PersonKartotek
Id Efternavn Fornavn Stilling Ægteskab Født og bopæl Note Relationer
6 Abildgård Jensen Marie
Peter Abildgård Jensen


7 Abildgård Peter
gift med Marie


2 Abildgård Metha husmor gift med Victor Abildgård Øster Hulsig Tollestrup. Skungerbak Mylund, Vester Stokbro, Bastholm, Kirkestræde 4 Jerslev
JeT4, StH8
4 Abildgård EllenSt 439
10 Abildgård Viktor
Metha Abildgård Skungerbak Mylund, Vester Stokbro, Bastholm
StGym 96, StT 11, Va3 side 1
8 Abildgård Regnar Gdr Magda Abildgård Abildgård, Myrtevej 5, Sterup
Va 29/9 1907, Va 3 side 502, Va side 603
5 Abildgård Magda husmor gift med Regnar Abildgård i 1935 21/1 1916 i Løth Børn: Mona, Arne, Karen, Hanne Va 3c side 434
3 Abildgård Jensen Carl skoleinspektør, kirkesanger
Sterup, Assens, Åbybro
Va 6/9 1910
1 Abildgård Arne Gdr gift med Ulla Abildgård Søn af Regnar og Magda Abildgård Va side 568
9 Abildgård Ulla
Arne Abildgård Egebakvej 40 Abildgård Sterup
Va side 6, Va side 554
13 Adelstorp Elna Lærer og husmor Beck Adelstorp Krattetvej 67 matr. nr. 9a 65 født Sørensen, mor til Bent, Bodil, Niels Va 366, 478, 563, 680
14 Adelstorp
Stud teolog Peter Lanting Nijkerk Holland Sterup, København
Va 5
12 Adelstorp Bent
Kirsten Margrethe Søndergård Jerslev, Gandrup
Va 5
11 Adelstorp Beck Gdr Elna født Sørensen Fladkær, Krattetvej 67, Sterup Børn: Bent, Bodil, Niels Va 5, 307
15 Adelstorp Niels landmand Dorthe Brødholtvej 139 Sterup
Va 732
16 Agerbæk Iversen Hans manufakturhandler
St. Blichergade 12 Brønderslev Startede manufakturhandel i Jerslev 1935 Va 337
17 Ahlmann Larsen Kai driftøkonomikonsulent Vibeke Pæregård, Bastholmvej 56 Sterup
Va 564, 696
20 Akselsen Niels Gdr Marie Langtved Hellum Børn: Lars, Signe gift med Karmisholt, Cicilie gift med Woller Brønderslev, Hjulskov gift 2. gang Voerså, Olga gift Jacobsen. En datter blev gift Frandsen Brønderslev, Jens HeG 124
19 Akselsen Lars Gdr
Langtved Hellum
HeG 156, HeG 124
18 Akselsen Jens Handelsmand
Langtved Hellum
HeG124
21 Albrechtsen Mine malkekone
Jerslev Lørslev
Va 1880-81
23 Aldershåb Ingvard Otto købmand Hedvig Albrechtsen Hellum USA 1922-29, Randers søn af gdr Niels Peter Larsen Va 10/11 1899
22 Aldershåb Nielsen Christian Peter blikkenslager
Hellum, Lørslev
Va 24/7 1878
25 Als Lilly Syerske, udleje kostymer 1941 Carl Als 1921 Læsø, Klæstrupvej 72, Rugvangen 18 Jerslev flyttede til Klæstrup i 1965. Børn: Torben, Erik, Hella. Død Thise plejehjem 2001 Va 142
24 Als Jens Carl Smedmester, montør Lilly Als Klæstrup Hals, Klæstrupvej 72 matr. nr. 26c 52
Va 142, 541
26 Amdisen Astrid
Helmer Boulevarden 23 Jerslev
Va 3
27 Amdisen Helmer Fodermester, banearbejder Astrid Mygdal, Tårs, Boulevarden 23 Jerslev
Va 3
28 Andersdatter Anne Marie
Jens Christian Thomsen Jerslev, Hørby Anneksgård
Va ca. 1819
30 Andersdatter Dorthe

Jerslev, Skellet Torslev datter af Anders Larsen, ugift med dateren Sidsel Marie Larsen Va ca. 1822
31 Andersdatter Gjertrud Marie Tjenestepige
Jerslev, Vrå Møllegård i tjeneste hos Gdr. Ole Sørensen Va ca. 1824
29 Andersdatter Maren Lovise Kirstine
Bertel Christian Christensen Understed Jerslev, Sulbæk, Understed
Va ca. 1827
54 Andersen Asta
Alfred Jensen Åholm
se Jensen Asta
58 Andersen Søndergård Christian
62 Andersen Edith Købmand Arne Jerslev, Ø.Hjermitslev, Vestergade Brønderslev købmandspar i Ø. Hjermitslev
73 Andersen Helga syerske HCA-Dress 1946 Egon Sterupvej 9 barn: Svend Erik Va 433
146 Andersen Valdemar "Kratteting" mælkekusk Stinne Sterup, Kratteting Sterup
FlMel 202, Stgym 96
138 Andersen Stinne "Kratteting"
Valdemar

FlMelG 202
53 Andersen Arne købmand Esther Flyvbjerg
FlT 121, Va 415
68 Andersen Esther købmand Arne Flyvbjerg købmandsforretning
FlT121, StH 39
37 Andersen Anders
Marie Ørbækhuset Hellum børn: Sine, Stine, Christian, Karla, måske flere HeG 106
40 Andersen Anders Peter arbejdsmand Marie Stoksted, Brøndbak, Ørbækhuset bedstefar til Inga Stokbro. Børn: Sine, Stine, Christian, Karla, Ingeborg HeG 106, HeH 51
94 Andersen Katrine

Jerslev
JeG 111
76 Andersen Inger husassistent


JeG 203
117 Andersen Mary husassistent

født Christensen JeG 203
115 Andersen Mary

Nørgård Jerslev
JeG 24, 25, 111
110 Andersen Marie skomager


JeG 6
111 Andersen Marie

Skolegården Jerslev født sørensen JeG 68, JeG213
38 Andersen Nørgård Anders ChristianJeH 3
116 Andersen Mary

Jerslev, Sdr. Ringgade Jerslev datter af skomager Anders C.A. Nørgård JeP 13
44 Andersen Anna

Nørgård, senere Sdr. Ringgade Jerslev datter af skomager Anders Christian Andersen JeP 13, JeG 8
69 Andersen Georg landmand
Nørgåd, Bakkely Sdr. Ringgade Jerslev søn af skomager Anders C. Andersen.Drev gården sammen med en søster, som døde 1960. Død på Risagerlund 20/4 1989 JeP 13, Va 1907-08, 4
46 Andersen Christian
Tora Lille Brønden Svennumvej 70 Jerslev
JeP 81
145 Andersen Tora
Christian Lille Brønder Svennum, Svennumvej 70
JeP 81
88 Andersen Johannes


søn af Tora og Christian Andersen JeP 81
33 Andersen Agnethe

Nørgård datter af Tora og Christian Andersen JeP 81
89 Andersen Johannes Mejerist, fyrbøder
Klæstrup, Kingosgade 6 Brønderslev, Jerslev Alderdomshjem
KlG 14, Va 14/4 1914
81 Andersen Jens baptistpræst Hanne
far til Anne Frydkær P 110
71 Andersen Hanne
baptistpræst Jens
mor til Anna Frydkær P 110
136 Andersen Sine
Aninus Nielsen

se Nielsen Sine
130 Andersen Peter Cdr
Søndergård Sterup
StG 177
97 Andersen Ågård Kjeld

Sterup
StG 86
147 Andersen Åse Andersen

Sterup
StG 86
80 Andersen Jane

Sterup
StG 86
100 Andersen Søndergård lene

Sterup
StG 88
127 Andersen Per

Sterup
StG 88
132 Andersen Pouline

Sterup
StP 127, 128
135 Andersen Rigmor

Præstelunden 21 Jerslev født Larsen Va 104, 648, 654, 656
114 Andersen Martinus husmand murerarbejdsmand
Hellum, Boller, Rørholt, Skæve, Hjørring
Va 11/3 04
106 Andersen Marie
salgsleder Andreas Flyvbjerg, Holte Serritslev overtog mandens fødehjem i Holte. Ugift søn overtager hjemmet sammen med ugift søster. Marie bliver boende Va 13/10 1876, Va 1976-77
142 Andersen Thomas Christian Gdr sognerådsmedlem Mette Marie Ottesen Skæve Jerslev, Bollerhøj Flauenskjold søn af inger Marie Jensen og Anders Christian Andersen. Dansk Portrætgalleri 1906 bind 3 spalte 49 Va 14/6 1858
35 Andersen Alma husbestyrerinde Niels Præstbro, Hellum, Munkegade 10 Jerslev efter mandens død husbestyrer ved en svoger Va 150
95 Andersen Kim
Solvej Lørslev Jerslev, Ugiltvej 898 Lørslev søn af Mary og Elgård Andersen Sterup Va 151
141 Andersen Thomas Gdr Hanne Rakkeby, Øster Mellerup
Va 154
134 Andersen Reinhardt
Esther

Va 161
107 Andersen Marie
smed Ole Kristen Jerslev, Horsens
Va 17/6 1875
104 Andersen Magnus Cdr Elvine Jørgensen Vrejlev Jerslev, Granly Sterup købte gården i 1948 af Ernst Pedersen Va 17/8 1912. Jerslev Østermark, Va 596
148 Andersen Marie Henriette
Axel Emil Sterup, Mylund, Tårs, Hjørring født Bermann Va 17/9 1890
82 Andersen Jens Christian skræddermester
Sterup, Haverslev
Va 1872-73
48 Andersen Anna Marie

Jerslev, Nygård Hellum sønnen Hagbard overtager gården Va 1881-82, JeG 155
113 Andersen Martin

Koldnåe Klæstrup, Huron, South Dakota USA søn af Jens Christian Andersen og Marie født Larsen, udvandrede som 14 årig, kun 2 af 10 søskende blev i Danmark Va 1889
112 Andersen Marthine
Christian Kraggården Løth, Jerslev plejehjem overdrog gården til en søn, anden søn er Arne Andersen købmand Flyvbjerg Va 1889--90, Va 152
122 Andersen Niels Peter murer
Jerslev, Borgergade, plejehjem datter og svoger bor i huset hos Niels Peter Va 1889-90, Va 153
119 Andersen Niels Flyvbjerg central vejmand
Flyvbjerg, Jerslev plejehjem
Va 1891-92
144 Andersen Thorvald farmer USA Mabel Sterup, 1917 Hancock USA
Va 1893-94
99 Andersen Kristine
Christian Peter vognmand Hellum, Brønderslev
Va 1894-95
32 Andersen Abel Fodermester, murer
Jerslev, Sterup, Brovst ansat på Brovst fjerkræslagteri Va 1896-97
109 Andersen Marie husbestyrerinde Niels Nørgård Sterup, Kratteting, Klæstrup overrog Kratteting til sønnen Knud, førte derefter hus for manufakturhandler Poul Poulsen Klæstrup Va 1896-97 side 153
45 Andersen Anna

Nørgård Jerslev datter af Anders Christian Andersen Va 1897, JeG 6, 25, 112
77 Andersen Inger Marie
Anders Flyvbjerg, Nielstrup, Lendum, Kvissel
Va 1897-98
123 Andersen Niels Peter "Stampeter" landmand og handelsmand Henny Øster Stokbro Jerslev, Vrå, Kødbyen København
Va 1898-99
47 Andersen Anna Margrethe

Sterup, Pandrup boede sammen med en bror Va 1898-99
65 Andersen Tyrrestrup Elna

Klæstrup, Ranum, Brønderslev
Va 1900-01
39 Andersen Anders Peter mælkehandler
Jerslev, Frederikshavn
Va 1903-04
61 Andersen Christian husmand Alma Hellum, Ø.Linderup, Tårs
Va 1906-07
93 Andersen Karla kristiane husmoderafløser
Ørbæk Hellum mor til Inga Stokbro Hellum Va 1908-09
133 Andersen Pouline "Line" drev pensionat Hans Højen Jerslev, 1952 til Canada, Montreal
Va 1910-11
70 Andersen Gerda L.
Emil Sterup, Børglum mor til Kaj Andersen, tømrer Hjørring Va 1911-12
67 Andersen Erna
Harry Mylund, Brønderslev datter af savskærer J.A.Johansen Hallund Va 1915-16
137 Andersen Poul "Shell-Poul" leder af Shell Brønderslev Grethe Jerslev, Brønderslev søn af Stinne og Valdemar "Kratteting" Sterup Va 1928-29, FlMelG 202
85 Andersen Jens Jørgen smed Kirsten Birkagervej 16 Jerslev
Va 2
86 Andersen Jens Jørgen smed
Hvilshøj mark, Borgergade 43 Jerslev død af leukæmi 26 år gammel Va 2
74 Andersen Henry Fiske- og hestehandler Krista Jerslev, Vrå "Fiskehenry" Va 2/1 1901
126 Andersen Jensen Peder Sognerådsmedlem Tårs Margrethe Pedersen Jerslev, Hvidsted Tårs søn af Gdr Chresten Peter Jerslev, Hvidsted Tårs og Thomine Pedersen Va 20/12 1875
84 Andersen Dahl Jens smed
Jerslev, Hørbylund
Va 23/6 1871
143 Andersen Thorvald landmand og hjemmeslagter Anna Ålstrup Jerslev, Melhavens Mark Serritslev, Kornumgård Brønderslev
Va 24/10 1893, StP 128
78 Andersen Jakonmine Kristine

Jerslev, Toft Hede, Vidstrup sogn
Va 25/4 1835
41 Andersen Andrea

Jerslev, Nørregade Jerslev passede sine forældre Va 27/3 1894, 5
51 Andersen Anton detailhandel
Jerslev, Øster Vrå Torslev sogn
Va 27/3 1901
139 Andersen Tage

Palågade 13 Jerslev
Va 2A
79 Andersen Nymark JanVa 2A
72 Andersen Hanne

Sterup datter af Inge og Carl Åge Andersen Va 3
43 Andersen Ane Marie
Lauge Christian Hjulskov Mark
Va 3
128 Andersen Per traktorfører Nina Korsgård Sterup Egebakvej 20 Sterup
Va 3
124 Andersen Peder Christian Veteran fra 1864 DBM 1928 Johanne Marie Nielsen Serritslev Østergård Sterup, Jerslev by i 44 år død 1930 Va 3/9 1836
120 Andersen Niels Albert Gdr Rasmine Jensen Saltum Jerslev, Vandkrogen Sterup søn af Gdr Lars Christian Andersen og Jensine Pauline Paulsen Tidligere ejer af Skjættrup Mølle Va 30/4 1870
96 Andersen Kirsten
Jens Jørgen Birkagervej 16 Jerslev
Va 301
57 Andersen Carl Aage
Inger født Sørensen Lennetsved Ringbakken 12 Hirtshals
Va 306
83 Andersen Jens Christen Gdr sognerådsmedlem Juliane Marie Hellum, Rattisodde Sæsing søn af Trine og Lars Christian Andersen Va 31/7 1875
34 Andersen Alfred arbejdsmand Ellen Flyvbjergvej 198 matr. nr. 2f 60, Voldgade 55 Jerslev
Va 326
140 Andersen Tage lagerarbejder Elly Engbovej 39 matr. nr. 57a 57, far til Jette, Per, Marianne, og Louise Va 358, 552, 648
91 Andersen Larsen Jørn Gdr Lis "Langtved" Dybvadvej 124 Hellum matr. nr. 13a. ar til Grethe og Per Va 360, Va Hel 3, 41, 56
92 Andersen Karen Marie husmoder Niels Aage død 1986 Teglgården Klæstrup Klæstrupvej 75 matr. nr. 7e mfl. Klæstrupvej 75 matr. nr. 32 b 52. født 13. juli 1908, død plejehjem 18. maj 2001. Børn: Anders, Else, Erik; Gerda Va 393
36 Andersen Anders Gdr Jytte Teglgårdsvej 96 matr. nr. 7e 52 født 1935, søn af Aage og Karen Andersen Va 393, 575, 710
121 Andersen Niels Peter Gdr Gydeje Torslev sogn Mathilde Andersen torslev Jerslev, Torslev søn af Jensine og Anders Andersen Va 4/8 1873
105 Andersen Maren Elisabeth
Charles Sterup datter af Skræddermester Jensen Sterup, født Jensen Va 411
56 Andersen Træholt Bodil

1950 i Mylund, Christiansgade 24a Hjørring død 1997 Va 423
49 Andersen Anni Ansat på Ginge
Brovst, 1994 Munkegade 2 Jerslev
Va 435
60 Andersen Christen rvisor ansat Uggerby 1966 Anni 15/4 1943 Brovst, Munkegade 2 Jerslev død 12. maj 19999 Va 435
66 Andersen Else Andrea

Jerslev, Jerslev plejehjem passede sine forældre på deres gamle dage Va 5
125 Andersen Peder Christian Anton lærer Eleonora Marie Johnsen Jerslev, Århus søn af Christian og Nikoline Andersen Va 5/6 1893
129 Andersen Vestergård Salling Per Gdr
Klæstrupvej 140
Va 502, 511
55 Andersen Bente landbrugsmedhjælper Jørgen Andersen Overgård Klæstrup født Kvistvad Va 6
90 Andersen Jørgen landbrugsmedhjælper Bente Kvistvad Overgård Klæstrup
Va 6
101 Andersen Lene kontorassistent Poul Præstelunden 17 Jerslev
Va 6
75 Andersen Ingemann
Inger Hjulskovvej 399 Kirkholt
Va 6
131 Andersen Poul snedkersvend Lene Præstelunden 17 Jerslev
Va 6
98 Andersen Knud Gdr Alma "Kratteting" Krattetvej 6 Sterup børn: Frode Serritslev, Mona Brønderslev, Orla Brønderslev, Niels Brønderslev, Per Vester Hassing. Knud født 1920 død 14/3 1998 Va 6, 297, 496, 626,
108 Andersen Munkholt Marie
ugift Munkholt Hellum, Vibekevej 48 Hellum
Va 6, 372, HeG124
64 Andersen Elly
Tage Engbovej 39 Sterup
Va 6, 648
118 Andersen Mary
Gdr Elgård Vandmøllevej 39 Sterup
Va 6, JeG 203
42 Andersen Anders Peter detaillist
Jerslev
Va 8/1 1865
50 Andersen Anton Gdr, Sognefoged, DBM 1. Petra, 2. Else Jerslev, Vestergård Tårs søn af Anders Jensen og Ansine Pedersen Va 8/12 1868
103 Andersen Magdalene
kristian Laurits Rejnstrup Klæstrup, Lynge Sjælland datter af gdr Anders Lunden og Anne Marie Va 9/11 1894
59 Andersen Christen tjener hos Gdr Jens Thomsen
Jerslev, Rosenhaven Hørby
Va ca. 1827
87 Andersen Johanne Jensine
Niels Peter Østermarksvej 85 Hellum
Va Hel 1
102 Andersen Lis Elisebeth byrådsmedlem Jørn Langtved, Dybvadvej 124, Skovbo Pajhedevej 104
Va Hel 57, Grå Udklip 1 side 17
63 Andersen Lis Elisebeth husmor, byrådsmedlem Jørn 1938 Suldrup, Langtved, Dybvadvej 124 Hellum Børn: Grethe grindsted, Per i Kjølskegård Va Hel side 3
165 Andreasen Karen Marie

