Hellum_II
Id Emne Dato Årstal Søgeord Personer Bind side
1 Små artikler
1996 forårskoncert i kirken med Duo Danica, bal til Kandis, nyt kirkeblad, generalforsamling i vandværket
001
2 Små artikler
1996 udvidelse af tre broer mellem Klokkerholm og Hellum, vellykket revy, Kibsdal køber Rosvang ved Sjørring, Hellum If program Ib Kibsdal, Lars Lindhardt, Hans Elbo, Kim Hansen, Louise Christensen, Verner Thomsen 002
3 Små artikler
1997 serie 4 fodbold rykker op, Lis Andersen genopstiller for venstre, årsmøde venstre, høstfest Lis Andersen, Christiansen Svend Aage, 003
4 Små artikler
1996 økologisk høstmarked, legepladsen friskes op, forlægning af Hellum bæk, døde dyr i haven Mette Tolstrup 004
5 Fest
1996 sommerfesten, gymnastik, fodbold, stærkeste mand Ellen Christiansen, Rudy Koustrup, Karl Emil Nielsen, Søren Larsen 005,006
6 Krudtuglerne 28/1 1997 forundring og fryd, luft under vingerne Ellen Christiansen, Gerda Lunk, Knud Rusberg, Ellen Hermansen 007,008,020,022
7 Sygdom 10/5 1997 Knud rusborgs genoptræning efter en blodprop Knud Rusborg, Ellen Rusborg 009,010
8 Små artikler
1997 Tumlepladsen tiltrækker mange, generalforsamling i borgerforeningen Multihuset berømmes, hærværk i Multihus, julerier, vildtaften Mette Tolstrup, Janni Hermansen, Anni Nielsen, 011,012,032
9 Små artikler
1997 bager Ebert Christiansen bliver 65 årman savner hans store jødekager, åbent hus på Melkærvej hos okologen Mette Toldbo
013,014
10 Små artikler
1997 dilettant "Det ordner Stoffer", Jan Tøttrup og Thomas Mølgaard fortæller om en tur til Nepal, mange fester i Hellum, regnskyl, nyhedsavis, Kandis fest forberedes, Revy Ellen og Knud Brøndbak, 015,016,017
11 Idræt 2/2 1997 Idrætsforening er økonomisk klemt, generalforsamling i Idrætsforeningen Lars Lindhardt, Erik Stokbro, Peter Møller, Kaj Kristensen, 018
12 Fritid 18/2 1997 Strikkedamerne hygger sig og syr til Rumænien Åse Madsen, Inger Nielsen, Åse Nielsen, Ketty og Knud Jørgensen 019,020
13 Små artikler
1998 nye tiltag i Hellum, standerhejsning, børnefræs, generalforsamling i Idrætsforening Knud Christensen, Peter Møller, Louise Christensen, Hans Elbo 023
14 Krudtuglerne 27/1 1998 1 års fest Idrætsforeningens tilbud Krista Jensen, Erik Lund, Ellen Hermansen, Ellen Christiansen 024
15 Fest 26/4 1997 Klar til Kandisfest Poul Vestergaard Jensen, Helga Pedersen, Lisbeth Christensen, 025,026
16 Fest
1998 Børneræs Mette Toldbo, Louise Christensen, Hans Elbo 027
17 Små artikler
1998 dilettant " Gammel Gæld og Genbrugspapir" fest med gøgl og revy Hans Elbo, Brian Iversen, Ella Jensen, Otto Bjerre, Lars Krogh, Dorte Reinwald, Kim Hansen, Helga Pedersen, Poul Vanderskrog, Erik Stokbro 028,031
