Skolen_I
Id Dato Årstal Søgeord Bind side
1 11/1 1953 Kritisk indlæg om nedlæggelse af de små skoler af Chr. Nedergaard 001
2
1954 Borgermøde med drøftelse af, hvordan den nye skolelov af 1954 kan bringes ud i livet, Amtsskolekonsulent Hanghøj, Jens Chr. Nielsen 002
3 6/1 1959 Skoleforbund mellem Jerslev og Hellum godkendt købstadsskole opføres ved alderdomshjemmet, E. Møjgaard, A. Thomsen, Svend Aage Pilgaard, Jørgen Jensen, P.N. Nielsen, Chr. Thomsen, Fridlev Brødholt 003,004
4 31/8 1960 Licitationstilbudene 1 million kroner 004
5
1962 Peter Uwe Schmidt ny skoleinspektør ved Toftegårdsskolen, indskrivning af nye elever, 5 lærerstillinger og pedel stilling opslås, udflugt 005
6 nov. 1962 mange gode ønsker ved Toftegårdssskolens indvielsesfest, mange taler nedskrevet. 006 - 010
7 21/11 1962 Schmidt takker for venlig opmærksomhed ved indvielsen 008
8 4/9 1962 Det nye sognebibliotek på Toftegårdsskolen tages i brug lærer Gunnar Larsen er bibliotekar 011
9
1962 Mange fotos af de nye lokaler på Toftegårdsskolen 012-032
10
1963 første afgangseksamen på Toftegårdsskolen, liste over elever der fik eksamensbeviser 033
11
1979 skolekørsel, alle ruter oplistede 034
12
1973 Jerslev sang forfattet af Per Hansen og Peter Bak til brug ved sommerfesten, udbygning af Toftegårdsskolen og ny skolestruktur 035
13 27/10 1968 Tortur og Kultur omtale af udstillingen af gamle håndværk redskaber, Peter Schmidt 036
14 8/4 1976 Toftegårdsskolen udbygges fro 17. millioner kr. 037
15 27/3 1976 Livitation over Toftegårdsskolens udvidelse 038
16 13/2 1981 Emnedage på Toftegårdsskolen, der spinnes, laves mad, mælk, ost og meget mere 039,040,050,051
17
1976 Tilbygning af Toftegårdsskolen færdig, Mere plads - bedre miljø 041,042
18
1976 Officielle indvielse af Toftegårdsskolens 043,044
19 18/8 1978 Relief på Toftegårdsskolen tagnet af Dorrit Jæger og smedet af Kaj Frederiksen, frilørdage indføres 045
20
1981 Emnedage på Toftegårdsskolen, grovsmed 045
21
1981 fælles idrætsdag, dejlig dag uden bøger 046,047
22
1981 Jernalderen opleves på Toftegårdsskolen 047
23
1982 orientering før valg til skolenævn, skolefester, baderum til handicappede, Idrætsdag, emnedag om Afrika, debatmøde med elever som deltager 048,051,052
24
1982 Lærere optræder ved skolefesten, spiller uvorne elever 052
25
1982 Peter Schmidt skolefest-kavalkade markerer 20 gode år, gamle ting stjålet, skole fik vægtæppe lavet af pensionister 053
26 7/11 1982 eleverne forbereder skolefest underholdningen til 20 års jubilæet, i dag er der 518 elever på skolen 054
27 20/10 1986 En hektar asbest skal fjerne inden fem år 055
28
1986 Tandkliniklokaler fredes, ændret bustrafik, legetek registrering af redskaber for handicappede, to skoler nu fri for asbest 056
29 20/12 1986 Indbydelse til at samle tidligere elever til fest ved skolens 25 års jubilæum 057
30 5/4 1987 skolens samarbejdsudvalg har lavet aftale med Benny Schumann der kommer med showet "Hej Clown" 058,060
31 17/10 1987 drivvåde og forblæste elever, der løb til skolernes motionsløb 059
32 10/2 1987 10. klasse er til investeringsspil, Bente Christensen, Allan Christensen, Ruth Nielsen, bankassistent Inger Bæk 061
33
1987 pladsmangel på skolerne til en skolepasningsordning udtaler Svend Vangsted, stil konkurrence lavet af egnsarkiverne, 150.000 kr til bedre klima på skolen, ventetid på 1½ time på bus 062