Karstenskov Hellum
HeG 217
158 Andreasen Maren Kirstine

Sterup mor til syerske Ane Kathrine Andreasen og Kristine Andreasen StP 151
151 Andreasen Ane Kathrine syserske
Sterup datter af Maren Kirstine Andreasen, søster til Kristine Andreasen StP 151
157 Andreasen Kirstine syerske
Sterup datter af Maren Kirstine Andreasen, søster til Ane Kathrine Andreasen StP 151
159 Andreasen Marie Amalie
Gdr Harald Ulvmose Jerslev, Krathuset Jerslev datter af Karoline og Martinus Andreasen Va 10/3 1900, se Ulvmose Marie Amalie
153 Andreasen Anton Landmand Maren Lilleheden Sterup, Oustrup Mølle, Bøjholm Tårs, Sdr. Rom Tranget, Tykskovvej 66 Tårs Avlsheste af fjordracen berømt her for ikke kun i Danmark Va 10/4 1898
150 Andreasen Aksel Gdr Agnes Hedegård Tollestrup overtog sit fødehjem Hedegård Va 152
160 Andreasen Mathilde
Alfred Mylund, Bakken Koldbro, Tårs plejehjem
Va 1889-90
164 Andreasen Johannes fodermestr ugift Klæstrup, Nielsminde Manne
Va 1897-98
149 Andreasen Agnes
Aksel Overgård Sterup, Klæstrup, Hedegård Tollestrup Hedegård var Aksels hjem Va 27/1 1914
154 Andreasen Kirstine

Jerslev, Klæstrup, Bastholm, Brønderslev Jerslev plejehjem
Va 30/7 1887
155 Andreasen Erling Gdr Gudrun Karstenskov Hellum
Va 367, 681, Va Hel 7, 41, 53
152 Andreasen Anette Pihl fabriksarbejder Peter Mølheden, Bastholmvej 67 Sterup
Va 5
163 Andreasen Peter maskinarbejder Anette Pihl Mølheden, Bastholmvej 67 Sterup
Va 5
162 Andreasen Tove sparekasseassistent
Præstelunden 18 Jerslev
Va 6
156 Andreasen Gert maskinfører Dagny Anne Marievej 2 Hellum matr. nr. 6p 67, Gert født 3. juni 1938, død 23. april 2001. Børn: Ulla, Aksel, Arne, Morten trafikdræbt 2000. Va Hel 25
161 Andreasen Morten

Hellum søn af Dagny og Gert Andreasen født 28. juli 1980, trafikdræbt 24. juni 2000. Søskende: Ulla, Alex, Arne Va Hel 25
167 Arentsen Frode byrådsmedlem retsforbundet Signe Jerslev, Øster Mellerup, Spejlborg Jerslev, Brønderslev folketingskandidat for Retsforbundet Va 17/1 1907, Va 4
169 Arentsen Johannes landmand
Øster Mellerup, Overgård døvstum, søn af Kristiane og Jacob Arentsen, søsteren overtager hjemmet og han bor der Va 1909-10, Va 11/2 1910
170 Arentsen Ketty
Børge Kærvangsvej 50 Jerslev matr. nr. 3a 62, børn John, Henrik, Erik, Tina Va 368, 638
166 Arentsen Børge Gdr Ketty Kærvangsvej 50 Jerslev matr. nr. 3a 62. Børn: John, Henrik, Erik, Tine Va 368, MyKiG 5
168 Arentsen Jacob

Øster Mellerup Jerslev
Va 418
172 Axelsen Marie

Hellum, Villa Langtved Skæve
Va 3
171 Axelsen Jens Christian ejer af Skeen Mølle Birgitte Christensdatter Bastholm Mygdal Jerslev, Skeen Mølle, Nørmark Mygdal
Va 8/5 1838
176 Bach Arne rugbrødsfabrikant
Palægade 2 Jerslev
JeT 21
173 Bach Petersen Felix maskinassistent i ØK
Jerslev, Østergade 49 Nørregade søn af Valdemar Peter Bach og Marie Va 1/12 1910
174 Bach Karen kogekone sygehjælper Jens Hellum, Nørager
Va 29/2 1912
175 Bach Petersen Leo bagermester
Jerslev, Nørresundby søn af bagermester H. C. Petersen og Marie Va 30/11 1905
180 Baggesen Olav lærer Jacobine Høholt Larsen Stenum
JeG 71
177 Baggesen Arne Gdr Kirsten Store Ry, Astrup, Vestergård Stubdrup, Sdr. Falden Mylund, Jerslev yngste søn overtog gården Va 10
178 Baggesen Jacobine "Bine"
lærer Olav Høholt Jerslev, Stenum, Kornumgård Brønderslev
Va 4/5 1889, JeG 71
179 Baggesen Kirsten
Arne Håndsbæk Skive, Sdr. Falden Mylund, Jerslev mor til Arne som overtog gården Va 7
182 Bak
lærer

omtalt i bogen "Jeg blader i mindernes bog af lærer Rasmussen Jerslev
181 Bak Hans Henrik Gdr Aase Oustrupmøllevej 68 Mylund født 24/8 1937. Børn: Lone, Søren, Hanne Va 426, Va 722
185 Bang Jesper Nicolai
183 Bang Abigael

Hellum datter af Gjertrud og Claus Bang Va 4/3 1764
184 Bang Jens Christian

Hellum død som nyfødt, tvillingbror til Jesper Nicolai, død som ny født, sønner af Gjertrud og Claus Bang Va 8. 1761
187 Bastholm Peter

Jerslev
JeH 33
186 Bastholm Anne Margrethe
29/4 1739 tegner Søren Pedersen Abildgård Vester Mellerup, Helsingør død 29/4 1739 i Helsingør, datter af forpagter Chr. Jensen Bastholm og Ane Rasmusdatter (Sommerfeldt) mor til Nicolaj Abildgård Va 14/2 1717
203 Bech KristianJeG 194
190 Bech Andreas

Jerslev
JeG 195
207 Bech TineJeG 195
205 Bech OveJeG 195 se også Åge Bech
209 Bech ÅgeJeG 195, P 43
196 Bech Erik

Jerslev
JeH 6
200 Bech Hans lærer

søn af lærer Bech JeP 157
189 Bech AgnetheJeP 51
204 Bech Marie "Maren"

Kirkestræde mor til pedel Ejnar Bech JeT 4, JeG 112
191 Bech Carl murermester Jordemoder Karen Jerslev, Tyskland, Schweiz; Grønland, Dronninglund
Va 1/10 1908
206 Bech Peter journalist
Jerslev, Aalborg søn af Elna Bech Va 11
195 Bech Elna Margrethe
maler Hans Boulevarden 7 Jerslev matr. nr. 12bl 51. Børn: Peter, Niels-Henrik, Karen Va 11, 404
202 Bech Jens Peter malermester Mildred Rau Jerslev, Dannebrogsgade 23 Aalborg søn af Gdr Peter Bech Va 30/6 1919
208 Bech Tove
Carsten Bech Jerslev, Bakkedraget 6 Thise, Jerslev Børn: Karen-Mette, Susanne, Trine, Lise Va 304
201 Bech Hans Christian malermester Elna Madsen Jerslev, Boulevarden søn af Gdr Peder Bech Va 5/3 1910, JeT 13
198 Beck GudrunJeG 25
188 Beck Agnes


datter af lærer Beck JeG 5, 6, 8, 25, 195, JeP 36, 51
194 Beck Ejnar pedel Dagmar Jerslev søn af lærer Christian Beck JeH 6, Va 1891-92
193 Beck Dagmar pedelpar på gamle skole Ejnar Åholm Jerslev, Kirkebakken, Jerslev plejehjem
Va 160
197 Beck Grete postekspeditør Niels Thise Ladegård Hummelheden Sterup, Dahl, Nr. Harritslev, Thise Ladegård Manne
Va 1921-22, Va 11
199 Beck Hans andenlærer Sydtofte skole, kirkesanger Gudrun Elisabeth Hansen Wirke Jerslev søn af Christian Pedersen Beck og Marie Va 21/9 1900
192 Beck Carsten maler Tove Møller Fanøgade 13 Jerslev matr. nr. 34d 51, søn af Dagmar og Ejner Back, børn: Karen-Mette, Susanne, Lise, Trine Va 367, 560
210 Behrend Undall Arne Gdr Katrine Jerslevvej 345 Klæstrup født juli 1947 blev kørt ihjeld på cykel Va 424
211 Bendtson Marinus politiassistent
Jerslev, Brønderslev
A 1986/19, Va 323
212 Bentsen Jens

Stagsted
HeH 45
213 Bering Kirsten
Kurt Aalborg, Palægade 37 matr. nr. 12cn 51, mor til: Charlotte, Louise, Helene Va 358, 733
214 Bering Kurt fotograf nordjyske Kirsten Palægade 37 født 29/11 54, børn: Charlotte, Louise, Helene Va. 378, 511, grå udklip 1
215 Bertelsdatter Louise
Poul Nicolaj Jensen Klemmen, Tøsbæk Mølle Skæve sogn datter af Beritl Larsen og Ane Kirstine, portræt i VT 6/10 1930 side 4, svigersøn Gdr Chr. Tveden Va 1836-37
221 Bertelsen Else

Birkagervej 9 Jerslev
Va 11
225 Bertelsen Mogens murer Bente Vangsted Klerkegade 3 Jerslev
Va 11, 476
217 Bertelsen Alfred Christian Gdr Kirsten Nielsen Sterup Vestermark, Birkagervej 12 Jerslev matr. nr. 19bg datter af Ingeborg og Sigurd Nielsen, søn Kaj Bertelsen uddeler i Fjerritslev Va 12, 437, 593, 501, StH 8
222 Bertelsen Helga husmoder M. Alfred Sterup Vesttermark, Birkagervej 12 Stenum plejehjem født Vangstedsøn Kaj Bertelsen uddeler i Fjerritslev Va 12, 66, 311, 586
230 Bertelsen Otto sognepræst
Nørre Vium 1942-59, Jerslev 19 59-71, Vive Rostrup 1971-78, cand. Teol. 1939, hjælpepræst ved Christiansborg slotskirke, højskolelærer på Kerteminde og Ryslinge Højskole Va 154, 461 konfirmandbilleder
220 Bertelsen Edith
Thorkild Klæstrup, Dannebrogsgade Brønderslev født Vangsted mor til Karen Margrethe gift med Verner Thomsen Va 161
226 Bertelsen Søren

"Langthjem" 1791
Va 1791
228 Bertelsen Christian karl popritær Bruun Ormholt ugift Jerslev, Ormholt
Va 1821
229 Bertelsen Kristian Gdr Hedvig Mølgård Tømmerby Jerslev, Amerika, Brønderslev, Harald Fischervej Løkken
Va 1884-85
227 Bertelsen Valdemar Gdr 2. Anna Madsen Hjørring Klæstrup, Manne, Vrå søn af Mads Peter Bertelsen og kirstine født Larsen Va 27/10 1890
224 Bertelsen Konrad Gdr Krista Pedersen Sterup, Ny Ågård Serritslev, Serritslev brevsamlingssted
Va 28/8 1890
219 Bertelsen Bente sygeplejerske murer Mogens 4/12 1976 Klerkegade 3 Jerslev børn: Morten, Mads Va 476
223 Bertelsen Jens høker
Jerslev, Dybvad Skæve sogn
Va 5/6 1880
216 Bertelsen Alfred minkavler
Klæstrup, Børglum, Ålbæk, Stenum alderdomshjem
Va 7/11 1887
218 Bertelsen Anton Christian politibetjent Hilma Nordin Jerslev, Hvidover søn af Mads Peter Bertelsen og Kristine født Larsen Va 7/3 1893
231 Bertram Lene medhjælper Steen Ø.Mølholm datter af Ingeborg og Hans Jørgen Henrichsen udklip 1 side 5, Va 22
232 Bertram Steen landmand Lene Mølholmvej 139 matr. nr. 2a mfl. Søn af Grethe og Over Bertram Holstebro Va 32, 707, 5 avisudklip Personer
234 Birk Per
Trine Jerslev
JeG 111, 114
235 Birk Trine
Per Jerslev
JeG 111, 114
236 Birkmos Michael
Janni Jørgensen Lyøgade 9 Jerslev søn af Mona Birkmos og Knud Frederiksen Bryllupsb. 24
233 Birkmos Maibrit

Højlandsvej 5 datter af Mona Birkmos og Knud Frederiksen Va 128
237 Bisgård Højen Birgit sygeplejerske lærer Søren Mylund, Syrenvej 34 Serritslev datter af Lis og Ole Højen Andersen, Søhedenvej 119 Jerslev Va 151
239 Bistrup Emma
Aksel Jerslev mor til Nyholm, Poul, Thorvald JeG 129
238 Bistrup Aksel
Emma Jerslev far til Nyholm, Poul, Thorvald JeG 129
243 Bistrup Nyholm


søn af Emma og Aksel Bistrup JeG 129
244 Bistrup Poul maskinarbejder Mie Haugård Jerslev, Palægade 54 Jerslev
JeG 129
240 Bistrup Gudrun syerske
Jerslev, Nygårdsvej 8 Brønderslev
Va 11
245 Bistrup Thorvald værkfører specialarbejder
Jerslev, Brønderslev søn af Emma og Aksel Bistrup Va 23/7 1919, Va 517, 535, JeG 129
242 Bistrup Mie
Poul Palægade 5A Jerslev født Haugård, datter af Anders Haugård Ø. Brønderslev Va 26/7 1921, Va 158, 477, 614, 706, JeG 160
241 Bistrup Hardy chauffør Ingrid Præstelunden 14 matr. nr. 7m 51, søn af Mie og Poul Bistrup Va 376
246 Bjarkhammar Flemming handelsgymnast
Ulsted Rimmer, Sømærket Hals
Va 11
247 Bjerg Lars

Sterup, Norge, Em søn af Henning Bjerg tidligere Sterup skole Va 365
248 Bjerregård Irene husmoder Søren Boulevarden 10 Jerslev matr. nr. 12b 51, Søren var el-installatør havde forretning og værksted på Boulevarden 10, børn: Jette, Finn Irene død 12 dec 1998 i Frederikshavn Va 428
251 Bo Ragna
Erling Nielsen


249 Bo Agnethe

Hellum
HeG 103
250 Bo hans Jørgen købmand Helga Christiansen Jerslev, Ørsø
Va 8/3 1922
253 Boelskifte Bent uddeler Mylund Brugs Jonna Mylund Brugs
Va 11
254 Boelskifte Jonna
Bent Mylund Brugs
Va 11
252 Boelt Henning arbejdsmand
Nøragervej 5, Sterupvej 5 matr. nr. 13q 51 født 13/12 1932, søn af Chr. Boelt Va 320
255 Bolander Marna

Borgergade 40 Jerslev
Va 12 A
263 Bonbeth Tommy


Jerslev A 1987/09
260 Bonbeth Rikke
Steffen Bonbeth
JeG 142
259 Bonbeth Steffen Gdr Rikke Bonbeth Jerslev
JeG273
258 Bonbeth Hansen Kresten Gdr Olga Bonbeth, Landlyst, Jerslev overtog Landlyst ingen børn Va 1905-06, Va 40, JeP 139,141
257 Bonbeth Karen rengøringdame Toftegårdsskolen Hans Jerslev
Va 1920-21, JeP 141, 141A, JeG 206, Va 1920-21
256 Bonbeth Hansen Hans

Jerslev far til Jørgine Børjesson Va 27/10 1903, JeP 139, JeG 208
261 Bonbeth Svenne

Jerslev
Va 707, A 1987/09
262 Bondersholt Edith
Henry St. Blichersgade Brønderslev datter af Krista og Jens Mikkelsen "Højris" børn: Carsten, Karin gift med Carsten frederiksen Va 397, 471
264 Brinkmand Sørensen Gerda
Poul Larsen Grønskovhus Hellum datter af Carl Ingvard Brinkmann-Sørensen Va 4/12 1921
265 Brogård Kjeld Pelsdyrfarmer Tina Meyer Kristensen Egeskov Ærøgade 71 Jerslev søn af Niels Brogård Kornumgård Va 16
266 Brogård Tina
Kjeld Fanøgade 14 Jerslev født 1947, død 9/7 1997 Va 421
272 Brødholt Jens Peter

Jerslev
JeG 146, JeH 38
271 Brødholt Ingeborg

Borgergade 24 Jerslev født Christensen, datter af Nikoline og graver Gotfred Christensen JeT 92, JeG 199, Va 707a
268 Brødholt Harry Emil købmand Hedvig Godiksen Kvist Jerslev, Skørping søn af murer Jens Peter Sørensen Brødholt Va 10/4 1920
267 Brødholt Christian

Bastholm Sterup
Va 12
269 Brødholt Fridlev mekaniker Ingeborg Voldgade 9 Jerslev matr. nr. 24a 51, Va 12 personalbum
270 Brødholt Holger hønseri arbejsmand Fie Sterup, Bastholm, Poulstrup
Va 14/12 1919
273 Brødholt Peter brødkusk medhjælper Mølbjerg Rugeri, fiskehandler Johanne Sterup, Poulstrup, fiskehandler i Vrå
Va 16/5 1911
279 Brønden Signe skoleelv
Humleslippen 11 2620 Albertslund, Hellumvej 80 Jerslev datter af Elna M. Brønden Va 1
278 Brønden Martin skoleelev
Anlægsvej 5 Jerslev søn af Hanne og Jens Brønden Va 10
276 Brønden Hanne dameskrædder Jens Anlægsvej 5 Jerslev datter af uddeler Møller Nielsen Sterup, børn: Susanne, Martin Va 10, 331
277 Brønden Jens tømmermester Hanne Anlægsvej 5 Jerslev matr. nr. 10l 51 Va 10, 331
274 Brønden Christian Peter Gdr Kirsten Ny Brønden Svennum, Jerslev far til: Niels Brønden Nr. Brønden, Ingeborg gift med Sigurd Nielsen Østergård Svennum Va 10/4 1963
280 Brønden Niels Gdr, hestehandler Elna Skov Mylund Svennum Overtog gården, far til Jens Brønden og bror til Ingeborg Brønden Va 1915-16, Va 10, JeP 88, 149
275 Brønden Elna Margrethe husmoder Niels 1950 1920 Mylund, Hellumvej 20 Svennum mor til Tove, Jens, Christian Va 318
285 Bundgård Laurits

Hellum
HeG 107
284 Bundgård Laura
Poul Sørensen

se Sørensen Laura
283 Bundgård Inger
Nicolaj Sterup, Hæstrup
Va 1883-84
286 Bundgård Margrethe
Henry Sterup, Brødholt Sterup, Liljevej 38 Sterup
Va 1915-16
287 Bundgård Verner tømmermester Marie Mikkelsen Jerslev, Vrå søn af Nicolaj Bundgård Va 27/4 1907
281 Bundgård Anna

Jerslev Plejehjem
Va 417
282 Bundgård Henry Gdr Margrethe Andersen Skæve, Brødholt Sterup, Liljevej Sterup, Gravensgade 79 Brønderslev
Va 8
289 Byrdal Dagmarse Christensen Dagmar
291 Byrdal Henri Christian Valdemar overretssagfører Emilie Sophie Olsen Jerslev, Københav søn af Emilie Sophie Olsen Va 14/6 1875
288 Byrdal Christian husmand Marie Jerslev, Agdrup Brønderslev, Risagerlund
Va 1890-91
290 Byrdal Christensen Niels Peter Arbejdsmand, fodermester Elna Jerslev, Vejle, Fjeldstedhus Sindal
Va 1904-05
305 Bæk Marie "Madam" læerfrue lærer Bæk Jerslev skole
JeG 4, 6, 112, 155, 195
306 Bæk Nana

