MylundAvisudklip1
Id Dato Årstal Søgeord Side
1 Februar 1951 Kirkholt Idrætsforening holder fælleslæsning på Kirkholt Hotel lørdag den 3/2 og søndag den 4/2 der læses lystspillet "Den farende svend" af Aksel Jakobsen. Bal med Holgers Kvartet for foreningens medlemmer. 001
2 Marts 1951 Mylund Brugsforening holder ekstraordinær generalforsamling , eneste punkt på dagsorden er Ændring af § 22 i foreningens vedtægter. Ungdomsforeningens dilettanter opfører "Bindsel og Baand i "Fællesmaal" 001
3 24/4 1951 Salg af brænde ved Lunken i Pajhede Skov. 001
4 April 1951 Mylund Ungdomsforening holder bal i Fællesmål. Musik Ankers Band. 001
5
1951 Mylund, møde i Fællesmål. Forstander Sejlund-Sørensen taler. 001
6

Gymnastikopvisning under ledelse af Fr. Møller, Kirkholt, på Kirkholt Hotel, bal om aftenen med Holgers Kvartet. Hus til salg, henvendelse Ejner Sonnesen, Egebak, Sterup. "Grenen" i Mylund til salg, K. E. Thoft-Jensen. Ungdomsforeningerne, Mylund: Møde i Fællesmål ved Højskolelærer Mandøe, Vraa. Udflugt over Store Vildmose til Blokhus og Svinkløv. Gdr. Fønss Nielsen, Kousholt har solgt tyrekalv til Skiveegnens Kvægavlerforening. Mylund Ungdoms- og gymnastikforening holder Bal i Fællesmål. Kirkholt Idrætsforening holder Liegstow på Kirkholt Hotel Orkester: Harry Sørensen, Dronninglund. Mylund Brugsforening har lukket pga opgørelse. 001
7 24/5 1951 Propriotær Aage Pilgaard, Oustrupgaard, Mylund trådte en synål op i foden. 001
8 22/6 1951 Det er 50 år siden købte Rentier Marinus Jensen, Kousholt Pølen Teglværk i Mylund. 001
9 3/12 1950 Adventistsamfundet indbyder til Bibelforedrag "Noget De kan stile på med 100 Procent sikkerhed" Poul Hansen, Østervraa taler. 001
10
1950 Mylund. Gudstjeneste i Kirken. Møde i "Fællesmaal" ved Paster Grell. Fællesmaal holder Høstfest for Aktionærer med Husstand. Ungdoms- og gymnastikforeningen holder Gåse- og andespil i Fællesmaal. 001
11 28/10 1950 Generalforsamling i Kirkholt Borgerforening på Kirkholt hotel. Formand, murermester Niels Kristiansen, Kirkholt, aflagde beretning og kasserer, købmand Otto M. Jensen oplæste regnskabet. Valgt til bestyrelsen blev cementstøber Jens Kristensen, Arbejdsmand Niels Brønden og husejer Elmer Rasmussen, alle Kirkholt.Det vedtoges at skænke en grund til et Vandværk i Kirkholt. Kirkholt Vandværk har holdt stiftende generalforsamling. Til bestyrelsen valgtes murermester Niels Kristiansen, Husmand Otto Toldbo, bager Gunnar Sørensen, cementstøber Jens Kristensen og Tømrermester Kristian Hansen, alle fra Kirkholt. 001
12 3/10 1950 Mylund Brugsforening har holdt generalforsamling i Fællesmaal. Formand, gårdejer Sigurd Isaksen aflagde beretning og mejeribestyrer M. Iversen oplæste regnskabet.Gårdejer Jens Baggesen, Rakkeby underholdte med sang og musik ved kaffen. 001
13 13/12 1950 Forsamlingshuset Fællesmaal holdt generalforsamling. Formand gårdejer Har. Jensen, Sønder Haasen, aflagde beretning og uddeler N. P. Jensen, Mylund, oplæste regnskabet. Til bestyrelsen genvalgtes gårdejer Kristiansen, O. Grenen og Fru Madsine Houmann, Mylund og nyvalgtes Fru Agnes Andersen, Ny Hjabelund. Friskolelærer Nørlund, Fuglesang læste nogle muntre fortællinger op efter kaffen. Generalforsamling i Julens glæde for Kirkholt og Omegn, til bestyrelsen blev valgt Arnold Larsen og J. Børge Jensen. Suppleanter Arne Pedersen og Møller Jacobsen, revisor Peter Andersen. Bestyrelsen har valgt Niels Andersen, Søheden, som formand, Jakob Eriksen, Kirkholt, som kasserer og Arnold Larsen som næstformand, til opkræver Thorvald Nielsen, Mylund. 002
14 24/10 1960? Mylund Ungdoms- og gymnastikforening afholder bal i Fællesmaal. Musik: Brødrene Greens Orkester. 002
15 13/2 1950 Ungdoms- og gymnastikforeningens dilittanter har indøvet Jens Thises skuespil "Lykkens Krogveje" og opfører stykket i Fællesmaal forsamlingshus i Mylund. 002
16
1952 Kirkholt Idrætsforening holder bal på Kirkholt Hotel. Mylund, Smedemester Houmann har 25 års forretningsjubilæum. Kirkholt, Skomagermester Christian Jensen fejrer 25 års jubilæum. Mylund, forsamlingshuset "Fællesmaal holder festlig sammenkomst for aktionærer med husstand. Mylund dilettanter opfører "Lykkens Krogveje" af Jens Thise i Fællesmaal, Ungdoms- og Gymnastikforening. Mylund Ungdoms- og gymnastikforening holder bal i Fællesmaal den 2/3 - 8/3 - 5/4. Kirkholt Borger- og Idrætsforening holder sommerfest. Det starter med foredrag af Pastor Christiansen, Lendum, og slutter med dans på Hotellet. 002
17 19/5 1952 Landvæsenskommisionen, der behandler I/S Kirkholt Vandværks andragelse om udvidet Vandindvindingsret, indbyder til besigtigelseforretning ved vandværket. 002
18 8/4 1952 Afslutning på aftenskolen i Søheden, der har haft 20 elever med lærer Johannes Beck. 002
19 19/4 1952 Ejendomshandeler i Mylund, Ernst Christensen, forh. Pollen, Mylund, har solgt hus i Østervraa til Aage Larsen, forh. Vestermarken, Tranget. Niels Chr. Larsen, Lovsig, Mylund, har solgt til ejendomshandler Oluj Sørensen, Taars. 002
20 29/3 1952 Mylund Ungdomsforening har startet folkedans i Fællesmaal, Fru Rasmussen, Jerslev er leder. 002
21 29/2 1952 Lærer Karsten Erik Stephansen, Fjerritslev, er kaldet til enelærer ved Mylund Skole . 002
22 11/2 1952 Arvingerne efter Enkefru Johanne Andersen har solgt ejendommen i Kirkholt til cykelhandler Gerhard Peter Andersen. 002
23 10/9 1952 Kirkholt Borgerforening og Idrætsforening har i fællesskab sommerfest i Fællesmaal. Formanden for Borgerforeningen, J. Christensen, bød velkomme , derefter holdt Pastor Christiansen, Lendum et foredrag. 002
24 20/9 1952 Generalforsamling i Kirkholt- Mylund Transformatorforening på Kirkholt afholdshotel. Formand Martin Mortensen aflagde beretning og kasserer Mathias Jensen, L. Daarbak, oplæste regnskabet. 002
25 27/5 1952 Mylund Ungdoms- og gymnastikforening holdt opvisning i folkedans. Leder Fru Malermester Rasmussen, Jerslev. 002
26

Mylund Ungdoms- og gymnastikforening har holdt møde i Fællesmaal.Formand Arne Jensen, Kragskov bød velkommen, derefter holdt Pastor Christiansen, Lendum foredrag. 002
27 13/2 1952 Generalforsamling i Serritslev-Jerslev-Hellum Kontrolforening på Jerslev Kro. Formand Anker Kræmmergaard, Hellum, aflagde beretning. 003
28 28/1 1953 Generalforsamling i Jerslev og omegns hesteforsikring. Formand Gårdejer Sigurd Nielsen, Østergaard, Svennum aflagde beretning og oplæste regnskab. 003
29 19/2 1953 Hos Gårdejer Carl Henriksen, Aasholm, Jerslev står 2 køer der, iflg kontrolassistent Poul Christensen, begge har ydet en ret enestående mængde mælk. 003
30

Kirkholt idrætsforening holder bal på Kirkholt Hotel. 003
31 9/9 1953 Mylund. Sudan-fest holdes i Forsamlingshuset og omhandler en gren af Missionsarbejdet, som folk kender til og ved er en god sag at støtte. 003
32 6/9 1953 Ungdomsforeningen og bestyrelsen for "Fællesmaal" indbyder til efterårsmøde i Mylund. Det indledes med gudstjeneste i kirken og om aftenen med møde i Fællesmaal, pastor Kvist, Varde taler. 003
33 21/7 1953 Mejerist Herluf Nielsen, Mylund Andelsmejeri, er antaget som bestyrer på Vester Hornum Andelsmejeri i Himmerland, han har været ansat i Mylund i 7 år. 003
34
1954 Generalforsamling i Mylund Andelsmejeri. Efter generalforsamlingen holdt konsulent Nordholm foredrag om fodring. I går åbnedes indkomne tilbud på opførelsen af Mylund - Kirkholt skole. Efter licitationen holdt sognerådet møde og vedtog at overdrage de forskellige arbejder til de håndværkere hvis navne står i artiklen. 003
35

Pastor Møller begynder menighedsmødet hos Marianne Larsen, Kirkholt. 003
36
1951 Generalforsamling i Jerslev Sogns Venstrevælgerforening.Formand Christian Møller bød velkommen, derefter talte folketingsmand Søren Andersen.Trods kraftig opfordring nægtede foreningens formand, Rentier Christian Møller, at fortsætte. 004
37 27/11 1951 Idrætsforeningens dilettanter i Kirkholt opfører "Tolv rigtige" Instruktør købmand Jensen. 004
38 7/11 1951 Mylund menighedsråd har valgt gårdejer Ejnar Thomsen, Siggaard, til kasserer i stedet for lærer Jensen som fraflytter egnen. 004
39 30/11 1951 Ungdomsforeningen indbyder til møde i Fællesmaal ved højskolelærer Daugaard, Try. 004
40
1951 Jens Christensen, Kirkholt er indtrådt i Mylund menighedsråd i stedet for lærer M. Jensen, Mylund, som er fraflyttet. 004
41 11/10 1951 Ungdoms- og Gymnastikforeningen holder Andespil i Fællesmaal. 004
42 25/10 1951 Mylund Ungdoms- og Gymnastikforening holder gymnastikopvisning og bal for foreningens medlemmer. 004
43 April
Kirkholt Idrætsforening holder gymnastikopvisning på Kirkholt Hotel og bal for foreningens medlemmer. 004
44

Kirkholt Idræts- og Borgerforening holder sommerfest. Forstander Jakobsen, Stidsholt, taler, derefter åbnes der for mange forlystelser, der sluttes med bal på Hotellet. 004
45 2/7 1951 Jerslev Venstrevælgerforening og Husmandsforening har i fællesskab holdt sommermøde i Bakkerne ved Kirkholt. Foredrag af Skolebestyrer Hans Aage Larsen og Pastor Westergaard-Nielsen. 004
46 3/12 1951 Kirkholt Idrætsforenings dilettanter har to aftener opført "Tolv rigtige" 004
47 10/4 1952 Jerslev Venstrevælgerforening holder 40 års stiftelsesfest på Kroen. 004
48 11/12 1952 Jerslev- og Omegns Kontrolforenings bestyrelse har valgt gårdejer Carl Nielsen, Overgaard, Klæstrup til formand. 004
49 22/12 1951 Generalforsamling: Mylund Kontrolforening og Fællesmaal forsamlingshus. 004
50 16/12 1952 Rettelse: Ved spisning i Serritslev-Jerslev-Hellum Kontrolforening talt Konsulent Bjørn Christensen, Brønderslev, og ikke som refereret Konsulent Olesen, Brønderslev. 004
51 22/8 1952 Arbejdsmand Henry Sørensen, Kirkholt kom slemt til skade under tørvelæsning ved Højen Mose i Søheden i aftes. Han fik en tørvegreb i det højre øje. 005
52

Pastor Møller, Jerslev og lærer Stephansen, Mylund Skole arbejder med at planlægge en møderække som skal holdes i Mylund skole i vinterens løb. Talerne bliver pastor Møller, Jerslev og pastor Kryger, Fjerritslev. 005
53 4/10 1952 Hotelejer David Kjær, Kirkholt har i den seneste tid ladet Hotellet få en gennemgribende Restaurering og udvidelse. 005
54 15-20/10 1952 Mylund Ungdom- og Gymnastikforenings dilettanter opfører "Husker du i Høst" af Emil Henriks og Carl Johan Hvid på Kirkholt Hotel. Instruktør lærer Stephansen. 005
55 28/11 1952 Kirkholt Håndværker- og Borgerforening har holdt generalforsamling. 005
56 4/12 1952 Mylund Gymnastik- og Ungdomsforening holdt festaften i Fællesmaal. 005
57 9/3 1953 Oplæsning i Fællesmaal i Mylund. Pastor Dissing, Vrejlev, med flere læser: "Han sidder ved Smeltediglen" af Kaj Munk. 005
58 10/3 1953 Kirkholt Idræts- og Borgerforenings amatører har opført skuespillet "Nedgangstider" af Lars Ringholt. Instruktør Købmand Jensen. 005
59
1953 Pastor Grell, Hellevad taler i Mylund. Forsamlingshuset og Ungdomsforeningen inviterer. 005
60 10/3 1953 Konfirmation i Mylund kirke ved pastor Møller. 005
61 20/1 1953 Mylund Ungdomsforening og forsamlingshuset fællesmaal holdt møde hvor pastor Grell, Hellevad taler om 3 typer forfattere. Lærer Karsten Stephansen takkede for den udmærkede aften. 005
62
1954 Licitation: Mylund Andelsmejeri ønsker tilbud på mælkekørsel for et år. 005
63
1954 Mylund Ungdoms- og Gymnastikforening afholder bal på Hotellet, Dronninglund musik. 005
64 25/2
Gårdejer Kresten Thomsen og hustru, Petra, Vantmose, Mylund kan fejre guldbryllup. 006
65 14/11
Mylund kirke kan fejre 25 års jubilæum. I de 25 år har kirken haft 3 præster: pastor P. Fredsted, sognepræst Tage Møller, Jerslev og kaldskapellan Torp Pedersen. 006
66
1953 Mylund Andelsmejeri ønsker tilbud på kørsel af samtlige mælkeruter fra 1/4 1953 til 1/4 1954. Mylund Ungdoms- og Gymnastikforening afholder bal på Kirkholt Hotel med Harry Sørensens orkester. Kirkholt Idrætsforening har holdt nytårsbal på Kirkholt. Kirkholt Idræts- og Borgerforening opfører skuespil af Lars Ringholt på Kirkholt Hotel. Hellum Venstrevælgerforening holder grundlovsmøde i Pajhede Skov. Folketingsmand Jens Christensen taler. Kirkholt Hotel, Husk nytårsaften. Der afholdes Liegstouw på Kirkholt Hotel, Idræts- og Borgerforeningen. Mylund Amatører opfører Cronins "Guderne ler" på Kirkholt Hotel, efterfulgt af dans.Mylund Gymnastikforening har holdt gymnastikopvisning i skolen, småpigehold, ledet af Aase Lilholt, drengehold, ledet af lærer Bech, Mylund. Kirkholt Borgerforening afholder generalforsamling på Kirkholt Hotel. Forsamlingshuset og Ungdomsforeningen holder adventsmøde i Fællesmål ved pastor Wemmelund. 007
67 13/11 1953 Ved et møde i Mylund skole opstilledes Kandidatlisten til Menighedsrådet i Mylund. 007
68 9/11 1953 Prøvevalg til det forestående Menighedsrådsvalg i Mylund skole, såfremt der ikke opnås fredsvalg, er afstemningen fastsat til den 25 november på Kirkholt Hotel. 007
69
1954 Lærer Stephansen, Mylund, havde indbudt til Højskoleuge. Der blev talt af lærer Bech, Søheden og lærer Stephansen, Mylund, torsdaag aften var der afslutning ved pastor Dissing, Vrejlev. 007
70