18 Økologi 21/4 1998 hende damen med økologi økologisk grønsagskasse, Mette Tolstrup Sørensen 029,030
19 Små artikler
1998 dilettant, møde med Bruun Nielsen i Multihuset, Kirstine og Herluf Olesen fortæller om kirkens historie, Amtet byder på tur ad Hellum Sporet
031,032
20 Små artikler
1997 generalforsamling i Borgerforeningen, fællesspisning med frikadeller og øllebrød, besøg på Danyard, olieudslip Vibekevej 13, forskønnelsespris og diplom til Lisbeth Vestergaard Christensen og gave til Ellen Christiansen, Ole Jacobsen taler ved midsommerfest, julefest Bjarne Jensen 033
21 Små artikler
1998 tilbygning til Brødbakvej 156, suppleringsjord til Skovgårdsvej 90, tøndeslagning, Ellen og Ebert bager i Dorf
034
22 Landbrug
1998 Svend Hjermitslev har tilsået
035
23 Fest 4/8 1998 revy aktører Kim Hansen, Hans Elbo, Dorte Reinwald, Janni Sørensen, Lars Krogh, Lisbeth Christensen,
036
24 Fest 28/1 1998 fællesspisning Mette Tolstrup 037
25 Fritid 20/1 1998 Mettes miniaturer dukker af spåner Østermarksvej 112a Mette Holst 037,038
26 Fest 7/3 1999 dilettant "En Hosekræmmer Søger Natlogi" Hans Elbo, Helga Pedersen, Lars Krogh, Ida Skaarup, Torben Riis, Otoo Bjerre Dorte Rienwald 039
27 Landbrug 25/10 1998 Danmarks bedste yver sortbroget har givet 100.000 kg mælk hos Mads og Henning Thomsen Karlsbjerg Ole Jensen 040
28 Idræt 23/3 1999 Idrætsforeninge i Hellum hang i tynd tråd, redningsforsøg Bjarke Steen Larsen, Jonna Grønborg Pedersen, 041,043,044
29 Foreningsliv 10/2 1998 Hellum Borgerforening har 75 års jubilæum Lene Hansen, Erling Andreasen 042
30 Små artikler
1998 generalforsamling i vandværket, ungdom skal samles Hanne og Jens Brønden, ny rørlægning i forbindelse med rundkørslen, multihuset bruges flittigt
045
31 Små artikler
1998 Hugp Kristensen fra Bjørnager, Mosbjerg fortæller om Lakota indianerne, høstfest, julefest, generalforsamling i Idrætsforening, sangaften, fastelavns fest, konfirmander
046
32 Små artikler
199 besøg af studerende fra Kenya, nummerplade stjålet skattejagt, Indkaldelse til generalforsamling i Idrætsforeningen, børnefræs, løse hunde skydes
047
33 Antik
1999 Lis Andersen, Langtved samler på antikke møbler
048
34 Landbrug 21/7 1997 1000 besøgte Rosvang som Judith og Ib Kibsdal har købt, olietank sprang læk, indbrug i Multihuset,
049
35 Fritid 18/2 1997 strikkeklub, der strikkes og syes tøj til rumænske børn, koncert i kirken, ny flagstang til kirken Inga Vestergaard, Gudrun Andersen, Karen Thomsen 050
36 Fest
1999 sommerfest, Sankt Hans tale ved Povl Ejnar Nørager, Klokkerholm ingen hekse på bålet tak.