Jerslev
JeG 72
307 Bæk Åge

Jerslev
JeG 72, Va 567
292 Bæk
lærer


JeG125
298 Bæk Ejner dameskrædder pedel Dagmar Jerslev, Østervrå, Jerslev
Va 160 JeG 195
297 Bæk Dagmar dameskrædder rengøringdame Toftegårdsskolen Ejner Jerslev, Østervrå, Jerslev
Va 160, JeT 130
293 Bæk Agnes
Jens Holstebro, Nørgård, Ålstrup, V. Mellerup, Præstelunden Jerslev en søn har hjemmet Vester mellerup, en søn er købmand i Brønderslev Va 1886-87, Va 159, JeP 36, JeG6, 72
301 Bæk Jens Gdr, tillidshverv Agnes Flyvbjerg, Nørgård, V. Mellerup, Præstelunden søn af Lars Bæk Vester Mellerup, en søn har hjemmet, en søn er købmand i Brønderslev Va 1886-87,Va 159, JeH 3
294 Bæk Andreas rentier
Jerslev. Ø. Brønderslev, Vrå, Brønderslev søn af Gdr lars Bæk jerslev, tvillingbror tilJohannes Bæk Sterup Va 1890-91, JeG 194
302 Bæk Johannes Gdr Inger 1/3 1890 Jerslev, Sterup tvillingbror til Andreas Bæk, søn af Lars Bæk Jerslev Va 1890-91, Va 157 Danske Landm 71
299 Bæk Frode kommuneassistent ekspedient Jerslev Brugs
Vester Mellerup, Rømersvej 9 Brønderslev købmand i "Grønnegården" Brønderslev, Va 1918-19
308 Bæk Kristensen Nina chauffør Villy Gjøderum Birkagervej 3 Jerslev
Va 303
304 Bæk Marianne
Lars C. Thirup Skallerup datter af Inger og Jørgen Bæk Sterup Va 323
296 Bæk Carl Erik IT teknikker Inge Vangsted Valmuevej Sterup søn af Jørgen Bæk, børn: Christoffer, Catharine, Laura Va 380, 673, Grå udklip 19, Va 702
300 Bæk Inger marie husmoder Johannes Koustrup ved Randers "Vangen" Sterup, Liljevej 20 Sterup, Jerslev Plejehjem børn: Jørgen, Bodil, Kirsten Va 443
303 Bæk Jørgen landmand og tømrer Inger Konvalvej 14 Sterup børn: Marianne, Carl Erik Va 552, 645
295 Bæk Anne Margrethe syerske Jerslev plejehjem Lars Klæstrup, Nedre Klæstrup
Va 9
313 Bøgh Jens

Vantmosen Mylund gård forpagtet til søn Va 1875-76
311 Bøgh Marinus landmand Kirstine Nedre Klæstrup, Voldgade 41 Jerslev matr. nr. 19af børn: Erling, Ole Va 332, 8, 436, arkiv 1999/02/8052
310 Bøgh Halfdan Frank
Charlotte Jensen Oustrup Møllevej 116 Mylund, Trørød søn af Conny og Frank Halfdan Frank Va 8
312 Bøgh Maren Kristine sygehjælper Marius Vanggård Stenum, Skagensvej, beskyttede boliger Jerslev skilt, mor til urmager Erling Bøgh Randers, pilot Linnemann Bøgh Roskilde Va 8, JeG 104
309 Bøgh Charlotte født Jensen
Halfdan Frank Jerslev, Trørød datter af Kirsten og Ole Jensen Byagervej 1 Jerslev Va 9
314 Børjesen AlbertJeH 24
317 Børjesson Jens

Jerslev søn af Jørgine og Albert Børjesson JeG 206, 207
319 Børjesson Karen

Jerslev gift Bonbeth se Bonbeth Karen
315 Børjesson Albert Landmand, arbejdsmand Jørgine Bonbeth Jerslev Østermark, Algade Jerslev
Va 156, JeG 206
318 Børjesson Jørgine "Gine"
Albert Børjesson Algade Jerslev
Va 156, JeG 206, HeG110
316 Børjesson Christian

Jerslev søn af Jørgine og Albert Børjesson Va 157, JeG 206
320 Børjesson kristian fodermester Skrivensgård Hvilshøj
Jerslev fodermester hos Søren Thomsen Skrivensgård Hvilshøj i 10 år Va 22/6 1924, Va 157, JeG 207
321 Børjesson Poul maskinarbejder Lis Fanøgade 11 Jerslev
Va 299
325 Carlsen Svend Åge vognmand, chauffør Herdis Andreasen Oustrupmølle Flyvbjerg, Jerslev, Åkandevej 5 Sterup chauffør for Niels Larsen, Sterup gift 2. med Eva Jensen, sønnen Hartvig Carlsen overtog forretningen Va 139, StH 7
322 Carlsen Esther
Carl Brønderslev, Dykær, Hammelmose Mark, Brøndens Kro Skæve, Jerslev mor til Anne-Marie Michaelsen Va 17
324 Carlsen Marie

Flyvbjerg, Sterup mor til Svend Carlsen Va 1885-86
326 Carlsen Ellenhart Thomas Gdr, ejendomshandler Inger Marie Thomsen Krogshave Hellum, USA i 25 år, Tårs
Va 4/5 1848
323 Carlsen Eva
vognmand Svend Sterup, Sterup Hede datter af Brolægger Martin Jensen, Sterup, mor til Hartvig Carlsen Va 5/5 1920, StH 39
328 Carlsens Niels Jacob sognepræst Ingrid Borgergade 34 matr. nr. 7f 51, far til Pernille og Anne Marie Va 321
327 Carlsens Ingrid sygeplejerske Niels Jacob Carlsens præst Livøgade 9 matr. nr. 22p 51, født 11/5 1935 Va 389, 585
335 Christensdatter Agnes

Bakkely Sterup mor til Edith, Gerda, Thorvald StG 103
333 Christensdatter Else Cathrine indsider håndgerning
Jerslev, Albæk Dronninglund
Va 1807
334 Christensdatter Mariane
Jens Christensen Jerslev, Hejslet Albæk sogn
Va 1810
332 Christensdatter Christiane
Jens Pedersen Jerslev, Vester Bolle Karup
Va 1816
331 Christensdatter Birgitte Kirstine

Jerslev, Hørby plejedatter hos husmand Peder Jensen Va 1828
330 Christensdatter Anne Cathrine
Poul Pedersen Jerslev, Hørby
Va ca. 1811
647 Christensen Aage tømmer
Tollestrup, Sterup, Dorf, arbejdet hos tømmermester Børge Sørensen Sterup
644 Christensen Vilhelm

Anlægsvej søn af Krat Sine og Peter far til Herluf Christensen
624 Christensen Søren Christian GotfredArkiv 1982/27
555 Christensen Martin HelmuthArkiv 1983/17
629 Christensen Thomas Christian

Klæstrup
Arkiv 1985/10
371 Christensen Charles
Olga hjemmesygeplejerske Sdr. Ringgade Jerslev født 23/5 1910, død 31/12 1996 Arkiv 1986/13, Va 420
631 Christensen Thea formand for 4H Jesper Frederiksen Sterupvej datter af Gitte og Bjarne Christensen bryllupsmappe side 24
420 Christensen Elmer skrædder
Hellum, Klokkerholm
HeG 103
596 Christensen Ragnhild

Hellum
HeG 103
446 Christensen Hans Adolf

Hellum skole søn af lærer Christensen HeG 103
638 Christensen Larsen Trine
Christian Larsen Christensen Holmgård Lundegård Hellum, Holmgård
HeG 110, HeP 95
412 Christensen Emil mejeribestyrer

Jerslev
HeG 226, Va 591
350 Christensen Anna
Tinus Pilegårds Mølle Mylund
HeG 228, HeP 161
374 Christensen Christian

Kibsdal Hellum
HeP 112
565 Christensen Massy mølleejer, skovejer ugift Vandmøllen Hellum
HeP 162
530 Christensen Lars

Karlsbjerg Hellum
HeP 84
375 Christensen Christian

Karlsbjerg Hellum, Sæsing
HeP 84
607 Christensen Signe "Krat_Signe"
Peter "Krat-Peter" Nøragervej Jerslev
Je G139
399 Christensen Dagmar "Byrdal"JeG 104
440 Christensen Gudrun


datter af mejeriestyrer Jerslev JeG 126
341 Christensen Alfred

Vesterkær
JeG 139
518 Christensen Kathrine
Harald Nørager Jerslev, Haralds hjem, Krattet Hellum
JeG 139
467 Christensen Herluf

Anlægsvej Jerslev søn af Wilhelm Christensen JeG 139
585 Christensen OteliaJeG 155
526 Christensen Krista


datter af Severine og Peter Christensen JeG 197
588 Christensen Peter
Severine Jerslev børn: Efra, Niels, Konrad, Klara, Krista JeG 197
407 Christensen Efra


datter af Severine og Peter Christensen JeG 197
603 Christensen Severine
Peter Jerslev mor til: Efra, Niels, Konrad, Klara, Krista JeG 197
571 Christensen Niels "post-Niels" post
Spejderhuset Jerslev søn af Severine og Peter Christensen JeG 197, 268, JeP 8, JeT 1
522 Christensen Klara


datter af Severine og Peter Christensen døde af spansk syge JeG 197, JeH 40
491 Christensen Jens Peter Gdr Anna Langthjem Jerslev far til Karen, Ingeborg JeG 202
477 Christensen Ingeborg

Langthjem jerslev datter af Anna og Jens Peter Christensen JeG 202
475 Christensen IngaJeG 36
545 Christensen Marie
Gregers
datter af jordmoder Kristine Larsen JeG 54
533 Christensen Laurette Jordmoder Andreas Boulevarden Jerslev datter af jordmoder Kristine Larsen, født Larsen JeG 54
437 Christensen Gregers
Marie Larsen

JeG 54
618 Christensen Søren

Holtet
JeG 70
520 Christensen KirstenJeGym 119
504 Christensen Kaj

Klæstrup
JeGym 198
514 Christensen Karla

Gammeljord
JeGym126
534 Christensen Laurits Gdr
Klæstrupholm
JeH 3
507 Christensen Kamma

Jerslev mejeri datter af mejerist Emil Christensen JeH 3
643 Christensen Vilhelm købmand, udvejer nørager mejeri
Jerslev
JeH 3
452 Christensen Harald

Sterup
JeH 3
451 Christensen Hans Peter landmand, post, smed Severine Jerslev spejderhus født 1858, far til Konrad Christensen JeH 40
515 Christensen Karl
Krat Peters datter Vrangdrup ved Brønderslev
JeP 135
430 Christensen Ester husmoder Alfred Vesterkær, Anlægsvej 14, Voldgade jerslev søn: Gunnar Larsen post i Brønderslev. Alfred født 9/8 1914, søskende: Maren, Krista JeP 144, Va 19, 19A, 379, 630
591 Christensen Petrine Amalie "Tinne"
Poul Jerslevvej 375 datter af Dagmar og Johan , mor til Mogens Christensen JeP 37
474 Christensen I. C. mejeribestyrer Jerslev Kristine Jerslev mejeri børn: Ester, Marie, Simoni, Viggo JeT 11, JeG 213
527 Christensen Kristine "Stinne"
mejeribestyrer I.C.
mor til Esther, Marie, Simoni, Viggo JeT 11, StH 39
459 Christensen Helle Vestergård

Jerslev datter af grethe og Svend Vestergård JeT 59
439 Christensen Vestergård Grethe
Svend Vestergård Præstelunden 11 Jerslev børn: Gurli og Helle JeT 59
442 Christensen Vestergård Gurli
Jens Peter Jerslev, Hjørring, Harken datter af Grethe og Svend Christensen JeT 59
436 Christensen Godtfred Graver jerslev kirke Nikoline Borgergade 24 Jerslev arkiv soldaterbog 1992/21 JeT 92, JeG 17, 199
473 Christensen Holm

Søndergård Svennum
JeT 94, Va 416, Arkiv 2009/03
389 Christensen Christian

Klæstrup
KlG 14, 66 Va 416
352 Christensen Anna

Teglgården Klæstrup født Jensen KlG 151
513 Christensen Karen

Klæstrup
KlG 66
606 Christensen Signe

Klæstrup
KlG66
637 Christensen Trine studerende 1994
Klæstrupvej 115 datter af Lis og Henning Christensen KlP55
538 Christensen Lindhardt

Klæstrup
KlT 22
584 Christensen Oskar

Mylund
MyKiG 161
427 Christensen Enevold

Mylund
MyKiT 54
589 Christensen Peter "Krat-Peter" spillemand, fragtkørsel, kolonialhandel 1. Kristine, 2. Martine Krattet, overtog hjemmet Nørager Jerslev
P 147, 139
559 Christensen Martinus "Tinus" landmand Agnes Nielsen Bonbeth Jerslev
p 53, jEg 3, 117, jEt 107
562 Christensen Mary husassistent

født Andersen se Andersen, Mary, JeG 203
476 Christensen Ingeborg


gift Brødholt, datter afNikoline og graver Godtfred v Se Brødholt Ingeborg
424 Christensen Elvine
Svend Eriksen

se Eriksen Elvine
406 Christensen Edith

Bakkely Sterup datter af Agnes Poul Åge StG 103
432 Christensen Gerda

Bakkely Sterup datter af Agnes Christensen StG 163
400 Christensen Dagny
Kresten Åkandevej Sterup
StG 186
620 Christensen Søren "Møller-Søren"
Dagmar Sterup
StG 38, P 19, JeG 46, 123
460 Christensen Vestergård Henning

Sterup
StG 86
363 Christensen Bjarne

Sterup søn af Herdis og Jens Hardi Christensen StG 86
535 Christensen Leif

Sterup
StG 86
422 Christensen Else

Sterup
StG 88
455 Christensen Taarup Harry

Sterup
StGym 187
396 Christensen Dagmar
Søren "Mølle-Søren" Sterup
StP 25, St G 38
344 Christensen Alvilda
Valdemar Jerslev, Try, Thorshøj, Hjørring, Nørrebro 2 plejebørn i hjemmet Va 1/6 1895
337 Christensen Agnes lærer ugift Jerslev, Øster Uttrup datter af mølleejer Niels Peter og Johanne Marie Dragh Va 10/12 1885
360 Christensen Astrid
Johan Jerslev, Jerup, Dansbjerghus Hørby
Va 10/12 1903
490 Christensen Jens Peter "Krat-Peter" spillemand, landmand, fragtmand 1. datter af Søren Mogensen Børglum, 2. Marine Krattet, Nørager Jerslev VT 12/11 1932 side 9 Va 10/5 1851
329 Christensen Anna bestyrer andelsfrysehus, husmoderafløser Alfred Kirkholt Kro, Hummelheden, Palægade Jerslev datter af Hans Peter Hansen Kirkholt Kro, søn Jens Åge Christensen, død 7/3 2002 Va 11/10 1911, Va 172, 482
622 Christensen Søren skræddermester Caroline Amalie Pedersen Åholm Jerslev, Aalborg Jernbanegade 5, Danmarksgade 56 Aalborg søn af Jeppe Christensen Va 11/3 1894
540 Christensen Line
Alfred Jerslev præstegård, Vesterkær datter af præstegårdsforpagter Chr. Pedersen, overtog hjemmet sammen med sin mand, afstod til en søn Va 11/7 1879
351 Christensen Anna "Skovgård" syerske Martin Risholm Jerslev, Mellerup, Nr. Skovgård Tranget, Tårs plejehjem som 12 årig førte hun hus for sin far og de små søskende Va 12/2 1892, Va 23
594 Christensen Poul Gdr Elly Sørensen Hellum Jerslev, Nørreside Hellum overtog Nørreside efter faderen Va 12/5 1914
516 Christensen Karl Gdr sygeplejerske Emma Hassing Allerup, Markedsvej 104 Brønderslev, Kibsdal Hellum far til Flemming Christensen Va 13
359 Christensen Astrid
ugift Pilegårds Mølle Hellum, Ø. Brønderslev plejehjem søster til Carl Fogtmann Christensen overtog gården sammen med 2 søskende Va 13, HeG 136, 227, 228, HeP 161
609 Christensen Sigrid husbestyrerinde
Jerslev, Rendsbæk
Va 13/10 1918
401 Christensen Dagny født Mikkelsen
Harald Jerslev, Løvdal Jerslev datter af Marie og Søren Mikkelsen Va 13/9 1922
508 Christensen Karen
Anders peter Mellerup overtog mandens hjem, Dalvej 70 Jerslev Va 14, Va 1907-08
575 Christensen Niels Aage landmand Helene Michelsen født 11. nov 1922 "Skovbo", Pajhedevej 104 Hellum matr. nr. 11e mfl 64, børn: Kirsten, Kurt, Bjarne en søn druknet. Flyttede til Sæby 1998, født 24. nov. 1920 Va 14, Va Hel 2, 27, JeG 158
380 Christensen Christian Albert købmand
Klæstrup, Gormsgade København købt købmandsforretning i Klæstrup af sin far, født 14/3 1898, død 6/2 1967 Va 14/03 1898 P 113
590 Christensen Peter landmand Rosa Larsen Serritslev Jerslev, Buskehuset Jerslev søn af Thomine og Anthon Va 14/5 1899
465 Christensen Herdis
Jens H. Abildgårdsvej 155 Sterup
Va 143
536 Christensen Leo traktorfører


Va 15
544 Christensen Maren Skougård
købmand Niels Julius Chr. Jensen Hellum, Dorf, Dronninglund
Va 15/3 1876
586 Christensen Peder murermester, sognerådsmedlem Karen Marie Olesen Jerslev, Hadsundej 15 Vejgård Aalborg søn af Peter Christensen Va 15/5 1881
610 Christensen Sigrid
Jacob Peter Hellum Jacob var sukkerhusarbejder Va 15/7 1895
338 Christensen Agnete
Harald Holger Vrå Jerslev, Brønderslev
Va 15/9 1889
611 Christensen Sigrid Jenny
Thorvald Klæstrupvej 52, Jerslev beskyttet bolig
Va 16
441 Christensen Gudrun
vognmand Hans Jerslev, Mylund datter af boghandler Alfred Jensen Jerslev Va 16/6 1913, Va 170
583 Christensen Olga hjemmesygeplejerske Charles Sdr. Ringgade 56 Jerslev
Va 161
376 Christensen Christian bestyrer
Flauenskjold, Eriksholm Sterup, Jerslev plejehjem bestyrer på Eriksholm for Henriette Nielsen Va 162
364 Christensen Carl maskinarbejder
Hvilshøj, Vestergård Jerslev, Møllevej Jerslev
Va 163
378 Christensen Christian "Kesse" frisør og vaskeriejer
Bastholm Sterup, Mimosevej, Nørregade, Palægade Jerslev
Va 164, StH 8, StT 120
632 Christensen Thorvald

Serritslev, Gl. Klæstrup
Va 165
349 Christensen Anine

Sterup Vestermark, Serritslev, Jerslev
Va 165
625 Christensen Sørine fransk vask og strygning skrædder P.C. Aistrup, Hellum by
Va 166
517 Christensen Karoline
vognmand Martin Toftegade 2 Hjørring, Hoven Mynderup Mark, Poulstrup, Hørmested, Poulstrup, Poulstruplund
Va 166
365 Christensen Carl Gdr
Brønderslev, Mustedlund
Va 168
621 Christensen Søren landmand Tove Sørig Årup, Hvilshøj, Sjælland, Møgelkærvej 10 Sterup
Va 168, 23, StH 39
398 Christensen Dagmar
Konrad