Brand under tærskning. Forpagter Brandt, Pajhede, havde bistand af Flauenskjold Maskinstation til tærskning af korn. 007
71 11/10 1953 Mylund, Forsamlingshuset Fællesmål har holdt generalforsamling, ny formand gdr. Sigfred Kristensen, Vester Falden, kasserer gdr. Kristian Jensen, Nørre Haasen. 007
72 26/11 1953 Mylund og Omegns Kontrolforening har holdt generalforsamling. 007
73 6/5 1954 Jerslev-Sterup KFUM og K og Mylund Ungdoms- og Gymnastikforening holdt frihedsfest på Kirkholt Hotel ved pastor Holm, Voer og pastor Vestergaard Nielsen, Aasted. Aftenen sluttede med andagt ved pastor Holm. 008
74 29/5 1954 Mylund transformatorforening har holdt generalforsamling. 008
75 6/6 1954 Søheden Skole ønsker tilbud på 36,000 tørv og kalkning af skolen. 008
76 27/4 1954 Mylund ungdomsforening begynder håndboldtræningen og har derfor indkaldt til møde i skolen. 008
77 25/6 1954 Alvorligt færselsuheld ved Mylund skole, hvor den 8-årige Arne Pilgaard, søn af gdr. Sven Aage Pilgaard, cyklede lige ud i en lastbil fra Kirkholm, ført af vognmand Svend Jensen. På centralsygehuset oplyser man at den lille dreng, efter omstændighederne, har det godt. 008
78 28/6 1954 Jerslev Venstrevælgerforening og Husmandsforening holder Sommermøde i Kirkholt. 008
79 25/9 1954 Mylund Brugsforening har holdt generalforsamling. 008
80 24/8 1954 Offentlig licitation, Jerslev Kommune udbyder arbejde med tilhørende materialelevering ved opførelse af Mylund-Kirkholt skole. Jens L. Nielsen. 008
81
1954 Mylund Ungdomsforening holder havemøde i skolen, hvor pastor Mikkelsen, Vrensted taler. Der arrangeres udflugt til Mols med afslutning på Støvring Kro. Mylund Ungdoms- og Gymnastikforening begynder gymnastik i Fællesmål. Forsamlingshuset og Ungdomsforeningen holder efterårsmøde i Fællesmål. Højskoleforstander Grosbøl, Støvring. Kirkholt Borgerforening holder høstfest på hotellet, Dronninglund musik. Mylund Ungdoms-og Gymnastikforening holder håndboldstævne ved skolen, bal om aftenen for foreningens medlemmer på Kirkholt Hotel, musik: Holgers kvartet. Kirkholt Idrætsforening holder bal på Hotellet, Dybvad Musik. 008
82
1954 Ungdomsforeningen havde Gymnastikopvisning. Ungdoms- og gymnastikforeningen hat holdt generalforsamling. Landpost Karl Sørensen, Mylund er forflyttet til ruten Hjallerup-Ørum- Bjørnholm. Ungdomsforeningen og fællesmål havde indbudt til Adventsmøde. Det sidste menighedsmøde inden jul blev holdt i Høholt, næste møde hos Oluf Nielsen, Nyborg. Hærværk mod den træbygning Borgerforeningen og Idrætsforeningen i fællesskab har ladet opføre i Kirkholt, man har, i bestyrelsen, besluttet af politianmelde hærværket, hvis det ikke ophører. Gymnastikopvisning i Fællesmål, fælles kaffebord og til slut en svingom. Skolefest. Der kommer julenisser til byen, de vil underholde skoledistriktets beboere på Hotel Lunderbak i Kirkholt. Det landøkonomiske Selskabs husmoderafdeling har haft studiekreds som afsluttes med filmfremvisning i Mylund Skole. Formand Gerda Christensen, V. Falden, takkede lederen konsulent frk. Lindgren, Hjørring. Juledemonstration hos fru Vognmand Krestensen, vi pynter op til jul, frk Lindgren leder. 009
83 9/7 1955 Andelsfryseri i Kirkholt-Mylund holdt Stiftende generalforsamling på Kirkholt Hotel. Man kunne ikke blive enige om hvor frysehuset skulle ligge, så man håber på at få flere andele tegnet, så der evt kan oprettes to, et i Mylund og et i Kirkholt. Bestyrelsen har konstitueret sig med Ejner Thomsen, Søndermarken som formand og Jens Christensen, Grønborg, som kasserer. 009
84 13/7 1955 Mylund, ungdomsforeningen havde gymnastikopvisning af det hold som deltog i Amtsstævnet i Brønderslev. Leder: fru Bodil Rævdal. 009
85 15/7 1955 Høstakke hjemkøres med traktor. Tlf. Mylund 28y. 009
86 3/8 1955 Kirkholt, hus til nedrivning. Jerslev kommune har solgt en parcel i Kirkholt med bygninger som skal rives ned, til Jens Peter Nielsen, Kirkholt. 009
87 20/8 1955 Mylund, afslutning på håndbold, Erling Ulvemose takkede, på spillernes vejne, lederen Karsten Stephansen for sommeren. 009
88 22/8 1955 Mylund Ungdoms- og gymnastikforening havde sportsfest med en lang række håndboldkampe. 009
89 22/9 1955 Mylund brugsforening har holdt generalforsamling. 009
90
1955 Mylund ungdoms- og gymnastikforening afholder håndboldstævne. Der spilles på Jens Jonasens Jord vest for kirken. Dans på Kirkholt Hotel til Ritas Orkester. 009
91 23/9 1955 Mylund Ungdoms- og gymnastikforening og "Fællesmål" holdt efterårsmøde.Herluf Thøgersen bød velkommen, derpå talte pastor Holger Sørensen, Hjørring. 010
92 26/9 1955 Mylund forsamlingshus havde indbudt til høstfest for aktionærerne med husstand. Først var der generalforsamling, dernæstoplæsning ved Christian Nielsen, Hørmested, aftenen sluttede med dans. 010
93
1955 Kursus I kjolesyning I Søhedens skole, indmeldelse hos Gerda Rønne Christensen, Mylund. Pastor Dissing, Vrejlev, taler onsdag aften ved et møde i forsamlingshuset. Det er ungdomsforeningen og Forsamlingshuset, der indbyder. Kransen hejst over den nye skole, der skal blive samlingssted for Kirkholt-Mylunds børn og unge. Dansant på Hotel Lundebak, Sct Hans. Idræts- og borgerforeningen afholder sommerfest, tale af pastor Kaarsbo, Taars. Om aftenen dans på hotllet for foreningens medlemmer.Kirkholt idrætsforening holder bal på hotellet. Mylund Ungdoms- og gymnastikforening holder bal på hotellet for foreningens medlemmer. Gymnastikopvisning afholdes på hotellet med dans om aftenen. 010
94 25/5 1955 Generalforsamling i Mylund Transformatertion. 010
95 4/4 1955 Kirkholt Idrætsforenings amatører opførte "Glædens Dag" af Axel Jacobsen. Købmand Jensen var instruktør. Skoleopsparingen i 1954-55 er på 1145 kr. på Mylund skole. Der mødte 10 nye elever op til skolestart og skolen har nu 73 elever. 010
96 13/5 1955 Ungdomsforeningens og Forsamlingshusets møde var godt besøgt. Herluf Thøgersen, V. Hjulskov, bød velkommen, hvorpå pastor Dissing, Vrejlev, talte om fællesskabet ud fra en oplevelse fra drengeårene . 010
97 20/4 1955 Gymnastikopvisning i Kirkholt. 011
98 17/5 1955 Generalforsamling i Mylund Transformatorforening. 011
99
1955 Møde i fællesmål ved pastor Dissing, Vrejlev. Arrangeret af Forsamlingshuset og Ungdomsforeningen. "Laagen" ved Mylund by til salg pga dødsfald, al henvendelse til J. Krustrup, Jerslev. Mylund Ungdomsforening og Kirkholt Idrætsforening holder gymnastiikopvisning på Hotel Lunderbak. Kirkholt Idræts- og Borgerforeningholder sin årlige sommerfest. Fforedrag af pastor Kaarsbo, Taars. Dagen afsluttes med dans. Mylund brugsforening lukkes pga opgørelse.Ungdomsforeningen og Forsamlingshuset har holdt filmaften i "Fællesmaal". Herluf Thøgersen bød velkommen, lærer Stefansen viste Landsstævnefilmen fra Odensestævnet 1954.Sluttelig takkede Sigfred Christensen for aftenen. Vejen fra Mylund Central til Forsamlingshuset er indtil videre spærret pga vejarbejde. Højskoleaftenerne i Mylund skole har også i år haft stor tilslutning. Lærer Stephansen talte første aften, Maleren Arne Grundorf talte anden aften og sidste aften læste Arne Grundorf, Ida og Karsten Stephansen Kaj Munks "Niels Ebbesen". Sigfred Christensen takkede lærerparret for den gode ide og udtalte håbet om at fortsættelse måtte følge. Kirkholt Borgerforening holdt juletræsfest. Forsamlingshuset "Fællesmål" har holdt fest og lærer Stephansen læste op inden dansen gik i gang i Ungdomsforeningen. Indmeldelse af nye elever i Mylund-Kirkholt (Søheden) Skole. 011
100 27/5 1955 5 årige Jytte, plejedatter af landmand Louis Undahl Behrend, Oustruplund, kvæstet, da hun faldt ned i kloakbrønd. 011
101 28/10 1955 Mylund Ungdomsforening har holdt generalforsamling. Nyvalg til bestyrelsen: Arne Jensen, Sønder Haasen, Niels Aage Nielsen, Bondersholt og Ingrid Mortensen, Fæholt. Suppleant Arne Jensen, Krakov. 011
102 4/11 1955 Ungdomsforeningen har til formand valgt Arne Jensen, Sønder Haasen og til kasserer Hans Henrik From. Der indbydes også i år til aftenskole i Mylund. Bestyrelsen for Mylund Andelsmejeri har valgt gdr. Sigfred Christensen til formand. 011
103 25/10 1955 Mylund, Ungdomsforeningen har holdt gymnastikopvisning. 011
104 14/11 1955 På Kirkholt hotel blev holdt et forhandlingsmøde mellem Landvæsenskommessionen, Jerslev Kommune og Beboerne i Kirkholt By ang. kloakering. Kredsdyrlæge Høyer, Brønderslev oplyste at efter at have passeret rensningsanlægget og var ledet ud i en grøft på Gdr. Christian Sørensens eng i Øster Hjulskov, var særdeles sundhedsfarligt og ganske uegnet som drikkevand for kreaturerne.Dommer Hansen, Sæby sluttede med at bebude at afgørelsen ville falde den 10 januar 1956. 011
105 1/11 1955 Klapjagt i Jerslev kommuneplantage ved Søheden, nedlagdes 4 rådyr, 2 harer ig 1 bekkasin. 012
106 29/10 1955 Generalforsamling i Mylund Andelsmejeri. Nyvalgte til brdtyrelsen: Forpagter Brandt, Skovfogedgården, gdr. Arne Baggersen, Sønder Falden, og husmand Aksel Nielsen, Lille Mylund. Suppleant husmand Peter Thomsen, Stenhuset. 012
107 19/11 1955 Mylund Ungdoms- og Gymnastikforening sammen med Forsamlingshuset indbudt til møde hvor pastor Arendt, Ugilt, talte over emnet: Hvad frihed ikke er. 012
108 9/12 1955 Adventsmøde i forsamlingshus havde samlet fuldt hus, pastor Mikkelsen, Vrensted talte. 012
109 30/12 1955 Hos købmand Jensen, Kirkholt, opstod en mindre brand i en gasvarmeovn i forretningen. Jensen fik hurtigt ilden slukket. 012
110 6/12 1955 Ungdomsforening og Forsamlingshuset holder Adventmøde ved pastor Mikkelsen. 012
111 26/11 1955 Pastor Møller Madsen, Taars prædiker i Mylund Kirke. 012
112 30/4 1956 Ungdomsforeningen har holdt møde i skolen. Næste møde bliver på afholdshotellet i Kirkholt, hvor den nye præst, pastor Lygaard Sørensen taler. 012
113
1956 Kirkholt Idrætsforening afholder bal på hotellet. KFUM og K. og ungdomsforeningen holder 4. maj-møde på Kirkholt hotel, pastor Larsen, Skæve og pastor Lygaard Sørensen, Jerslev, taler. Kirkholt Idrætsforening holder Sommerfest i Kirkholt. Håndboldtræning starter på pladsen ved skolen og gymnastik begynder i Fællesmål i Mylund. Postaspirant Johannes Sørensen, er ansat som landpostbud på Mylund-Oustrup ruten. Mylund Transformatorforening holder generalforsamling på Kirkholt hotel. Mylund Ungdomsforening og KFUM og K havde arrangeret 4.-maj møde, pastor Larsen og pastor Lygaard talte. Besøg fra Oksbøl Ungdomsforening. Kirkholt Cykelforening til salg omgående, P. Andersen. 012
114 20/11 1955 Endnu en strækning på den fremtidige gennemkørselsvej Brønderslev-Frederikshavner ved at være færdig. Strækningen på godt 2 kilometer mellem Kirkholt og Mylund. 3 billeder: Anlæggelse af den nye vej. 013
115
1957 Mylund ungdomsforening afholder bal på hotellet. I Kirkholt. Mylund brugsforening, butikken er lukket pga opgørelse. 014
116
1951 Forsamlingshuset Fællesmål i Kirkholt holder fest for aktionærer og evt interesserede som endnu ikke har aktie. 014
117 23/4 1957 Mylund ungdomsforening holder filmaften på hotellet i Kirkholt. 014
118

Det lokale husholdningsudvalg arrangerede foredragsaften ved konsulent frk. Lindgren. Forsamlingshuset Fællesmål i Kirkholt søger en vært, Niels Houmann. Pastor Lygaard Sørensen holder menighedsmøde hos tømrer Hansen, Kirkholt. 4 årige Kurt Christian Jensen, søn af Anna Jensen, Mylund, løb ud foran bil, ført af købmand Kaj Franck Jensen, Aalborg. Kirkholt borgerforening har holdt generalforsamling. Nyvalg: Niels Brønden og Karsten Stephansen og til suppleant tømrer Christian Hansen. Ved efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen med murermester Christiansen som formand,lærer Stephansen som kasserer og Jens Vejen som næstformand. Kirkholt idræts- og borgerforening holdt sommerfest i Kirkholt bakker. 014
119 6/12 1994 Generalforsamling i Mylund og omegns kontrolforening. 014
120 28/1 1958 Menighedsmøderne ved pastor Lygaard Sørensen fortsætter hos lærer Stephansen. 014
121 20/1 1958 Skorstensbrand hos enkefru Jensine Nielsen, Kirkholt. 014
122 27/2 1958 Brand i køkken hos købmand Jensen i Kirkholt. 014
123
1958 Årsprøve i Mylund-Kirkholt skole, forældredag, udstilling og gymnastikopvisning. Det tredje menighedsmøde ved pastor Lygaard Sørensen, holdtes hos tømrer Hansen, Kirkholt. I Jerslev kirke konfirmeres 16 piger og 14 drenge ved pastor Lygaard Sørensen.Forsøgsscenen fra Hjørring opfører Gustav Wieds "Skærmydsler" i forsamlingshuset i Kirkholt. 014
124 23/2 1958 Ungdomsforeningen indbyder til møde i skolen med lærer Jakobsen og frue, Vraa højskole. 014
125 1/6 1956 Generalforsamling i Mylund transformatorforening. Mylund Ungdomsforening har haft besøg af Aal Ungdomsforening, Oksbøl. Der kom 26 mennesker under ledelse af pastor Nielsen, Aal, der stammer fra Kirkholt. 015
126 6/11 1956 Mylund Ungdoms- og Gymnasitkforening opfører det engelske lystspil "Familiens hvide får" oversat af forfatteren Finn Søeborg. 015
127 6/9 1956 Kirkholt Idræts- og Borgerforening holder den store årlige sommerfest i de naturskønne Kirkholt Bakker, dagen slutter med dans på hotellet. 015
128 28/10 1956 Generalforsamling i Mylund andelsmejeri på Kirkholt hotel. Der blev fremsat foreslag til ny adregningsmetode, Mejeribrugskonsulent Næslund, Aalborg gav oplysninger herom. Nyvalg til bestyrelsen: Hans Henrik From, Lille Daarbak, og Sigurd Isaksen, Store Daarbak. 015
129