051,052
37 Børnehave 5/10 1999 drømmer om børnehave i Hellum, Mette Holst, Hanne Bak, Jane Larsen, Ann Graven, Hans Mads, Thea, Jonna Lyng 053,054,055,056
38 Små artikler
1999 Økomarked hos Mette Tolstrup, 87 årige Helga Kathrine Jensen nær indebrændt, julemarked, julebanko, musikstuderende synger i Multihuset
057
39 Visioner 20/11 1999 Hellum vil trække nye folk til egnen, butik og virksomheder Mette Tolstrup Sørensen, Knud Vestergaard, Lis Andersen, Henning Jørgensen 058
40 Skuespil 8/11 1999 Katia Ben Semmane fra Det Rullende Eventyr spillede Tommelise Ann Jensen, Maj Hygum 059
41 Multihuset 21/11 1999 Kunstværk til Multihuset Otto Ziegler overrækker maleriet " En Dansk Realitet" Bjarke S. Larsen 060
42 Små artikler
2003 tilladelse til råstofindvinding, brand i tilbygning, landzonetilladelse til pelsdyr på Agnetevej 44 061 061
43 Erhverv 10/6 1999 enigt byråd giver tilladelse til grusgravning i en del ag Søheden Plantage Arne M. Jensen, Lene Hansen, Arne Andersen, 062
44 Små artikler
2002 ingen afklaring om børnehave, Erling Andreasen holder båltale, ny bondekultur er måske på vej Erling Andreasen, 063
45 Små artikler
2002 mangler hjælpere til Borgerforeningen, julemarked, byforskønnelsespris til Hanne Due Bak og Niels Nielsen, fastelavnsfest, spisammen fest, motionsgymnastik, økologisk høstmarked, telefoner stjålet Mette Tolstrup, Ejner Mathiasen, Jane Larsen, Kurt Pedersen, Knud Stenbak 064
46 Bogudgivelse 8/2 2000 Mette Holst har skrevet bog om kroniske smerter
065,066,105
47 Små artikler
2000 Juletræsfest, fællesspisning, dilettant "Hellere lyve end flyve", fastelavnsfest Jimmi Rasmussen, Emilie Schøn, Dorthe Reinwald, Hans Elbo, Helga Pedersen 067,068
48 Små artikler
2000 Idrætsforening har fået vendt udviklingen, generalforsamling i Idrætsforening, fodboldspillerne er blevet TV stjerner, fællesspisning, standerhejsning, Bjarke Steen Larsen, 069
49 Små artikler
2000 Tina Nedergaard efterfølger Bodil Trane som Sæbykredsens folketingskandidat, pris til Ib Kibsdal, generalforsamling i vandværket, dukkeopera i Multihuset, tyverier
070
50 Små artikler
2000 Indianerdag for egnens børn, regn drillede sommerfesten, motionsgymnastikken begynder, Bjarke Steen Larsen, Ellen Christiansen 071
51 Små artikler
2000 Ellen "Bager" Christiansen optaget som æresmedlem i Idrætsforeningen, åbent hus hos Kibsdal, Hellum vandværk har generalforsamling
072
52 Små artikler
2001 julebanko, børn laver dukker til teater, fællesspisning, deltidslandmænd besøger Bente og John Holmgaard Brøndbakvej 156, russisk dukketeater i Multihuset, åbent hus Vendsyssel Shropshire Center Mette Tolstrup 073
53 Små artikler
2000 mere lys til Multihuset, sommerfest med cowboy løb
074
54 Små artikler
2000 Påskebanko, venstre havemøde hos Niels Busk, påskeudstilling Mustedvej 3, ungdomsforening meget aktiv Helga Pedersen, Poul Vestergaard, Hans Elbo, Helga Pedersen 075
55 Små artikler
2000 god tilslutning til fællesspisning, rumænien aften i Multihuset, krudtuglerne til bålfest, Erling Nielsen holder båltalen
076
56 Fest 31/1 2001 sommerfesten må fornyes, badminton træning i Jerslev Bjarke Steen Larsen 077
57 Idræt
2001 der svedes i Multihuset aerobic/step Idrætsforeningens program og generalforsamling Karen Merete Larsen, Birgit Jørgensen 078
