Toft, Susanne Madsen, Anni Nielsen, Knud Erik Olesen, Jonna Pedersen, Bente Pølund, Winnie Larsen 086
76 Natur
1990 moseeg fundet Robert Daniel Madsen
087
77 Arkæologi 12/4 1990 spor af 5000 årig langdysse Torben Nilsson 088
78 Renovering 4/8 1990 omtale af container ordninger på landet her Kibsdal
089,090
79 Landbrug 30/10 1990 Erling Andreasen prøver at dyrke hørfrø, billede Erling Andreasen 091
80 Erhverv
1990 ny købmandsbutik i den gamle brugs Minna og Peter Schou Thomsen 092
81 Små artikler 3/6 1990 brand på Engsigvej 125 hos Hans Jensen, Venstre møde hos Lis og Jørgen Andersen Langtved, kocasino ved sommerfesten, Stærkeste mand Peter Mellemgaard 093
82 Små artikler 28/6 1990 griselædeløb vundet af Nakkebjerg, sommefest trillebørsrally vandplask Egon Nielsen 094
83 Økologi 21/10 1990 økologi på gården Carlsbjerg Mette Sørensen, John Mathiasen 095,096
84 Små artikler
1990 markedsdag ved købmandsparret Aase og Henning Nielsen, skrostensbrand på Håndsbækvej, historisk aften, sangaften, adventsmøde, musikaften julebankospil Ankjær kræmmergaard, Susanne Madsen, Ulla og Jens Mortensen 097
85 Små artikler
1991 glemte at energiselskabet skulle opløses, generalforsamling i Idrætsforening, hyggeaften, have og gartner aften, rådyr påkørt, indbrud i klubhus, Hellum-Sterup IF stiftet 27/1 1991 Ole Larsen, Anders Larsen, Marko Dreche, Jan Sørensen 098
86 Små artikler
1990 revy, tøndesalgning, god vandkvalitet, nyt blad, generalforsamling i borgerforeningen, venstre vælger foreningen, generalforsamling i Hellum Ungdomsforening Lisbeth Christensen, Bente Pølund, Dorthe Christiansen, Trine Henriksen, Jonna Pedersen, Hans Elbo, Knud Erik Olesen 099
87 Små artikler
1991 bålfest, borgerfoeningens konstituering, trafikuheld, dilettant, tyv overrasket, indbrud, Kim Toft, Erik Nielsen, Erling Andreasen 100
88 Små artikler
1991 kirkestatistik, stærkeste mand, vindstyrke 15 i Hellum, Dukken Hilma fra Pilegaards Mølle skænket til Try museum, varm sommerfest Knud Christensen, Conny Krogh, Mogens grønning, Krista Jensen, Lisbeth Christensen, Peter Mellemgaard, Dagmar Hanghøj Rørholt 101
89 Små artikler
1991 Tofteng til slægtsmøde i Ballerup, ni læsninger, ammoniaksky over Hellum, julemarked, kro bliver markedsplads, julemarked, adventsmøde Ketty Tofteng Larsen, Erik Larsen, Anni Nielsen, Ella Jensen, 102
90 Erhverv 28/9 1991 fåreavler Kirsten Krattet laver sengetøj af ren fåreuld Shropshire får
103,014
91 Kroen 3/1 1992 kro ejer klar til at starte på en ny efter nytårsbranden, nyt røgudstyr Dorthe Grøn 105,106
92 Erhverv 10/4 1991 Svend Aage Christiansen begyndte som 22 årig i 1985, Erhvervsrådets initiativpris, Åbent hus ved fåreavler Kirsten Krattet, Korsang, Sankthansfest Judith og Svend Aage Christiansen 107
93 Kroen 22/5 1992 branden skyldtes komfur, sommerfest, dilettant må holdes i Jerslev forsamlingshus, ønske om nyt samlingssted Lene Kristensen, Søren Sterup, Helga Petersen 108,109,110
94 Kroen 14/3 1992 Hellum i krise mangler samlingssted, dårlig økonomi i Idrætsforeningen Lisbeth Christensen, Søren Bak, Dorthe Chrsitensen, 111,113
95 Små artikler
1992 biluheld, Julehygge på Nakkebjerg, julefest, stadig afstemningssted i Hellum, menighedsrådsmøde lysekroner repareret, Vandværket, tøndeslagning, standehejsning, Lis Andersen savner politik i Brønderslev kommune Britta og Egon Nielsen 112
96 Små artikler 17/1 1992 købmandsbutik lukker og posthus i fare, hastigheden i Hellum ønskes nedsat, Søren Christiansen ny formand for Borgerforeningen
114
97 Hellum 5/2 1992 Idrætsforening vil puste nyt liv i byen Erik Lund, Søren Christiansen, Bjarke Larsen, Lisbeth Christensen, Erling Pedersen 115