Mylund Ungdoms- og gymnastikforening havde gymnastikopvisning i skolen. Efterfulgt af generalforsamling. Nyvalg til bestyrelsen: Grethe Olsen, Doris Vestergaard, Børge Thomsen og Herluf Thøgersen. Suppleanter: Poul Thomsen og Gurli Møller. Forsamlingshuset Fællesmål holdt konstituerende møde, hvor smedemester Niels Houmann valgtes til formand og uddeler P. N. Jensen som kasserer. 015
130 26/10 1956 Bestyrelsen for det nedbrudte forsamlingshus Fællesmål i Mylund havde indvarslet til møde ang køb af hotel Lunderbak eller opføre nyt forsamlingshus. Efter forhandlinger med hotelejer David Kjær, forelå prisforlangende for hotellet, viser det sig at en kreds af beboere i Mylund vil holde møde om evt at købe skolen til benyttelse som forsamlingshus. 015
131
1956 Billede: Omtrent midtvejs mellem Mylund og Kirkholt er Mylund ny skole under opførelse. 015
132 13+ 19/10, 8/11 1956 Generalforsamling i Fællesmål. Da det gamle hus måtte rives ned, besluttede man at bestyrelsen fik bemyndigelse til at købe hotellet for det skriftlige tilbud, hotelejer David Kjær havde fremsendt. Nyvalg til bestyrelsen: smedemester Niels Houmann, Mylund, uddeler P. N. Jensen og fru Lis Christiansen, Kirkholt. Suppleant Sigurd Isaksen, Store Daarbak. Til revisorer mejeribestyrer M. Iversen og lærer Karsten Stephansen. 016
133
1956 Højskolelærer Juhl Andersen, Askov gav en blændende oversigt over udenrigspolitiske forhold ved Ungdomsforeningens møde. Jerslev sogneråd har solgt Mylund gamle skole til David Kjær. Lærer Johannes Bech Andersen er kaldt til lærer ved Mylund-Kirkholt skole. Sognerådet holder auktion over materialet fra det nedbrudte forsamlingshus i Mylund. Mylund brugsforening lukker i ugen mellem jul og nytår kl. 12 middag. 016
134 22/11 1956 Kirkholt borgerforening afholder basar til fordel for udsmykning af byen. 016
135 28/12 1956 Fru Gerda Christensen, Vestre Falden, trækker sig tilbage som organist i Mylund kirke efter 30 år som kirkens eneste organist. Afløser er Fru Jutta Christensen, Lille Norge. 016
136 14/12 1956 Generalforsamling hos Mylund kontrolforening. 016
137
1957 Mylund ungdomsforening holder møde i skolen ved pastor Nissen, Bjergby. 016
138 24/1 1957 Husholdningsudvalget holder kursus i håndgerning i Mylund skole ved fru Nielsen, Sæsing. 016
139 16/8 1956 Den nye skole i brug. Efter lærer Karsten Stephansens velkomst til børnene, repræsentanter fra skolekommissionen og sogneråd samt lærer Johannes Bech og vikar frk. Traulsen, serveredes der pøsler og sodavand. Hvorefter børnene gik til klasserne. Om aftenen var skolens døre åbne for skolekredsens beboere. 016
140 20/9 1956 Generalforsamling i Mylund brugsforening på Kirkholt hotel. Nyvalgt til bestyrelsen: Gårdejer Arne Baggesen, Sønder Falden 016
141 4/11 1957 Mylund menighedsråd holder prøvevalg, såfremt der ikke opnås fredsvalg, er menighedsrådsvalgte fastsat til den 26 november. 016
142 29/1 1957 Julekoncert i Mylund kirke, der medvirker organist Herskild og Sankt Cathrine kirkekor fra Hjørring, og børn fra Mylund skole synger under lærer Stephansens ledelse et par af vore dejlige julesalmer. 017
143 9/11 1957 Generalforsamling i Mylund andelsmejeri i forsamlingshuset i Kirkholt. Til bestyrelsen nyvalgtes: Poul Kristensen, Rolighed, og Peter Andersen, Højen. 017
144 2/12 1957 Biblioteket i den ny skole åbnet. Mylund ungdomsforening har efter generalforsamling konstitueret sig med Herluf Thøgersen som formand, Arne Jæger som næstformand og Hanne Christensen som kasserer. 017
145
1957 Mylund menighedsråd har holdt prøvevalg i forsamlingsråd i forsamlingshuset Fællesmål. 017
146 3/10 1957 Gårdejer Henning Nielsen, Hedegaard, Mylund startede sin bil med håndsving men havde glemt at bilen stod i bakgear, så da bilen startede, kørte den baglæns over vejen, ind i Andreas Madsens hus, hvor den stoppede ved fodenden af sengen han sov i. 017
147 20/11 1957 Generalforsamling i forsamlingshuset Fællesmål. Nyvalgt til bestyrelsen: Fru Ida Stephansen, Mylund skole, fru Doris Jæger, Kirkholt, Arne Jensen, Karkou, og Juhl Højbjerg, Jerslev Østermark. 017
148 3/10 1957 Husholdningsudvalget holder håndgerningskursus ved Edith Nielsen. 017
149 30/12 1957 Kirkholt borgerfroening holdt juletræsfest. 017
150 14/12 1957 Mylunddkontrolforening holdt generalforsamling. Til bestyrelsen nyvalgtes: Møller Jensen, Vester Haasen, til suppleant valgtes Arne Christensen, Lille Norge og Oskar Christensen, Bakkely til revisor. 017
151 21/12 1957 Fru Hansigne Kristine Kjær, Mylund blev i går kvæstet, da hun påkørte en fodgænger. 017
152 16/12 1957 Julekoncert i Mylund Kirke blev en oplevelse man vil huske længe. Sankt Cathrine kirkekor sang, organist Herskild spillede og skolebørn fra Mylund sang. Til slut var der andagt ved sognepræst Lygaard Sørensen. 017
153 10/12 1957 Skolefest i Mylund skole. Julekoncert i Mylund kirke med organist Herskild, Sankt Cathrine kirkekor og skolebørn fra Mylund skole og Lærer Stephansen. 018
154 6/10 1957 Mylund ungdomsforening holdt adventsmøde, pastor Holger Sørensen, Hjørring talte. Mylund menighedsråd har konstitueret sig selv: Formand og kirkeværge gårdejer Jacob Jensen, næstformand og kasserer gårdejer Ejnar Thomsen. 018
155 5/4 1958 Vinterens aftenskole er nu afsluttet. Som afslutning bliver der udstilling af elevarbejder, ved denne lejlighed taler fru Toft, Tranget skole om sit ophold i Argentina. 018
156 17/4 1958 Mylund kirke søger ny kirkesanger, ansøgning til gårdejer Jacob Jensen. 018
157
1958 Mylund andelsmejeri afholder licitation over mælkekørslen. 018
158 30/8 1958 Kommis Thorkild Nørgaard, Mylund brugsforening, er ny brugsuddeler i Store Ajstrup ved Seppersund. 018
159 2/9 1958 Ungdomsforeningen indbyder til efterårsmøde, hvor pastor Nissen, Bjergby, taler. 018
160 18/8 1958 Generalforsamling i brugsforeningen, som i år har eksisteret i 60 år. Eneste nyvalgt: Elgaard Christensen, Gammel skole til revisorsuppleant. 018
161 27/9 1958 Pastor Nissen, Bjergby talte ved efterårsmøde i Mylund ungdomsforening. 018
162

Mylund ungdomsforenings amatører har indøvet Burgess Drake's lystspil "Jenny kyssede mig". 018
163
1959 Forsamlingshuset Fællesmål holder andespil. Derefter generalforsamling i andelsselskabet. 018
164
1959 Kirkholt idrætsforening afholder fastalavnsbal på hotellet. Kirkholt borgerforening indbyder til Mannequinopvisning på hotellet. Pastor Lygaard Sørensen taler hos lærer Bech, Mylund skole. Sognepræst Vagn Kvist, Varde taler i kirken, arrangeret af Ungdomsforeningen. Pastor Lygaard Sørensen taler til møde på Store Daarbak. Ungdomsforeningen holder håndboldstævne og dans i Fællesmål. Mylund ungdomsforenings amatører opfører skuespillet "Du skønne ungdom". Mylund brugsforening lukker kl. 12 mellem jul og nytår. 20 tønder land m.m. sælges, Norge ved Mylund. Al henvendelse Krustrup. Mylund ungdomsforening, oplæsning i skolen ved lærer Wadsholt, Østervraa, efterfulgt af generalforsamling. 019
165 25/8 1959 Husholdningsudvalget afholder studiekreds ved frk. Lindgren i Store Daarbak. 019
166

Forsamlingshuset Fællesmål holder juletræ sammen med Mylund ungdomsforening. Forsamlingshuset og ungdomsforeningen afholder fest i forsamlingshuset. 019
167 2/7 1958 Mylund brugsforening lukkes kl 12 pga opgørelse. 019
168
1960 Værtspar til forsamlingshuset Fællesmål i Kirkholt søges. Håndboldtræning begynder ved skolen i Mylund, ungdomsforeningen. Mylund og omegns kontrolforening søger dygtig assistent, ansøgning sendes til Johannes Jørgensen, Overgaard, Sæsing. 019
169 5/3 1960 Generalforsamling i Kirkholt-Mylund frysehus. 019
170 16/6+16/9 1960 Mylund kirke lukket, der skal lægges nyt gulv. Er atter i brug til høstgudstjenesten. 019
171 13/8 1960 Danseskole i Kirkholt ved Regnar Christensen. 019
172 27/7 1960 Lærling Benny Rasmussen og kommis Erik Christensen kørte på motorcykel op bag i en scooter, ført af smedesvend Finn Sørensen, Mylund, alle kom på sygehuset. 019
173

Artikkel om Mylund nye skole. Billede 1: Skole/skolegård i Mylund. Skolen er ikke taget i brug men skolelærer Karsten Stephansen har sin daglige gang her. Billede 2: Sløjdlokalet på den nye skole. 020
174 15/8 1956 Artikkel om Mylund nye skole. Billede 1: Efter standerhejsning blev der bl a set på drikke brønden. Billede 2: Sognerådsformand Jens Larsen Nielsen. 021
175 2/11 1960 Artikkel om guldbrudeparret, Marie og Marius Jensen. Billede: Marie og Marius Jensen. 022
176 29/5 1961 Billede 1: Næsten 500 børn fra hele Vendsyssel til flaghejsning på Mylund skole. Billede 2: Konsulent fru Hansen følger pigernes arbejde med kartoffelskrælning. 4H stævne på Mylund skole samlede næsten 500 børn. Næsten 500 børn til festlig 4H's ungdomsdag. 023, 024
177 9/4 1961 4 H-klubben for Jerslev- og Omegnhar konstitueret sig med Peter Møgelmose, Kærholt, Sterup Vestermark, som formand og Søren Østergaard, Bakkely, Sterup som kasserer. 024
178

4 H-klubben har holdt møde. Konsulent Arne Larsen talte. Finr resultater hos 4 H i Jerslev. Præmie til Bjarne Christensen, Hummelheden for roer og til Kirsten Fyenbo-Jensen for kaniner. Afslutning på 4 H-arbejdet med smuk udstilling. 024
179
1960 Mylund andelsmejeri ønsker skriftligt tilbud på mælkekørsel. Vognmand Christian Madsen, Mylund modtager bestilling på jordbrugskalk med mere. Ungdomsforeningen holder efterårsmøde i skolen. Frøken Karen Jensen fejrer 25 års jubilæum som husbestyrerinde hos Andreas Madsen, Mylund. 025
180 15/11 1960 Mylund ungdomsforening har holdt generalforsamling . Nyvalgt blev Kirsten Nielsen, Aase Lilholt og Isak Isaksen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Herluf Thøgersen, Hjulskov, som formand, Niels Aage Villadsen, Vester Tveden, som næstformand, Aase Lilholt, som kasserer og Kirsten Nielsen, som sekretær. 025
181 6/4 1961 Mærket høne afslørede tyv i Kirkholt frysehus. 025
182
1961 Mylund ungdomsforening holder Sanktshansbal i forsamlingshuset. Forsamlingshuset "Fællesmål" holder høstfest. Mylund kirke lukket, i skolen taler missionær Bjarnason, pastor Christiansen, missionær H. Andersen og pastor Birkbak. Kirkholt borgerforening og forsamlingshuset "Fællesmål" holder juletræsfest. Jørgen Beck overdrager købmandsforretningen i Kirkholt by til købmand Poul Mariegaard. 025
183 21/6 1961 Fru K. Tolbods ejendom ved Kirkholt til salg. 025
184 22/7 1961 Vej fra Kirkholt med syd gennem Pajhede skov spærret. 025
185 16/7 1961 Juniorbold i Mylund. 025
186 22/9 1961 Valglisten over de stemmeberettigede til det ordinære menighedsrådsvalg vil ligge til offentligt eftersyn i Mylund skole. 025
187 11/9 1961 Mylund brugsforening holder ordinær generalforsamling i forsamlingshuset. 025
188 22/12 1961 Generalforsamling i Mylund kontrolforening. 025
189 20/1 1961 Møde på skolen i Mylund ved Ejvind Christensen, Vraa. 025
190 4/11 1961 Mylund menighedsråd holder prøvevalg i skolen. 026
191
1961 Såfremt der ikke opnås fredsvalg i menighedsrådet ved prøvevalget, holdes afstemning i Kirkholt forsamlingshus. Menighedsrådet skal have ny formand. Det nye menighedsråd har holdt konstituerende møde. Ny formand og kirkeværge er lærer Karsten Stephansen. Jul i Mylund kirke, kirken er klar efter godt 3 måneders restaureringsarbejde. 026
192

Kirkholt og omegns frysehus har holdt generalforsamling. Nyvalgte, landpost Johannes Sørensen og Ejnar Knudsen, begge Kirkholt samt Peter Thomsen, Vantmose. Mylund ungdoms- og gymnastikforening har holdt generalforening. Til bestyrelsen valgtes fru Ruth Andreasen, Fuglesang og Kaj Pilgaard, Oustrupgaard. Generalforsamling i Mylund andelsmejeri på hotellet i Kirkholt. Nyvalg til bestyrelsen Svend Christensen, Mosen og Arne Lilholt, Vester Haasen. 026
193 13/2 1961 Indbrud hos gårdejer Ejvind Thomsen, Store Viillestrup, Mylund. 026
194 16/3 1961 Høholt ved Mylund til salg. 026
195 Januar 1959 Billede: Børn i Mylund skole. 027
196 15/6 1971 Borgerforeningen holder spil i Kirkholt for medlemmer og pårørende. 027
197 28/12 1962 Generalforsamling i Mylund kontrolforening. 027
198 28/2 1958 Mylund ungdomsforening indbyder til møde i skolen, lærer Jacobsen og frue, Vraa højskole, taler. 027
199 28/9 1966 Kulturministeriets gård "Lunken" i Pajhede blev brændhærget. 028
200
1962 Forsamlingshuset og Ungdomsforeningen holder Vinterfest i forsamlingshuset. Værtshuspar søges til forsamlingshuset "Fællesmål". Sammenkomst på Kirkholt afholdshotel i anledning af lærer Stephansens fraflytning fra egnen. Landmand Christian Kristiansen, Overgrenen tabte sin tegnebog i høet, landmand Juul Højbjerg , Musteds hund "Letty" fandt den efter kort tid. Mylund ungdomsforening og borgerforening holder sommerfest i anlægget på bakken i Kirkholt. 029
201 27/7 1962 Skolekommisionen og sognerådet havde i fællesskab arrangeret afskedsfest for lærer Karsten Stephansen og hustruen Ida. 029
202 9/8 1962 Rettelse: Agathe Westergaard Toft og hendes mand overtog i sin tid Overgaard og ikke som nævnt i nekrologen Voergaards mølle. 029
203 3/9 1962 Gårdejer Søren Jensen har solgt sin gård, Skoven til Niels Aage Pedersen. 029
204 14/8 1962 Ungdomsforeningen og borgerforeningen holdt vellykket sommerfest i det smukke anlæg i Kirkholt. Skolrinspektør Schmidt, Jerslev holdt tale, senere var der bokseopvisning, dagen sluttede med dans på hotellet. 029
205 11/8 1962 Mylund ungdomsforening og Kirkholt borgerforening holder fest i anlægget. Mylund skole bliver nu forskole for Toftegaardsskolen, Jerslev. 029
206 31/6 1962 Generalforsamling i Mylund ungdomsforening. Eneste nyvalg var: Lissy Rasmussen, Kirkholt. Generalforsamling i mejeriet? 029
207 21/11 1962 Andelsselskabet "Fællesmål" i likvidation har holdt afsluttende generalforsamling på hotellet. Formuen var ved slutningen 9458 kr. hvoraf en del straks bruges til køb af klaver til ungdomsforeningen, resten sættes ind i Jerslev sparekasse. 029
208 10/5 1961 Mens Vognmand Alfred Christensen, Sæsing holdt på vejen i sin lastvogn, i nærheden af Mylund, kørte en militær personvogn, ført af menig Børge Jensen, Jyske traineregiment, Aarhus, op bag i lastvognen. 030
209 29/3 1961 Mylund ungdoms- og gymnastikforening har holdt gymnastikopvisning i skolen. 030
210