Va 16A, 473
431 Christensen Frode Verner landmand, mælkekusk Eva Weiergang Tolstrup, Klæstrup
Va 17
339 Christensen Albert lærer, kirkesanger, bogholder
Jerslev, Veggeby, Brønderslev, Asferg søn af Christen Hansen og Johanne Albrechtsdatter Jerslev Va 17/11 1846
382 Christensen Jens Christian træhandler Gdr, sogenrådsmedlem Horne-Asdal Marie Anette Jerslev, Bjergby Hjørring søn af Ane Kirstine Jespersen og Carl Christensen Va 17/6 1886
496 Christensen Johan Christian slagter Dorthea Marie Åholm Jerslev, København søn af Jeppe Christensen Hallund Va 17/8 1892
445 Christensen Hans
Emma fra Ålbæk Flade frederikshavn, Mosen Mylund, Vestergade, Nørregade Jerslev afstod Mosen til sønnen Va 170
411 Christensen Emma
Hans Ålbæk, Mosen Mylund, Palægade 41 Jerslev
Va 170
593 Christensen Poul fuldmægtig Tinne Hørby, Borgergade 31 jerslev matr. nr. 34a 52 Va 171, 388, JeP 37
617 Christensen Søren landmand Mary Østervang Serritslev, Føjting Hellum
Va 171, Va 310
397 Christensen Dagmar
Johan Ledet Løth, Dammen, Ø. Mellerup, Borgergade Jerslev
Va 172
645 Christensen Vinne
Leohardt tømmermester Hjallerup, Klæstrup
Va 173
435 Christensen Ginne sypige Christian Klæstrup, Gl. Brønden Svennum, Kirkestræde Jerslev, Plejehjem
Va 178
347 Christensen Anders "Matis-Anders" soldat
Flyvbjerg tjente ved Prins ferdinads dragoner, var med i frankrig, død 12/1 1877 Va 1790
370 Christensen Charles minkfarmer ugift Hørmested, Freden Sulbæk, Hellum
Va 18
568 Christensen Aalstrup MøllerVa 18
343 Christensen Alfred Martinus lærer og kirkesanger
Jerslev, Torkildstrup, Vium søn af Gdr C.M. Christensen Va 18/01 1904
570 Christensen Niels snedkermester Mathilde Åsholm Jerslev, Annebergvej 43 Aalborg eget firma Istedgade 16 Aalborg, søn af snedkermester L.Christensen og Helene Nielsen Va 18/2 1886
369 Christensen Carla
inspektør Kristian Ejlert Jensen Aalborg Jerslev, Kastetvej 73 Aalborg datter af Ingeborg og Jens Christensen Va 18/3 1922
497 Christensen Johanne
Georg Klæstrup, Ø. Brønderslev gamles hjem Ø.B.
Va 18/6 1897
413 Christensen Edith
Algy Eberfelt Johansen Hellum, Birkevej Storvorde datter af Ingeborg og Jens Christensen Va 18/8 1920
414 Christensen Egon sukkerkoger grethe Melcan Klitmøller Jerslev, Horsensgade 5 København søn af Ingeborg og Jens Christensen Va 18/8 1920
421 Christensen Elna Marie plejehjemsbestyrer sygemedhjælper Peter Jerslev plejehjem
Va 180
619 Christensen Jensen Søren
Kamma Brinken 3, Risagerparken 3 Åbybro matr. nr. 3, søn Ejlert Va 180, MyG 212, JeG 35
640 Christensen Valdemar landmand
Krattet Sterup, Græsvangen
Va 181, JeH 8
373 Christensen Christian Valdemar Jerslev mergelbane
Vandkjær Sterup
Va 181, JeH 8
641 Christensen Valdemar murermester
Kokmose Vrejlev, Sterup by
Va 182
482 Christensen Jens
Maren Madsdatter Torslev Jerslev, Slettingen Torslev sogn indkaldt til krigstjeneste Va 1823
408 Christensen Ellen
Thorvald Sterup, Hummelheden, Borgergade 40, Palægade, Voldgade mor til Kirsten Svennum Va 183, 184
449 Christensen Hans Christian Gdr, sognerådsmedlem
Hellum, Kirkegård Hallund død 1926 Va 1845
379 Christensen Christian Albert

Jerslev, Rævbakled Torslev sogn datter af Mette Johanne Nielsdatter Va 1847
553 Christensen Martin

Mylundvej 75 matr. nr. 21am 55 Va 185
558 Christensen Martine
Ingvard Marinus Ålstrup, Ø.brønderslev, Haugård, Thise, Hellum, Bryggerigade, Gormsgade
Va 1869-70
480 Christensen Ingvard Marinus Gdr Martine Ø. Brønderslev, Haugård thise, Helleum, Bryggerivej, Gormsgade overtog sit fødehjem Va 1869-70
381 Christensen Christian Hans

Sterup, Fremont Nebraska USA
Va 1871-72
531 Christensen Slettingen Lars Peter Gdr
Nr. Side Hellum
Va 1878-78, Va 1
388 Christensen Christen "Fredenslund" husmand
Jerslev, Fredenslund Koldbro, Jerslev alderdomshjem første beboere på alderdomshjemmet Va 1881
561 Christensen Martinus bagermester Krestine Ålstrup, Bredgade brønderslev søn Kaj Ålstrup Christensen overtager Va 1881-82
487 Christensen Jens David Gdr Mathilde Dahl Skilsby Jerslev, Ugilt, Tårs
Va 1881-82, Va 4/4 1881
548 Christensen Marie
Søren Åholm, Jerslev købmandsforretning, Smuksdal, Kirkelund Jerslev
Va 1883-84, JeG 139
563 Christensen Mathilde
ugift Klæstrup, Hæstrup
Va 1884
556 Christensen Martine "Kronborg"
Christian Sivert Jerslev, Brønderslev
Va 1884-85
366 Christensen Carl Anton Gdr Mathilda Sletting Hellum, Mylund, BjeldalØstervrå
Va 1887-88
642 Christensen Viggo Otto landmand
Mylund, Poulstrup, Hjørring
Va 1887-88
557 Christensen Martin Emil husmand
Løth, Søndervang Østervrå, Nørregade Østervrå hjemmet
Va 1889-90
354 Christensen Anna
Marinus Jerslev, Vrejlev-Hæstrup, Hjørring
Va 1891-92
336 Christensen Agnes syerske Thinus Klæstrupgård, V. Mølholm, Sdr. Ringgade 59 Jerslev datter af Thomas og HanneNielsen Va 1892-93, 14/3 1893, Va 26, JeG 3, 4, 14, 155, 107, JeT 107
578 Christensen Nina
Martin Smækken Mylund, Hellum, Vellingshøj, Krogensgade Brønderslev, Jerslev plejehjem Martin var banearbejder, stationsforstander Va 1892-93, Va 15
495 Christensen Johan Gdr
Ledet Flyvbjerg, Ø. Mellerup, Borgergade Jerslev overtog Ledet efter faderen Va 1893-94
630 Christensen Thorvald
Sigrid Klæstrup overtog hjemmet i Klæstrup Va 1895-96
358 Christensen Asta Sæby fiskehermetik Gerhard Sterup, Sæby, Bonderup datter i Bonderup Va 1895-96
509 Christensen Karen
Svend Hellum, Mellerkær Ravnstrup, Klokkerholm
Va 1899-1900
537 Christensen Leohardt tømmermester Vinne Jerslev, Klæstrup med til at bygge jerslev Alderdomshjem, sønnen Henning overtager forretningen, som flyttes til Brønderslev Va 1899-1900, Va 173, JeT 13
428 Christensen Erhard savskærer Elise Marie hansen Klæstrup, Hæstrup Mølle omdannede møllen til savskæreri, søn af møller Chr. Peter Christensen Va 1899-1900, Va 9/3 1900
627 Christensen Tage
Lilly Højvang Jerslev
Va 19
521 Christensen Kirsten Gdr Kjeld Jonstrup Sdr. Saltum Sterup, Stadevej 351 datter af Jensine og Thorvald Va 19
461 Christensen Rubæk Henrik
Anette Mølbjerg Andersen, Gammeljord Mylund Hjulskovvej 186
Va 19
639 Christensen Valborg

Engsidevej 103 Hellum
Va 19
649 Christensen Alfred landmand Anne Christiansen Hellum Skagen, Mærkmose Hellum
Va 19 StH 39
539 Christensen Lilly
Tage Højvang Højvang Jerslev, Baldersvej Brønderslev
Va 19, 548
447 Christensen Hans Christian murer ugift Jerslev, Tornby
Va 19/6 1871
549 Christensen Marie husholder for broderen Fogtmann
Pilegårds Mølle Hellum husholdningslærerinde Va 19/6 1891
383 Christensen Christian Johan Gdr
Ledet Løth, Bastholm, Ø. Mellerup, Algade Jerslev svigerfar til Chr. Johansen, far til frisør Kesse, Gashans, Sinne, Niels Hellum, Ella gift med Stejn Østergård Va 19/8 1888, Va 162
550 Christensen Marinus drænmester 1. Kirsten, 2. Lilly Klæstrup, Hørby, Ø. Brønderslev, Serritselv
Va 1900-01
391 Christensen Christian

Vesterkær Jerslev, Underåre, Gyvelvej Serritslev
Va 1901-02, Va 20/3 1902
443 Christensen Hagbard Gdr
Mosen Hellum, Hedelund Jerslev Østermark overdrog gården til en søn Va 1902-03 arkiv 2011/01
417 Christensen Elimar fabrikant mejerist Marianne Jerslev, Dybvad, Sæby
Va 1903-04
342 Christensen Alfred kommunal arbejder Anne Jerslev, Hummelheden, Palægade, Borgegade
Va 1903-04
340 Christensen Alfred arbejder, mejeriarbejder Olga Pedersen Hjulskov overtog sit hjem, de beskyttede boliger jerslev Va 1903-04, Va 19
613 Christensen Simoni Gdr Gerda Mejeriet "Ledet" Jerslev søn af Stinne og mejeribestyrer I.C. Christensen Va 1905-06
418 Christensen Ellen modehandler
Klæstrup købmandsforretning, Nygade Brønderslev
Va 1906
510 Christensen Karen husbestyrer
Nygård Hellum, Svennum, hellum by
Va 1906-07
554 Christensen Martin skræddermester, sygehuskiosken Kamma Jerslev, Dronninglund
Va 1906-07
470 Christensen Hilbert husmand og specialarbejder Gudrun Jerslev, Lendum
Va 1906-07
551 Christensen Marius Gdr Esther Klæstrup, Silleba Flauenskjold, Nejstgård, Tornby, Skæve præstegård, Østervrå, Nistrup Åsted
Va 1908-09
454 Christensen Green Hariet
Møller Sterup, Nygård Sdr. Vrå (M.Cs fødehjem), Højvang Sdr. Vrå solgte Nygård til Ebbe Steffesen Va 1908-09
560 Christensen Martinus
ugift Smedebakken, Svennum, Frederikshavn plejehjem søn af Lars Peter Christensen Va 1908-09
468 Christensen Herluf murersvend
Mylund, Brønderslev
Va 1909-10
457 Christensen Helga gårdejer ugift Pilegårds Mølle
Va 1912-1961, HeP161, HeG 227, 228, Va 184, 522
472 Christensen Holger husmand Margrethe Klæstrupholm, Manna, Nejst Mark Ø. Brønderslev
Va 1914-15
392 Christensen Christian Gdr Gerda Mølholm Krattet Sterup overtog hjemmet Va 1915
419 Christensen Elmand garagemester
Mylund, Aalborg
Va 1915-16
415 Christensen Ejnar

Smedebakken Svennum overtog hjemmet Va 1915-16
608 Christensen Sigrid husbestyrerinde ugift Håndsbæk Hellum, Skovbo Hellum, Rugvangen Jerslev
Va 1915-16
499 Christensen Johanne "Isvaflen" Hjørring hjemmehjælper Albert Langthjem Jerslev, Hjørring
Va 1916-17
572 Christensen Brønden Niels arbejdsmand Edith Svennum, Kirkholt
Va 1918-19
592 Christensen Poul landmand, mælkekusk Dagny Mylund Lillebakken Sterup, Kirkholt, Lillekærvej 56 Sterup
Va 1920-21, Va 21
403 Christensen Ebert Gotfred arbejdsmand
Hellum, Gandrup, V. Hasseris
Va 1921-22
519 Christensen Vestergård Katrine

Sterup
Va 1921-22
634 Christensen Thorvald smedemester Signe Helledie Sterup, Try Østvendsyssel Varme og sanitet Va 1991-20, StG 103
598 Christensen Rikard vognmand Tut Jerslev, hellum, Musvitvej 2 Stenum
Va 2
483 Christensen Jens Christian
Agnes Elisateth Jerslev, Vesterbro 81 Aalborg søn af bogholder Ludvig og Ane Helene v Va 2/2 1896
489 Christensen Jens Peter Gdr Mariane Sørgine Nielsen Hellum, V. Katholm Hellevad søn af Frants Christian og Oline Christensen Va 2/6 1897
390 Christensen Larsen Christian Gdr Anne Sørine Sørensen Hellum Holmgård Hellum, Kibsdal Hellum søn af Anna Marie og Chr Sørensen Va 2/9 1878, HeP 112, HeG 110
532 Christensen Laurette
Thorvald Jerslev, Mejerigade Brønderslev, Vrejlevvej 4 Vrå
Va 2/9 1905, JeG 6, 16
543 Christensen Maren Albine
Marius Skæve, Slettingen, Nørregade 118 Brønderslev
Va 20
479 Christensen Inger Hejmmehjælper Hans "Gas-Hans" Tvedholm Veddum, Jerslev
Va 20
444 Christensen Hans "Gas-Hans" cykelhandler gas forhandler Inger Jerslev, Palægade 34 Jerslev født 18/12 1921 børn: Tove lærer i Brønderslev, Per ingeniør i Tjele Va 20, A3 mappe, arkiv 1999/01
542 Christensen Lovise Kristine detailhandler Hellum

Va 20/4 1860
492 Christensen Jens Peter mejerist sognerådsmedlem Anna Marie Hellum, Enggården Lemb overdrog gården til en søn, søn af Ane Kathrine og Peter Va 20/5 1884
372 Christensen Charles
Ragna Østergård Jensen skilt 1954 Jerslev søn af Anine og Niels Christensen Va 20/5 1911, JeG 261
377 Christensen Christian Gdr
Gl. Brønder Svennum, Kirkestræde Jerslev overtog hjemmet i 1915 Va 20/6 1881
384 Christensen Christian Peder husmand, sognerådsmedlem Veggeby Laura Kathrine Korup Jerslev, Kirketerp, Vegger Himmerland søn af Jens Chr. Christensen og Mette Kathrine Va 20/6 1888
626 Christensen Sørine Kroge
Hans Kroge Hellum, Guldbæk Skæve, Hørby plejehjem
Va 20/9 1905
355 Christensen Anna "Møllebygger-Anna"
møllebygger Jens Peter Kraggården, Langthjem, Ø. Brønderslev, Jerslev døde få dage før sin 102 års fødselsdag Va 21
402 Christensen Dagny
Poul Søheden, Lillekærvej 56 Sterup børn: Grethe i hvidovre, Bjarne i Sterup, Astrid i Frederikshavn, Mogens i Sæby Va 21, 540
573 Christensen Niels Harald Gdr Sine Søndermarken Hellum, Møllergården Klokkerholm søn af Cathrine og Christian Christensen Va 21/2 1887
386 Christensen Chresten slagtermester Bertha Luersen Jerslev, Aalborg søn af Herman Christensen Va 21/5 1893
574 Christensen Niels Jakob murer Gerda Svendsen Thorslev Jerslev søn af nielsine Lauritsen og Chr. Christensen Va 21/8 1894
616 Christensen Svend "Karmesholt" Gdr Dora Irene Thomsen serritslev Jerslev, Tingbæk Musted mark
Va 22/11 1914
512 Christensen Karen kirkebetjent i Volstrup Charles Mylund, Mellergård Ørtoft, Volstrup, graverboligen
Va 22/4 1916
458 Christensen Henning tømmermester
Klæstrupvej 115 Klæstrup
Va 23
426 Christensen Emma Marie

Ranum, Fiskestien 5 Frederikshavn
Va 23
469 Christensen Ahlmann Herluf

Jerslev
Va 23/1 1906
605 Christensen Sigfred Cdr, tillidshverv Gerda Sdr. Falden V.falden bygget på Sdr. Faldens jord, dateren Åse overtager V. Falden Va 23/3 1905
346 Christensen Anders Peter Gdr Karen Christiansen Højgård, Munkegade 12 matr. nr. 8ao 51, søn af Kresten Christensen Va 23/4 1908, Va 17,397
348 Christensen Ane margretheVa 24
494 Christensen Johan
Astrid Dansbjerghus Hørby
Va 24
404 Christensen Edith
Regner Birkmosevej 291 Jerslev født 22/7 1937 Va 24
547 Christensen MarieVa 24
488 Christensen Jens Hardy husmand Herdis Sterup Vestermark, Abildgårdsvej 155 født 8/4 1921, far til Bjarne Christensen Va 24, 16A, 508, 692
577 Christensen Nikoline
graver Gotfred Vesterkær Jerslev, Borgergade 24 Jerslev mor til Ingeborg brødholt Va 24, JeG 199
453 Christensen Harald
Kathrine Hellum, Krattet, Nørager Jerslev overtog Nørgård efter faderen, søn af Kratpeter og Signe Va 24, JeH 3, 37, JeG 139, 260 P 135
423 Christensen Eluf Gdr Asta Vandkrog Sterup
Va 25
582 Christensen Olga Karmisholt

Voldgade jerslev
Va 25
600 Christensen Ruth
Svend Mylundvej 85 "Mosen" graver Svend var ringer og graver ved Mylund kirke Va 25, 351
357 Christensen Asta
Eluf Vandkrog Sterup
Va 25, 501
615 Christensen Svend hudmand Ruth Mylundvej 85 "Mosen" matr. nr. 21n 55, født 17/7 1927 Svend var ringer og graver ved Mylund kirke Va 25, 511, 633
628 Christensen Thvorvald Gdr Ellen Vesterkær Jerslev, Hummelheden Sterup, Klæstrup, Borgergade 40 søn af Alfred afstod gården til datter og svigersøn Va 25/2 1911
481 Christensen Jenny
Holm Ålbæk, Søndergård Svennum, Palægade 30 Jerslev sønnen Anders blev boende hos moderen, børn: Børge Flyvbjerg, Knud Hjørring Va 26, 527
484 Christensen Jens Christian lærer Emma Olsen Brønderslev Jerslev, Ø. Hjermitslev søn af Christen Christensen og Mikkeline Jensen Va 26/1 1876
485 Christensen Jens Christian mejeriejer mælkesælger, mølleforpagter Marie Nielsen Hals Jerslev, Aalborg død 23/2 1938 Va 26/10 1956, JeH 3
429 Christensen Erik Henning chauffør Jenny Agnethe Marie Møller Hellum, Færøgade Aalborg søn af Ingeborg og Jens Christensen Va 26/5 1918
368 Christensen Fogtmann Carl skovejer, sognerådsformand, Gdr
Pilegårds Mølle, Pilegårds Vandmølle, Risagerlund boede sammen med søsteren Astrid, kendt for røde malkekøer, initiativtager til Toftegårdssskolen Va 26/7 1893, 12/3 1906, Va 15 HeG 227
525 Christensen Konrad snedker Dagmar Jensen Serritslev Spejderhuset, Dyrskjøtvej, Norge 2 år bror til Post Niels, søn af Severine og Peter Christensen Va 27/11 1895, Va 16, 16A, JeG 125, 197
385 Christensen Christian Peter manufakturhandler
Hellum
Va 29/12 1885, Arkiv 1986/27
648 Christensen Aksel skovarbejder
V.Mellerup, Sdr. Ringgade Jerslev søn af Gdr Niels Peter Va 29/9 1902, Va 186, MyKiG 161
623 Christensen Søren husmand og urmager Karen Marie Ovesdatter Stenum 1838, Røllen Jerslev 1840, Ajstrup 1860 søn af Cristen Sørensen og Ane Pedersdatter Va 30/8 1807
602 Christensen Semine einer og graverkone
Dorf, Aldersbo Flauenskjold født 1/1 1902 Va 301
506 Christensen Kamma
Søren Skrænten Jerslev, Risagerparken 3 Brønderslev født 5/9 1921 Va 303, 386
395 Christensen Clara Magrethe lærer snedkermester Nielsen jerslev, Enslev datter af Jens Chr. Og Laura Christensen Va 31/01 1904 se Nielsen Clara Magrethe
367 Christensen Carl murer Kirsten Sterup Hedevej 30 matr. nr. 41c Va 311
456 Christensen Helene "Skovbo" husmoder Niels Pajhedevej 104 Hellum matr. nr. 11e 67, født 11/11 1922 Va 320, Va Hel 33
478 Christensen Inger syerske
Halvorsmindevej 7 Hjørring uddannet hos Bertha Sørensen Sterup Va 327
501 Christensen Jytte rengøringsassistent Arne Liljevej 35 Sterup matr. nr. 26e børn: Tina, Ivan, datter af Ella og Thorvald P. Va 332
356 Christensen Arne chauffør Jytte Liljevej 35 Sterup matr. nr. 26e Va 332
635 Christensen Ramlov Torben