98 Erhverv 14/3 1992 Hellum bager holder ud , Hellum Antik har repception, dilettant, olie stjålet Ellen og Ebert Christiansen 116,117,118
99 Små artikler
1993 borgerforeningen har generalforsamling på den gamle skole, bump og byport så hastigheden nedsættes, kirkepenge, computer stjålet, venstrevælger forening holdt generalforsamling Lis Andersen trak sig, Dilettant "Svangstrups letlevende dame" Søren Christiansen, Erik Nielsen, Mette Tolstrup Sørensen, Egon Nielsen 117,118
100 Små artikler
1992 fredsvalg til meninghedsrådet Lis Andersen, Sven Asbjørn Olesen, Gudrun Andreasen, Egon Nielsen, Inger Marie Larsen, Inga Vestergård, Ebert Christiansen, Diana Madsen, Dorthe Christiansen, Poul Vestergård Jensen, Kaj Mølbjerg, Bente Pølund 118
101 Sport 15/2 1993 der satses på oprykning Jesper Thomsen 119
102 Profilen 10/1 1993 Idrætsleder spreder energi Lisbeth Christensen 120
103 Trafik 21/12 1992 bil endte i hus Martin Thomsen 121
104 Små artikler
1992 hund angreb får hos Villy Krattet, julemarked, Svend Christensen 25 års jubilæum som graver, Lis Andersen genvalgt til menighedsrådet, julefest på Nakkebjerg, børn bager pebernødder hos Ellen og Ebert Christiansen, juletræsfest, besøg på Kibsdal Svend Asbjørn Olesen, Egon Nielsen, Inge Marie Larsen 122
105 Samlingssted
1993 stort ønske om multihus i Hellum Lisbeth Christensen, Mette Tolstrup 123
106 Byskilte
1993 Hellum og Jerslev byttede navne nytårsnat, konfirmander Hellum
124
107 Multihus 5/7 1993 konkret plan om multihal, borgerne må bidrage Poul Vestergård Jensen, Bjarke Larsen 125
108 Erhverv 6/7 1993 sidste butik lukker bageren lukker, Sankt Hans fest, besøg på hjortefarm Ellen og Ebert Christiansen, Knud Christensen, Inger og Ove Larsen 126
109 Visioner 9/12 1992 Tordenskjolds soldater vil gerne have fat i flere legekammerater Søren Christiansen, Helgå Pedersen, Lisbeth Christensen 127,136
110 Møder
1993 Idrætssamvirket og Kuturudvalget kritiseres for at være uforberedte omkring udbygning af klubhuset Svend Andersen, Bjarke Larsen, Bak Andersen 128
111 Visioner 11/1 1993 blomstereng og fantasi uden grænser for tiltag der kan sætte liv i byen Gerda Lunk, Karoline Jensen, Rigmor Jensen, Inga Stokbro, Basse Mortensen, Anna Lis Mortensen, Bjarne Nielsen, Søren Christiansen 129,130,131,132
112 Små artikler
1993 fisketrappe til Hellum, vandværket, salmesang Grethe Kløvedal Christensen, Kresten Nielsen 134
113 Natur 23/8 1993 12 årige Allan Thomsen planter en skov som 4H opgave
135
114 Multihal 1/11 1993 kulturudvalget i krydsild om multihallen Lisbeth Christensen, Karen Christensen, Peder Ivar Nielsen, Arne Larsen 137,138
115 Gymnastik 8/6 1993 gymnastik kursus med Kitt Kruse
139,140
116 Fest 24/2 1994 halfest med Kandis i Jerslev
139
117 Visioner 4/1 1994 Ole Goll fremlægger " Pilegårds Mølle Projektet" Margit Lassen, Poul Due, Poul Lassen, Margit Lassen, Søren Christiansen 141,142,159,160
118 Små artikler
1993 sangaften i kirken, kirkeklokken sikres, ni læsninger, tyv blev overrasket, julebanko i Jerslev, julemarked i den gamle skole, adventsfest, computer stjålet, pung stjålet, rendegraver stjålet Hanne svensmark, Anni Nielsen, Kaj Mølbjerg 143
119 Små artikler
1994 Kommune vil sælge forskolen, naturgas, dilettant "Valde tar affære" Arne Andersen 144
120 Bryllup
1994 registreret partnerskab skabte en vis postyr
145 - 152
121 Syklub 6/4 1994 hygge mens der syes til rumænske børn Ellen Rusborg, Gerda Lolk, Rimor Jensen, Inger Nielsen, Mette Holst, Karen Thomsen, Inger Larsen 153,154
122 Multihus
1994 stor opbakning til Multihuset Jonna Pedersen 155
123 Små artikler
1994 dilettant "Valde tager affære" konfirmander, kirkebylærer søges, Jens Jensen 156
124 Kirken 16/10 1994 fugtskaderne udbedres Lis Andersen 157,158