58 Erhverv 20/2 2001 udgift til får kan trækkes fra i skat sag vundet Birgit Pedersen 079,080
59 Små artikler
2001 Karl Emil Nielsens CV, gulerødder i abonnement hos Mette Tolstrup, Allan Olsen synger i Hellum
081
60 Dilettant
2001 Hans Elbo og Helga Pedersen
082
61 Små artikler
2002 rumæniens aften, dilettant "Hvme Skal Have Bedstemor", påskebanko, badminton tider Helga Pedersen, Bent Andersen, Ida Skaarup, Kamilla Christiansen, Ella Jensen, Brian Iversen, Otto Bjerre, Dorte Reinwald, Finn Reinwald 083
62 Politik 28/6 2002 Lis Andersen ny ældrerådsformand
084
63 Små artikler
2002 generalforsamling i Idrætsforening, præmiewist slutter, Ebert bager i Dorf, fodboldspillet reddet i Hellum Jonna Grønborg, Preben Kristensen, Rudi Koustrup, Hans Elbo 085
64 Slange
2002 pythonslange mellem jordbærrene hos Vibeke og Mogens Thomsen
086
65 Små artikler
203 Hjælp til Rumænien, Borgerforeningen har generalforsamling, vinterbanko, ny fodboldtræner, ny kasserer Mette Tolstrup, Erik Lunk 087
66 fritid 9/12 2002 råhygge og fut i julegaveværkstedet for børn Pia Nielsen, Felix, 088
67 Små artikler
2003 dilettant " Panik på Nettet", påskebanko, Ungdomsforeningen holder generalforsamling, Rumæniumaften
089
68 Små artikler
2002 Lis Andersen syg efter skovflåtbid, høstfest, julehygge for børn, fastelavnsfest, julemenu ved fællesspisning Ellen Christiansen, Knud Ejnar, 090
69 Små artikler
2003 Åbent hus Blonde dÁquitaine vises frem hos Hanne Due Bak og Nils Nielsen, åbent hus hos flyverhjemmeværnet, dankort stjålet, standerhejsning, udendørs tøndeslagning
091
70 Idræt 8/3 2003 fremgang for Idrætsforeningen, men den årlige sommerfest må droppes. Morten Jensen, Jonna Pedersen, Gitte Skov, John Nielsen 092
71 Fritid 7/10 2003 omtale af strikkedamerne
093
72 Små artikler
2003 dilettant, bålfest med fællesspisning, høstfest, præmiewist, Karsten frederiksen holder båltalen Bent Andersen, Ida Skaarup, Kamilla Christensen, Brian Iversen, Birgitte Schøn, Hans Elbo 094
73 Erhverv 9/1 2004 Miljøgodkendelse til knusningsanlæg, Kritik om stenknusning
095,096
74 Fødselsdag 14/2 2004 BOE fejrer Erling Andreasens 70 års fødselsdag
097
75 Vej 3/8 2003 farlig vej sikres
098
76 Landbrug 35/6 2005 Kibsdal uddeler to legater til nye uddannede landmænd Ib Kibsdal, Mogens Rasmussen, Camilla Bundgaard Olesen, Helle Pedersen 099
77 Små artikler
2202 tilbud om badminton, tilladelse til ny sø ved Vanderskrogvej 33, fællesspisning, tilladelse til børnehave
100
78 Brand 1/9 2003 500 svin i fare for at indebrænde landmand slukker selv branden, Engsigvej 124, Fællesspisning, julebanko, luciaoptog, indbrud Jørgen Skovsgaard 101
79 Små artikler
2003 Idrætsforenings tilbud i sommer, høstfest med Allan Olsen, Shropshire center har ophørsudsalg, hærværk på hus, gårdbutil Lunderosen åbner Bjarke Larsen 102
80 Kirke 5/12 2003 Kirke indviet efter renovering Helga Kohl 103
81 Små artikler
2002 dåbskande stjålet, menighedsrådet er konstitureret med Lis Andersen som formand og Gudrun Andreasen som næstformand, koncert med Veikko Kliever, stenkar på plads
104
82 Kunst 19/4 2000 Meta Kastberg har påskeudstilling på Mustedvej 3
106
83 Kunst
2002 Kursus i at male ikoner Kirsten Boreschmidt 107
84 Små artikler
2002 Motorvejen vil give udvikling mener Erling Andreasen, Lis Andersen venstre æresmedlem, Dilettant