Kirken i Mylund tages atter i brug, juleaften, efter en omfattende restaurering. Lærer Johannes Beck, Mylund, har startet aftenskole. 030
211 9/1 1962 Unge hjem for Jerslev holdt møde i Kirkholt forsamlingshus, hvor advokat Harald Høgsbro, Dronninglund talte. 030
212 10/2 1962 Husholdningsudvalget holder møde hos fru Gudrun Krestensen, Mylund. 030
213 25/2 1962 Generalforsamling i Kirkhlt-Mylund fryseboks i Kirkholt forsamlingshus. Nyvalg til bestyrlsen Asger Jensen, Søheden. Til kasserer valgtes landpost Johannes Sørensen, Kirkholt. 030
214 31/3 1962 Ekstraordinær generalforsamling i forsamlingshuset "Fællesmål". Dagsorden: forslag fra bestyrelsen om salg af forsamlingshuset, Ændring af vedtægtens § 14. 030
215 4/1 1961 Mylund brugsforening lukker kl 12 om lørdagen fra den 7 januar. 030
216 6/1 1961 Mylund ungdomsforening holder nytårsfest i Kirkholt forsamlingshus. 030
217 11/1 1961 Forsamlingshuset "Fællesmål" søger værtspar. 030
218 14/2 1961 Forsamlingshuset og ungdomsforeningen afholder vinterfest den 1/3 030
219 31/? 1962 Mylund andelsmejeri har holdt generalforsamling på hotellet i Kirkholt. 030
220 7/11 1962 Ungdomsforeningen og borgerforeningen holder andespil. 030
221
1962 Forsamlingshuset Kirkholt skal sælges. Billede: Peter Nielsen Jensen, Jerslev sogneråds nye formand. 031
222 29/4 1962 "Fællesmål" solgt men genåbnes efter istandsættelse, med maskinarbejder Svend Aage Larsen, Brønderslev som ejer. 031
223 13/5 1962 Mylund ungdomsforening starter håndboldtræning i Mylund. 031
224

Mylund forsamlingshus "Fællesmål" har holdt generalforsamling. Nyvalgte til bestyrelsen: fru Ida Stephansen, Mylund skole, fru Doris Jæger, Kirkholt, Arne Jensen, Krakou og Juhl Højbjerg, Jerslev Østermark. J. A. K. - Kirkholt holder møde i forsamlingssalen "Fællesmål". 031
225 9/11 1957 Generalforsamling i Mylund andelsmejeri holdt i forsamlingshuset i Kirkholt. Nyvalgte til bestyrelsen: Poul Kristensen, Rolighed, og peter Andersen, Højen. 031
226 9/12 1966 Varevogn ført af medhjælper Knud Stave, Jerslev, der i det glatte føre skred ud og påkørte en lysmast, som mørklagde Højvang. 031
227
1957 Mylund kirkedistrekt holdt prøvevalg til menighedsrådet og man enedes om fællesliste. 031
228
1975 Billede: Mylund, som domineres af mejeriet, der nu er cementstøberi, og brugsforeningen, der er byens eneste forretning. Der er 61 mennesker boende i byen. 032
229 18/10 1970 Artikkel om et 4 måneder gammelt rålam. Billede: Bibbi hører Jørgen Hjorting i "de ringer - vi spiller" 033
230
1988 Artikkel om den 61 årige Hartmann Andersen, Tårs har skrevet bogen "Et landsbysamfund i forandringer" Billede 1: Kirkholt Station bestod kun af et læskur og et pakhus. Billede 2: Mon ikke radiomeldingen har lydt: Al regelmæssig drift på Vodskob-Østervråbanen aflyst indtil videre? 034
231

Chok for mange at skolen i Mylund skal nedlægges. Udtalelser fra gårdejer Oluf Damsgaard, Klæstrup, købmand Eivind Svennum, Klæstrup, brugsbestyrer Bent Boelskifte, Mylund, husmoder Elsa Jensen, Klæstrup og husmoder Kirsten Hjermitslev, Oustrup-Lund, Mylund. 035
232 21/12 1979 Mylund gamle skole skal indrettes til skole- og behandlingshjem for adfærdsvanskelige børn. Institutionen Theodorsminde i Aalborg skal laves om til børnehjem og de nuværende børn skal overføres til Mylund gamle skole. 036
233

Mylund-Kirkholt Borgerforening og Ungdomsforening holder sommerfest. Billede: Ole Rubak - underholder i Kirkholt. 037
234 7/10 1982 Gymnastiksæsonen er indledt i Kirkholt-Mylund. Det er første sæson, hvor gymnastikken er på Kirkholt kro i stedet for Mylund skole, der nu benyttes som teater-garderobe. 037
235 31/10 1982 Den nye Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening har allerede fastlagt en del aktiviteter for de næste måneder. 037
236 7/10 1982 Den nye Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening er blevet til en forening, der skal tage sig af aktiviteter i de to byer. 037
237 10/2 1982 Borgerforeningen i Mylund arrangerer den traditionelle sangaften på den nedlagte skole med Thorvald Baggersen, Sæsing. 038
238 29/5 1982 Møde mellem borgerne i Mylund-Kirkholt og repræsentanter for by- og amtsråd. Aktiviteterne kan flyttes fra skole til kro. Foruden debatten om borgerforeningens lokaler, orienterede viceamtsborgmester Jonna Petersen om teaterprojektet på Mylund skole og borgmester P. N. Jensen gav kort orientering om kommuneplanen. 038
239 14/2 1983 Der var rekord-fremmøde da kirrkholt-Mylund borger- og ungdomsforening holdt dilettant-forestilling. Stykket "Kvindelist" blev spillet efterfulgt af revy med mange aktuelle optrin. 038
240 4/7 1984 Kirkholt-Mylund borgere ønsker forsamlingshus. Man ønsker at kommunen køber den gamle smedie i Mylund og at der her bliver indrettet forsamlingshus. 038
241 15/10 1986 Mylund Brugs får nok håndkøb - men ingen tips. Mylund Brugsforening får måske håndkøbsudsalg fra Øster-Vrå Apotek. Billede: Uddeler Bent Boelskifte. 039
242 25/1 1987 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opfører "High Society i Grønkøbing" på Kirkholt Kro. Forestillingen er skrevet af Torben Nielsen og instrueres af Åse Madsen. 040
243 Februar 1987 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening modtager også i år kommunalt tilskud. 040
244

Uvis fremtid for kostume-centeret i Mylund skole. Vi kan ikke blive ved med at betale til projekt kostume-center i Mylund, når man hovedsagligt beskæftiger sig med Det kongelige Teaters garderobe, siger amtsborgmester Søren Madsen. 040
245 26/8 1987 Kirkholt-Mylund Borgerforening fylder 50 år. Det markeres med en fest på lørdag. 040
246 19/1 1987 Omkring 150 mennesker tog til Pindens Bakker ved Sterup, hvor Brønderslev skiklub har indrettet skicenter. Billede 1: Brønderslev Skiklubs areal ligger godt gemt i bakkerne ved Sterup. Klubben har nu sørget for behørig skiltning. Billede 2: Man kan også tage en kælketur på skicenteret. 041
247 19/1 1987 Billede: Køen ved skiliften var lang. Der var omkring 150 mennesker på skicenteret ved Sterup. 042
248 /8 1981 PM indleder byggeri af 6 lejligheder på 60 kvadratmeter og 4 på 84 kvardratmeter på Græsvangen i Jerslev. 043
249 10/7 1984 Erik Birkmos der står bag Jerslev Byggemarked, opstillede en stor affaldscontainer frit til rådighed for alle byens borgere. 043
250 20/9 1981 Dorthe Jensen, Mimosevej, Jerslev er blevet ny vurderingsmand efter Peter Kjølby Pedersens død, oplyser skatteinspektøren. Lærer Lene Hansen, Jerslev bliver ny stedfortræder. 043
251 10/12 1986 Materialegården ved Mandøgade i Jerslev udvides. 043
252 1/4 1987 Pajhede skov solgt for 15 millioner kr til direktør Steen Juel Nielsen, Eskofot-koncernen. Sælger er boet efter Anne Margrethe Thomsen. 043
253
1987 Søheden Plantage er ikke til salg. Plan- og miljøudvalgets formand Verner Jensen mener at området på lang sigt vil være betydeligt mere værd for kommunen end de 1,2 millioner kr Eskofot Industripark har tilbudt. 043
254 25/3 1987 36 landbrugsejendomme i Åholm ved Jerslev er omfattet en en jordfordelingsforretning. 043
255 6/6 1987 Den kommunale fyldplads ved Hellum bliver dyrere at etablere, end Brønderslev kommunes forsyningsudvalg havde antaget. 043
256 26/6 1987 Fyldplads-sag ved Hellum tilbage i udvalg. 044
257 30/3 1988 Søheden Plantage ved Kirkholt kan blive nyt indvindingsområde for støbesand, hvis der ikke viser sig tilstrækkelige indvindingsmuligheder i andre områder. 044
258 31/8 1987 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening holdt 50 års jubilæumsfest på sportspladsen ved Mylund gamle skole. Der var et festligt optog på cirka 70 deltagere, der gik fra Mylund til Kirkholt, hvor FDF-orkesteret spillede på pladsen foran kroen, og så gik turen tilbage til Mylund. Der var kaffebord,børnedyrskue, cykelringridning og rundboldkamp. Om aftenen var der fællesspisning. 045
259 28/8 1987 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening holdt 50 års jubilæumsfest. Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opfører en revy, formanden Lotte Sørensen instruerer og den har lokale medvirkende. 045
260 29/8 1987 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening holdt 50 års jubilæumsfest. 045
261 27/8 1978 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening holdt 50 års jubilæumsfest. Borger- og Ungdomsforeningens største problem er hjemløsheden men håber på, inden længe, at få foden under eget bord, skruver foreningens formand Poul Svennengsen i jubilæumsskriftet. 045
262 1/9 1987 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening holdt 50 års jubilæumsfest. Billede: Flotte kørertøjer i bybillledet. 046
263

Artikkel: Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opfører Torben Nielsens festlige satire "Higt Society i Grønkøbing" 046
264 4/10 1987 Pajhede Skov indhegnes for millioner. Billede 1: Det kraftige hegn skal hindre omstrejfende råvildt i at spise skuddene på de nye beplantninger. Billede 2: Ved indhegningen er der taget hensyn til de gæster, der vil gå en tur i skoven. Alle veje og indgange er holdt åbne. 047
265 15/10 1987 Naboerne til Pajhede Skov er ikke glade for indhegningen af skoven, siger 16 årige Marlene Jensen, Mylundvej 24, Jerslev. Hun bor 500 meter fra Pajhede Skov, nu skal hun gå en omvej på 1.5 km for at komme ind i skoven. Billede: Indhegningen af Pajhede Skov. 048
266 23-25/8 1987 Teaterkostumer for millioner brændt. Branden der ødelagde uerstattelige teaterkostumer i Nordjysk Kostumecenter i Mylund gamle skole menes påsat. Billede 1: Kostumecenterets leder, Inger Christensensammen med sin mand, Arne Christensen. Billede 2, 3, 4, 5, 6 og 7: Den nedbrændte skole. 049, 050, 051, 053, 054
267 1/9-23/10 1987 Teatergarderoben afvikles - Mylund skole skal sælges. Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforenings formand Poul Svenningsenfortæller at foreningen er interesseret i skolen. 052
268
1987 Million-branden i teaterdepot var påsat, siger kriminalassistent Mogens Hyllested fra kriminalpolitiet i Hjørring. Envidere er der knust en rude og stjålet penge. De elektriske instalationer blev undersøgt og de kan ikke have sat ild til teatergarderoben, derimod er der tegn på at der er sat ild til tøjet. 053
269 10/9-9/10 1987 Skepsis i Kirkholt-Mylund: ikke penge til at købe skolen. Amtet har ladet forstå at skolen udbydes til salg på normale vilkår. Billede: Borgerforeningen får ikke Mylund gamle Skole på særlige vilkår. 055, 057
270 6-8/11 1987 Generalforsamling i Kirkholt Mylund Amatørteaterforening. Ny formand blev Flemming Hvid Christensen. Nyvalgt blev John Mortensen og Poul Olesen. 056
271 7/11 1987 Fra generalforsamlingen: Tilbageblik på hvad Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening har bedrevet og hvad der fremover er planer om. 056
272 23/10 1987 Kulturudvalget har sagt ja til at give tilskud til Kirkholt-Mylund Borgerforenings udgifter til lokaleleje på Kirkholt Kro. 056
273 15/11 1987 Silkemaler Yrsa Ryager og grafiker Lone Ryager åbner udstilling i Mylund Galleri, Tårsvej 6 i Mylund. 056
274 15/10 1987 Artikkel af Knud Holst, Vrensted. Han mener Brønderslev kommune og Nordjyllands Amt skal give Kirkholt-Mylund borgerne hjælp til at købe den gamle skole, ellers er det som at blive brændt af to gange. Billede 1: Omtalen af branden i VT den 23. august. Billede 2: Knud Holst. 058
275 14/4+1-6-11-13/5 1988 Kirkholt-Mylund borgernes ønsker om et værested på den nedlagte skole i Mylund. 059, 060
276 27/11 1987 Plan- og miljøudvalget har givet Gurli og Svend Larsen lov til at sætte 3 Mobile homes op ved Kirkholt kro. 061
277 13/1 1988 Brønderslev byråds plan- og miljøudvalg sagde ja til de 3 mobile homes ved Kirkholt Kro. Amtet har nu sagt nej til hotelværelser på hjul, Gurli og Svend Larsen vil klage til Miljøankenævnet. 061
278 4/12 1987 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening indbyder til Adventsmøde. Tale og underholdning ved pastor Trenskjær. Luciaoptog med lokale piger. 061
279 december
Kirkholt-Mylund Borger- og ungdomsforening holder juletræsfest. 061
280 29/7 1988 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening holder sommerfest med børnedyrskue og cykelringridning. 061
281 30/7-8/8 1988 Midtvendsyssel Landboungdom holder traktortræk i Kirkholt ved Hardy Jensens grusgrav. Billede: Omkring 1400 mennesker så traktortræk på Hardy Jensens grusgrav. 061, 064
282 1/6 1988 Lone Due Bak og hendes ven Mads Thomsen tager til New Zealand. 062
283 21/10 1987 Skovtekniker Per Andersen fra Nordjyllands Amts landskabskontor, siger at ejeren af Pajhede Skov gerne må lukke veje. Mogens Jensen, civilingeniør og søn af den tidligere ejer af Pajhede Skov, Danny og Thomas Jensen er utilfredse med indhegningen. Billede: Et såkaldt slæbespor, der har været i brug som transportvej for faldne træer og ejeren er i sin fulde ret til at lukke det. 063
284 14/11 1988 Mylund gamle skole ser ud til at få en fremtid som industribygning. Billede: Mylund gamle skole. 064
285 14/12 1988 Mylund gamle skole er solgt til AJ Import. Køberen af skolen mekaniker Erilng Sørensen, Hallund Autoophug. Han vil her sammen med Alex James, Vestbjerg, fremstille diesel-økonomizere. 065
286 13/10 1988 Miljøankenævnet har bestemt, at Kirkholt Kro ikke må opstille mobile homes, så gæster kan overnatte. 066
287 8/11 1988 5 sortbrogede køer flakkede om på Søhedenvej ved Kirkholt, efter indfangning står de i en indhegning ved en mindre ejendom, tilsyneladende savnes de ikke. 066
288 3/12 1988 Menighedsrådet i Mylund har konstitueret sig med Arne Jensen som formand. 066
289 27/12 1988 Kulturudvalget har bevilget 9600 kr. til lejetilskud til Kirkholt-Mylund Borgerforening der har gymnastik på kroen. 066
290

Gårdejer Hans Henrik Bak, Oustrupmøllevej er ny brugsformand. 066
291 5/12 1988 En kunstig sø ved ejendommen Vester Falden ved Kirkholt kan ikke få amtets godkendelse. 066
292 11/12 1988 Kulturudvalget har sagt nej til Kirkholt-Mylund Amatørteaterforenings ansøgning om 1830 kr til leje af lokaler på Kirkholt Kro. 066
293 24/12 1988 Bilisten Lone Due Bak, Jerslev endte, natten til fredag, i et busskur, bilen kom i skred da der var isglat. 066
294 23/2 1989 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opfører lystspillet "Den nye husassistent" med Kurt Jensen som instruktør. Tage Houmann tager sig af den ledsagende musik. 066
295 25/6 1988 Brønderslev kommune har overdraget et 1,7 hektar stort kommunalt areal i Søheden ved Kirkholt og Pajhede Skov til Ragnar Christensen og Søn i Hallund. De vil indvinde grus på arealet. 067
296 1/6 1988 Amtet fik ikke solgt Mylund-Kirkholt gamle skole, derfor bliver salget overladt til en ejendomsmægler. 067
297 13/1 1988 Oprydning i gang på kostumecenteret i Mylund galme skole, efter branden i fjor. Billede: Håndværkere i gang med at rydde op på Mylund skole. 067
298 18-21/1 1988 Forhenværende gårdejer Knud Hartmann Andersen fortæller lokalhistorie fra Kirkholt-Mylund. Mødet er arrangeret af Kirkholt-Mylund Borgerforening og Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn. Billedeudstilling arrangeret af Egnsmindesamlingen. 068
299 18/2 1988 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening samlede 35 børn og ca. 20 voksne til fastelavnsfest. Malene Boelskifte og Kasper Christiansen blev Kattekonger. 068
300 28/3 1988 Budgetmøde i Mylund Menighedsråd. 068
301