Jerslev søn af Tut og Kaj Christensen Va 335
601 Christensen Ruth Lykke husmor Robert Klæstrupvej 83 matr. nr. 32f Va 339
486 Christensen Dahl Jens tjener
Vibekevej Hellum hans forældre havde Nygård i Hellum en periode Va 351, HeG 235
614 Christensen Sofie
Christian Søsighuset, Klæstrup, plejehjem
Va 352
541 Christensen Vangsted Lisbeth
Ole Gl. Klæstrupvej 3 matr. nr. 32t 52, børn: Trine, Anne Va 360A
580 Christensen Ole
Lisbeth Gl. Klæstrupvej 3 Jerslev matr. nr. 32t 52 Va 360A, 508
462 Christensen Henry entrepenørarbejder ugift Skagensvej 28 Ålstrup matr. nr. 4s 52 Va 364
524 Christensen Knud Ernst

Halvorsmindevej 7 Hjørring søn af Jenny og Holm C. Søndergård Svennum Va 379
409 Christensen Elly

Brønderslev
Va 380
466 Christensen Herdis
Martin Mylundvej 75 matr. nr. 21am 55 Va 381
505 Christensen Kaj murer, graver Gunver "Tut" Voldgade 29, Lavendelvej 3 Serritslev børn: Jan, Torben Va 382, 405
633 Christensen Tinne
Poul Jerslevvej 375 matr. nr. 34a 52, mor til Mogens radiomekeniker Va 388
597 Christensen Regner landmand Edith Birkmosevej 291 matr. nr. 11i 51, børn: Christian, Henrik Va 389, 585, Arkiv 2011/01
599 Christensen Rosa
Viggo Holm Christensen Sterupvej 199 matr. nr. 12g 57, børn: Sonja, Ib, Alice Va 393, 612
503 Christensen Kaj blomsterhandler
Palægade 7 Jerslev født 27. marts 1938 Va 395
405 Christensen Ulvmose Edith
Poul Åge Hjulskovvad, Rosenvænges Allé Brønderslev
Va 399
353 Christensen Anna
Jens Peter Kraggåeden Løth, Langthjem Jerslev datter overtog hjemmet, mor til Ingeborg og Karen Va 4/1 1886, JeG 202
604 Christensen Severine Marie Kathrine
Ugift Jerslev, USA 1897, Hjemmet Nr. Sundby død 7/8 1965 Udvandrerarkivet i Aalborg har en kuffert Va 4/5 1881
564 Christensen Mary
Søren Føjting Hellum, Hallund overdrog Føjting til en søn Va 4/9 1914
546 Christensen Marie
Lars P. C. Musted mark født 13/2 1875 Va 415
646 Christensen Aase Karmisholt


datter af Alfred Va 415
438 Christensen Klyver Grethe organist ved sognets kirker
Ulstrup, Strandby født 1935 Va 419
410 Christensen Hatting Emma sygeplejerske Carl Chr. Kibsdal Hellum Kornumgård Brønderslev født i 1914 død i 1997 Va 423
612 Christensen Sigvald fodermester Stinne Anlægsvej 6 Jerslev født 1911, død i 1997 Va 423
528 Christensen Kylla husmoder smedemester Henning Smedjen Sterup, Skovgården Hjørring født 24/3 1998, datter: Yrsa gift med Egon Hjørring Va 432, 485
433 Christensen Gerda Kristine medhjælper Elgård Bagterp 1931, Grønskovvej 10 Søheden død 1967, børn: Annie, Maia, Leif, Gitte Va 439
448 Christensen Hans Christian "Kesse" lærer Toftegårdsskolen Karen Mette Bech Hjørring, Fanøgade 23 Jerslev børn: Stine, Jakob Va 441
567 Christensen Mogens radio og Tv forhandler radioteknikker Lene Boulevarden 22 Jerslev børn: Camilla, Gitte, søn af Tinne og Poul Christensen Va 442, StG 86
416 Christensen Elægård "Karmesholt" Gdr Gerda Kristine Jerslev, Søheden søn af Rosa og Peter Christensen Va 5/11 1924
595 Christensen Poul Elis reserveposbud
Jerslev, Ndr. Klæstrupvej 28 bor sammen med sin mor Va 5/6 1923. Va 150
500 Christensen Johannes

Klæstrup
Va 569, KlG 14, 66
425 Christensen Emil mejeribestyrer, kasserer i spk Krista Marie Skærum Tversted Jerslev Mejeri, Boulevarden 18 Jerslev Krista død 1975, Emil født 6. 12 1892 børn: Else 22/12 1918, Kamma 11/8 1920, Grete 3/1 1924, mejeribestyrer 1924-1963, kasserer 1958 -1970 Va 591 avisudklip personer 39
362 Christensen Bjarne landmand og mekaniker Gitte Hummelhedevej 157 Sterup formanf for Jerslev Husmandsf. Børn: Morten, Mette, Thea Va 599
636 Christensen Tove
Søren Møgelkærvej 10 Sterup
Va 649, StH 39
498 Christensen Johanne
Otto Jerslev, Tårs Tårs plejehjem
Va 7/2 1891
569 Christensen Niels minkfarmer
Jerslev Ålbæk kaldtes "bedstefar" i hele Skagen kommune Va 7/3 1894
393 Christensen Christian Marinus

Sterup, USA udvandret til USA søn af Ane Kirstine Jensen og Godtfred Christian Christensen Va 7/9 1879
471 Christensen Holger rutebilejer
Store Norge Mylund, Østervrå
Va 8/3 1919
529 Christensen Sletting Lars agronom Sinne Sletting Skovdal, Hellum, Sdr. Falden søn Uffe overtager Skovbrynet i Dronninglund Va 8/5 1907, Va Hel 1, Va 296, 522, 269 Danske landbrugskandidater
464 Christensen Henry Johannes
Elly Sterup, Lørslev, Ilbro
Va 9/12 1916
552 Christensen Marqvor urmager Marianne Jerslev, Vestergade 17 frederikshavn søn af Ane Albrechtsen og Chresten Andersen, død 19/9 1925 Va 9/4 1846
434 Christensen Rønne Gerda
organist mylund Sigfred Jerslev, V. Falden Søheden, Mylund forskole, Græsvangen 108 datter af lærer Rønne Madsen Va 9/8 1902, Va 23, MyKiT 27
566 Christensen Mette Marie

Jerslev datter af Peder og Karen Chrestensdatter Va 9/9 1817
345 Christensen Anders Christian politibetjent Kristine Jensen Hellum, København Nodre Birk, Skodsborg søn af Jacob Chr. Christensen og Ane Va 9/9 1866
523 Christensen Knud fuldmægtig ved Baroniet Guldborgland

søn af Ghristen Knudsen Va ca. 1773
587 Christensen Peder Christian daglejer Mariane Pederdatter født 30/12 1835 Jerslev, Sæby Søndergade 93
Va ca. 1794
450 Christensen Hans Christian husfæster Mette Marie Poulsdatter Jerslev, Faldt Albæk sogn
Va ca. 1799
387 Christensen Christen fisker Susanne Jerslev, Strandgade Sæby
Va ca. 1808
493 Christensen Jens Severin daglejer Ane Kirstine Thomsdatter Jerslev, Holmen Torslev sogn
Va ca. 1808
576 Christensen Niels peter

Jerslev, Rævbakled Torslev sogn søn af Mette Johanne Nielsdatter Va ca. 1840
394 Christensen Christine

Jerslev, Ræøvbakled Torslev sogn datter af mette Johanne Nielsdatter Va ca. 1844
581 Christensen Ole gdr Johanne Marie Christensdatter Sterup mark, Løth søn af Christen Olesen og Sidsel Marie Jensdatter Va Dbt 5/7 1801
579 Christensen Oda hjemmehjælper i Aalborg kommune
V.Pajhede Hellum 1924, Ryesgade 44 Aalborg
Va Hel 10
463 Christensen Henry lagerforvalter, kroejer Hellum Karen fra Hollensted Hellum kro, Vibekevej 63 matr. nr. 10aa 67 Va Hel 11, 12, JeG 146
502 Christensen Jørgen lærer Hellum Ndr. skole Martha Hviid Hellum Ndr. skole arkiv 1992/15, født 1885 Torslev sogn Va Hel 19, Va 523, 24, HeG 103, 156, 169, JeG 134
361 Christensen Birgitte kontorassistent Jørgen Kærmindevej 19 Ø.Linderup datter af Maren og Poul Jensen "Strømmen" Hellum, børn: Mille, Maiken Va Hel 3
511 Christensen Karen kroejer Henry Hollensted, Hellum kro Vibekevej 63 matr. nr. 10aa 67, født 14/4 1920 børn Åse Va Hel 42, Va 169, Va Hel 13
671 Christiansen Jens

Sterup
arkiv 1990/02
695 Christiansen ÅseJeGym 119
680 Christiansen xxx lærer
Flyvbjerg
JeGym 134
663 Christiansen ElinJeGym 30
693 Christiansen ViggoJeH 33
682 Christiansen Mathilde Bolette kogekone
Elling, Jerslev, Gl. Præstegård Jerslev født /1 1875 JeP 137, JeG 4, 14, 155
667 Christiansen Erna
Ove Ejby Fyn datter af bødker Marinus Larsen, født Larsen JeP 90
688 Christiansen Signe

Klæstrup
KlG 14
653 Christiansen Astrid

Sterup
StH 39
677 Christiansen Karen
Christian Kolnåe Klæstrup. V. Vandkrog Sterup, V. Tveden Sterup, Brønderslev
Va 1/4 1900, Va 344
676 Christiansen Karen
Anders Peter Jerslev, Højlund Jerslev datter af Niels Peter Christiansen Va 11/6 1908
655 Christiansen Bente
Robert Østervrå datter af Grethe og Vang Karlsen Mylund Va 111
659 Christiansen Christian Marthinus fisker Anna Nielsen Jerslev, Østerø Læsø søn af urmager Carl M Christiansen Va 12/08 1894
666 Christiansen Emma Elisabeth husbestyrerinde
Ugilt, Svennum mor til Mango Christiansen Va 14
674 Christiansen Johannes Gdr
Sdr. Vrå, Grønvang Ø.Mellerup
Va 167
681 Christiansen Mads Christian Gdr ugift Hjelmstedvej 357 Jerslev overtog ejendommen Va 18, 24
672 Christiansen Jens Peter slageteriarbejder Alma Jerslev , Hjørring, Mygdal
Va 18/2 1909
660 Christiansen Chresten Gdr, sogenrådsmedl. Tillidshverv
Alleruplund Allerup, Strømmen, Hellum, Kærgård Østervrå, Mosen Hellum, Østergade Jerslev
Va 184
684 Christiansen Niels murer, brandinspektør,tillidshverv
Kirkholt
Va 185
691 Christiansen Thårup lagerforvalter Olga Hugdrup Agdrup Sæsing, Jerslev Østermark, Hummelheden, Nørregade Jerslev datter er gift med købmand Svend Hjortnæs Frederikshavn, søn er murermester Thårup Va 187
686 Christiansen Olga
Thårup Klattrup, Hugdrup, Hummelheden, Tollestrup datter af Købmand Svend Hjortnæs Frederikshavn, søn murer Thårup Christiansen Hirtshals Va 187
690 Christiansen Sørine
Marius Vilhelm Hellum, Frederikshavn
Va 1891-92
687 Christiansen Signe
Johannes Kærvangsvej 102 Ø. Mellerup, Byvangen 26 matr. nr. 3c 62, født 16/9 1915 Va 19, 382, 508, 588,695
665 Christiansen Else Marie lærer kedelsmed Kaj Præstelunden 13 Jerslev, Saltum
Va 19, 9a
696 Christiansen Anne
Arnold Mustedgård Hellum, Smågårdene Hugdrup
Va 1902-03
650 Christiansen Ane Marie
Chresten Føjting Hellum, Strømmen, Mosen Hellum Jerslev mor til Peter Christiansen Va 1902-03, 18
657 Christiansen Christian Gdr
Jerslev, boede i hjemmet hele sit liv
Va 1904-05
651 Christiansen Anna Jørgine syerske Møller Ålbæk, Sterup datteren Ellen blev boende i hjemmet, mor til Tove Sørensen, JoHanne Mikkelsen Va 1907-08, Va 25
678 Christiansen Karl H. "Polder-Karl" husmand ugift Jerslev, Polderne Ø. Brønderslev
Va 1909-10
692 Christiansen Thomas Martinus smed
Løth, Vangen, Stenhøj, Hørby, Remisevej Hørby
Va 1914-15
654 Christiansen Bent Seminarie rektor Inge Hirtshals, Hjørring, Sterup Hedevej 70
Va 22
670 Christiansen Inge sygeplejerske Bent Viborg egnen, Sterup Hedevej 70
Va 22, 22a
658 Christiansen Jensen Chrstian

Jerslev, Hirtshals, Bagterp datter af Eva og plejesøn Orla Va 22/8 1900
683 Christiansen Mogens værktøjsmager Maja Baunevej 7 Jerslev matr. nr. 13a, Maja dattter ad Poul Bistrup Va 24, 343, 357, 638
652 Christiansen Andreas Gdr Mathilde Bolette Vrejlev, Jerslev født 15/8 1872 Va 24, P 137
668 Christiansen Frode arbejdsmand Christa Hellum, Dannerhøj, Skindbjerghus, Allerup skole
Va 3/1 1911
662 Christiansen Ebert bagermester Ellen Agnetevej 10 Hellum matr. nr. 16y 67, født 1/11 1932, børn: Lasse, Svend Aage, Søren, Mette, Stine Va 324, 479, Va Hel 37, 46
675 Christiansen Kaj kedelsmed Aalborg værft Else Marie Præstelunden 13 Jerslev født 3/8 1942 Va 325, 633
673 Christiansen Johanne

Rugvangen 16 Jerslev
Va 347, JeG 208
669 Christiansen Helle
Thomas Bæk
datter af Bente og Bjarne Christiansen Va 390
694 Christiansen Aage landmand, skomager Karen Børglum, Samsøgade 17 skomager i Hellum, født 6.sept 1919, opvokset i Sdr. Hjulskov, børn: Elly, Ejvind, Jytte Va 3c, 431
685 Christiansen Niels Peter landmand
V. Mellerup
Va 415, 525
656 Christiansen Bjarne mekaniker Bente Fejøgade 5 Jerslev
Va 424, 308a
664 Christiansen Boelt Ellen "Ellen-Bager"
bager Ebert Agnetevej 10 Hellum født 1937, børn: Lasse, Svend Aage, Søren, Mette, Stine Va 424, Va Hel 55
689 Christiansen Svend Åge entrepenær, murer Judith Ø. Brønderslev Hellum, Gårdbogård 300 Ålbæk søn af bager Ebert og Ellen v Va 55, Va Hel avisudklip
661 Christiansen Christa

Jerslev, dannerhøj Allerup skole
Va 9/4 1912
679 Christiansen Lis
murer Niels Jerslev, Kirkholt
Va 9/5 1914
697 Christoffersen N. kolonial, trælast
Borgergade 14 Jerslev
JeT 21
3551 Christoffersen
Christoffersen
Christian Geert Gaardbestyrer, Sognefoged Gift 25. Juli 1924 med Birthe Agnes Christoffersen født Petersen født 19. Jan. 1892 i Jerslev Søn af Gaard¬ejer, Sognefoged Geert Christoffersen og Hustru Johanne Petra, født Olsen, Sognefoged i Jerslev Sogn 1. febr. 1931, Lægds¬mand og Pantefoged http://www.wadschier.dk/sognefoged
698 Clausen Gerda
Holger Chrsitan 4/3 2002 Sønder Lunden Jerslev
Va 19, 375, 503, 494
699 Collestrup Bent

Byvangen 17 Jerslev
Va 19
700 Conradsen Susanne Munkholt
Finn Bredballe Vejle
Va 87
703 Dahl HelgaJeGym 119
701 Dahl AkselJerslev skole 32
704 Dahl Karen
Sigurd Abildgård Sterup, Ålestrup, Ny Brønden Svennum
Va 120-21
705 Dahl Sigurd Gdr Karen Abildgård Hvidbjerg Skive, Dalbo, Ålstrup, Ny Brønden Svennum børn: Mogens, tvillinger Hanne, Marie "Mie" Va 30
702 Dahl Jensen Christian landmand Metha Jerslevvej 325, Ingemansgade 26 Brønderslev far til Svend, Margit Va 359
706 Dall


Selægerslægten
Arkiv 1985/73
708 Dam Anna

Tollestrup småskrift A 1982/19, 1998/09, Va 332
709 Dam Johanne ung pige i Præstegården


JeG 24
707 Dam Ester

Algade 157
Va 311
710 Dammen ThomasKlG 100
713 Damsgård Bodil

Jerslev
A 1986/26
715 Damsgård Ingrid

Kamsgård Klæstrup
KlG 14
717 Damsgård Oluf

Klæstrup
KlG 66, A 198/10, Va 573
711 Damsgård Hansen Birthe overassistent BOE
Rugvangen 8 Jerslev
konf. Jerslev 31
719 Damsgård Søren Gdr Annine Damsgård Klæstrup, Ajstrup, Solgården Tylstrup
Va 1879-80, Va 573
716 Damsgård Carl Gdr, sognerådsmedlem Serritslev Petrea Frandsen Damsgård Klæstrup, Melhaven Serritslev, Risagerlund datteren Karen og Ingemann Møller overtager gården Melhaven, søn af Kirsten og Anders Damsgård Klæstrup Va 21/12 1886
718 Damsgård StinneVa 32, 315
714 Damsgård Christen gårdejer Laura Bolet Jerslev, Tolstrup søn af Ane Kirstine Chrostensen og Christian Jensen Va 9/12 1882
712 Danker Holm Alma
cand. Jur. P.H. Lassen Jerslev, København, Aalborg dater af Margrethe og Marinus Holm Va 27/10 1886
720 Daugård Peter Gdr, sognerådsmedl. Tillidshverv
Mariager, Åholm Svennum, Jerslev, plejehjem
JeH 3, Va 161
722 Daugård Åge Gdr Ragnhild Stokbro Svennum, Frederikshavn overtgo hjemmet, søn af Peter Daugård Va 1918-19
721 Daugård Ragnhild
Åge Baunevej 9 Jerslev matr. nr. 13ax 51, født 26/3 1920, søn Peter Daugård Va 390
724 Degn Christen Martinus "Kræn" ringer ved Jerslev kirke ugift Horne, Kirkebakken Jerslev søn af ugift Maren Kirstine Christensen udlagt far Mads Chr. Larsen, født 11/8 1880 A 1984/04, JeG 21, 195, 39, 68, 60, 125, JeH 6
723 Degn Arne skoletandlæge Hedvig Enghavevej 8 Jerslev
Personer 35, Va 695
725 Dissing Marinus tømmermester, bygningsinspektør Maren Bovbjerg Jerslev, Aalborg, Nørretrandersvej 61 Vejby søn af Marie Knudsen og Steffen Dissing Va 7/10 1880
727 Djernes xxx bager
Jerslev
JeH 6
726 Djernes Karen
Jan Thomsen Jerslev datter af Linda og Kristian Djernes Va 323
728 Doktorboligen
lægehuset
Jerslev
JeG 124
729 Drejer Aksel landmand Ellen Andersen Lillekærvej 70 matr. nr. 8b 57 Va 328
731 Dronninglund Henry K. skomager handelsmand Mary Klæstrup Mølle, Skæve, Sterup, Jerslev forsamlingshus far til Dorthe Dronninglund JeP 50, Va 18/10 1902
733 Dronninglund Mary
Henry K Sterup datter af lærer Hansen Jerslev JeP 50, Va 18/10 1902
730 Dronninglund Dorthe post Ernst Jensen Mimosevej 1 Sterup datter af Mary og Henry Dronninglund, Ernst døde 1978, boede derefter sammen med Søren Christiansen, børn: Marianne, Helle, Mette JeT 105, Va 136,
732 Dronninglund Marianne

Sterup datter af Dorthe og Ernst Dronninglund StG 86
734 Dronninglund Jensen Mette
Jan Sørensen Mimosevej 7 Sterup datter af Dorthe og Ernst Dronninglund Va 376
735 Due Poul gårdejer, økonomidirektør
Holmgårdsvej 70 matr. nr. 1a 68, født 28/1 1945, købt bl.a. Kjølskegård Hallund Va 384
736 Duhn Helga

