Kirken_II
Id Dato Årstal Søgeord Bind side Felt1 Felt2
2
1967 Thorvald Rasmussen om Kirken den er et gammelt hus i "Kirke og Sogn" Uddrag om regulativ for ansættelse af kirkebetjente 001,002
1
3 6/1 1975 Biskop Erik Jensens begravelse i Budolfi kirke 003,004

4
1968 artikel om Inger Dal som er begravet på Jerslev kirkegård mindesten rejst Ruth Kristensen 005-007

5
1993 Sognepræster i Jerslev oplistet 008

6

Nyt fra gamle dage fra den gamle protokol forfattet af Lokalhistorisk Arkiv 009,010

7

Elert Voldbæk skriver om Chr. Martinus Degn "Kræn Degn" i kirkebladet, efterlyser besøgsvenner 011,012

8

Fra Degnens protokol 013,014

9
1974 Nyt orgel tages i brug ny organist Marianne H. Jensen 1987 orgelet sank ned i gulvet 015

10
1987 Jens Kristian Dissing har 40 års jubilæum som organist ved Jerslev Kirke 016

11 24/2 1987 flygtning Charlie Haddad takker Danmark flygtning fra Libanon 017

12

Palæstinisk giftemål i Jerslev Kirke 018,040

13
1974 Dødsannoncer Thorvald og Johanne Rasmussen nekrologer om samme 1989 og 1994 019

14 dec. 1981 Thorvald Rasmussen fortæller om Jul i Jerslev gennem 40 år 020

15
1985 Røre over flytning af Peder Dyrskjøts mindesten fra Torvet op til kirken 021

16 3/6 1985 Flere oplysninger om Peder Dyrskjøts mindesten Karl Klitgaard er manden ved stenen på afsløringsdagen 023,024

17
1988 billede ved kirken af afgående præst P.W. Glacius fruen og Herluf Thøgersen formand for menighedsrådet 025

18 21/6 1988 otte ansøgere til den ledige præstestilling efter Glacius 026

19
1988 afskeds fest og mange tak til afgående præst P.W. Glacius. Ny præst udnævnt Jacob Carstens 027,028

20
1966 tak ved afsked af præst Bent Woller, Ny kapellan Erik Nyrup Christensen 1992 besøger Woller konfirmandstuen 029

21

Fru Antonie Glasius ved salgsbod på rumænsk marked i Højene 030

22
1988 den nye pastor Niels Jacob Glacius præsenterer sig i kirkebladet 031,032,036

23 2275 1989 takkekort og sange brugt ved Thorvald Rasmussens begravelse. 40 års fødselsdag Karl Iversen søn af kroejer Iversen Jerslev 033,034

24
1992 Problemer omkring pastor Carstens forhold til konfirmander 035-046

25 25/9 1991 Provst Per Clemmensen trækker sig som provst med fortsætter som præst Kim Eriksen ny provst 047

26
1998 Menighedernes høring til biskoppen over Aalborg Stift omkring velsignelse af registreret partnerskab 048

27
2001 Bent Woller Hobro fylder 70 år avisomtale 049

28
1991 pastor Torp Pedersen, Egå død 81 år nekrolog, pastor Carl Johan Vemmerlund, Thisted død 76 år, Edith Torp Pedersen 85 år 050

29 12/11 1992 mindeord ved pastor Carstens død, dødsannonce og nekrolog 051,052

30

Hjemmets Højtider 33 kendte salmer og sange 053

31 20/5 1993 avisartikel om pris for gravsteder i Brønderslev og omegn 054

32 12/6 1993 Hanne Svensmark klar til arbejdet som ny præst i Jerslev, seks præster høres 055,056,058

33 6/11 1994 konfirmanderne dramatiserer de 10 bud 057

34 10/6 1993 Hanne Svensmark ordineres af biskop Lodberg Hvas i Budolfi kirke 059

35
1993 velkomst og samtale med den nye præst Hanne Svensmark 060

36
1994 kirkebladet med Nyt fra gamle dage om synsvidne om kirken i 1635. Hvorfor fejrer vi nadver+ En menighedsråds formands opgaver 061,062

