Kirken_I
Id Dato Felt1 Søgeord Bind side
1
Årstal

2
2010 Liste over præster gennem tiderne også hjælpepræster og kapellaner 001
3
2010 liste over gravere ved kirken 003
4
1959 Organister ved kirken 005,006
5 12/9 1890 avisartikel om Jerslev kirke i VT 007,008
6 24/9 1890 avisartikel om Jerslev kirke i VT 009,010
7 5/1 1917 avisartikel om Jerslev kirke i VT 011,012
8 14/7 1917 Kommissionsforretning ang. Jerslev kirke mål på kirkens rum er oplistede 013,014
9 25/7 1924 omtale af lærer N. A. Bo Flyvbjerg 015,016,017
10
1635 synsvidne fra Jerslev Herred af kirken, Vendsysselske Årbøger 1947-48 018
11 6/11 1925 avisartikel om Jerslev kirke i VT indsendt af pastor Fredsted 019,020
12 3/11 1926 artikel om Jerslev kirkes restaurering, Jacob Holm gravsten, genåbning 021,022
13
1950 avisartikel i VT om Jerslev Kirke Vester Mellerup 023,024
14 1/6 1935 Vendsysselske Kirke og Præster Restaureringen håndværkere og kunstner er nævnt 025-028
15

Om Jerslev Kirkes Alter 1939 laves altertavle i ligkapellet. 029,030
16 8/7 1950 Jerslev Kirkes Restaurering avisartikel i VT 031,032
17
1930 Om et gammelt træ Kristus Krucifiks Hjørring Museum Holger Friis 033,034
18

Fra "De Danske Kirker" bind 9 035,036
19

Fra Poul Nedergaard: Personhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 037-042
20

Trap 1850-1860 Jerslev og Vester Brønderslev sogne C.Klitgaard: Nogle Vendsysselske kirkesyn 043-046
21

privat håndskrevne beretning om Jerslev Kirke 047-049
22

Synsvidne af Jerslev Kirke fra Vendsyssel Årbøger 1947-48 050
23
1968 Kirkeklokken fylder 200 år Graver Peter Bach gave fra Peder Marqvor Lyche og kone Birgitte Johanne Hauch Kjølskegaard 051
24

Omtale af Kirken bl.a. om en indberetning fra 1690 052
25 22/8 1974 brev fra Hanne Hjortkjær til pastor Glasius om præster ved kirken 053,054
26

oplæg til en rundvisning i kirken og på kirkegården 055,058
27
1995 Fra Kirkebladet bl.a. liste over sognepræster i Jerslev
28 6/11 1997 Brev fra Bent Exner til menighedsrådet angående istandsættelse af alterkalken mm. 061,062
29 25/7 1924 N.A. Bo lærer i Flyvbjerg fortæller om Jerslev Kirke 063,064
30

Jerslev Kirke omtalt i Smaatræk og Skitser i Kulturhistorisk Retning af P. Christensen 065-070
31
1900 Jerslev gamle præstegård billede 071
32
1900 Pastor Adolf Frederik Pommerrenche præst i Jerslev fra 1900 - 1923 072-080
33

Eyvind Holmen, Klim mindeord om Pommerrenche 081
34

lærer Thorvald Rasmussen mindeord om Pommerrenche 082
35

stor omtale af Pastor Pommerenche 083-088
36

Tanker ved en hundredårig 100 år efter Pommerrenche kom til Vrensted, Vendsyssel 089,090
37 27/12 1975 Dødsannonce og nekrolog over lærer Helga Madsen 75 års omtale 091
38
1966 Thorvald Rasmussen skriver i Kirkebladet om 50 år i degnestolen 092
39 29/1 1959 Afskeds artikel i avisen med lærer Thorvald Rasmussen 70 år, 75 år, guldbryllup Johanne Rasmussen var datter af kroejer Iversen Jerslev 093,094
40 13/1 1980 81 årig Rasmussen stadig degn ved to kirker i Aalborg, fortæller om sin degnegerning bl.a. fra Vigsø kirke 095,096
41
1973 1963, 1968, 1973 takkekort fra Thorvald Rasmussen 097
42 23/1 1966 Den gamle ringer i Jerslev Kræn Degn 12. juni fik han 50 kr. i gave i anledning af 40 års jubilæum 098
43 13/6 1974 Nyt orgel færdig til installering kirken arver 30000,00 kr. af Jens Mellemgaard og søsteren Mariane 099
44 13/8 1981 Prædikestolen restaureres fire lag maling fjernes og den oprindelige friskes op, alle jernsøm udskiftes med træbolte 100,106
45 18/3 1939 Altertavlen restaureres af billedhuggeren Johannes Kragh omtale af Kragh ved hans død 1946 101-104
46 5/7 1968 200 års jubilæum for kirkeklokken i Jerslev, omtale af inskription ved Mylund kirkeklokke 105
47
1983 lærer Jens Jensen 25 år som kirkesanger, Harald Thomsen fratræder som kirkesanger 1968, Jensen 80 år 107
48 nov. 1993 Kirkebladet Pastor Glasius tak til kirkesanger Jens Jensen 108
49

Pastor Bertelsen takker af og får tak med i kirkebladet 109,110
50 25/5 1960 Christopher Pommerenches søn gifter sig med sin bardomsveninde Anna 111
51 14/12 1989 Gerda Pommerrenche dør og nekrolog, Christopher Pommerenche dør 5/1 1993 i Tårs nekrolog 95 års fødselsdag 112
52 7/7 1991 Højttaleranlæg i Jerslev kirke 113
53 5/7 1968 VT Jerslev gamle præstegaard er solgt omtale af vandmøllen og en stubmølle og om maleret 114
54 26/8 1985 Ingeborg Skeel en historie om Våbenhuset ved Jerslev Kirke 115
55 3/8 1975 Jerslev kirke omtales i "Søndagsbrevet" C. Nørrelykke 116
56
1983 pastor Glasius fortæller om Jerslev Kirke 117
57
1987 Omtale af Pulpituret der er skænket ca. 1680 af herremanden til Vester mellerup Hans Wulff von Mühlheim, hvorfor skib ophængt i kirker 118
58

Kaj Jensen Granly Rolighed 12 Tårs fortæller om pastor Pommerrenche Jerslev 119,120
59 17/3 1986 Omtale af rundvisning i Jerslev Kirke 121
60

Mindeord af Thorvald Rasmussen om pastor P. Fredsted 123
61

Fredsted ny præst, nekrolog over pastor Fredsted, mindesten over Fredsted 125,126
62

Jerslev gamle præstegård Pastor Henrik Pedersen Klein, nekrolog over Katrine Feldsted, Billeder af Fredsteds arbejdsværelse 127,128
63 10/8 1959 Pastor Lygaard Sørensen trafikdræbt ved Nr. Uttrup, mindegudstjenester i Jerslev Hellum og Mylund, nekrologer 129-132
64 2/5 1959 pastor Bent Woller indsættes 131
65

biskop Erik Jensen fylder 50 år 132
66

Smuk afskedsfest for pastor C.J. Vemmelund 133
67

Thorvald Rasmussen har artikel i avisen om spøgeriet i Jerslev Kirke, kirkebakken har fået ansigtsløftning 134
68

Sognets kirketiende 135-138
69
1954 Tinglysning af fredning af jord tilhørende Gartner Madsen 139-144
70

Ringbind "Kirken II" er fyldt med billeder vedrørende Jerslev Kirke, de fleste er lagt ind på Arkiv.dk Kirken_II