Bakkely Sterup datter af Ingemarie og Peter Duhn StG 182
737 Duhn Inge Marie
Peter Bakkely Sterup, Åkandevej 8 Sterup børn: Marianne, Theodor, Helga StG 182
738 Duhn Marianne

Bakkely Sterup datter af Inge Marie og Peter Duhn StG 182
739 Duhn Peter Gdr Inge Marie Bakkely Sterup, Åkandevej 8 Sterup børn: Marianne, Theodor, Helga StG 182
740 Duhn Theodor

Bakkely Sterup søn af Inger Marie og Peter Duhn StG 182
741 Duncher Caroline
Søren Peter Sørensen Jerslev datter af Vilhelm Duncher Jerslev Va 20/10 1889
742 Dyremose Henning kroejer Emmy Buurholtvej 42 Ø. Brønderslev børn: Peter, Henrik Va 346
744 Dyrskjøt Larsen Peder skribent
Ågård Ørum søn af Lars Dyrskjøt, født 10/4 1630, død 13/10 1707 JeH 6
743 Dyrskjøt Lars gårdejer
Ågård Ørum far til Peder Dyrskjøt JeH 6 småskrifter
749 Daarbak Rudolf Gdr Frederikke St. Dårbak Mylund, Sterup, Serritslev, Vrå
Va 1891-92
748 Daarbak Hans Gdr Marie Skæve Højgård Mylund
Va 1901-02
746 Daarbak Glerup Christian landmand ugift Højgård Mylund død 1/12 1977, færdselsulykke Va 26/9 1895
745 Daarbak Carsten landmand, slagteriarbejder Gerda 28/10 1973 Krattetvej 87 Sterup født 28/10 1948, børn: Joan, Joakim, Tanja Va 395, 476, 648
747 Daarbak Gerda ekspeditrice
Carsten 28/10 1973 Krattetvej 87 Sterup børn: Joan, Joakim, Tanja Va 395, 476, 648
750 Egebak Nielsen Arnold tandteknikker Maud Knuden Jerslev, Lillegrund 2 København S søn af tømmermester
755 Egebak Nielsen Ragnhild ansat ved postvæsenet
Jerslev, København datter af tømmermester xxx Va 22/11 1900
752 Egebak Nielsen Esther
Gunnar Jørgensen Jerlev, Kærvang Jerslev datter af Andrea og Karl Egebak Va 2407. 1918
753 Egebak Jens skrædder, sognerådsformand Vrå Marie Green Jerslev, Struer, Jernbanegade 3 Vrå søn af murer Kresten Petersen Va 26/3 1887
754 Egebak Nielsen Niels Christian tømmermester, vurderingsmand Jensine Marie Kirsten Chrstensen Jerslev, Bispensgade 37 Hjørring søn af Gdr. Chr. Nielsen Egebak og Jacobine Bertelsdatter Va 2978 1873
751 Egebak Nielsen Ejvind kordegn Ellen Helene Frederikshavn Jerslev, Læsøgade 38 Odensen søn af tømmermester xx Va 9/9 1906
758 Elbo Herluf Valdemar salgschauffør, pedelmedhjælper
Mylund, Hjørring
Va 8/8 1914
756 Elbo Hans landbrugsmedhjælper
Margrethevej 12 Hellum aktiv i foreningslivet, dilettant, fodboldtræner Va Hel 10
759 Elefsen Margrethe
Niels Christian Dalvang Mylund, Tårs en søn overtog hjemmet Va 1893-94
757 Elefsen Frank ejendomsmægler Connie Livøgade 2 Jerslev
Va 688
760 Enevoldsen Christian Peter bogbinder, træskomager
Sterup Hede, Brønderslev, Hinnerup, Karavanevej 33 Hjørring
Va 1173 1889, Va 175
761 Enevoldsen Ingeborg

Fyn, Hellum
Va 174
762 Erichsen Kirsten
Christian Hellum
Va 31
774 Eriksen Monberg musiker
Hjørring
JeG 27
770 Eriksen Jakob

Mylund
MyG 212
769 Eriksen Holger
Eva Sterup
StH 39
768 Eriksen Eva
Holger Sterup
StH 39, Va 6a
763 Eriksen Agnes sekretær Anders Peter Ny Vestergård Ålstrup
Va 176
764 Eriksen Anders Peter Gdr Agnes Stenum, Ny Vestergård Ålstrup afstod gården til datter og svigersøn Va 176
765 Eriksen Anna Martine
Erik Peter Hellum, Toftegård Hvilshøj enkemand med 6 børn, sønnen Hans overtog hjemmet Va 1892,93
766 Eriksen Elvine
Svend Jerslev, Amerika, Strandby datter af P. Christensen Jerslev, født Christensen Va 1892-93
775 Eriksen Nielsine Petrea
Karl Klæstrup, Nibstrupvej Ø.Brønderslev plejehjemmet Ø.B.
Va 1904-05
771 Eriksen Karl arbejdsmand Ingeborg Jerslev, Kås, Hjørring, Blokhus, Gl.Kåsvej 13 Pandrup
Va 1910-11
773 Eriksen Marie

Violvej 5 Sterup
Va 32, 345 A 1988/04, StH 39
767 Eriksen Bøgh erik

Bogøgade 2 Jerslev
Va 32, 461
777 Eriksen Thorvald

Violvej 5 Sterup matr. nr. 24a 57 Va 4/110 1900, Va 178, StH 39
772 Eriksen Lis

Bogøgade 2 Jerslev matr. nr. 21o 51 Va side 359
778 Eriksson Ingrid

Vibekevej 63 Hellum i bestyrelsen for Rosengårdens Venner, Krutuglerne, Vendsysselgildet Va Hel 57
779 Eskesen Hilda kogekone Albert Jerslev, Hjørring
Va 17/6 1900
776 Espersen Scharck Morten lager ekspeditient
København, Klæstrupvej 80 søn af Lone og Rolf Espersen, dygtig håndboldspiller, trafidræbt 20 år gammel, bror til Mette og Per Espersen Va 29
784 Fagerberg Erling adjunkt Karin København, Mylund, Nøragervej 6 Jerslev matr. nr. 14t 51 Va 359
785 Fagerberg Karin pædagog Erling Valby, København, Mylund, Nøragervej 6 Jerslev
Va 389, JeG 20
782 Fauerholt Tage
Johanne Aalborg, Åholm, Præsteslunden 6 Jerslev sønnen overtager Åholm Va 30
781 Fauerholt Gunnar gdr Bodil Horsevadvej 135 matr. nr. 18b 51, født 26/ 1 1925, datter Solvej Christensen Va 384, 618
783 Filholm Tcherning vognmand
Hvilshøjvej 11 Ø.Brønderslev matr. Nr. 7m 47 Va 380
786 Findinge Rikke købmandslærling Brian Jensen Østervrå Sterup
Va 32, 666, 679
787 Fischer Hedvig Kristense
købmand Jensinus Henrik Bartolin Bergh Jerslev, Hjørring datter af degn Søren Jensen Fischer og Christiane Cathrine Rafn gift 1825, født 9/5 1801, død 29/8 1877 Va 9/5 1801
789 Flensted Knudsen Søren

Hellum søn af Knud Nielsen Flensted og Johanne MarieHolst Va 3/9 1822
788 Flensted Knudsen Lars Christian
1. Anna Mari, 2. Lemine Jensen Hellum søn af Knud Nielsen Flensted og Johanne Marie Holst Va 7/10 1827
790 Fogtmann Thøgersen Lars gdr, planteskole, skovfoged, brevsamlingssted
Pilegårdsmølle, Endelt Hellum
Va 1854
791 Fogtmann Poulsgård Søren førstelærer Marie Christensen Hellum, Sebber, Himmerland søn af Lars Thøgersen Fogtmann og Laura Zilsdorff Sørensen Va 6/11 1889
793 Frandsen Inga
Erik Hellum, Præstelunden 7 Jerslev børn: Christian, Charlotte HeG 23, JeP 162
795 Frandsen Pouline
vognmand Frands Klæstrup, Randers Kragbak familien Va 1887-88
794 Frandsen Johanne arbejder med peberrod
Jerslev, Sindal
Va 1889-90
792 Frandsen Erik vognmand Inga Præstelunden 7 Jerslev børn: Christian, Charlotte Va 31, 698
796 Frantsen Emma
Chresten Hellum, Filholm, Brønderslev
Va 1898-99
832 Frederiksen Peter landmand
"Linesminde" Birkmosevej 254 matr. nr. 12cq 51, født 4/3 1890, død 27/1 1957, børn: Alma og Harry JeP 9
817 Frederiksen Maren husmoder Peter "Linesminde" Birkmosevej 254 matr. nr. 12cq 51, født 4/3 1890, død 27/1 1957, børn: Alma og Harry JeP 9, Va 1890-91, Va 31
804 Frederiksen Connie Mikkelsen

Sterup
StG 86
812 Frederiksen Jens Åge

Sterup
StG 86
800 Frederiksen Asger

Sterup
StG 86
802 Frederiksen Christian regnskabsfører Elna Sterup far til Carsten Frederiksen StGym 162, 163, 164, 165, 186, 187, 189, Va 712 A
810 Frederiksen Heidi
Jan Henriksen Stadevej 244 matr. nr. 1b 7, datter af Anne Lise og Peter Frederiksen Va 390, 401
815 Frederiksen Louise skoleelev
Liljevej 54 Sterup datter af Poul Erik Frederiksen og kodedame Tove Frederiksen tvilling til Malene Frederiksen Va 1
805 Frederiksen Diana Gerlardi skoleelev
Borgergade 51 Jerslev datter af muresvend Peter E. Frederiksen og Annelise Va 1
816 Frederiksen Malene skoleelev
Liljevej 54 Sterup datter af Poul Erik Frederiksen og kodedame Tove Frederiksen tvilling til Louise Frederiksen Va 1
803 Frederiksen Godtfred Christian gæstgiver detail og brændevinshandel
Jerslev, Hjallerup Kro
Va 10/1 1861
819 Frederiksen Peter losser, opkræver, landmand Helga Åholm, Kjul; Åbyen, Hellehøj Asdal
Va 16/9 1906
807 Frederiksen Elna
Christian Tollestrup, Sterup
Va 175, 176
801 Frederiksen Carl
Efra Frederikshavn Rønnebjerg, Flyvbjerg
Va 177
808 Frederiksen Frederik Karl fodermester, landmand
Jerslev, Flyvbjerg, Risagerlund
Va 1893-94
820 Frederiksen Peter landmand ugift Langthjem, Krattet Sterup, Jerslev
Va 1899-1900
818 Frederiksen Ottine Marie "Tinne"
Abel Jerslev, Ø.Brønderslev, Ø. Linderup
Va 1907-08
806 Frederiksen Efra kogekone Carl Sterup, Flyvbjerg datter af slagter Marius Nielsen Va 30/1 1903, Va 177, FlG 51
811 Frederiksen Brix Inger
Jens Peter Flyvbjerg, Østervrå, Lønstrup
Va 30/5 1919
809 Frederiksen Harry mejerist
Jerslev Østermark, Ørsø, Sionsgade 24 København søn af Peter Frederiksen, bror til Alma København, Va 31
798 Frederiksen Annelise
Peter Borgergade 51 Jerslev
Va 31
833 Frederiksen Peter murersvend Anne Lise Borgergade 51 Jerslev
Va 31
813 Frederiksen Kaj fabriksarbejder PM Karen Jensen 1950 Ærøgade 31 Jerslev født 1927 i Østervrå, fodboldtræner tillidsmand på P.Håb, børn: Ole Va 31, 356, grå udklip 15
814 Frederiksen Leif copy teknik Hanne Larsen Sterup 1950, Heimdalsvej 8 Brønderslev søn af Elna og Chr. Frederiksen børn: Heine, Brian Va 313
797 Frederiksen Alma

Borgergade 11 Jerslev, Græsvangen 140B Jerslev født 2/8 1922 Va 32, 473
822 Frederiksen Thyra
Vilhelm Valmuevej Sterup, Vestergade 23 Hirtshals boede li Lille Rugholm Sterup Va 332
821 Frederiksen Poul gdr Kirsten Snevreholt, Dybvadvej 81 matr. nr. 11a 67 Va 357, VaHel 33
799 Frederiksen Arne landmand Elna 1958 Napstjert 1908, Snevreholt Hellum, Ingeborg Skeelsvej 3 Flauenskjold Hellum menighedsråd, brugsforeningen, afhændte gården 1970 til Poul børn: Aage, Ellen, Poul Va Hel 15
823 Fredsted Peder Christian pastor Kathrine Jensen Jerslev præstegård fra 1940 født Ø. Starup 1873 JeP 3, JeG 134
824 From Elly
Hans Kirkestræde 3 Jerslev født 2/2 1922 Va 311, 372
825 Fruergård Martine
Baltasar Jerslev, Vestergade Vrå boede sammen med mor og søster Nicoline og Astrid Lykkegård Va 28/8 1900
828 Frydkjær IngaJeGym 30
827 Frydkjær Dagny

Klæstrup
KLG 95
829 Frydkjær Viktor

Klæstrup
KlG 95, Va 417
826 Frydkjær Anne
købmand Severin Kålund Klæstrup, Klerkegade 6 Jerslev datter af baptistpræst Jens andersen og Hanne Va 31, JeP 110, KlG 95
830 Fuglsang friskoleMyKirkG 1
831 Fuglsang Mona sygeplejerske Læge Eddie Nielsen Mertz Brinken 6 Jerslev
Va 199
780 Føjting Jens vejmand
Hellum
HeP 87
834 Gabrielsen Olga Caroline

Plejehjemmet Lundtofte Brørup født 13/19 1908, død 10/2 1997 Va 422
835 Gade Astrid
Søren Nygård Jerslev, Hjulskovvej 69 Jerslev
Va 27
839 Gade Søren politifuldmægtig
Fanøgade 14 matr. nr. 18t 51 Va 320
837 Gade Poul Erik maskinarbejder Erna Andreasen Kaløgade 5 Jerslev matr. nr. 22d Va 346
836 Gade Marianne erhvervs og turistchef Morten Birkmosevej 120 Jerslev børn: Frederik, Daniel, Alberte Va 724
838 Gade Søren husmand, tillidshverv Astrid Nygård Jerslev, Hjulskovvej 69 Jerslev datter Bente Va27, 560
840 Gammeljord Jytte

Holbergsgade 5 Brønderslev
Va 188
841 Gjøderum Anne Mette

Sterup
StG 80
842 Gjøderum Villy Nina B.K.
Birkagervej 3
Va 303
843 Gjøderum Hans

Damhusvej 10 Tårs
Va 32
845 Glasius Poul W. sognepræst Antonie Århus, Thy, Thisted, FN styrkerne Gaza, Jerslev
Va 28, 645, 662, 671
844 Glasius Antonie
peæst P.W.G. Glasius Jerslev Præstegård, Blishønevej 24 Hjørring
Va 28, 662, 674, 718
846 Gommesen Katrine Louise lærer grønt og gartneri Togo Jerslev, København, Dronninglund
Va 8/12 1906, Va 470
847 Gramkow Carl smedemester Laura Nielsen Jerslev
JeT 13
848 Gramkow Laura
Carl Sterup, Jerslev, Nørregade Jerslev datter af slagter Marius Nielsen Va 1888-89, Va 14/10 1889, Va 186
849 Graven Jens gdr, mskinværksted
Løth, Thy (maskinværksted) Løth, Risagerlund overtog ejendommen i Løth sammen med 3 brødre Va 1895-96
851 Graven Thomas mekaniker
Løth Sterup, Åbybro
Va 1901-02
850 Graven Marie Jensine lærer ugift Klæstrup, Ø.Brønderslev Friskole datter af Møller Thomas Christensen og Johanne Jensen Va 7/8 1875
853 Gregersen Mary syerske Christian Kristian Borgergade 40 datter af Marie og Peter Jensen JeP 32, Va 658, 700
852 Gregersen Kristian
Mary Kirkestræde 4, Borgergade 40 matr. nr. 8t 51, født 21/9 1918, far til Kirsten Løth Va 357, 489
854 Grevsen Villy K. købmand
Nørregade 15 Jerslev, Serritslev
Arkiv 2000/5 805.2, Va 723
855 Grimmeshave Johanne

Munkegade 6 matr. nr. 8av 51 Va 369
858 Grøn Dorthe Hellum Kro Poul Hellum kro Vibekevej 67A
Va 246, 478
860 Grøn Poul Hellum Kro, mekaniker Dorthe Hellum kro Vibekevej 67A
Va 246, 478
859 Grøn Kristian Vagn Anker præst Karen Hansen Hellum, København, Newcastle-Hartlepool, Århus søn af lærer Grøn og Andrea Va 25/11 1888
857 Grøn Anders Christian

Jerslev
Va 7/6 1865
856 Grøn Allan landbrugsmedhjælper Ann Louise Vestergård Boulevarden 14 Jerslev. børn: Frederik, Tobias, søn af Dorthe og Poul Grøn Va Hel 5
863 Grønborg ThøgerJeG 134
861 Grønborg xx lærer
Stege, Jerslev
JeG 210, HeH 52
862 Grønborg Anders gdr, bygmester Karen Christensen Dronninglund Jerslev, Kibsgård Aså overtog konens hjem Kibsgård Va 7/12 1852
864 Grønhus Jens

Sterup
StH 39
865 Gustavsen Andreas landmand
Højrupvangen Odense født 10/7 1891 arkiv 8052-91-24
867 Hagbard Ejnar

Jerslev søn af murer Haubard JeG 134
868 Hagbard Svend

Jerslev
JeH 31
866 Hagbard Agnethe

Jerslev datter af murer Hagbard JeP 65
870 Hald Egon chauffør Anne Marie Mylundvej 96 født 1945, død 15/4 1999, René, Benny Va 32,407
871 Hald Inger lærer Toftegårdsskolen Kaj Sig, Vangkærsvej 54 død 30/1 1994, børn: Søren, Peter Va 352, 359, JeSk 16, 30, 31
872 Hald Kaj lærer Toftegårdsskolen Inger Fladstrand skole, Vangkærsvej 54 død 11/11 1999, børn: Søren, Peter Va 359
869 Hald Anna Marie kogekone Egon Mylundvej 96 matr. nr. 20d 55, børn: Majbrit, René, Benny Va 407, 585
873 Hanghøj Gunnar gdr
Kærvangsvej 12 Jerslev
Va 37, FlMelH 52
995 Hansen Viggo landmand
Lille Carlsberg Hellum, Sterupvej 21 matr. nr. 471 51
990 Hansen Valborg
skomager Jens Jerslev, Østervrå, Plejehjemmet Sæby mor til Henny og Elly
897 Hansen Holst Christian

Hjulskov
arkiv 1982/16
970 Hansen N.C. førstelærer 1910- 1935, kirkesanger Carla Johanne Emilie Rasmussen Jerslev byskole 13 børn i ægteskabet Arkiv 1982/22, JeP 46, Je skkole 3-4
894 Hansen Christian tagtækker
Hausagervej 59 Jerslev
FlT 24
977 Hansen Peter Christian uddeler
Hellum brugsforening
HeG 44
909 Hansen Frede vognmand
Lille Karlsbjerg Hellum
HeH 45
981 Hansen Sigrid

Hellum
HeP 93
930 Hansen Inger

Jerslev
Je skole 32
932 Hansen Jens skomager Valborg Bredgade 2 Jerslev, Voldgade 13 Jerslev børn: Henny, Elly JeG 146, 193
906 Hansen Elly

Bredgade 2 Jerslev datter af skomager Jens Hansen og Valborg JeG 193
926 Hansen Henny

Bredgade 2 Jerslev datter af Valborg og skomager Jens Hansen JeG 193
931 Hansen JennyJeG 194
883 Hansen Anna
musikker K. Hansen Jerslev
JeG 20
950 Hansen Kristian musikdirektør Anna Jerslev
JeG 21, 83, 27, 56, 150, 157 JeH 32
889 Hansen Christian bestyrelsesmedlem Jerslev Spk.
Jerslev
JeG 227
960 Hansen Lise