37 6/12 1994 Synlig præstegård efter fældning af de store elmetræer. Elmesygen 063

38 26/11 1993 Jerslev Kirke oplyses 064

39 14/6 1993 Hanne Svensmark indsættes som ny præst Kim Eriksen Hans Karlsen kirkens børnekor medvirkede artikel i kirkebladet om samme 065,066

40 2/10 1978 Glacius fylder 60 år. 23/1 1972 Glacius indsat som præst. 1993 Glacius 70 år. 1994 Guldbryllup. 067

41
1993 Bertelsen fylder 80 år. Arving søges til maleri af Egeland som var Bertelsen familiens slægtsgård 068

42
1993 Orla Jensen fortæller om sig selv fordi han er blevet ny sekretær for præsten. Hvad laver en kirkekasserer 069

43
1994 graver Henning Kjærgaard fylder 50 år. De nye menighedsråd. Hvad laver en kirkeværge 070

44

VT kulegraver hvad præsterne betaler i husleje i en række præstegårde 071,072

45
2002 Nyt kirkeblad om den nye salmebog 073

46 17/1 1994 Børnegudstjeneste om Hellig Tre Konger Merethe Larsen og Carina Jensen dramatiser evangeliet Hanne Svensmark 074

47
1998 Kirkebladet om lukning af Jerslev Kirke pga. restaurering. Menighedsrådenes arbejdsopgaver. Ole Skovgaard Sørensen ny provst 075

48 29/9 1998 Kirken er lukket, der blev fundet mange mønter under gulvet 076

49
1999 I Vejviseren skrives om genåbning af Jerslev Kirke 077

50
1999 opdateret liste over sognepræster i Jerslev siden ca. 1500 078

51 2/3 1999 Jørn K. Andersen afløser Grethe Klyver som organist, tak til Grethe Klyver i Kirkebladet, 60 års fødselsdag 079,080

52 18/5 1999 Biskop Søren Lodberg Hvass besøger Jerslev Kirke ved genåbningen 081,082,084

53
1994 Nyt fra gamle dage om Mylund Kirke 083

54 19/5 2002 pastor Hanne Svensmark giftes med Per Trondal 085-088

55 23/8 2003 Trondals dødsfald 089,090

56
1968 Jerslev Kirkes klokke fylder 200 år i Kirke og Sogn indskriften på klokken Peter Bach 091

57
2003 Vibeke Rolskov er ny kirkesanger 092

58 19/2 2008 Ann Sfi Lægsgaard indsættes som ny præst henden far Knud Erik Lægsgaard og provst Ole Skovgaard deltog 093,094

59 27/3 2013 Taget på tårnet repareres. 5/2 stillegudstjeneste. Koncert 11/5. 11/6 Hvor kommer melodierne fra? 25/6 Gammelt musik i kirken 095

60 30/11 2010 Jule karavanen til Jerslev. Søger gravermedhjælper. Konfirmationsgudstjeneste 096

61 28/1 2010 gudstjeneste for minikonfirmanderne. Koncert med Arioso 10/8. Høstfest i kirken 21/9. 24/8 ny korsæson 097

62 8/9 2010 Kirkerne til debat. ILY giver koncert 28/9. 5/11 de døde mindes ved Allehelgens Gudstjeneste 098,099

63 4/12 2011 Julekoncert Nanna Rønne og Peter Schaksen. Kirkernes kor 23/8. 099

64 13/12 2011 Julestemning i Kirken med voksenkoret og Altebasso 100,101

65 13/2 2012 Sidsel Wåhlin fortæller om fundene ved kirken. 27/3 Påskerejse i de tre kirker. 10/4 For og med børn 102

66 27/4 2012 Tre menighedsråd bliver til ét stort. Markedsgudstjeneste 26/6. Visionsmøde om sammenlægning af menighedsråd 103,104