108
85 Sundhed 2/12 2003 rygskole i Brønderslev Lene Reeberg, Svend Aage Christiansen, Jørgen Larsen 109
86 Små artikler
2003 sommerfest med rafling, ny gårdbutik er åbent hos Helle Bech Kikkelsen og Ole Mikkelsen Lunderosen
110
87 Erhverv 1/6 2004 Åben herregård på Gaardbogaard
111
88 Hjemmeværn 20/4 2004 omtale af flyverhjemmeværnet i Hellum Ronnie og Ulla Karleby 112
89 Små artikler
2004 sy strik og præmiewist i Multihuset, Julefrokost, julebanko, 70 til fastelavnsfest Gordon Neilson, Rikke Luna 113
90 Små artikler
2003 venstre vælgerforenings generalforsamling beretning af Erling Andreasen, Ny kirkesanger Vibeke Rolskov, suppleringsjord til Mustedvej 21
114
91 Små artikler
2004 Karleby tabte gruskamp, børnekræmmermarked, bålfest, økologisk høstmarked
115
92 Små artikler
2004 Idrætsforening har generalforsamling John Nielsen ny formand, påskebanko, motorsav stjålet, masser af underholdning ved sommerfesten
116
93 Dilettant 11/3 2004 årets forestilling "Ægtemand i Knibe"
117
94 Små artikler
2004 fællesspisning, Mette Tolstrup og John Mathiasen fik forskønnelses pris, fastelavnsfest, Lis Andersen stopper i Ældrerådet
118
95 Små artikler
2005 Sommerfest med Swåmpis Venner, georgin udstilling på Håndsbækvej 62 Ulla og Jens Mortensen 119,120
96 Små artikler
2005 Dilettant "En køn Familie" påskebanko, Åben have hos Ulla og Jens Mortensen, Milbak, fællesspisning Helga Pedersen 121
97 Små artikler
2005 Fællesspisningi rumæniens tegn, børnemarked, Påskeudstilling på galleri P. T. Preben T. Madsen 122
98 Idræt 18/2 2006 på generalforsamlingen kom der røster om at Idrætsforeningen må indskrænke aktiviteterne John Nielsen, Rudi Koustrup, Rita Koustrup,Bjarke Steen Larsen 123
99 Små artikler
2006 køb træer i Søheden Plantage, Anne Henriksen arbejde på at lave en mere spændende skov, Landdistrikspolitik skal bevares, julestue Christian Nørgaard 124
100 Erhverv 4/7 2006 Svend Aage har købt Ginge ejendommen
125
101 Vandværket
2006 Forløbet i Vandværkesagen Karl Emil Nielsen 126
102 Små artikler
2006 påskebanko, fællesspisning, Kim Toft holder båltalen, gymnastik, åben have på Milbak
127
103 Kirke
2006 konfirmander, H.C.Andersen koncert
128
104 Små artikler
2005 Henrik Højbjerg nyt alt muligt firma, fastelavnsfest, indkaldelse til generalforsamling i Idrætsforening ingenønsker genvalg John Nielsen, Rudi Koustrup, Rita Koustrup, Gitte Pagh Schou 130
105 Godkendelser
2005 udvidelse af kvæg nørresidevej 16, udvidelse af svineproduktion Melkærvej 10, tilførsel af jord ved Kibsdal, udvidelse af svineproduktion Snevreholt, opførsel af gylletank Mylundvej 66
129
106 Landbrug
2006 3000 km2 ny stald opføres på Kibsdal Bo Kibsdal 131
107 Små artikler
2006 dilettant "Konkurs og Dyre Dråber" generalforsamling i Ungdomsforeningen, påskebanko, julestue Hjørringvej 453 Hans Elbo, Lis Jørgensen, Ida Skaarup, Otto Bjerre, Bobby Andersen, Helga Pedersen 132
108 Fritid
2007 Poul Vestergaard Jensen laver ikoner bl.a. til Dagmars sarkofag i Rusland, dyreadfærd islandsk hest Mette Skytt 133,140
109 Små artikler
2007 Kristian Djurhuus fortæller om sine fototure til fattige egne, fastelavnsfest, vinterbanko
134
110 Krudtuglerne 30/1 2007 omtale af krudtuglerne Ellen Hermansen, Ellen Christiansen, Eli Jeppesen, Rejnar Larsen 135,136