Klubben "Træf nye mennesker" holder midsommerfest på Kirkholt Kro i stedet for Svandlunden. 068
302 8-26-27-29/2 1988 Artikler om Kirkholt-Mylund Amatørteaterforenings opførelse af "Rasmines Bryllup" på Kirkholt Kro. 069
303 12/4 1988 Kostumecenteret er blevet lukket og skal nu sælges. Billede: Den gamle skole i Mylund. Salgsopstilling: Mylund-Kirkholt gamle skole med tilhørende lærerboliger, matrikkelnummer 21 ch, Jerslev sogns nordøstlige del. Skriftlige tilbud sendes til Nordjyllands Amt, Aalborg. 070
304 16/8 1988 Kulturudvalg på skovtur i Lunken, mødes med statsskovdistriktet om naturskole. Billede: Nordjyllands Amt, Brønderslevs kulturudvalg, en naturvejleder, en plantør og Frede Jensen fra Nordjyllands Statskovdistrikt diskuterede mulighederne for en naturskole i Lunken. 071
305 8/10 1988 Generalforsamling i Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening. Formand Poul Svenning fortalte at foreningen fik økonomisk øretæve, da der kun kom 10 for at høre troubadur Niels Jægerum. Til bestyrelssen nyvalgtes Lene Pedersen og Kurt Jensen. 071
306 27/3 1988 Billede: "Stoffer" med en nedlagt Alaska-elg. Jerslev Jagtforening arrangere et foredrag på Hellum Kro med Finn Kristoffersen, om "Jagt i hele verden". Finn Kristoffersen er storvildtjæger, forfatter, trofæopmaler og mangeårig medarbejder på Vildtbiologisk Station i Kalø. 072
307 8/10 1988 Kirkholt-Mylund Borger- og Ungdomsforening og Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening vil arbejde mere sammen. 072
308 29/9 1988 Generalforsamling i Brugsforeningen. Mylund svigter ikke den lokale brugs, den havde en omsætningsstigning på godt 6 %. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hans Henrik Bak og Kurt Jensen. 072
309 12/7 1988 Millionskade ved brand i et serigrafisk værksted, beliggende Mylundvej 285 i Kirkholt. Billede: Udrykningsleder Jens Gerneu, Falck. 073
310 6/8 1988 Traktortræk i Hardy Jensens grusgrav på Søhedenvej i Kirkholt. Billede: Traktor nummer 207. 073
311

Billede: Klaus Andersen og Katrine Djernis hidtil så naturskønt beliggende ejendom kommer til at ligge som en ø i det månelandskab, der opstår, når amtet udvider indvindingsretten ved Søheden Plantage. 074
312 17/1 1989 Læserbrev. Fodnoter af sognepræst Karsten Stephansen, Børglum Kirkevej 21, Vrå, til Hartmann Andersens bog "Som jeg så det - og som jeg ser det" Om Mylunds historie. 075
313

Kopi af ringbindside 34. Hartmann Andersens bog "som jeg så det" kan købes HT Superland, Tårs, NU marked, Østervrå, Mylund Brugs, Købmand Nielsen, Sterup og i Jerslev Borhandel. 076
314 24/9 1988 I flere år har to lærerboliger ved Kirkholt-Mylund skole stået tomme. Borgerne var skuffede da kommunen afgav skolen til amtet. De havde ikke andre samlingssteder end kroen. Billede: Mylund gammel skole. 077
315 7/10 1988 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening har holdt generalforsamling. Nyvalgt til bestyrelsen er Lene Jensen, Mylund. Foreningens kasserer Helle Mortensen, efterlyser voksne der vil stå for opstart af børneteater i området. 077
316

Billede: Pajhede Skov omgivet af 12 kilometer langt el-hegn. Det føles som om man er i DDR, siger Margaret Christiansen, som har familierelationer til Østblokken 078
317 22/10 1988 Skovfogeden der står for driften af Eskofot-direktør Steen Juel Nielsens skov i Pajhede , Gert Petersen bryder sig heller ikke om det elektriske hegn. Billede: Naboerne til Pajhede Skov griner lidt af nyopsatte grønne skilte med "Velkommen til Pajhede Skov" ved siden af kæder med hængelåse. 079
318 14/12 1988 Folketingsmedlem for socialdemokratiet Arne Jensen om Pajhede: Ministre kaldt til samråd, det drejer sig om dyrs og menneskers fri adgang til skoven. 079
319 22/10 1988 Danny og Thomas Jensen har skovens elektriske hegn 10-20 meter fra vinduerne på Skovvej ved Kirkholt. Nu bliver vejen nordpå også spærret for dem og alle andre, når kommunen giver tilladelse til grusgravning op til skoven. Poul Olsen, en af Pajhede Skovs naboer og flere andre er arrige over, at Brønderslev Kommune nu vil lukke dem yderligere af. 080
320 17/11 1988 El-hegn om Pajhede skov har ulovlig afspærret for 17 stier, siger afdelingsleder Jesper Refn, Danmarks Naturfredningsforening. Sagen går tilbage til Skov- og Naturstyrelsen, så hvis ejeren ikke sætter de ekstra låger i, vil amtet sende afgørelsen videre til Fredningsnævnet. 080
321 14/12 1988 Billede: Peter Have, der er Vendsysselkonsulent i Vildtforvaltningen og viceborgmester i Løkken-Vrå Kommune: Jeg mener, at el-hegnet i Pajhede Skov er ulovligt ifølge jagtloven. I Pajhede Skov virker hegnet som en sluse ind i skoven. 081
322 15/12 1988 Niels Ahlmann-Ohlsen, formand for Folketingets miljøudvalg i skovstriden: Parterne må gå ind i en dialog. Både Leif Madsen fra Skovforeningen og Jesper Refn fra Naturfredningsforeninger er med på ideen. 081
323 13/1 1989 Både regeringens og amtets politiske chef på miljøområdet er enige: Loven må ændres, hvis vi ikke kan forhindre elektrisk indhegning af vore skove. Sådan svarede Lone Dybkjær, da socialdemokraterne havde hende i samråd om det lange el-hegn i Pajhede Skov. Billede: Pajhede Skov er blevet en prinsipsag på højeste sted. 082
324 7/1 1989 Billede: Vendsyssel er i bekneb for råstoffer. Derfor har amtet givet nye tilladelser til grusgravning i Jyske Ås. Naboerne til grave-områderne bor i huset mellem træerne i baggrunden. De er ved at blive omringet af grave-værktøj, men også entreprenøren har klaget. Han vil gerne grave dybere end 3 meter ned. Foreløbig har Skov og Naturstyrelsen blåstemplet amtets afgøreelse, så nu har begge parter anket videre til Miljøankenævnet. 083
325 11/2 1989 Gratis kursus i førstehjælp og brandslukning tilbydes nu alle over 14 år af Kirkholt-Mylund Borgerforening. 083
326 1/2 1989 En 30 tons tung lastbil blev tvunget i grøften, da en personbil kørte ud foran den. Hverken chaufføren, Erik Nielsen, lastbilen eller Fibertex, som bilen var læsset med, kom noget til. Billede: Lastvognen i grøften. 084
327 21/1 1989 Kirkholt-Mylund Borgerforening har på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at overdrage et areal på 700 kvadratmeter kvit og frit til Kirkholt Vandværk. 084
328 19/6 1989 Billede: Råstofområderne i Kirkholt bør udvides, for her findes sand af særlig god kvalitet. Da der er knaphed på kvalitetsråstoffer, vil Brønderslev Kommunes plan- og miljøudvalg fortsat gerne, at råstofområdet i Kirkholt udvides. Byrådet skal beslutte om en indstilling fra plan- og miljøudvalget skal sendes til amtet, der nu har offentlig høring i forbindelse med ajourføring af regionsplanen. 085
329 4/5 1989 Tre kunsthåndværkere udstiller i Mylund hos Keramiker Anna K. Johannsdottir. Udstillere er Birthe K. Meldgaard, Århus, Kika Møller, Bjerringbro, og Anna K. Johannsdottir. 085
330

Danny Kjærgaard Jensen, Skovvej 63, Østervrå, skriver at han godt vil medgive hr. Niels Ahlmann-Ohlsen at der var selvtægt at vælte de 12 pæle i el-hegnet om Pajhede Skov men at det ikke er miljøterror snarere tværtimod. 085
331
1989 På Mylund Keramik & Galleri udstiller 3 kunsthåndværkere i denne tid papir-kunst og keramik. Det er Kika Møller, Birthe K. Meldgaard og Anna Johannsdottir, som har begivet sig ind i papirets formverden. Billede 1: Galleriejer Anna K. Johannsdottir med et usædvanligt ur i papir. Billede 2: Anna K. Johannsdottir med Kika Møllers store papirskål, i baggrunden ses Birthe K. Meldgaards hulemaleri i papir. 086
332 7/1 1989 Vandværk ønsker eget matrikelnummer. Borgerforeningen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, her vil man drøfte udstykningen til vandværket. 087
333 23/3 1989 Generalforsamling i Kirkholt Vandværk. Påbudte kontroller af vandet i private boringer vil sikkert medføre, at Kirkholt Vandværk må udvide sit forsyningsområde. Nyvalgt formand: Mogens Tranbjerg og nyvalg til bestyrelsen: Karsten Willadsen. 087
334 11/4 1989 Vognmand Preben Sørensen har lejet et stykke jord ved Nymøllevej af Elis H. Pedersen 087
335 20/4 1989 Konfirmation både i Mylund/Hellum Kirker den 30 april. 087
336 15/6 1989 Mylund Brugs skifter uddeler. Mylund Brugsforenings bestyrelse giver brugsens kunder lejlighed til at sige farvel til deres uddelerpar igennem 22 år med en afskedsfest for Jonna og Bent Boelskifte på Kirkholt Kro. Billede: Brugsuddeler Bent Boelskifte. 088
337 22/6 1989 Mylund Amatørforening, Kirkholt-Mylund Borgerforening og Kirkholt Kro arrangerer sankthansfest på pladsen foran Kirkholt Kro. 088
338
1989 Dorte Kjærgaard Helsbøl, Vester Hassing, er ansat som ny uddeler i Mylund Brugs og bliver dermed den første kvinde på denne post i brugsens historie. 088
339 23/6 1989 Råstofferne i Kirkholt-området er af så god kvalitet, at Brønderslev Byråd mener, de fortsat bør udvindes, også i større omfang end i dag. 088
340 7-8/6 1989 AJ Import, der har købt Mylund gamle Skole til produktion af et nyudviklet filter til dieselmotorer, får ikke lov at udvide og dermed går et antal arbejdspladser formentlig tabt. Billede: Mylund gamle Skole. 089, 090
342 17/1 1989 Kopi af Ringbind side 075. Fodnoter til Hartmann Andersens bog "Som jeg så det - og som jeg ser det" om Mylunds historie. 091, 092
343 18/5 1989 Billede 1: Borgmester P. N. Jensen. Billede 2: Mylund gamle Skole. Brønderslev risikerer at måtte vinke farvel til 50-130 arbejdspladser. Det kan blive den yderste konsekvens af bestutningen i byrådet om, at Mylund gamle Skole ikke må udvide med en elller flere produktionshaller. Firmaet AJ Import, der producerer filtre til lastbiler, dieseldrevne personbiler og fiskekuttere, ricikerer at flytte til en anden kommune, fordi virksomheden har fået nej til at udvide skolen i Mylund, som firmaet har købt af Nordjyllands Amt. Byrådet i svært dilemma, jobs i Mylund frister men lov er i vejen. Kommunen har som et friamtsforsøg fået kompetence til at afgøre zonelovssager. Men de kan ankes og det er byrådet ikke i tvivl om at amtet vil gøre, hvis byrådet siger ja til industribyggeri i Mylund. 093, 094
344 1/2 1989 I morges opstod der brand i et paracelhus, Palnatokevej 6, Kirkholt. Niels Christian Pedersen tændte op i sit fastbrændselsfyr med futurex. Familien var derefter taget på arbejde i Østervrå. Billede: den nedbrændte baghus. 095
345 9/8 1989 AJ Import, der fremstiller dieselfiltre, fik en tilladelse til at indrette sig i Mylund gamle Skole. 095
346 18-20/12 1989 Jens Helledie åbner et autoværksted i Mylund under navnet Korsholt Auto. 095
347 12-26/2 1989 Billede: En scene fra lystspillet. Kirkholt-Mylund Amatørforening opfører, ved sin årlige fest på Kirkholt Kro, lystspillet "Den nye husassistent". Der er premiære på stykket fredag og om lørdagen, efterfølges forestillingen af dans til musik af Musikcompagniet. 096
348 10/12 1989 Kirkholt-Mylund Borgerforening og Mylund Menighedsråd holder adventsfest på Kirkholt Kro med Lucia-optog. Sognepræst Jens Fjendbo Jensen, Brønderslev, holder adventstalen. 096
349 13/3 1989 Menighedsrådet i Mylund har holdt offentlig regnskabs- og budgetmøde på Kirkholt Kro. Kirkebudgettet stiger 50 procent. 096
350 5-12-18/1 1989 Artikler om Pajhede Skov, Amtspolitikkere vil besigtige Pajhede Skov. Politiet måske ind i sag om el-hegn. Pajhede Skov camoufleret hjortefarm. 097
351 19/1 1989 Billede: Amtet kræver 3 adgangsveje mere i hegnet om Pajhede Skov, så må det bilve stående. 098
352 29/3 1989 Billede 1: Den socialdemokratiske folketingsgruppe forbereder med udgangspunkt i Pajhede-sagen en ændring af naturfredningsloven. Billede 2: Folketingsmand Arne Jensen, Hjørring, vi vil også se på skovloven. 099
353 20/4 1989 Billede: Med motorsav er der fældet 12 stolper i det forhadte hegn om Pajhede Skov, under natlig aktion. 100
354 21/9 1989 Billede 1: Hegnet omkring Pajhede Skov har vagt mange protester men amtet mener at opsætningen af tre låger tilgodeser offentlighedens afgang. Det er Danmarks Naturfredningsforening ikke enig i, de ønsker yderligere 15 låger. Overfredningsnævnet vil besøge skoven, før der tages stilling til sagen. Billede 2: Låge i hegnet om Pajhede skov. 101, 102
355 21/10 1989 Mit private Vendsyssel, artikkel af universitetslektor Claus Bjørn fra Brøndby som nu snart kan holde sølvbryllup med pigen fra Vendsyssel og landsdelen. Billede: Mylund og lidt af det åbne land sådan lidt fra oven. 103, 104
356 28/10 1989 To familier i Søheden Plantage ved Kirkholt bliver nu hjulpet ud af den mudderpøl, deres adgangsvej er omdannet til. Brønderslev kommune vil sætte skilte op, så lastbiler og traktorer hindres i at køre på vejen. 105
357 10/2 1990 AJ Import er gået fallit. Planerne om ny stor virksomhed i den tidligere Mylund gamle Skole er bristet. Billede: Mylund gamle Skole, hvor virksomheden skulle være flyttet ind i. 105
358 6/1 1990 Tyveri fra bil, der stod på Mylundvej, der blev stjålet en vinkelsliber og et par slibe-briller. 105
359 9/2 1990 Markedsførte AJ Import for tidligt. Industrieventyret i Mylund Skole sluttede, fordi markedsføringen iværksattes, før produktet var gennemprøvet og pengekassen tømtes før der kom gang i afsætningen. Industri-eventyr smuldrede væk og foregangsmand står med smerten. De store planer for Mylund Skole opgivet - direktøren fyret. 106
360 29/9 1989 En bilist mistede herredømmet over en personbil i en kurve ved Tårsvej her påkørte den en lastbil fra Brovst . Da politiet kom til stedet var der ingen bilist men man traf i nærheden en 29-årig mand der havde mindre skader. Manden nægtede dog at have været impliceret i uheldet. Han skal afhøres når han bliver udskrevet fra sygehuset. 107
361 15/2-22/9 1990 Kirkholt-Mylund Amatørforening har givet sig i lag med indøvelsen af et lystspil "Moes dollargrin for fuld fart". Nu er dilittanterne klar med lystspillet i 4 akter. Stykket skal opføres på Kirkholt Kro. 107
362 4/4 1990 Musikgudstjeneste ved Jens Korsgård og sangkoret Effekt, der synger en påskekantatr "En evig påskedag" med tekst af Trygve Birkheim og musik af Mons Leidvin Takle. 107
363 27/4 1990 Der gik ild i 50 store halmballer på Krattetvej 111 i Mylund. 107
364