34 28/7 1987 Peter Schmidt har været skoleinspektør på skolen i 25 år 064
35
1987 skolen siger nej til at modtage malebog fra Junior Chambers, 900 elever indbudt til jubilæum, møde om rusmidler 065
36
1987 450 børn deltager i sommerskolen, navneliste på afgangseleverne, skik med at tage vimplen ned, når kaptajnen (Schmidt gik fra borde, her gik på sommerferie) 066
37 3/8 1987 Ingrid og Peter Schmidt fejres for deres 35 års jubilæum på skolen 067
38 27/7 1987 flere lærer jubilæer Inger og Kaj Hald, 068
39 16/10 1987 Peter Schmidt fylder 60 år og hyldes 069
40
1987 omtale af forberedelserne til den store skolefest på skolens 25 års dag. Skolestart som for 25 år siden med opstilling i gården 070
41 18/11 1987 Peter Schmidt er pludeselig død den 8/11 og skolefesten udsættes til den 19. marts 1988, ny skoleinspektør fra 1. marts 071
42
1987 borgermøde om skolerne aflyst, forsøgsprojekt med ekstra time i dansk og motorik i 1. klasse, Ruth Kristensen har 25 års jubilæum 31/3 1988 072
43 maj 1987 Musikafdelingen på skolen har holdt sommerkoncert for forældre og andre interesserede, 6. klasse opførte "Aladdin" 073
44
1987 Brønderslev musikskole stater en musikalsk legestue, vellykket musical Hilda Rohde og John Orlemann, motionsløb 074
45 sept. 1987 møde om brug af rusmidler med Alice Taarup, Artibus laver tester, for indsamlede gave vedrørende Schmidts begravelse købes et maleri af Vibeke Mencke-Nielsen 075,077,078
46
1987 forskønnelsesdag på skolen, hærværk omkring skolen som elever sene indrømmer at de har lavet uden at tænke på konsekvenserne 076
47 28/4 1987 en ny ordning med socialrådgivere på skolen udnyttes ikke af eleverne 077
48 14/2 1988 Interview med ny skoleinspektør Ole Jacobsen, og små artikler om den nye inspektør 079,080
49 12/4 1988 Ny skoleinspektør bydes velkommen Søren Larsen elevrådsformand 082
50 21/3 1988 åbent hus på skolen, Carsten Beck overrækker den nye inspektør røgede sild fra Bornholm, Tove Bech synger, Jens Peter Lorenzen og fungerende inspektør Dorrit Jæger byder velkommen 081
51
1988 skolenævnsformand Grethe Svennum taler ved jubilæet, vellykket jubilæumsfest , Revy af Tove og Karsten Bech, Kesse medlem af festudvalget redegør for arbejdet bag 083
52 21/3 1988 Borgmester P. N. Nielsen holder jubilæumstalen, der var lavet en fællessang af Peter Bak og Per Hansen som Mogens Jensen havde lavet melodi til, Vindstyrke 8 underholdt 084
53
1988 mere om den udsatte jubilæums fest som holdtes den 19. marts 1988 085,086
54
1988 dimissionsfest med tale til eleverne af Ole Jacobsen, liste over afgangseleverne, sidste skoledag fejres 087
55
1988 Pedel Vagn Pedersen slutter efter 26 år som skolens pedel, Musikskolen holder forårskoncert, Inger Thøgersen har 25 års jubilæum. Alma Frederiksen 25 års jubilæum som regøringsdame 088
56
1988 Sommerskole tilbud, kommunen siger nej til at ansætte en langtidsledig i frugtboden 089
57
1988 skoledirektør H.E.Tipsmark byder Ole Jaconsen velkommen, 8. klasserne på lejrskole til Lifjeld i Norge, skolepatrulje på tur, mange klasseture 090
58 14/8 1988 10.klasserne skal selv søge deres praktikpladser, 10. klasserne på Team Thinkings kursus i Kjul 091,092,094
59
1988 emnedage brugt til at forskønne skolen, skolens klima forbedres, bedre lys i hallen 093
60
1988 Tandklinik flyttes måske for at give plads til en skolefritidsordning 094