Jerslev byskole datter af lærer Hansen JeG 24
979 Hansen Sara
Maler Christian Voldgade Jerslev mor til Sigrid Olsen JeG 6, 8 43, 50, 94, 112, Va 112, 525
911 Hansen GretheJeGym 126
928 Hansen Ida

Jerslev
JeGym 30
922 Hansen Hans

Pajhede
JeGym 78
921 Hansen Hans PeterJeH 6, JeG 45
918 Hansen Bonbeth Hans Christian medhjælper
Jerslev, Tolstrup
JeP 139
945 Hansen Kirsten Marie

Jerslev født28/4 1860 JeP 139
877 Hansen AndersJeP 15
958 Hansen Lene


datter af Otto Hansen JeP 156
925 Hansen Helene

Jerslev byskole yngste datter af lærer Hansen JeP 24
898 Hansen Carla
lærer Hansen Jerslev byskole
JeP 46
947 Hansen kresten

Jerslev byskole søn af lærer Hansen JeP 46
875 Hansen Agnes

Jerslev skole datter af lærer Hansen Jerslev JeP 46, JeG 194
966 Hansen Mary
Thomas Thomsen Serritslev
datter af maler Hansen og Sara Jerslev JeP 56
878 Hansen Anders vejmand
Jerslev
JeP 60
982 Hansen Sigrid

Jerslev datter af maler Hansen Jerslev, gift Olsen JeP56, se Olsen
987 Hansen Søren bager


JeSk 32
959 Hansen LisJeSkole 15
896 Hansen Christian

Åholm
KlG 102
915 Hansen Hans

Klæstrup
KlG 66
961 Hansen Marie
Anders Peter Lille Træholt Mylund mor til Karen Nielsen København MyKiG 160
880 Hansen Anders Peter
Marie Lille Mylund far til Karen Nielsen København MyKiG160
941 Hansen Karen Sofie

Lille Mylund født Nielsen se Nielsen Karen
937 Hansen Johanne Marie
Lars Sørensen Asdal Sct. Hans sogn Hjørring datter af Johanne og Ernst Hansen se Sørensen Johanne
904 Hansen Vestergård Ellyse Vestergård Elly
885 Hansen Birgit

Sterup
StG 40
943 Hansen Kirsten

Sterup
StG 86
927 Hansen Dahl Henrik

Sterup, Dårbakvej 47 Jerslev
StG 86
984 Hansen Spliid Sinne Marie skoleelev
Præstelunden 15 Jerslev datter af lærerne Per og Lene Hansen Va 1
969 Hansen Damsgård Mette skoleelev
Rugvangen 8 Jerslev datter af kontorass. Birthe Damsgård Hansen Va 1
899 Hansen Stenberg Claus skoleelev
Præstelunden 19 Jerslev søn af telegrafist Hans Ole og hjemmehjælper Bodil Va 1
938 Hansen Johanne Marie plejehjemmet Tårs post Åge Nørre Skoven Jerslev, Solhøj Tårs
Va 13/9 1917
893 Hansen Christian gdr Marta Hellum, Hvilshøjmark Ø.Brønderslev, Solvej Brønderslev datteren Sølve overtag hjemmet 2002 Va 14/6 1910
933 Hansen Jens Christian gdr Frida Mathilde Larsen Flade Pinden Mylund overtog Pinden i 1908 søn af Chresten og Kristine Jensen Pinden Va 18/11 1871, StP 78
940 Hansen Jørgen Sevald Harald kontorchef Martha Hoffmann Petersen Jerslev, Peter Bangsvej 91 København søn af Jens Christian Hansen Va 18/4 1894
956 Hansen Laurits landmand, murer vurderingsmand
Klæstrup, Søndervang Hummelhede, Klæstrup, plejehjemmet datter på Lille Træholt Mylund, søn Børge Hansen født 22/5 21 død 1971 Va 1888, Va 12/7 1888, Va 192
994 Hansen Verner elværksbestyrer, installatør Sine Hjørring, Bredgade 6 Jerslev, Munkegade Jerslev, Alderdomshjemmet Jerslev
Va 1889-90, Va 195, 196, JeT 13
935 Hansen Johan gdr, sognerådsmedlem Hellevad Ørum
Krattet Hellum, Klokkerholm
Va 1890-91
992 Hansen Valdemar anlægsgartner
Klæstrup, Aalborg, de gmales hjem Rishøjvej Aalborg udformede haveanlæget ved Pedershåb Va 1890-91
879 Hansen Anders "Pajhede" vognmand 2. Mathilde Jerslev, Landlyst Hellum, Sdr. Ringgade Jerslev
Va 1892-93
881 Hansen Andreas landmand, tillidshverv, bestyrer for sin mor Petra Krattet Hellum trænede gymnastik i mange år i Hellum Va 1893, Va 189
901 Hansen Ejnar trikotagehandler, ringer og graver i Ø.B. kirke
Jerslev, Ø.Brønderslev, Brønderslev
Va 1896-97
874 Hansen Aksel udvandret 1920 Eleanore New Zealand, Argentina, England søn af lærer Hansen Jerslev, besøgte DK 1972 Va 1897-98, VT 1/6 1972
974 Hansen Otto Alfred

Jerslev død 19 år gammel, søn af Kirstine og Hans Christian Hansen Pajhede Va 1899
907 Hansen Erna
tømrer Christian Jerslev Østermark, Kirkholt
Va 19/4 1905, Va 191
993 Hansen Valdemar medhjælper
Jerslev Alderdomshjem tjent i Randers, Rønnebjerg, Serritslev Va 19/8 1897, Va 190
884 Hansen Anne
Hans Christian Mylund, Borgergade 20 Jerslev datter af smed N.C.Nielsen Børglum Va 190
923 Hansen Hans Peter arbejdsmand Ellen Hjørring Jerslev, Kirkholt, Aalborg, Hjørring
Va 1902-03
971 Hansen Niels M. fodermester, arbejdsmand Ingrid Herslev, Hjørring
Va 1905-06
955 Hansen Lars Peter

Mylund boede sammen med en søster og bror Va 1909-10
912 Hansen Hans bestyrer Elly Jerslev, Hjørring søn af lærer Hansen Jerslev Va 1912-13
916 Hansen Hans Christian
Gudrun Jerslev, Sæbyvej, Hjørring
Va 1912-13
929 Hansen Dalgas Ingeborg
Ernesto Dalgas Sterup, Venezuela, Strib datter af propritær Chr. Iversen Sterup Va 1914-15
934 Hansen Jens Christian værftsarbejder ugift Mylund overtog hjemmet sammen med to søstre Va 1916-17
891 Hansen Christian gdr
Bonbeth Jerslev, Landlyst Jerslev overtog Landlyst efter forældrene Va 192
888 Hansen Børge gasforhandler, cykelsmed Karen Drejergård Klæstrup, Vrensted, Stenum, Jerslev søn af Laurits Hansen Klæstrup Va 1921-22
951 Hansen Kristian landmand Herta Højris Sterup, Nythåb Tranget, Kirsebærly 1 Tårs
Va 1922-23
908 Hansen Holst Esther
Kristian St. Pleth Poulstrup, Baas Skæve, Mellem Hjulskov, KHH´s hjem
Va 193
983 Hansen Sine
elværksbestyrer Verner Hjørring, Bredgade 6 Jerslev, Palægade Jerslev
Va 196
936 Hansen Johan Peter slagtermester Marie Larsen Hellum. Ilbro Hjørring søn af skovfoged H.C.Hansen Va 20/2 1893
892 Hansen Christian maskinfabrikant
Palægade Jerslev, Videbæk søn af lærer Hansen, grundlagde Videbæk maskinfabrik Va 23/7 1901, JeT 21
917 Hansen Hans Christian postbud Dine Nielsen Jerslev, Ribe søn af Lars Hansen og Anne Marie Va 26/4 1895
913 Hansen Hans "Bonbeth" kommunearbejder
Bonbeth Mølholm, Borgergade Jerslev søn af Steffen Hansen Bonbeth Mølholm Va 27/10 1903, Va 188
963 Hansen Martin lærer Petra Søndergård Tårs Klæstrup, Aalborg søn af Kreasten Hansen og Lise Nielsen Va 27/7 1890
924 Hansen Harald
Gerda Jensen Jerslev, Østervrå, Østergård Tårs (hjemmet), Houstrup
Va 29/11 1918, Jeg 194
949 Hansen Holst Kristian gdr, tillidsmand Esther fra Pleth Poulstrup Jerslev, Baas Skæve, Mellem Hjulskov (fødehjem), Fibigervej Brønderslev sønnen overtage gården Va 30/4 1904, Va 193
905 Hansen Elly Nielsen

Solvangsvej 10 Brønderslev datter af skomager Peter Nielsen Sterup Va 303
886 Hansen Birthe kommuneassistent
Borgergade 26 Jerslev
Va 32
910 Hansen Henneberg Gitte pølsemager
Samsøgade 9 Jerslev
Va 32
902 Hansen Ella

Kvishøjvej 2 Jerslev
Va 32
965 Hansen Mary
Valdemar Klæstrupvej 67, Jerslev plejehjem
Va 32, 379
895 Hansen Christian maler Sara Voldgade 10 Jerslev
Va 32, 621, JeG 8, 94, 212
882 Hansen Anette
John Hellum Datter af Elly og Keld Olesen Hellum Va 32, HeG 233
991 Hansen Valdemar husmand, mælkekusk Mary Hummelheden Jerslev, Klæstrupvej 67, Jerslev Plejehjem børn: Maren, Kirstin, Harald, Lasse, Per, Tove, Kirsten Va 354, 379, 189
919 Hansen Hans Ole radiotelegrafist Bodil hjemmehjælper Sulsted, Præstelunden 19 Jerslev børn: Vibeke, Helle, Claus Va 36
967 Hansen Mary Margrethe husbestyrerinde
Jerslev, Ø.Brønderslev, Gormsgade 11 Brønderslev mor til Herdis Vodskov Va 36, Va 1910-11
890 Hansen Christian murerarbejdsmand Julie Kvishøjvej, Voldgade 10 matr. nr. 4g 51, død juli 1950 Va 366, 438, 466, 478, 32, JeP 173
968 Hansen Mathilde "Pajhede" hjemmesyerske Anders Hansen Pajhede Sdr. Ringgade 54, Voldgade 37
Va 369, JeG 221
973 Hansen Okholm Ole mekaniker Lisbeth Gadeberg Brønderslev Manna søn af Signe og Gunnar Okholm Jerslev Va 37
876 Hansen Albert
Martine Kirkholt
Va 37
914 Hansen Hans cementstøber
Hellum
Va 37
980 Hansen Signe
Gunnar Hansen Kærvangsvej 101
Va 37, 446
946 Hansen Knud chauffør Ruth Larsen Krattet Sterup, Voldgade 21 matr. nr. 13ao 51, kørte for Evald Larsen og Torbens Taxi Va 37, Va 501, 694
887 Hansen Bodil

Kirkestræde 1 matr. nr. 19u, født 5/6 1945 Va 390
964 Hansen Mathias mejerist, sognerådsformand Jerslev Petrea Jerslev, Åholm søn af murer Hans Christian Hansen og Kirstine Petersen Va 4/10 1886
989 Hansen Thorvald Christian kunstmaler Emma Augusta Holm Jerslev, Neuengamme død i Neuengamme, Danmarks frihedskamp, søn af malermester C. Hansen og H. Bertie Chr. Marie født 4/8 1895 død 16/2 1945. Tilknyttet illegalt bladarbejde i Århus Va 4/8 1895
962 Hansen Marie
Thomas Krustrup Jerslev, Rubjerg, Tovbro
Va 4/8 1900
948 Hansen Kristine Jerslev boghandel revisior Ejnar Varde, Horsens, Aalborg, Anlægsvej 9 Jerslev
Va 40
986 Hansen Svend chauffør
Sterup, Tårs, L.Møllevej 9 Vidstrup søn af Adolf Hansen tvillingbror til M. Knud Hansen Va 402
976 Hansen Per lærer medlem af Swåmpis Venner
Præstelunden 15 Jerslev matr. nr. 7t 51, død 1995, børn Sinne, Anders Va 405, Jeskole 30
900 Hansen Egon
Ellen Fejøgade 2 Jerslev
Va 414
972 Hansen Niels Peter gdr
Oustrup Mølle Mylund født 15/6 1905 Va 415
954 Hansen Lars landmand
Kærvangsvej 101 Jerslev søn af Signe og Gunnar Hansenvolleyball spiller/træner Va 446
978 Hansen Poul Erik slagteriarbejder Kirsten Samsøgade 9 Jerslev
Va 483, Je Sk 15
942 Hansen Karl

Jerslev, København søn af Frederikke Petrea og Jens Christian Hansen Va 5/12 1909
957 Hansen Lene lærer, borgmester Per Præstelunden 15 Jerslev Brønderslevs borgmester 1998-2002, folketingsmedlem Va 521, 673
903 Hansen Jens Christian murerarbejdsmand Ella dagplejer, 3.okt. 1954 Livøgade 5 Jerslev børn: Jeanette, Henrik, Carina, Mathias Va 568
952 Hansen Kaj Hjermitslev glasfabrikant Rosa Mylund, Palægade 54 Jerslev børn: Kamilla, Karina, Kristina Va 585, 613
944 Hansen Kirsten husmoder Poul Erik Borgergade tidl. Samsøgade 9 Jerslev børn: Niels, Gitte, Kim, Palle Va 598, Va 665
988 Hansen Peider Søren økonomikonsulent
Hausagervej 69 Jerslev
Va 620, 601, 710B
920 Hansen Henrik revisior leder af hjemmeservice Susanne Bech Borgergade 41 Jerslev formand for Jerslev marked Va 653, A3 mappe bind 5
985 Hansen Bech Susanne sygemedhjælper Henrik Hansen Borgergade 41 Jerslev været formand for Jerslev Meninghedsråd Va 658
939 Hansen John
Anette Olesen Hellum Jerslev søn af Ruth og Knud Hansen Jerslev Va side 32
996 Harlund Leonhard

Ridefogedvej 8b Randers
Va 328
999 Hartmann Steenstrup Holger Fangel cand Phil. Ingeniør Bertha Marie Valentin Haagerup Kirkegård Hellum, søn af Propriotær Frederik Adolft Vilhelm Hartmann Kathrine Steenstrup Va 11/3 1885
998 Hartmann Fr forpagter ejer Hvilshøjgård
Hellum, Hvilshøjgård overdraget gården til søn i 1958 Va 1877
997 Hartmann Andrea
Georg C. Nyholm Hellum
Va 8/2 1878
1000 Haslund Christine Marie
Jens Christian Nielsen Sterup, Kalum Hede Serritslev, Nørresundby
Va 11/9 1859
1001 Haslund Niels Kristian
Anna Iversen Jerslev, New York søn af Jens Christian Nielsen Haslund Serritslev Va 12/4 1883
1002 Hasselbalch Fritze Christiane Marie
lærer Peter Volten Kirkegård Hellum, Slagelse
Va 27/4 1867
1003 Hasselgård Simon Peter Valdemar skomagemester
Jerslev, Silkeborg søn af teglbrænder A.P.Sørensen og Karen Marie Va 23/5 1887
1004 Haugård Erik

Voldgade 14 Jerslev søn af Magda og Anders Haugård JeG 147
1005 Haugård Frederik

Voldgade 14 Jerslev søn af Magda og Anders Haugård JeG 147
1006 Haugård Ingerlis Pedersen
Jan Åholmvej 62 Klæstrup datter af Ruth og Kaj Pedersen Ø.Brønderslev Va 32
1007 Haugård Jan
Ingerlis Pedersen Åholmvej 62 Klæstrup søn af Svend og Sølve Hvilshøj Mark Va 32
1008 Haurdahl Børge

Klæstrup skole søn af lærer Frøken Haurdahl KlT 22
1010 Hausager Severinsen Georg materialforvalter
Jerslev, Tolne
Va 10/10 1898
1009 Hausager Egon arbejdsmand Olivia "Tut" Boulevarden 16 Jerslev børn: Gitte Va 32, 683, 194
1012 Have Laurentia/Laurencia Fogtmann
lærer Have Karmisholt skole Hellum tidlig enke, børn: Ruth, Poul Have lærer Brønderslev, Laura, søster til Anna i Pilegårds Mølle HeG 169, Va 17/9 1886
1011 Have Ane Martine Krista høker
Hellum, Trøgdrup Hellevad
Va 27/3 1956
1013 Haven Marie
Christian Peter Hellum, Klokkerholm, Aalborg
Va 1886-87
1014 Hebbelstrup Elius tømrer, snedker, murer Nora Sterup Vestermark, Kongensgade 24 Hjørring
Va 39
1015 Hedegård Kronborg Brix Christian landmand, kustode på Vendelboernes museum Ø.B. Karen Margrethe Gammeljord Jerslev, England, Ø.Brønderslev
Va 1905-06
1016 Heilesen Niels gdr Anne Jensdatter Ålbæk Hellum, Hørby
Va 1788
1017 Helledie Karen Jørgensen
Lars Christian Vrensted Jerslev, Vrå, Furreby, Vollerup, Hundelev, Løkken
Va 25/12 1899
1018 Helledie Tove

Korsholtvej 15 Mylund
Va 32
1023 Henrichsen Hans Jørgen
Ingeborg Hartmann Klæstrup KlG 154, Va 350
975 Henrichsen Olga

Jerslev
JeGym 119
1026 Henrichsen Kiilsgård Lone skoleelev
Bygvangen 14 Jerslev datter af kontorass. Kirsten Henrichsen Va 1
1022 Henrichsen Ingeborg Hartmann husmoder Hans Jørgen Hvilshøjgård, Mølholm, Baunevej 10 Jerslev børn: Lene, Grethe, Hanne, Hans Va 350, 636
1030 Henriksen Søren uddler Hellum Mary

HeG 137
1028 Henriksen Mary
uddeler Søren Hellum
HeG 137
1019 Henriksen BenteJeSk 11
1025 Henriksen Karen

Klæstrup
KlG 154
1027 Henriksen Martine husbestyrerinde
Mellergård Sterup hus bestyrer Mellergård StG 121
1020 Henriksen Christian arbejdsmand Sofie Jerslev, Sindal, Bindslev, Hjørring
Va 1886-87
1029 Henriksen Signe

Sterup Missionshus, Jerslev plejehjem
Va 309
1021 Henriksen Else
Åge Svennum. Voldgade 43
Va 343, 399
1024 Henriksen Jens Christian uddeler, Volstrup sogneråd Jensine Jensen Hellum, Ørtoft søn af smed J.M. og Maren Henriksen Va 4/7 1893
1031 Hessellund Leif uddeler Jerslev
Solvangsvej 18 Brønderslev
Va 358, 358, 732, A3 mappe bind 5
1033 Hillgård Katrine Sanden organist Thise kirke lærer Sven Sterup, Sdr. Raunstrup, Hjallerup, Thorsager, Rønde, Thise byskole, Hasseris
Va 5/1 1903
953 Hjermitslev LisJeGym 119
1034 Hjermitslev Bitten
Svend Klokkerholm, Hellumvej 198 maskinstation
Va 37
1036 Hjermitslev Svend maskinstationsejer Bitten Hellumvej 198
Va Hel 23, 51
1035 Hjermitslev Haakon gdr, maskinstationsejer Herdis Stendal Hellum, Brønbak Hellum søn af Peter Hjermitslev. 2 sønner overtog maskinstationen VaHel 55,5, Va 191
1037 Hjort Pedersen Karl Kristian, Andreas lærer, kirkesanger, forfatter Anna Margrethe Jansen København Ålstrup Jerslev, Årestrup Himmerland søn af Peder Andersen Hjort og Marie Christine Schade lærer og samfundet side 145
1038 Hjortnæs Erhardt gdr
Klæstrup
Klg 14, 66
1040 Hjortnæs Helle skoleelev
Ø.Mellerupvej 79 Jerslev datter af grethe og Flemming Hjortnæs Va 1
1043 Hjortnæs Svend
Ella Christiansen Klæstrup, Frederikshavn søn af Carl Hjortnæs Va 11/5 1924
1041 Hjortnæs Karl gdr, handelsmand
Svarrebak Klæstrup afstod gården til sønnen, Flemming Va 1887-88
1042 Hjortnæs Knud tidl. Gdr
Svarrebak Klæstrup, Dannebrogsgade 101 Brønderslev far til Flemming Hjortnæs Va 303, 683
1039 Hjortnæs Flemming landmand Grethe Ø.Mellerupvej 79 Jerslev overtog Tveden i 1975, medlem af skolebestyrelsen, kasserer i JSI, borgerforeningen, børn: Helle, Anders, Brian Va 447, 476
1048 Hjulskov Ida Pedersen
Christian Flyvbjerg, Lille Hjulskov, Ø.Hjulskov datter af Sørine og Peter Nygård, mor til Jacob Hjulskov
1050 Hjulskov Karl daglejer Helga Larsen Svennum Sterup Vestermark, Græsvangen 12A Jerslev, Risagerlund far til Villy Hjulskov Brønderslev
1055 Hjulskov VillyJe konf 22
1046 Hjulskov ElseJe konf 22
1052 Hjulskov Pauli