Offentlig regnskab- og budgetmøde i menighedsrådet. 107
365 17/5
Kirkholt-Mylund Borgerforening og Kirkholt-Mylund Amatørforening arrangerer udflugt til Tolne Skov i stedet for den årlige sommerfest, som efterhånden samlede så lille et publikum, at resultatet ikke stod mål med anstrengelserne. 107
366 1/4 1990 Graver Svend Christensen har været ansat som graver ved Mylund Kirke i 25 år. Menighedsrådet inviterer til sammenkomst på Kirkholt Kro. 107
367 1-11/7 1989 Festlig afsked med Mylunds tidligere uddelerpar på Kirkholt Kro. Jonna og Bent Boelskifte, er allerede tiltrådt sin nye uddelerstilling i Hørby Brugs. Formanden for Mylund Brugs, gårdejer Hans Bak, opfordrer områdets borgere til at bakke op om den lokale brugs og den nye uddeler. Billede: Dorthe Kjærgaard Helsbøl, ny uddeler i Mylund Brugs, er ved at ekspedere. Der holdes senere en reception i anledning af hendes tiltrædelse. 108
368

Der opstod, af ukendte årsager, ild i en vogn med halm, som Møller Nielsen, Søhedenvej 43 ved Kirkholt, havde spændt efter sin traktor. Traktor og fører slap uskadt men halm og vogn udbrændte. 108
369

Forsamlingshuset Fællesmål i likvidation afholder generalforsamling på Kirkholt Kro. 108
370 26/10 1989 Beboerne synes ikke det var en stor sejr, Danmarks Naturfredningsforening i går vandt, da overfredningsnævnet bestemte, at publikum skal sikres adgang til veje, som det 12 km hegn om skoven har spærret. Beboerne vil have hele hegnet fjernet. Billede: Mange interessegrupper deltog i besigtigelsen af skovhegnet i Pajhede. Formanden for Danmarkd Naturfredningsforening, Jesper Refn og formanden for overfredningsnævnet, Bent Jacobsen. 109
371 5/1 1990 Billede: Den offentlige skovvej er spærret. Ved jorddyngen i baggrunden etableres en fæ-rist. 110
372 10/2 1990 Billede: Indhegningen af Pajhede Skov rejste en proteststorm. Miljøministeren mener nu der må kunne lægges et vist pres på amtsrådet. 111
373 13-19/2 1990 Artikler om Pajhede-hegnet og jægernes interesse i sagen. 112
374 27/2 1990 Kirkholt-Mylund Teaterforening opførte lystspillet "Mors Dollargrin" for en halvtom sal. Det er svært at konkurrere med Matador. 113
375 8/10 1990 Gylletank sprang læk hos gårdejer Hans Bak på Oustrup Møllevej i Kirkholt, trykket fra sprængningen havde væltet endegavlen på stalden. 113
376 26/10 1990 Kirkholt-Mylumd Amatørforening opfører stykket Gummi Tarzan af Ole Lund Kirkegaard på Kirkholt Kro. 113
377 27/11 1990 Hellum Borger- og Ungdomsforening samt Kirkholt- Mylund Borgerforening har indbudt til en fornøjelig aften i Toftegårdsskolens hal, idet Vendsyssel Egnsteater opfører Niels Hausgaards populære teaterstykke "Men den skønneste krans" med Birgit Conradi, Hans Holtegård og Kresten Andersen. Helge Reinhardt er instruktør. 113
378 11/12 1990 Politiet i Hjørring modtog ni døde upelsede hanmink som hittegods. Mylund Menighedsråd har fået nyt medlem, Ingrid Nielsen, Mylund. 113
379 27/12 1990 Kirkholt-Mylund Borgerforening er vært for den årlige juletræsfest for børn og voksne. Julemanden kommer, teaterforeningen opfører et julespil, der er også både juletræ og godter. 113
380 9/10 1990 Kun bestyrelsen for Kirkholt-Mylund Borgerforening og den lokale amatørteaterforening mødte op til ggeneralforsamlingen. 114
381 2/12 1990 Den tidligere uddeler i Mylund Brugs, Dorthe Helsbøl, er med sin familie flyttet til den nedlagte lærerbolig ved Mylund Skole. Drømmen om at blive selvstændig købmand i den lukkede brugs brast for Dorthe helsbøl, da brugsens likvidationsudvalg ikke ville frafalde kravet om tilbagebetaling af de 136.000 kr. der har været i svind i brugsen i det års tid, hun var brugsuddeler. Dorthe Helsbøl følelr sig overbevist om at hun ikke er årsag til svindet. 114
382 22/12 1990 Borgerforeningen i Kirkholt-Mylund har ikke råd til at købe Mylund Brugs. 114
383 7-24/7 1990 Brugsuddeler Dorthe Helsbøl, køber Mylund brugs og driver den videre under navnet "Købmanden Dorthe Helsbøll" 115
384 14/5 1990 Bilbrand på Krathøjvej 125, Mylund 115
385 23/5 1990 Kirkholt-Mylund Borgerforening og Teaterforening havde arrangeret en familieudflugt til Tolne Skov. 115
386 28/6-4/7 1990 Uddeler overvejer at købe brugsen i Mylund. Uenighed om prisen på Mylund Brugs. 116
387 5/1 1991 Uden forudgående varsel spærrede skovfoged Gert Pedersen en uges tid før jul den offentlige Skovvej gennem Pajhede Skov ved Kirkholt for at lægge færiste i begge ender af vejen. Skovens beboere var derefter henvist til at benytte små skovveje, der i regnvejr bliver opblødte og i tilfælde af sne vil være omtrent ufremkommelige. Om halvanden uge er ristene klar til brug. Billede: Skovvejen er lukket med bomme. 117
388 19/2 1990 Formanden for Jerslev jagtforening Dennis Nielsen føler sig fuldstændig sikker i sin sag, når han har meldt ejeren at Pajhede skov til politiet. Skoven fungerer som en hjortefarm, hegnet er forkert udformet, det fungerer som en vildtfælde. Billede: Der arbejdes på færiste ved Pajhede skov. 118
389 17/8 1990 Mylund gamle skole er købt af det svenske par Astrid og Friz Jacobsen, parret vil ikke selv bruge stedet men har overladt det til kunsthistorikeren Richard Brun og Sylvia Deutsch at få et godt kunstcenter ud af stedet. Kunstcenteret i Mylund har allerede haft kontakt med Åsen i Sterup, de har snakket om de mange muligheder der er for samarbejde mellem billedkunst og scenografi. 119
390 16/5 1990 Billede: Mylund gamle skole - solgt til svensk ægtepar, der vil lave kursuscenter for kunst. 120
391 24/1 1991 Brand på ejendommen Oustrup Møllevej 3 ved Mylund er opklaret, det er politiets opfattelse at branden er opstået i noget brændbart materiale ved ejendommens kombi- og fastbrændselsfyr. 120
392 23/1 1991 Kirkholt-Mylund Amatørforenings vinter-dilettantforestilling over scenen på Kirkholt Kro. I år spilles Knud Erik Ibsens lystspil "I kærlighed og spil" 120
393 3/4 1991 Kunstforeningen Färgklicken fra Oxeløsund i Sverige udstiller i Kunstcenteret i Kirkholt. 120
394 3/6 1991 Kirkholt- Mylund borgerforening og teaterforening har holdt loppemarked med tilfredsstillende overskud. 120
395 5-15/7 1991 Nye kunstnere får en chance på Galleriet i Kirkholt Center. Billede 1: Lysforholdene i galleriet er gode. I øjeblikket udstilles værker af Jorgo Krallis og Ninna Menne. Billede 2: Jorgo Krallis viser sine værker på Kirkholt Center. 121, 122
396 26/4 1991 Billede 1: Mylunds varetegn væltes, byen kommer til at syne mindre, når mejeriskorstenen vælter. Skorstenen hælder faretruende ind over den gamle mejeribygning, som ejes af Anna Johansdotir og Michael Jensen. Hjemmeværnet foretager sprængningen. Billede 2: Anden gang var lykkens gang da skorstenen ved det gamle mejeri i Mylund blev sprængt i luften. De lokale hjemmeværns folk måtte bruge et kilo sprængstof før skorstenen faldt. Billede 3: Et stort publikum var mødt op for at se sprængningen. 123, 124
397 6-8/7 1991 Borgerne i Kirkholt-Mylund forsøger at redde de 4 lysmaster mellem Kirkholt og Mylund gamle skole. Brønderslev kommune har plan om at fjerne dem for at skaffe plads til amtets vejudvidelse. 125
398 18/10 1991 Bilist fra Jerslev kørte på Mylundvej, da en flok kvier brød ud og løb over vejen, bilisten ramte den ene men kom ikke selv noget til. 126
399 30/11 1991 Mylund Brugsforening er solgt til Heidi Bjerg, Sønderhedenvej 80, Kirkholt. Samtidig har en faglig voldgift afgjort at den tidligere ejer Dorthe Helsbøl, er forpligtet til at betale det tab på godt 100.000 kroner, der var i brugsen mens hun var uddeler. Billede: Mylund Brugs bliver beboet igen. 126
400 8/1 1992 Kirkholt-Mylund Amatørforening og Kirkholt-Mylund Borgerforening får også i år tilskud af kulturudvalget til leje af lokaler på Kirkholt Kro. Da begge foreninger giver overskud er det vel ikke urimeligt at de selv betaler til huslejen, siger Kaj Ole Christensen. 126
401 9/2 1992 Billede: Helga Jensen, Skovvej 63, ved Lunken Plantage, afleverede 52 affaldssække på skranken på teknisk forvaltning. Ægteparret Helga og Thomas Jensen har deres egen affaldshåndtering, som de finder meget mere miljøvenlig end kommunens. 127
402 28/2 1992 Billede: Hegnet om Pajhede Skov. Ejeren af Pajhede Skov er ved at opkøbe nye arealer, hvis nyplantning vil blive sikret med hegn. Det drejer sig om ca 113 tønder land landbrugsjord ved Oustrup Mølle, Desuden har Pajhede købt eller forhandler om at købe småarealer. 128
403 29/2 1992 Billede: Hegnet om Pejhede Skov. Jægerene tager afstand fra jagt i Pajhede Skov og gør muligvis et forsøg på at få vedtaget en resolution, der dels opfordrer alle jægere til at undlade at deltage i enhvert samarbejde med Pajhede Skov på det jagtlige område, dels myndigheder, interesseorganisationer, lokale politikere og private til at få det 12 kilometer lange hegn om Pajhede Skov fjernet. 129
404 18/3 1992 Helga "Danny" Kjærgaard Jensen, Skovvej 63 ved Lunken Plangate har fået et nyt afslag fra kommunens udvalg for teknik og miljø på hendes ansøgning om dispensation fra den fælles renovationsordning. Overvejer at klage til miljøminister Per Stig Møller. 130
405 5/5 1992 Danny og Thomas Jensen, Skovvej 63, Lunken betaler hvert år 1160 kr. For modtagelse af affaldssække, de ikke bruger. For nylig afleverede Danny dem til kommunen, hun betalte for dem men det var under protest. 130
406 12/6 1992 Inden sommerferien skulle den offentlige Skovvej fra Pajhede Skov til Søhedenvej øst for Kirkholt blive genåbnet. 130
407 3/7 1992 Billede: Irma Madsen ved det 160 meter høje hegn, som læbæltet endnu ikke skjuler. Går til retten for at få hegnet ned, det er i strid med skøde, hævder tidligere ejer. Sagsbehandler i Nordjyllands Amts landskabskontor, Knud Wiis mener ikke det nye hegn er lovstridigt. 131
408 26/7 ? 1992 Nyt hegn i Pajhede Skov får tidligere ejer, Irma Madsen, til at reagere. Pajhede Skov forhandler med flere lodsejere om at overtage omkring 165 tønder land landbrugsjord, der skal tilplantes. Måske yderlig hegning, amtet kan næppr forhindre det. 132
409 16/1 1996 Fem aktører er gået i gang med at indøve vinterens forestilling, lystspillet "Min fraskilte enke" af André Vallery, oversat af Rigmor Strøm og med Lene Meyer Jensen som instruktør. Årets forestilling bliver vist i Multihuset i Hellum. Entré 100 kroner incl platte med efterfølgende dans til Landsbytrioen. Arrangeret af Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening. 133
410

William Larsen, "Huult", Mylund søger en ung maskinvant medhjælper til markdrift og aflæsning i sohold. 133
411 29/2 1996 Indbrud i ejendom på Oustrup Møllevej i Kirkholt. 133
412 16/2 1996 Kroen i Kirkholt har måske lagt lokaler til dans og bespisning for sidste gang. Ejerne, Realkredit Danmark har fået en henvendelse fra en køber, der i givet fald vil benytte ejendommen til en anden form for erhverv. 133
413 3/3 1989 Festlig gudstjeneste i Jerslev, friskolebørn i adventskirke. Børnene sang, akkompagneres af Torben Thomsen på guitar. Lærer Lisbet Jørgensen holder prædiken og har tekstlæsning sammen med børnene. 134
414 5-8/5 1990 Hurtige lerduer og Vildt-figurer, våbendyst i Søheden Plantagen, dyrerne er fredede, når jægerne invaderer Søheden Plantage, for at dyste på skydefærdigheder og viden. Der var kun 22 deltagere til jagt-konkurrence. Regnskabet er ikke gjort op men Kell Munk, næstformand i Dansk Jagtforenings kreds 54 B, anslår at det kommer til at hvile i sig selv. Vinderen blev Leif Blauenfeldt fra Jerslev Jagtforening har videre til landsfinalen i Dansk Jagtforening. 134
415 13/9 1992 Ny menighedsliste i Mylund, hvis der ikke kommer andre lister inden den 29 september, er personerne på denne liste valgt til det nye menighedsråd i Mylund.. 134
416 6/10 1992 Tidligere på året afviste fogedretten i Brønderslev et protokolat, som pålagde Dorte Helsbøl at udrede svindet og betale 136.000 kroner, det kom bag på de fleste. Nu har landsretten forkastet afgørelsen og sagen skal igen prøves ved fogedretten men denne gang i Aalborg, da Dorte Helsbøl har skiftet bopæl. Mylund Brugsforening er lukket og et eventuelt udbytte fra retssagen tilfalder FDB. 134
417 16/10 1991 Jensens tomme kommunale affaldssække kommer retur til Brønderslev Kommune og at de derfor heller ikke regner med at skulle betale for sækkene. Billede 1: Thomas Jensen. Billede 2:Danny Jensen med 42 ubrugte affaldssække. 135, 136
418 22/7 1992 Billede: Irma Madsen i den beplantning, som skal skjule hegnet. Nabo går til retten, søger fri proces, skovhegn er skjult alt for dårligt. 137
419