67 13/11 2012 menighedsrådsvalg og nyt stort råd på plads 105

68 21/8 2012 Verner Topsøe-Jensen besøgte Jerslev kirke, hans mor og onkel har stået model til Kraghs malerier, som egentlig var beregnet til alteret men nu er i sideskibet 106

69 10/5 2012 Visionsmøde i Lille Norge om sammenlægningen. Unge bag gudstjenesten 20/11. 11/9 Film i Kulturkirken, Mylund. 107

70 25/9 2012 Jerslev vil fylde kirken til høstgudstjenesten. 1/10 Kirken helt vild fyldt 108

71 28/6 2010 hærværk på kirkedige 109

72 10/5 2013 Unge bag gudstjenester Ann Sofi Lægsgaard Andersen bistår de unge. 20/8 korsang i Jerslev kirke 110

73 5/5 2013 Konfirmand liste Jerslev kirke 111

74 17/9 2013 Ny rekord til høstgudstjenesten med temaet "Kærlighed" ballonen slippes løs gætte hvor mange der var i kirke Verner Knudsen vandt med et gæt på 302 112,113

75 3/12 2013 mange julegudstjenester. Julekoncert 3/12 program 114,115,116

76 22/4 2014 Sangskrivere i Jerslev Kirke bl.a. den lokale Mikael Sørensen. 3/6 pinsegudstjeneste 117,121

77
2014 konfirmand liste Jerslev og Mylund kirker. Hvad skal vi med kirkerne? Visionsaften i konfirmandstuen 118,124

78 26/8 2014 Jerslevkor synger igen. Sangaften 8/4 i præstegården 119

79 13/5 2014 Befrielsen mindes med bl.a. korsang og Peter Schaksen solo 120

80 5/4 2014 Konfirmandgudstjeneste 121

81 8/4 2014 Påskegudstjeneste med udsmykning og påskeæg. 5/4 Konfirmanderne laver gudstjenesten 122

82 15/9 2014 høstgudstjeneste og sogneudflugt. 124

83 23/9 2014 Fyld kirken igen til årets høstgudstjeneste. Fælleskab i kirken, Mylund 123

84 16/12 2014 julestemning med sang af voksenkoret, Nanna Rønne og Peter Schaksen 125

85 25/11 2014 Lars Olsen, Åsen fortæller og læser op af sin nye bog "Historien om appelsintræet" Grundtvigsk Forum. Husk at leve mens du gør det. Inger Thomsen Hjallerup 126

86
2014 Program for møderne i Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Samfund, Kirke Skole Kultur samfund 127,128

87 3/2 2015 Rod i Kirken med bl.a. fælles aftensmad 129,131

88 20/1 2015 Familiekirke med leg og mad 130

89 3/11 2015 Koncert med korsangere fra hele nordjylland ledet af Joachim Hejslet 131

90 30/9 2014 Høstgudstjenesten med fest i kirken 132

91 6/12 2015 Julekoncerten "Kimer i klokker" 133

92 10/3 2015 Stillegudstjeneste 135

93 14/3 2015 velfærdsbygning brænder 135,136

94 12/5 2015 Nu roder det igen. 18/4 Benthe Kilt taler over emnet "Glæden ved at blive ældre" i konfirmandstuen. Konfirmandlister 137,138

95 25/8 2015 sæsonstart for kirkekoret 138

96 5/5 2015 Spejderfest i Jerslev med kirkegang. Birthe Olesen 139

97 5/4 2015 samtaleløb hvor også tankerne røres 140

98 19/1 2016 9740 i god form 141

99 19/1 2016 Konfirmander og døgnkirke i Jerslev. Der blev lavet hold som skulle dramatisere hver deres tildelte lignelse 142,143

100 2/2 2016 Fastelavn og rod i kirken. 31/1 stillegudstjeneste. 144

101 29/4 2016 visionsaften i konfirmandstuen "Hvad skal vi med kirkerne". 145

102 1/11 2016 Hygge og uhygge som del af Rod i Kirken. 27/9 ønske om fuld kirke ved høstgudstjenesten. De nye medlemmer i menighedsrådet 146