111 Foreningsliv 31/1 2007 Hellum Ungdomsforening og Hellum Borgerforening lægges sammen, vinterbanko, fællesspisning, Mette Tolstrup, Helga Pedersen, Poul Vestergaard 137
112 Fødselsdag
2007 Grethe Andersen interview bliver 50 år
138
113 Foreningsliv
2007 Idrætsforeningen skruer ned for blusset, indkaldelse til generalforsamling i Idrætsforeningen, ingen ønsker genvalg John Nielsen, Jonna Pedersen, Heidi Bak, Tina Mølbjerg 139
114 Påske
2007 Ellen Christiansen og Michael Jensen oplyser hvad de laver i påsken
140
115 Fritid 31/7 2007 Ebert Christiansens jødekager er stadig populære bages på Dorf Møllegård Kaj Klausen,Rigmor Sørensen, Gunnar Jungersen 141
116 Fritid
2007 ny renoveret legeplads ved Multihuset Rudi Koustrup, Frederik grøn 142,143
117 Små artikler
2008 Generalforsamling i Idrætsforeningen ingen ønsker genvalg, stor investeringer i HIF Lis Nørgaard, Steen Bjarke Larsen, Karen Hansen, Poul Vanderskrog 143
118 Små artikler
2007 dilettant "Den Rigtige Forbindelse" påskebanko, sankhans fest, jordfordelingssagen
144
119 Små artikler
2007 økologisk høstmarked hos Mette Tolstrup, aftengudstjeneste, fællesspisning, jazzaften i Multihuset, julebanko, danmarksmesterskab for hyrdehunde hvor Morten Jensen deltager
145
120 Fritid
2007 Georgine tid hos Ulla og Jens Mortensen, Milbak, børnetegninger af Flemming Thomsen og Clara Schram
146
121 Dilettant 5/3 2008 "Skt. Peter Bevilger Orlov" Hans Elbo og Helga Pedersen har været med til dilettant i 24 år, påskebanko
147,150
122 Bogudgivelse 26/3 2008 Hellum Bog bliver præsenteret ved fællesspisningen
148
123 Små artikler
2007 julehygge for børn, december kunst også for børn, Luciafest, Ellen Christiansen er indstillet til pris i DGI, tak til hjælpsom billist
150
124 Natur 9/1 2008 travetur ved naturskolen med Kell Munk, bil i brand på Hellumvej
151
125 Natur 25/4 2008 flotte fotos af Laura Thomsen
152
126 Natur 20/5 2008 Henning Thomsen har styr på naturens planter, har været med i projektet med at lave det botaniske atlas, "Atlas Flora Danica"
153,154
127 Små artikler
2008 sankhansfest med fællesspisning, landmand Mads Thomsen deltager i samarbjede med skolerne, dødsbrand 38 årig indebrændt, der serveres Hellum jødekager på høstdagen
155
128 Små artikler
2008 tre håndboldhold er kredsvindere, Mette Esbensen, Tana Christensen, Lise Rynkeby 156
129 M G P 14/8 2008 Mattias og Marcus Johansen deltager i MGP fik sølv
157,158
130 Små artikler
2008 Massefyringer os Svend Aage Christiansen, uheld med colaflaske, som unge havde lavet en syrebombe
159
131 Natur 31/7 2008 åben have i Milbak hos Ulla og Jens Mortensen georginer
160
132 Dilettant 3/3 2009 Der øves på det nye dilettantstykke, aktører er: Helga Pedersen, Helle Rasmussen, Bobby Andersen, Ida Eller, Lis Pedersen, Hans Elbo, Marie Meier Helga Pedersen 161
133 Bolig
2009 Mere liv i midtbyen, Østergade i Brønderslev Kirsten og Poul Frederiksen etablerer sig
162
134 Jubilæum 4/3 2009 HIF har 100 års jubilæum, Krudtuglerne et stort aktiv for egnen, rift om Multihuset Bjarke Steen Larsen, Ellen Christiansen, Karen Hansen, Lis Nørgaard, Rene Olesen. Joanna Pedersen, Poul Vestergaard 163
135 Multihuset 2273 2009 Rift om Multihuset, Bjarke Steen Larsen redegør for aktiviterne på borgermødet Helga Pedersen, Mette Skytt, Ida Skaarup, Jonna Pedersen, Connie Krogh 164