billede: Færiste på skovvejene i Pajhede har gjort skoven til en lovlig dyrehave. Jægerne fortsætter kampen.Politiassistent Peter Vejen oplyser, at Pajhede, efter at ejeren har lagt færiste, opfylder bestemmelserne som dyrehave. Det har politiet Skov- og naturstyrelsens udsagn for og deerfor er der ikke grundlag for at politiet foretager sig mere. 138
420 12/3 1991 Kirkholt Centret i Mylund er klar med en udstillingsrække af kendte og ukendte kunstnere. Vi vil gerne have at centret bliver springbrædt for nye talenter, siger Kirsten Dyrby Forster, Hjallerup, der selv er udøvende kunstner og ansvarlig for udstillingerne. Den første bliver med den svenske kunstnersammenslutning Färgklicken fra Oxelösund. 139
421 29/5 1991 Ny udstilling på Kirkholt Centret. Kent Rasmussen og Per Møller Pedersen kommer fra Randers med deres oliemalerier. 139
422 23/11 1991 Mylund Borger- og teaterforening holder hyggeaften på Kirkholt Kro. Der bliver underholdning ved Niels O. Hassingboe og senere på aftenen vil Hartmann Andersen, Tårs fortælle om landbrugets udvikling og dens konsekvens. 139
423 8/12 1991 Kirkholt-Mylund Borgerforening og Mylund Menighedsråd holder onsdag adventsfest på Kirkholt Kro. Pastor Kirketerp, Ugilt holder festtale, der bliver Lucia-optog med lokale drenge og piger. Kirkholt-Mylund Borgerforenings bestyrelse har konstitueret sig. 139
424 17/3 1991 Mylund menighedsråd har holdt budgetmøde og har forhøjet budgettet med 100.000 kroner, til et nyt gulv i kirken. I forvejen er der afsat 82.307 til formålet. 140
425 5/3 1991 Liste over hvor mange der er blevet døbt eller navngivet, begravet eller bisat, viet og lignende i Kirkholt- og Mylund Kirke 1990. 140
426 19/2 1991 Kirkholt-Mylund Borgerforening og Amatørteaterforening har fået 10.000 kroner bevilget af kommunens kulturudvalg til leje af Mylund Kro. Kroen bruges til amatørteater og gymnastik. 140
427 9/6 1991 Amtets vejvæsen indleder umiddelbart efter sommerferien et vejarbejde fra Kirkholt med øst over en strækning på 2,4 kilometer. 140
428 25/6 1991 Brugsen bestjålet, det samlede bytte løber op i 12.000 kroner. 140
429 1/5 1991 Der er blevet en tradition at Mylund Kirke holder mindegudstjeneste den 4. maj. Gudstjeneste ved sognepræst Niels-Jacob Carstens. 140
430 27/4 1991 20-årige arbejdsmand Teddy Christian Pedersen, Trangetvej 693, Jerslev blev dræbt ved en færselsulykke. Han blev ramt af en bil ført af en ung tømrerlærling fra Østervrå. 140
431 21/2 1991 Stjålet bil forulykket i Mylund, politiet vil gerne i kontakt med folk der er blevet passeret af bilen eller har set føreren forlade bilen. 140
432 27/6 1991 Amtet er ved at udvide hovedvejen mellem Kirkholt og Mylund og i den forbindelse skal otte lysmaster mellem Kirkholt og Mylund skole flyttes. Kommunen har besluttet at sløjfe dem i steder for at flytte dem. De blev sat op af hensyn til skolebørnene, da der endnu var skolegang på Mylund Skole. 140
433 25/2 1992 Kirkholt-Mylund, her støtter man foreningslivet. Faktum er, at nærsamfundet fungerer selv uden indkbøsmuligheder, skole og så videre. Man klarer sig med det der er til rådighed og det er her Kirkholt Kro kommer ind i billedet. Krone er nemlig eneste samlingssted, der er tilbage og det vil man værne om i fremtiden. 141, 142
434 8/2 1992 Jodle Birge for 25. gang på Kirkholt Kro, hvor det hele begyndte. For Jodle Birge er det et kærkomment afbræk i en travl karriere at komme ud på en lille landsbykro. 143
435 10/11 1993 Klubben "Træf nye mennesker" kalder til danseaften på Jerslev Kro. 143
436 10/2 1992 Indbrud og tyveri i en landejendom i Mylund. 144
437 27/2 1992 Kirkholt-Mylund Borgerforening holder fastelavn på Kirkholt Kro. 144
438 19/2 1992 Falck fra Brønderslev begrænsede en skorstens-brand hos Martin Christensen, Mylundvej 75 i Mylund til selve skorstenen. 144
439 5/2 1992 Stjal penge og pas fra ejendom på Kolborgvej i Mylund. 144
440 5/3 1992 Stjal DanCall 5000 telefon fra Kirkholt Mørtelværk. 144
441 9/3 1992 Indbrud på Søhedevej i Kirkholt, der blev stjålet Videobånd, cd'er og en møntsamling. 144
442 28/6 1992 Likvidationsudvalget for Mylund Brugs holder orienterende møde for medlemmerne på Kirkholt Kro. 144
443 /9 1992 Orienteringsmøde om et forestående menighedsrådsvalg på Kirkholt Kro. 144
444 29/4 1992 Gårdejer Møller Jensen, Søhedenvej 43 i Kirkholt, så i går de første svaler og som altid får de hans humør til at juble. Hvert år har han omkring 25 svalepar i stalden. De er med til at holde fluerne nede. 144
445 3/5 1992 Danmarks befrielses mindegudstjeneste i Mylund Kirke. I år medvirker pastoratets kor og sognepræst N. J. Carstens holder prædiken. 144
446 21/11 1993 Kirkholt- Mylund Borgerforening holder andespil i Sterup forsamlingshus. 144
447 9/2 1992 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforeningopfører farcen "Byttecentralen" af Torben Nielsen. Billede 1: Anton Nokkerup- spillet af Preben Christensen er begyndt at gå til boksning for at styrke selvtilliden. Billede 2: Fru Spjældager (Aase Sørensen) føler sig bedraget og vil skilles, fortæller hun sekretær Stine Stimmelkær spillet af Lisbeth Zimmer. 145
448 9/8 1993 Den nydannede Kirkholt Rideklub holdt sit første ridestævne. 13 ryttere deltog og 50 kiggede på. Det var dejligt at der kom så mange siger Bjørn Poulsen, der har omdannet en tidligere grusplads til en ridebane. 145
449 1/7 1992 Brugs-svind skal for landsretten, eks-uddeler slipper måske for at betale. Uddelerene skal ikke mere seslv betale for svind, brugsforeningerne står med ansvaret. Brugsens revisor Gertrud Thomsen kom uddeler Dorte Helsbøl til undsætning, udvikling - ikke svindet - lukkede brugs. 146
450 29/9 1993 Nyt afsnit i sag om Pajhede-hegn. Billede: Irma Madsen ved hegnet, som ikke var skjult af træer og som hun derfor mener, medførte tab ved salg af hendes og mendens ejendom i Kirkholt. 147
451 20/1 1994 Syn på omstridt hegn. En udløber af den langvarige debat om skovhegnet i Pajhede verserer fortsat. Nu ved civilretten. Det er Irma Madsen, Serritslev, der har lagt sag an med skovens ejer, fordi hun mener, et skovhegn ved Mustedvej nær Kirkholt har forringet værdien af det hus, hun og hendes mand solgte for et par år siden. 148
452 17/11 1989 Vi bliver generet på ture i Pajhede Skov. Folk i firhjuls-trukne biler kører tæt op ad os når vi går i skoven, siger Kaj Frederiksen på vælgermøde på Kirkholt Kro. Han ankede over Pajhede Skov og blev støttet af mange. 148
453 29/4 1993 Hellum Idrætsforening, Hellum Ungdomsforening og Kirkholt-Mylund Borgerforening arrangererfest med Kandis i Toftegårdsskolens hal i Jerslev. Da antallet af forudbestillinger nåede op på 600, sagde arrangørerne stop. 149
454 22/2 1994 For andet år i træk kommer Kandis til Toftegårdshallen, der er Kirkholt-Mylund Borgerforening og Hellum Idræts- og ungdomsforening der arrangerer. Halfest med Kandis. Billede: Kandis. 149
455

Adventsmøde i Mylund Kirke, Luciaoptog ved egnens børn og fortælling ved sognepræst Hanne Svensmark. Arrangør Borgerforeningen Mylund menighedsråd. Vej ved Mylund får bredere rabat. 149
456
1995 Kirkholt-Mylund Borgerforening holdt fastelavnsfest på den gamle skole. 149
457 21-26/6 1995 Kirkholt-Mylund Borgerforening og Amatørforening holder fælles sankthansfest på Kortholtvej i Mylund. Båltale blev holdt på dialekt af Amatørteaterforeningens næstformand, Poul Olesen, som læste op af Johannes Haddings digte på vendelbomål. 149
458 13/2 1993 Da der ikke var basis for det nordiske kunst- og studiecenter, der blev indrettet på skolen for tre år siden, har ejeren af skolen, Fritz Jacobsen, Enskede i Sverige tilbudt centeret til afhjælpning af problemer med indkvartering af flygtninge. 150
459 23/2 1993 Direktoratet for Udlændinge har meddelt Mylund gamle skoles ejer, Fritz Jacobssen, Sverige, at der ikke bliver asylcenter på skolen, der skal være plads til mindst 80 asylansøgere for at et center økonomisk kan hænge sammen med det personale, der kræves, siger Nina Koch fra direktoratet. 150
460 22/12 1992 Teaterforeningen og Borgerforeningen i Kirkholt-Mylund holder juletræsfest på Kirkholt Kro. 150
461 19/3 1993 Det berømte nordjyske pigekor, diregeret af Gunnar Petersen, Vestbjerg, kommer til Mylund kirke for at give koncert. 150
462 4/5 1993 Mylund Kirke holder mindegudstjeneste for befrielsen den 4. maj. Konstitueret sognepræst Hans Karlsen prædiker og Jerslev Kirkekor synger. 150
463
1994 Konfirmation i Mylund Kirke. 150
464 13/2 1993 Hvert år er der dilettant på Kirkholt Kro. I år opføres "Rasmine går igen". Billede 1: Under megen spas bliver Preben Kristensens rigtige mave udvidet med skum og tape. Fra venstre ses Poul Olesen, Lene Jensen, Preben Kristensen og Lena Jacobsen. Billede 2: Preben Kristensen som landsretssagfører de Fricidelle. 151
465 10/2 1992 Medlemmer af Kirkholt-Mylund Teaterforening er ved at være klar til at gå på de skrå brædder med farcen "Rasmine går igen", skrevet af Torben Nielsen. Kurt Jensen er instruktør, Bent Mortensen sufflør, Jytte Christiansen sminkør og Dorte Ægidius står for kostumerne. 152
466 17/3 1993 Indbrud på Kirkholt Mørtelværk.Tyven stjal en kasse øl og prøvningsudstyr til prøvning af kalk og mørtel. 152
467 16/2 1993 Nordjysk pigekor under ledelse af Gunnar Petersen giver koncert i Mylund Kirke. Nordjysk pigekor har kurneret i både Vest- og Østeuropa samt USA og Japan, ligesom de har haft mange opgaver i radio og tv. 152
468 20/1 1993 Kulturudvalget giver igen i år 10.000 kroner til Mylund Teater- og Borgerforening, der var indkalt til redegørelse.. 152
469 24/3 1993 Mylund Menighedsråd har holdt regnskabs- og budgetmøde. 152
470 6/2 1993 Generalforsamling i Kirkholt Vandværk blev holdt på Kirkholt Kro. Alle valg var genvalg. 152
471 7-16/3 1993 Kirkholt-Mylund Borger- og teaterforening står bag et arrangement med Vindstyrke 15 på Kirkholt Kro. Der kom omkring 60 personer fra alle egne af Vendsyssel for at høre den populære musikgruppes musik. 153
472 17/2 1992 Billede 1: Platuglen Manfred (Poul Olesen) Manfreds hustru Sørine (Henriette Jensen) og Orlowitz (Kurt Mejer Jensen), dilettanterne havde nogle hektiske dage. Gennem 10 år har Kirkholt Kro lagt lokaler til Kirkholt-Mylund Amatørteaterforenings forestillinger. I år hedder forestillingen "Byttecentralen". Billede 2: Skuespiller Åse Sørensen og sminkør Jytte Kristensen. 153, 154
473 3/3 1994 Det nye værtspar på Kirkholt Kro, Ingrid Hundrup og Johnny Johansen, genopliver traditionen med krobal på kroen. 155
474 2/3 1994 Tyveri af svejseapparet og en donkraft fra en ejendom på Mylundvej. 155
475 /10
Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening holder generalforsamling 155
476 25/2 1994 På Øster Grønsskovvej i Kirkholt har en landmand fået tilladelse til at opføre en staldbygning for tæt på naboen. Han har klaget over kommunen over afgørelsen, det ændrer ikke udvalgets afgørelse. Inden 4 uger kan han klage til Miljøstyrelsen. 155
477 30/5 1994 Billede: Anna K. Johansdottir og Christian Bruun. To kunstnere udstiller i Mylunds gamle Mejeri. 155
478 28/9 1994 Kirkholt-Mylund Borgerforening og Amatørteaterforening søger fornyelse, opfordre medlemmerne til at komme til foreningernes generalforsamlinger, der begge holdes på Jerslev Kro. 155
479 11-21-22/3 1994 Teaterfolket fejrede 10 års fødselsdag. Billede: Kirkholt-Mylund Amatørteaterforenings bestyrelse på scenen. Fra venstre Lene Mejer Jensen, formand, Flemming Hvid Christensen, sekretær Ib Jørgensen, kasserer Bent Mortensen, Dorte Sørensen, næstformans Poul Olesen og siddende Vibeke Jensen. 156
480 12/10 1994 På generalforsamlingen i Kirkholt-Mylund Borgerforening lykkedes det ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse, så der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Festen med Kandis gav et overskud 12.ooo kroner til både Hellum Ungdomsforening, Hellum Borgerforeining og Kirkholt-Mylund Borgerforening. 157
481 22/10 1994 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening har holdt konstituerende møde, der blev Lene mejer jensen valgt til ny formand. Bestyrelsen søger aktører til dilettant. 157
482 23/10 1994 Efterårskoncert i Mylund Kirke. På manges opfordring er det Karin Klüver og Stephan Kaae, der medvirker ved koncerten. Det er Mylund menighedsråd der står for arrangementet. 157
483 21/9 1994 30.000 kyllinger druknede i kyllingehus ved Mylund under torsdagens uvejr. Kyllingerne tilhørte gårdejer Hans Bak, Oustrupmøllevej, som siger at han aldrig har oplevet lignende vandmasser på sin ejendom. Billed: En lastbil i vandmasserne. 158
484 13/10 1994 Generalforsamling i Kirkholt- Mylund Amatørteaterforening. Nyvalgt blev Vibeke Jensen. Dilettant-sæsonen har været vellykket, da skuespillerne havde givet sig 100%. Desværre havde fremmødet ikke været så stort som bestyrelsen gerne havde set. Også foreningens 10 års jubilæum blev omtalt. Selv om bestyrelsen havde gjort et stort forarbejde, udeblev især de lokale fra udstillingen, der viste billeder og rekvisitter fra flere af de diletantforestillinger, der har været holdt. 158
485 12-20/2 1994 Billede 1: Bolchefabrikant Blomgren (Poul Olesen) Max Kalberg (Preben Christensen) og til højre, Blinkenberg (Kurt Jensen). Billede 2: Blinkenberg (Kurt Jensen) og Hans Berner (Johnny Mejer Jensen). Teater-jubilæum, Kirkholt-Mylund amatørteater forening optræder for tiende gang. I år med komedien "Den kyske levemand". Instruktør Flemming Hvid Christensen. John Mortensen optager, som alle de andre år, forerstillingen til senere brug. 159, 160, 161
486 25/1 1994 Optimismen er igen vågnet op i Kirkholt-Mylund området. Det nye værtspar på Kirkholt Kro, Ingrid Hundrup og Johnny Fahlberg Johansen, har vist sig meget positive og vil gerne have et godt samarbejde med egnens foreninger og lokalbefolkningen. 161
487 10/2 1994 Brønderslev byråds teknik- og miljøudvalg har sagt ja tak til et tilbud fra Torben Christensen, Kirkholt Mørtel- og Grusværk, om at omlægge Søhedenvej. 161
488

Mylund Menighedsråd har arrangeret samlesangaften med "Tre generationer spiller ud". Mylund og Jerslev menighedsråd inviterer til offentlig møde om "Den nye gudstjenesteordning". 161
489 8-11/4 1994 Billede: Den afgåede graver Svend Christensen ved gavebordet. Menigheden i Mylund har taget afsked med sognets graver gennem 29 år, Svend Christensen og sognets kirkesanger gennem 16 år, Else Bæk ved en festlighed på Kirkholt Kro. Else Bæk måtte sende afbud. I festligheden deltog også afløserne, Finn Christensen og Mogens Christensen. 162
490 11/3 1994 Der er to ansøgere til den ledige stilling som kirkesanger i Mylund kirke. 162
491 10/4 1994 Kirkholt- Mylund Borgerforening og amatørteaterfofening holder en syng-med-aften på Kirkholg Kro.Familien Holm underholder og synger for på fællessangene. 162
492 4/3 1994 Koncert i Mylund Kirke med Fjordkoret, der er hjemmehørende i Nibe. 162
493 19/3 1994 Menighedsrådet har holdt regnskabs- og budgetmøde på Kirkholt Kro. Menighedsrådet håber at gulvet i kirken kan udskiftes i 1995. 162
494 22/7 1994 Keramikkeren Anna K. Johannsdottir, Mylund Keramik og Galleri, er mest kendt for sine etniske inspirerede masker og for vaser og skulpturer. Nu har hun findet en ny niche - håndlavede keramik-urtepotter.Billede 1: Forskellige potter lavet af Anna K. Johannsdottir. Billede 2: Anna med en rødglødende potte der puttes i en balje med savsmuld. Billede 3: Håndlavede keramikkrukker i forskellige størelser. Billede 4: De store fade præsenteres på en frønnet dør i Mylund Keramik og Galleri. Billede 5: Etnisk inspirede masker kan ikke give Anna K. Johanndottir en fuld indkomst, men flotte er de. 163, 164
495