125 Natur 22/6 1993 Frodig idyl ved den gamle mølle Pilegårds Mølle Finn Bavnild, Margit Lassen, Poul Due, Poul Lassen
126 Hellum
1984 luftfoto over Hellum

127 Forening 1/8 1994 fodbold med mere ved sommerfesten, der mangler flere gæster Lisbeth Christensen 163,164
128 Små artikler
1994 julestue på den gamle skole, Hellum banko, julemarked, juleposer
164
129 Små artikler
1994 Venstre havemøde hos Karstenskov Gudrun og Erling Andreasen, gasforsyning til Hellum, Marimbakoncert, tilladelse til anlæggelse af sø, Sankthansfest Kaj Stensgaard 165
130 Erhverv
1995 Ny elektriker ved Karl Emil Nielsen, bålfest ved Hanne Svensmark
166
131 Multihus 20/5 1995 Multihus er tættere på realisering Jonna Pedersen 167,168,169,172
132 Fester
1995 fastelavnsfest
169
133 Små artikler
1995 Hellum skole solgt til Anita og Ole Lengsø, skuespillere savner lokale, Kandis halfest Helga Pedersen, 170
134 Idræt
1995 Brønderslev godt med med tilskud til idrætten, interview med Lisbeth Christensen
171
135 Landbrug
1995 Uldjyde Kirsten og Villy Krattet
173,174
136 Landbrug
1995 ønske om bedre vilkår for landbruget interview med Svend Asger Olesen og Majbritt
175,176
137 Økologisk landbrug 6/9 1995 Mette Tolstrup Sørensens økologiske landbrug Melkærvej 211 Niels og Signe Tolstrup Sørensen 177,178
138 Dilettant 9/3 1995 Ungdomsforeningens dilettantstykke "Kærlighed og buler i bilen" blev en succes
179
139 Små artikler
1995 fællesspisning, fremgang i Venstre Anni og Poul Vestergaard Jensen, Knud Ejnar Christensen, Mette Tolstrup, Erling Andreasen 180
140 Små artikler
1995 Idrætsfest med gymnastik ledet af Ellen Christiansen, syr til Rumænien, Helleumrevy for 15. gang, kor synger julen ind, Hellum march og bingoløb Lisbeth Christensen 181
141 Små artikler
1995 Sommerfest hvor murerne slog Kibsdal, Erling Pedersen raflekonge, juletræsfest, Lisbeth Christensen trækker sig som formand, julebanko, kommune beviligede penge til multihus
182
142 Erhverv 7/11 1995 Hellum bageri lukker, slut med store jødekager Ellen og Ebert Christiansen 183,184
143 Politik 10/8 1995 Karl Emil Nielsen løsgænger i byrådet samtale med ham
185
144 Multihus 15/8 1995 byggestart på multihuset 26/9 Bjarke Larsen, Mette Tolstrup, Poul Slot 186,188
145 Små artikler
1995 brand i halmfyr Hellumvej 80, P.N.Jensen taler ved venstre møde i Multihuset, Multihuset indviet
187,188
146 Skole
1994 Mette Christiansen fik årets første HF hue Mette Boelt og Stine Boelt Christiansen 189
147 Små artikler
1995 Borgerforeningens generalforsamling, standerhejsning, ny håndboldsæson, badminton, kvinde fik bank, arealoverførsel ved klubhuset Erik Lund, Knud Ejnar Christensen, Erik Stokbro, Mette Tolstrup, Karoline Skovsgaard, Louise Christensen, Dorthe Larsen, Thomas Thomsen, Brian Bruun 190
148 Små artikler
1996 Dilettant "En Pind til min ligkiste" Idrætsforening har ekstraordinær generalforsamling, ovn satte ild til hus på Ingridsvej Lars Lindholt, Erik Stokbro 191
149 Hellum 16/2 1996 Hans P. Mortensen skriver om Hellum 1996
192
150 Erhverv
1996 omtale af Ebert Christiansen og hans store jødekager nu lavet på Dorf Møllegård Ellen og Ebert Christiansen 193
151 Erhverv 9/9 2003 Kokken Camilla Stenderup vandt en uges ophold på landbrug i Hellum hos Bente og Mads Thomsen Nana Thomsen 194
152 Små artikler
2005 generalforsamling i Idrætsforening, jul og Luciafest John Nielsen, Sune Terkelsen, Heidi Bak, Frank Kristensen, Tina Mølbjerg 195
153 Små artikler
2005 Foredrag i Multihuset med psykolog Teia Tonning og kropsterapeut Padam Christo Blaak, vinterbanko
196
154 Landbrug 1/3 2005 Judith og Ib Kibsdal fik LandboNord pris for godt landmandskab Thomas Sejlund 197
155 Forurening 5/2 2005 Hellum å blev fyldt med sand
198