Jerslev søn af baber Hjulskov og Carla Je Sk 11
1047 Hjulskov Jacob gdr
Ø.Hjulskov født 19/5 1881, død 1474 1956, sønnen overtog gården JeP 14, Va 416
1053 Hjulskov RagnhildKlG 14
1051 Hjulskov Lars

Klæstrup
KlG 66
1049 Hjulskov Jacob chauffør
Ø.Hjulskov søn af Ida og Christian Hjulskov, født 4/12 1956 Mel 202, JeP 14, Jekonf 23
1054 Hjulskov Thine
Jacob Langthjem, Lille Hjulskov, Jerslev plejehjem overtog mandens hjem Hjulskov, sønnen Christian overtog gården Va 1881-82, Va 194
1045 Hjulskov Christian Juul frisør støbegoda, flaskegas, hvidevarer Karla Langthjem, Borgergade Jerslev børn: Mona, Fini, Pauli, Karla død 3.sept. 1998 Va 29/4, 33, JeG215, A3 bind 5
1044 Hjulskov Christian gdr Ida Nygård Flyvbjerg Øster Hjulskov, Lille Hjulskov overtog hjemmet Ø.Hjulskov, søn af Jacob Hjulskov Va 8/9 1912, Va 146, Mel 209, JeP 14
1057 Hoffmann Robert Villiam lærer
Sterup, Hjardemål søn af dyrlæge Hoffmann Sterup Va 10/2 1875
1056 Hoffmann Christine
dyrlæge Hoffmann Sterup Jerslev, Sterup død 17/1 1936, mor til maler Hoffmann Brønderslev Va 1844-45
1058 Hoffmann Victor, Renatus malermester Johanne Petersen Jerslev, Bredgade 16 Brønderslev søn af dyrlæge Hoffmann og Christine Christiansen Sterup Va 3/4 1871
2895 Holbech Ingeborg Pommerencke
Jens Holbech sekretær fimansministeriet Jerslev Præstegård datter af pastor Pommerencke JeP 26
1060 Holm HanneJe Sk 11
1059 Holm Frode urmager
Jerslev
JeG 210
1061 Holm Hans

Jerslev
JeG 210, JeH 33
1066 Holm Aase

Jerslev datter af urmager Holm Jerslev JeP 59, Je Sk 32
1062 Holm Marie rengøringsdame Hans Jerslev, Ærøgade, Kvishøjvej
Va 1909-10
1064 Holm Tage bagermester Oda Voldgade 5 Jerslev, Dammen 3 Hune født 1927 i Hune, udlært i Jerslev arbejdede i Pandrup Va 356, 714
1065 Holm Christensen Viggo landmand Rosa "Birkholt" Sterupvej 199 matr. nr. 12g 57 Va 361
1063 Holm Pedersen Per pedel Toftegårdsskolen eltekniker Kirsten Borgergade 45 matr. nr. søn af Lis og Vagn Pedersen Va 368
1070 Holmgård Marius proprietær
Hellum, Hvidstedgård Tårs
HeG 167
1068 Holmgård Christopher judokæmper
Flyvbjergvej, Palægade søn af Lotte og Egon, trafikdræbt 2014 Person udklip side 37
1067 Holmgård Christian gdr, sognefoged, tillidshverv
Holmgård Hellum overtog hjemmet, søn af Trine Larsen Va 10/ 8 1905, HeG 110, 167, Arkiv 1983/04
1069 Holmgård Egon kleinsmed Liselotte Flyvbjergvej 82 matr. nr. 3e 64, børn: Christopher, Anne Catrine, Mathilde Va 386
1075 Holst ElseJeSk 32
1080 Holst Mona husassisten, dagplejemor
Sterup
StG 86
1078 Holst Jensen Juul gdr Marie Hummelheden Jerslev, Brønderslev overtog sit hjem, overdrog den til en søn Va 1902-03, Arkiv 1991/18 8052, album påreol
1073 Holst Birthe købmand Svend Borgergade 14 Jerslev
Va 32
1082 Holst Svend købmand Birthe Borgergade 14 Jerslev
Va 32, JeT 21
1087 Holst Line

Enghavevej 6 Jerslev
Va 37,40, JeG 134, JeGym 30
1071 Holst Jensen Arne
Bente Bundgård Jensen Hummelhedevej 40 Jerslev søn af Birthe og Henning Holst Va 376
1072 Holst Birtha
Henning Fanøgade 7 matr. nr. 25b 51, født 1935, børn: Mona, Arne Va 383
1079 Holst Marie
Juul Sterup Juuls hjem
Va 39
1077 Holst Jens Christian murermester Birgitte Maria Lützen Hellum. Vestergade 69 Sæby
Va ca. 1795
1081 Holst Hansen Peder lærer Inger Marie Nielsdatter Hellum
Va ca. 1802
1074 Holst-Hansen BodilJe Sk 32
1083 Holst-Hansen GretheJeGym 35
1088 Holst-Hansen Marie Sofie Elisabet Hartmann
Peter Lassen Kirkegård Hellum, Korslund Hallund (fødegård) overdrog gården til sønnen Johannes Va 1879-80
1086 Holst-Hansen Linda husassistent Erik Klæstrupvej 69 Klæstru
Va 32
1084 Holst-Hansen Hans Christian arbejdede på JKE, trykkeri i fritiden Inger Marie Hjulskov, Klerkegade 1 Jerslev overtog gården Va 40
1085 Holst-Hansen Inger Marie garnforretning i Brønderslev, trykkeri i fritiden Hans Christian Hammelmose Mark, Hjulskov, Klerkegade 1 Jerslev
va 40
1076 Holst-Hansen Erik landmand, fængelsbetjent Linda Klæstrupvej 69, tidl. "Klæstrupholm"
Va 582, 662, KlT 138
1090 Honum Hauerbaach Per gdr Tove Tårsvej 50 Mylund, Grenen børn: Susanne, Henrik
1089 Honum Hauerbaach Henrik elektriker, musiker
Tårsvej 50 Mylund, Grenen søn af Tove og Per Honum, trafikdræbt i Australien Va 1966-67, Va 34, 35
1091 Honum Tove
Hauerbaach Per Tårsvej 50 Mylund, Grenen
Va 32
1092 Hornemann
JeH 65
1093 Horsevad Ida Pedersen
Henrik Store Træholt Mylund, Hedelund Astrup, Sønderskov datter af Niels Pedersen og Marie Va 18/1 1910
1094 Houen Christine NystedJeG 16
1096 Houmann Anette

Billund datter af Tage Houmann Va 301
1097 Houmann Tage smedemester Birte Mylundvej
Va 32, 585, 685
1095 Houmann Birte M. Andersen hjemmehjælper Tage Houmann Mylund smedje, Lille Ulvmose, Peter Dyrskjøtsvej 6 Jerslev børn: Else-Marie, Inger-Lis, Niels-Christian, Annette Va 469 b
1098 Hove Sørensen Henry slagtemester, tillidshverv Astrid Jerslev slagteforretning, Rugvangen Jerslev slettede navnet Sørensen Va 38, 314, JeG 210, 221
1099 Hune Otto lærer
Hellum
HeG 136, 225
1102 Hyllested Jensen Niels Christian

Jerslev, Trekoner, Brovst plejehjem
Va 1893-94
1101 Hyllested Martin smed Kristine Hellum, Kirkedal Fjerritslev, Brovst
Va 1894
1100 Hyllested Jensen Cenius tømmermester, vurderingsmand, musiker Agnes Nielsen Jerslev, Bonderup søn af Niels Nielsen og Johanne Marie Jensen Va 20/4 1892
1103 Høg Troels urmager Betty Høg Jerslev, Stubbekøbing
Va 1913-14
1104 Høgsted Peter fotograf spillemand
Jerslev
JeG 21, 83, 27, 45, 56, 59, 60, 69, 150, KlG 100
1110 Høholt

Nina Jerslev
JeG 71
1111 Høholt Peter træhandler Christine Borgergade Jerslev
JeG 71
1107 Høholt Christine
træhandler Peter Borgergade Jerslev
JeG 71
1109 Høholt Svenningsen Niels
Marie Svenningsen Jerslev, Tversted død 16/5 1939 Va 19/10 1885
1106 Høholt Larsen Christian Ingemann lærer Valborg, Erikka Petersen Hjørring Jerslev, Sdr. Kongerslev Himmerland søn af træhandler Peter Høholt og Inger Kirstine Jensen Va 28/1 1895
1121 Høholt Henry tømmermester Marie Tårsvej 33 Mylund
Va 32
1105 Høholt Svenningsen Anders købmandskarl, politibetjent 2. Kristine Nielsen Jerslev, Nørregade 15 Frederikshavn søn af Svenning Peter Andersen og Signe Nielsen Va 5/9 1872
1108 Høholt Larsen Harald bagermester Margrethe Marie Rabes Jerslev, Bredgade 18 Aalborg søn af træhandler Peter Høholt og Inger Kirstine Jensen Va 8/12 1886
1112 Høj Åge gdr
Solgården
HeG 137
1116 Højbjerg Juul gdr
Hellum
HeG 40, 232, 233, Va Hel 1
1117 Højbjerg Otto kusk
Hellum
HeH 46
1114 Højbjerg Dagmar
Peter Hulvejen Hellum
Va 1881-82
1118 Højbjerg Willy arbejdsmand Tove Hellum, Klokkerholm, Ørum
Va 1923
1113 Højbjerg Anna
Otto Højbjerg Lendum Vestergård, Jerslev Østergård, Horsevad 179 Jerslev sønnen Juul overtager gården, fik Hedeselvskabets legat 1944 Va 39, 195
1115 Højbjerg Erling gdr, grusgrav Paula Hulvejen Hellum overtog gården VaHel 10/8 1916
1119 Højbjerre Niels kusk, hotelforpagter
Jerslev, Østervrå
Va 17/5 1869
1120 Hønggård

Niels Hønggård Gjurup Doktorgården Jerslev, Kæærgård i Snevre, Hjørring Mark
Va 26/12 1896
1122 Høyrup

Anne Marie Serritslevvej 421 Jerslev
Va 194
1123 Ingerslev Poul tidligere læge i Jerslev
Skrænten 24 Hjørring søn Åge Arkiv 1986/18, Va 326, 445
1126 Isaksen Sigurd gdr Lis Mosbak Ø.Brønderslev, Store Dårbak Mylund, Burholtvej 31 Ø.B.
Va 118
1124 Isaksen Lis
Sigurd Tårs, Store Dårbak Mylund Burholtvej 31 Øster Brønderslev
Va 118
1125 Isaksen Marie Frederikke
fisker Hennemann Jerslev, Sæby, Sæby syge og plejehjem
Va 1883-84
1127 Ishøy Pernille Carstens

Jerslev præstegård datter af præsteparret Niels og Ingrid Carstens Va 151
1138 Iversen Thomas René skoleelev
Endeltvej 91 søn af John og Birgitte Jensen
1136 Iversen MarieJeG 4, 6, 112, 155, 113
1137 Iversen Thyra

Jerslev kro datter af kroparret Iversen JeG 6
1132 Iversen Ida

Jerslev kro datter af kroparret Iversen JeG 6
1135 Iversen KarlJeH 6
1128 Iversen


Mylund
STH 8
1129 Iversen Ejnar gdr tillidshverv
Brøndbak Hellum, Lunevang Serritslev
Va 1/12 1908
1130 Iversen Agerbæk Grethe
Agerbæk Brønderslev, Jerslev, St. Blichersgade Brønderslev børn: Leif, Jan, Jørgen alle Brønderslev med egne forretninger Va 119
1131 Iversen Agerbæk Hans ekspedient, manufakturhandler, herreekvipering Grethe Starup Vestjylland, Jerslev, Brønderslev børn: Leif, Jørn, Jan Va 119, Jeg 210
1134 Iversen Johanne
lærer Thorvald Rasmussen Vrejlev Jerslev
Va 17/5 1901, JeG 52
1139 Iversen Valdemar depotindehaver Elly Nielsen Jerslev, Odense søn af kroparret Iversen Va 17/7 1902
1133 Iversen Jens kroejer, sognerådsformand Else Marie Madsen 1899 Jerslev født 6 sept. 1870, Else født 26/11 1873 Va 6/9 1870, JeH 6, 32, VT 24/1
1140 Jacobsdatter Hanne Metesine
Christen Bertelsen Emb sogn Abildgård Sterup Christen fra Østergård i Emb sogn Va 5/4 1833
1141 Jacobsdatter Maren husholder hos Casper Woplffsen Undall ugift Jerslev, Gersholt Torslev sogn mor til Jens Christian Jacobsen Va ca 1821
1157 Jacobsen Andreas

Skellet Hellum
HeG 40
1164 Jacobsen Olav murermester
Jerslev
Je G 112, JeP 29
1163 Jacobsen Gudrun Larsen


datter af Marie og Peter Larsen JeG 26
1165 Jacobsen Hans

Klæstrup
KlG 66
1166 Jacobsen Heidi skoleelev
Søhedenvej 19 Kirkholt datter af smedemester Svend Erik Jacobsen og Kirsten M. Va 1
1143 Jacobsen Aksel assistent statens forsøgslab.
Hellum, Kærehave Ringsted søn af mejeribestyrer C. Jacobsen Va 10/6 1924
1151 Jacobsen Jens Christian husmand Else Marie Jensen Vrejlev Jerslev, Ans eller aas Hede søn af Jacob Jensen og Malene Andersdatter Klæstrup Va 11/11 1821
1162 Jacobsen Erna Pedersen husmoder Kristian 1988 Stubdrup, Kraggården Jerslev, Skansen Jerslev børn: Karen Larsen, Else Nielsen, Svend Erik Jacobsen Va 123
1159 Jacobsen Anna
murer og tømrer Olav Jerslev, Palægade Jerslev, Jerslev olejehjem
Va 125, JeG 6, 112, JeP 29
1147 Jacobsen Christian gdr Ketty Teglgårdsvej 12 Klæstrup
Va 131
1148 Jacobsen Christen husfæster, daglejer Birthe Marie Larsdatter Jerslev, Albæk sogn
Va 1799
1152 Jacobsen Johanne Karoline
Anders Marius Jerslev, Ø.Brønderslev, Hvilshøj, Hollensted, Sulsted
Va 1881-82
1146 Jacobsen Christian fodermester Marie Rønnebjerg Klæstrup, Egelund Svennum, Sdr. Allé Jerslev
Va 1889-90, Va 216
1153 Jacobsen Marie fodermesterpar Christian Rønnebjerg, Egelund Svennum, Sdr. Allé Jerslev
Va 1889-90, Va 216
1161 Jacobsen Emma
cementstøber Møller Langthjem Jerslev, Kirkholt datter af Lars Pedersen Langthjem, mor til Svend Jacobsen Kirkholt Va 1889-99
1142 Jacobsen Agnes
Christian Jerslev, Bønderslev, Sønderheden, Bredgade Brønderslev en datter Johanne Va 1891-92
1150 Jacobsen Harald gdr Anna Jerslev, Sigen Vrå, Lundtoftevej Vrå sønnen Ole overtager hjemmet Va 1899-1900
1167 Jacobsen Karoline
post Johan Andersen Aalborg Jerslev
Va 19/5 1865
1160 Jacobsen Ejnar bestyrer Olga Rakkeby Stubdrup Ø.Brønderslev, Ålstrup Åbebro, Græsvangen 12 A Jerslev
Va 200
1144 Jacobsen Anna
Peter Hejsum Skæve, Oustrupgård Mylund driver gården efter amndens død, afstod gården til en datter og svigersøn Åge Pilgård Va 217
1145 Jacobsen Anna
murer Olva Jerslev, Palægade Jerslev, Jerslev olejehjem
Va 23/10 1895
1156 Jacobsen Thomas gdr, ringer ved Serritslev kirke, tillidshverv Elna Søndergård Klæstrup, Hedegård Serritslev, Gyvelvej Serritslev
Va 27/4 1907
1154 Jacobsen Ole skoleinspektør Sigrid Sindbæk Birkmosevej 254 matr. nr. 12 cq 51 Va 357, 419
1149 Jacobsen Elna
Thomas Ålstrup Jerslev, Hellediegården Brønderslev, Gyvelvej Serritslev
Va 4/5 1907
1155 Jacobsen Sigrid Sindbæk sygeplejerske Ole Anne Marievej 5 Hellum, Birkmosevej 254 født 20/7 1947 Va 426
1158 Jacobsen Carl Richard landmand
Holtevej 111 Em søn af Anna og Ole Jacobsen født 9/1 1924, død 7/9 2000 Va 467B
1170 Jakobsen Magda Nyholm
maler Thorvald Løkken Jerslev, Løkken Station
Va 1/5 1905
1168 Jakobsen Kirstine
Nikolaj Kraggård Løth, Ø.Linderup, Burholtvej Ø.Brønderslev ejendommer i Ø.L. var Nikolajs fødehjem Va 11/2 1888
1169 Jakobsen Kristian landmand Erna Pedersen Stubdrup, Klæstrup, Ø.Brønderslev, Kraggården Jerslev børn: Karen Larsen, Ærøgade Jerslev, Else Jerslev, Svend Erik Jakobsen Serritslev Va 123
1172 Jakobsen Olga
Ejnar Rakkeby, Sildebakkevej Ålstrup, Åbubro, Ærøgade 26 Jerslev
Va 129
1173 Jakobsen Sine
Niels Jerslev, Stubdrup Ø.Linderup, Brønderslev, Ø.Brønderslev
Va 1875-76
1171 Jakobsen Marie vognmand Christian
Fanøgade, Græsvangen 8A Jerslev
Va 363
1174 Jakobsen Svend Erik landmand
Serritslevvej 494 Jerslev født 13. sept. 1948, børn: Peter Va 401, udklip 13
1175 Jellesen Elvine
Søren Jerslev
Va 122
1176 Jellesen Søren kroejer Jerslev kro Elvine Jerslev kro født 1885 Va 415
1178 Jensdatter Cathrine
skilt fra Christian Jerslev datter af Jens Poulsen og Inger Marie Pedersdatter, Kabelhuset i Krattet Va 15/11 1816
1180 Jensdatter Karen Marie
Peder Pedersen Ugilt sogn, Lille Fuglsang 1850 født 1791 Va 1791
1177 Jensdatter Ane daglejerske
Jerslev, Kilen Torslev sogn
Va 1815
1179 Jensdatter Christine kostgængerske
Hellum, Albæk, Dronninglund
Va 1841
1182 Jensdatter Kirsten
Søren Christian Christensen Jerslev, Gundestruphus Hørby
Va ca. 1808
1181 Jensdatter Karen Marie
Andreas Sørensen Jerslev, Koldbro Straden Torslev sogn
Va ca. 1825
1243 Jensen Bodil

Musted Mark datter af Lars Jensen Musted Mark født 1932
1397 Jensen Johannes

Hellum søn af smed Jens Thomsen og Ane Madsdatter
1551 Jensen Søren Peter "Højvang" teglv