Billede: Danny Jensens liv har været præget af kampen for frihed - frihed fra nazisme og fra hegn, der skæmmer og lukker inde. Frihedskæmper, den 75-årige Danny Jensen "Skovbo" Skovvej 63, Søheden, er stadig aktiv i Hjemmeværnet. Danny og hendes 78 årige ægtefælle Thomas Jensen er fortsat nogle af de mest aktive medlemmer af Hjemmeværnskompagni Brønderslev. Hun tidligere befalingsmmand, nu menig signallotte, han i sanitetstjenesten. Dannys frihedskamp begyndte allerede i 1939, hun var i England, efter afsluttet gartneruddnnelse, for at studere haver. Hun besluttede sig for at blive der, for at bekæmpe fjenden. 165, 166
496 20/11 1994 Billede 1: Den 80 årige Thomas Jensen på marken sammen med sine køer. Billede 2: Thomas Jensen har været medlem af Hjemmeværnet og er stadig en af de mest aktive. En kriger med et fredeligt sind. Han har prøvet at leve af det lille landbrug, i skoven og til sidst 17 år i Grønlands Tekniske Organisation i sommerhalvåret og i Pajhede Skov resten af året. 167, 168
497 26/1 1994 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opfører, "Den kyskt levemand" på Kirkholt Kro. De håber påat rigtig mange vil komme og se stykket og byde de nye ejere af kroen velkomne. Foreningen har i år 10 års jubilarium og markerer dagen med et arrangement på Kirkholt Kro. Billede: En scene fra forestillingen. 169
498 23/3 1995 Nyt kirkegulv til Mylund Kirke, formand Anna Jensen oplyser at Mylund Kirke derfor vil være lukket det meste af sommeren og sandsynligvis først vil blive genåbnet første søndag i advent. 169
499 2-5/5 1994 Billede 1: Mindegudstjenesten i Mylund blev en højtidelig og varm oplevelse. Billede 2: Hjemmeværnet stod fanevagt udenfor Mylund kirke, da Danmarks befrielse i 1945 blev mindet. Gudstjenesten blev indledt med kirkens voksenkor. Sognepræst Hanne Svenmark. 170
500 4/8 1994 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening og Kirkholt-Mylund Borgerforening har af kulturudvalget fået tilsagn om et tilskud på 7.000 kroner til leje af Kirkholt Kro. 170
501

Kirkholt-Mylund Teater- og Borgerforening holder loppemarkedi skolegården på Mylund gamle skole. 170
503 25/5 1994 På Mylund Keramik og Galleri, der har til huse på Mylund gamle mejeri, Tårsvej 16, viser to kunstnere, Anna K. Johansdottir og Christian Bruun deres seneste værker. 170
504

Graver Svend Christensen takkerhjerteligt for Hellum og Mylunds menighedsråd for sammenkomsten i anledning af hans afgang som graver. 170
505 22/4-3/5 1995 Faner og fanevagter efterlyses i forbindelse med mindesgudstjeneste for Danmarks befrielse i Mylund Kirke. Sognepræst Hanne Svensmark prædiker og Hjemmeværnet og kirkens voksenkor medvirker. 171
506 7/5 1995 200 til mindeaften i Mylund Kirke. 171
507

Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening søger folk der har lyst til at medvirke ved dilettant på en eller anden måde: på scenen, bag scenen, sminke og meget andet. Kirkholt-Mylund Borgerforening holde andespil på "Lille Norge" Mylundvej 255. Udhus ved Mylund Kirke. Amtet har give tilladelse, efter planloven, til at opføre en 60 kvardratmeter. 171
508 3/9 1995 Mylund Kirke lukkes fordi der skal lægges nyt gulv i kirken. Menighedsrådet håber at kirken kan genåbnes første søndag i advent. 171
509 24/10 1995 Kirkholt-Mylund Borgerforening vil godt samarbejde. Det var sammenlægning med en anden borgerforening medlemmerne var imod. 171
510 5-10/10 1995 Generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling, angående eventuel sammenlægning med Kirkholt-Mylung Amatørteaterforening. Generalforsamling i Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening. Nyvalgt blev Flemming Hvid Christensen, Henriette Mejer Jensen og Sonja Andersen. 172
511 7/11 1995 Kirkholt-Mylund Borgerforening savner bedre opbakning, der kom kun 16 borgere til den ekstraordinære generalforsamling. Efter længere debat indvilligede den siddende bestyrelse efter kraftig opfordring i at fortsætte endnu et år, hvorefter foreningens fremtid igen vil blive drøftet. 172
512 6/6 1995 Trine og Flicka er tilbage i folden. Familien Svenningsen troede at ponnyerne var stjålet til videresalg. Familien Svenning efterlyste hestene, der kom mange reaktioner derpå og en af henvendelserne førte til at hestene blev fundet græssende fredeligt med en flok kvier. 173
513 26/6 1989 Dorte Helsbøl fra Vester Hassing bliver ny uddeler i Mylund Brugs. 173
514 17/11 1989 AJ Import kommer nok ikke til Kirkholt, da Nordjyllands Amt ikke vil tillade den udvidelse af Mylund gamle skole, sagde Mogens Jensen (V) på vælgermødet på Kirkholt Kro. 174
515 16/7 1995 Der er begået omfattende hærværk og tyveri på Kommunens Naturskole i Lunken Plangtage, Håndsbækvej 144. 174
516
1995 Billede: Anna K. Johansdottir er bange for serieproduktioner. Selv om hun har boet i 9 år i Danmark, banker hendes hjerte stadig for Island. Og Islands natur kommer til udtryk i hendes keramik. 174
517 26/3 1995 Til pressefotografering på årets teaterforestilling, havde en af skuespillerne, der spiller brudgom glemt sine bukser, så Kurt Nielsen smed sine og lånte dem til kollegaen, så der kunne blive bryllup. Billede: Kurt Jensen hygger sig med Bodil Olesen. Kirkholt-Mylund Dilettant "Fest i Forsamlingshuset" opføres i Jerslev Forsamlingshus. 175
518 4/4 1995 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opførte "Fest i Forsamlingshuset" skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen. 175
519 25/3 1995 Kirkholt-Mylund Amatørteaterforening opfører Knud Erik Meyer Ibsens "Fest i Forsamlingshuset". Billede 1: Brudgommene Johnny Mejer Jensen og Preben Christensen, der bærer brudene Bodil Olesen og Henriette Mejer Jensen over dørtrinet. Billede 2: Kogekonen Erna (Lene Mejer Jensen) truer servitricen Rita (Ingelise Borup). 176
520 17/10 1996 Bestyrelsen for den nystiftede Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening har konstitueret sig med Kurt Jensen som formand. 177
521

Indbrud i villa på Jomsborgvej ved Kirkholt. Værdier for mellem 50.000 - 100.000. 177
522
1997 Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening afholder Loppemarked på Korsholtvej. 177
523 21/8 1997 Formanden for børne- og kulturudvalget Arne Andersen, siger de gerne vil hjælpe Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening i gang igen og vil give maximalt 8.000 kroner efter regning til leje af lokaler. 177
524 9/10 1997 Generalforsamling i Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening. For første gang i mange år har der ikke været dilettantforestilling. Foreningen har efterlyst skuespillere men uden held. Der har været afholdt loppemarked, bankospil med ringe tilslutning men besøgstallet til sanktshansfesten var tilfredsstillende. 177
525
1996 Generalforsamling i Kirkholt-Mylund Teaterforening og Kirkholt-Mylund Borgerforening p "Lille Norge" Mylundvej 255. 4 artikler om sammenlægningen af de 2 foreninger. 178
526

Amtet har givet tilladelse efter planloven til at opføre et udhus, ejendommen ligger Mylundvej 89 og til udstykke en bygning på Mylundvej 199. Der er opsat 15 redekasser i Kirkholt. 179
527 24/11 1997 Bestyrelsen for Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening har lagt program for vinteren, sæsonen starter med bankospil og som noget nyt er der danseaftener, begge dele i Jerslev Forsamlingshus. Bestyrelsen har konstitueret sig. 179
528 26/11 1997 Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening holder bankospil i aften. 179
529 6/1 1998 Vintermåtter i rockwool er stjålet fra Torben Christensen, Kirkholt Mørtelværk. 179
530 29/1-1/2 1998 Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening arrangerer danseaften i Jerslev. Fuldt hus til danseaften i Jerslev Forsamlingshus, det var Sindal Harmonikaklub der spillede. 179
531 19/1 1997 Antikvitetshandler Ernst Jacobsen, der driver Grinsted Antik i Try og Antikhjørnet på Frederikstorv i Aalborg, har købt kroen i Kirkholt. Billede Kirkholt Kro bliver til antikvitetsforretning. 180
532
1997 Kirkholt- Mylund Borger og- Teaterforening afholder sankthans bål på Korsholtvej 180
533 23/4 1997 Fra en ejendom på Brønbakvej 140 i Mylund, fik firmaet Hans C. Flensted skrællet en traktor. 180
534 19/9 1993 Billede 1: Christian Nørgaards frodige have. Billede 2: Den fugleglade Christian Nørgaard viser en gærdesmutterede i den søjleformede enebærbusk. Billede 3: Træer med kogler, bær og frugter sikrer fugle i haven. Billede 4: I familien Nørgaards have med mange tætte buske har fuglene gode muligheder for at finde skjul, bygge rede og søge føde. 181, 182
535 24/5 1993 Kirkholt- Mylund Borger- og Teaterforening har holdt loppemarked ved Kirkholt Kro. Billede: Poul Olesen, der prøver at sælge en voksmannequin til Svend Jacobsen. 183
536 15/4 1998 Billede: Meta Kastberg - udstiller på Brønderslev Bibliotek i den kommende måneds tid. Hun henter inspiration fra skoven og siger, hvis man har ører og øjne åbne, kan man hente inspiration fra alt. 184
537

Billeder: Kirkholt Kro. Kirkholt Kro Dans for de unge på 40 185
538

Billede: Kirkholt Kro. Gurli og Svend Larsen har haft kroen i 25 år, i dag er der mange forskellige aktiviteter på kroen, borgerforeningen holder gymnastik, aftenskolen holder kurser i blomsterbinding og så leveres der mad ud af huset. 186
539 13/9, 5-17/10 1993 Billede: Kirkholt Kro på tvangsauktion. Kirkholt- Mylund Borgerforening og Kirkholt- Mylund Amatørteaterforening står uden tag over hovedet. Kirkholt- Mylund Borgerforening holder igen fælles halfest med borgerforeningen og idrætsforeningen i Hellum. Kirkholt- Mylund Borgerforening har valgt Elsebeth Christensen som ny formand. Teaterforeningen har holdt generalforsamling, alle genvalgt. 187
540 29/11 1992 Mylund Menighedsråd har holdt konstituerende møde. Mødet indledtes med, at deltagerne mindedes sognepræst Niels Jacob Carstens, der døde for kort siden. 188
541 30/9, 13/10 1992 Generalforsamling i Kirkholt- Mylund Borgerforening på Kirkholt Kro. 188
542 14/10, 24/11, 9/12 1992 Kirsten Krattet fra Hellum fortæller om fåreavl, hygge- og sangaften med Asta og Ehlers arrangeret af Kirkholt-Mylund Amartørteaterforening og Kirkholt- Mylund Borgerforening. Borgerforeningen arrangerer andespil. Sammen med menigshedsrådet arrangerer borgerforeningen adventsmøde med luciaoptog og tale af pastor Skovgård Sørensen, Serritslev. Efterårsprogrammet slutter med juletræsfest på Kirkholt Kro. 188
543 20/6 1993 Sankthansaftensfest holdes på pladsen ved Kirkholt Kro. 188
544 15/9, 18/10 1993 Kirkholt- Mylund Amatørteaterforening og Kirkholt- Mylund Borgerforening holder begge generalforsamling på Jerslev Kro. Syng-med-aften med Jørgen Holm Jensen og døtre fra Sæby holdes i Sterup forsamlingshus. 188
545 5/10
Årets dilettantforestilling i Kirkholt- Mylund Amatørteaterforening gav et stort underskud, oplyser teaterformand Flemming Hvid Christensen på generalforsamlingen. 188
546 2/12, 12/2 1993-94 Ingrid Hundrup og Johnny Fahlberg Johansen, Dagnyvej 25 i Aalborg har overtaget Kirkholt Kro. De regner med at være klar til at åbne og taage imod de første bestillingr til februar. Johnny Falhlberg Johansen er kok og Ikgrid Hundrup er servitrice. Billede: Kirkholt Kros nye ejere i den hyggelige jægerstue, de kunne præsentere ved receptionen. 189
547 3/9 1993 Kirkholt Kro tvangssælges, ejerne Gurli og Svend Larsen har i mange år drevet kroen, Advokaten siger, at Kirkholt Kro formentlig er bukket under for den almindelige afmatning, der er gået hårdt ud over bl. a. denne branche. 190
548 10/9 1993 Kreditforeningen overtog på en kvangsauktion i Brønderslev i går Kirkholt Kro for kr. 300.000. 190
549

Salgsannonce fra Home: Kirkholt Kro, nordjysk kro midt i Jyske Ås. Billede: Kirkholt Kro 190
550 1/2 1996 Tvangsauktion: Kirkholt Kro, kvangsauktion er begæret af Advokaterne Mejlstedsgade i Brønderslev på en pant- og udlægshavers vegne. 190
551
1996 Billeder: Kirkholt Kro er atter til salg. 191, 192
552
1996 Kirkholt- Mylund Teaterforening holder syng-sammen-aften med Asta Nielsen fra Asaa i "Lille Norge" på Mylundvej 255 192
553 18-22-29/10 1994 Der skulle en ekstraordinær generalforsamling til for at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Der bliver sendt spørgeskemaer ud for at få tilkendegivelser på hvad der er behov for i foreningen. 193
554 8/2 1995 De svenske ejere af Mylund gamle Skole, Astrid og Fritz Jacobsson, har fået tilladelse af Amtet til at starte dansk afdeling "Limes Scandinavian Tradecenter" op på skolen. 194
555 5/3 1994 Johnny Johansen og Ingrid Hundrup, arbejder med at renovere Kirkholt kro og er glade for den omsætningen de har i Jægerstuen. Johnny drømmer om at få sit eget hotel på Cypern når parret har drevet kroen i Kirkholt i 10-15 år. Billede 1: Johnny Johansen og Ingrid Hundrup. Billede 2: Ingrid Hundrup svinger øl og små skarpe over disken i Jægerstuen. 195, 196
556 1/1 1998 Hardy jensen har overdraget Kirkholt Ny Grusgrav til Henrik Poulsen, Dybvad fra den 1. januar. 197
557 1/2 1998 Politikkere vil studere grusgrav inden der træffes beslutning om fremtiden for Kirkholt Mørtel- og Grusværk. 197
558 12/4 1998 Generalforsamling på Kirkholt Vandværk. Bjørn Poulsen blev ny formand. 197
559 21/6 1998 Kirkholt- Mylund Borger- og Teaterforening holdt sankthansfest på Korsholtvej. Båltalen holdes af Poul Olesen. 197
560 20/10 1998 Kirkholt- Mylund Borger- og Teaterforening holder generalforsamling i Jerslev Forsamlingshus. 197
561 22/4 1998 Kirkholt- Mylund Borger- og Teaterforening holder danseaften i Jerslev Forsamlingshus. "De røde veste" spiller op til dans. 197
562 11/12 1998 Kirkholt- Mylund Borger- og Teaterforening holder danseaften i Jerslev Forsamlingshus. "Smedene" spiller op til dans. 197
563 20/1 1999 Kirkholt- Mylund Borger- og Teaterforening holder danseaften i Jerslev Forsamlingshus. "Vindstyrke 15" spiller op til dans. 197
564 10/11 1997 Amtet siger nej til grusgravning i nyt område ved Søheden Plantage. Nordjyllands Statsskovdistrikt og Brønderslev kommune har givet tilladelse. Indehaver af Kirkholt Mørtel- og Grusværk, Torben Christensen siger at han må lukke sin virksomhed, med 7 ansatte, i løbet af kort tid, hvis ikke amtet træffer en anden beslutning. 198
565

Spørgsmålet om grusgravning i Søheden Plantage skal til ny behandling i amtets teknik- og miljøudvalg. Hvis Torben Christensen, der ejer Kirkholt Mørtel- og Grusværk, ikke får Amtets ja, må han, i løbet af et år, lukke sin virksomhed med en årlig omsætning på 10 millioner kr og syv ansatte. 198
566 22/12 2001 Kirkholt Mørtel- og Grusværk lider et milliontab, fordi 30.000 kubikmeter grus ikke må anvendes. Vi har opkøbt jord, råstofferne og rettighederne i området i tiltro til at råstofferne måtte udvindes. Det er uansvarlig råstofpolitik og sagsbehandling fra amtets side, siger Torben Christensen, indehaver af Kirkholt Mørtel- og Grusværk. Amtet havde overset en vandboring og da dens tilstedeværelse blev kendt, ændrede amtet sin beslutning, så de 30.000 kubikmeter råstoffer ikke må graves op til produktion. 199*
567 13/10 1999 billede: Noomi Dahl har haft sklerose i flere år. Orla Dahl, er hjælper for sin kone. Han bruger normalt ikke kørestol. 200
568 20/11 1991 Billede: Ragnar Christensen er den sidste der tager fra grusgraven om aftenen. 60.000 kubikmeter grus bliver hvert år kørt fra de enorme udgravninger ved Kirkholt. Ragnar Christensen 73 år, og sønnen Torben 45 år, ejer grusgrav og mørtelværk og har den daglige ledelse af virksomheden, der har fire mang beskæftiget. 201
569 10/6 1952 Sognerådet har anbefalet et af David Kjær, Kirkholt Afholdshotel at ansøge om Beværtebevilling uden ret til udskænkning af stærke drikke. 202
570

Billede 1: Luftpoto af Mylund. Billede 2: Luftfoto af Kirkholt. 203