61 20/7 1988 4H har keramikkursus i sommerskolen med Diana Madsen som kursusleder, Kasper, Pernille 095
62
1988 Musikskolen har forårskoncert, fint med lys på cyklerne, skolefritidsordning på vej 096
63 25/10 1988 meget bedre indeklima nu, musikerne Bjarne Hansen og Niels Martinussen optrådte, skolen julepyntes, juleafslutning i kirken 097
64
1988 10. klasserne skal tilrettelægge skolefesten og søger lærere til forskellige opgaver, samarbejdsudvalget arbejder også med idrætsdagen, børnehaveklassen flyttes for at give plads til en skolefritidsordning 098
65 okt. 1988 nyt skoleblad ser dagens lys, 099
66
1988 stor sejr i pigefodbold og klar til Ekstrabladets skoleturnering i København, kun en børnehaveklasse 100
67 11/2 1989 1.b fik besøg og lavede optrædning sammen med Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt fra Åsens teater 101
68
1989 forsøg med socialrådgiver ude på skolerne, job til skolefritidsordninger, de små arbejder med eventyr 102
69 3/6 1989 SSPF konkurrence om kriminalitet Hans Chr. Christensen "Kesse" er skolens SSPF konsulent, Per Kjeldsen holder møde 103
70
1989 Kirsten Holst taler om emnet: Børn og medier, mange klasser på ture, Toftegårds ekspressen inviterer til koncert, Karen Mette Christensen ansættes som leder af skolefritidsordningen, Henning Larsen ansat som hjælpepedel 104
71
1989 Åsen Teater laver teater: en rejse i fantasien for 2. klasse Lars Olesen og Birthe Rosenfeldt 105
72
1989 10. klasserne skal selv søge praktikpladser, liste over årets afgangselever, Sundhed er emnet for enmedagene 106,108
73 22/6 1989 Dimissionstale af Ole Jacobsen, 575 tilmeldinger til sommerskolen, venter på at komme til eksamen i fysik 107
74 12/10 1989 skolernes motionsløb, Frode Mulkjær taler om "En aften med nordjyske børn" , opstillingsliste til skolenævnet, juleklippedag, indisk dag i forbindelse med DMS landsstævne i Brønderslev 109
75 1/8 1989 skolefritidsordningen åbner i dag under ledelse af Karen Mette Christensen, 10 klasserne har held med deres ansættelse i praktik 110
76 20/4 1990 10. klasserne besøger folketinget på deres tur til København med lærerne: Lene Hansen, Jens Peter Lorenzen, Kai Nielsen, barandøvelse på skolen 112
77 31/3 1990 Ebba Kjær Rasmussen advarer om en mulig Matthæus effekt på grund af besparelser og tidspres i skolerne kun 30 deltagere i debatmødet, trafikale problemer omkring skolen, liste over afgangseleverne 111
78 28/12 1990 stor ballade om juleafslutningen i kirken med sognepræst Niels Jacob Carstens, skolen afbryder dette samarbejde 113,114
79 10/11 1990 gør det selv klassen har lavet 17 cykler klare til brug under Christian Nørgaards ledelse, motionsløb og marathondans, 116
80
1990 avisen har fugt nogel af eleverne på deres praktikpladser 115
81
1991 Ole Jacobseb taler om skolens overtagelse af opdragelsen i Jerslev præstegård 117
82 4/5 1991 svenske lærere fra Runneryds på besøg, fået Raku ovn til brænding, liste over afgangseleverne 118
83
1991 3 emnedage kulminerende med skolefest, emnet i år: Eventyrland, Mette Christensen, Ditte Gerlach, Tessa Pedersen 119,120
84 4/9 1991 Ingrid Schmidt planter en bøg ved parkeringspladsen, plant et træ kampagnen 121,122
85 12/10 1991 skolernes motionsdag 123
86 19/12 1991 Skole udvidelse i gang i Jerslev af skolefritidsordningen Villy Møller Jensen, juleafslutning uden besøg i kirken