Skolen_II
Id Dato Årstal Søgeord Bind side
1 20/6 1991 vægtæpper antændt, lærere på motorik kursus, udvidelse i 1992, Den nye Naturskole i Lunkener klar efter ferien, Christian Nørgaard, Knud Andersen, Hans Peter Johansen 001,002
2 25/9 1991 50 nye pladser i den nye skolefritidsbygning "Solstrålen", julesjov 003,004
3 25/6 1992 OL idrætsstævne med mange forskellige mærkelige dicipliner 005
4 30/4 1992 miljødage med bla. Opsamling af affald i byen, hallen lukker fremover klokken 22:00 006,012
5 3/7 1992 sommerskole på Åsens Teater børnene lærer at fortælle historier Christian Ørum, Malene Søndergaard Larsen, Birthe Rosenfeldt og Lars Olesen 007,008
6
1991 rygter om inspektørfyringer afvises af Kaj Ole Christensen, 6.b laver tegneserie Morten Jørgensen, musikdag, tandlægeordningen til debat i byrådet 009
7 5/2 1992 Ruth Kyllingsbæk ny viceinspektør, Eva Risager udtræder af skolebestyrelsen, 2.a laver papirfabrik 010,011
8
1992 børnehaveklasserne på tur til Lunken naturskole undersøger livet i en sø 011
9 28/8 1992 elevrådet ønsker en gammeldags idrætsdag 013
10
1992 skolenes motionsdag, elever spille Holberg 9.b, emnedage op til skolefesten med emnet: Jorden rundt. 014,015
11 14/11 1992 uddannelsesbesøg på Try Landbrugsskole, Hallund Maskinstation, Lars Pedersen, Flyvestationen, Levnedsmiddelskole, Martin Sivesgaard 016
12 21/11 1992 elever fra 9. b opfører Erasmus Montanus ved skolefesten som også er et stort forlystelsescenter 017-020
13 5/12 1992 elever fra 10. klasse med i projekt Fodspor (miljøprojekter) 021,022
14 27/4 1993 fritidsordningerne udstiller på Studio HP, forældre har arbejdsdag i Solstrålen 023,024
15 25/2 1993 naturvejleder og landmand John Pølund arbejder sammen om at lave et spændende område tæt på skolen med sø og sumpområde 025
16 3/1 1993 gode erfaringer med medie linjen i 10. klasse 026
17 3/1 1993 omtale af skolens linjefag især fra 10. klasse, Betina, Henrik, Jim, Rikke lærere: Jens Ole Jensen, Helle Agerbæk 027
18 24/3 1993 temadage en hel uge med "Matematik over alle grænser" Bonnie, Dorthe og lærer Inger Hald 028
19 7/9 1993 2. klasserne arbejder med temaet: Familie har lavet en "Lilleby" med gaden Skolegade 029,030
20
1993 liste over afgangselever, Anne Skovsgaard ny i skolebestyrelsen, indbrud på skolen, idrætsdag 031,032
21
1994 liste over afgangselever, motorlære lokalet renoveres, 5.b samler tøj til Polen 032
22 14/1 1994 elever i skolefritidsordningen bruger felttelefoner, fodboldhold spillede i Ekstra Bladets skoleturnering 033
23
1994 200 børn fra hele kommunens skolefritidsordninger var med til OL 034
24 31/3 1993 John Orleman ser gerne mere musik undervisning også uden for skoletid med korsang, idrætsdag 035,036
25 24/11 1993 Skolen lukket på grund af sne 037-040
26 6/12 1994 Juleklippedag på skolen 041
27 10/11 1994 årets skolefest er i tressernes tegn 042
28 3/12 1993 6. klasserne har arbejdet med temaet "Hekse" og opførte et spil om Maren Splid som blev dømt som heks, utryk skolevej, Inger Hald død 31/1 og skolen lukkede 043
29 4/1 1994 store 8. klasser, kommunen siger nej til 3 klasser, kandidatliste til skolebestyrelsen 044
30
1994 børnehave klasserne 1. og 2. klasserne undersøger livet i søer de lavede selv to søer 045,046
31 19/4 1994 2. klasserne fik motorik undervisning på Idrætshøjskolen 047,048
32
1994 skolefest med Oliver Twist 049,050
33
1994 Elevrådet er meget aktive med at lave skolefesten i år på grund af for få Ø-timer til lærerne Louise Christensen, kommune trækker penge, penge til fritidsordningen, skolevalg afgjort 052
34 13/12 1994 Lucia optog på skolen og senere på plejehjemmet 053
35 11/10 1994 skolebestyrelsesformand Karl Kristian Nørgaard udtaler sig kritisk til besparelser på skoleområdet 054
36 2/12 1994 emneuge om Hash, læge, politimand, narkoman fortalte om brugen af Hash, Rasmus, Karina, Mette, Jacob 055,056
37 16/7 1994 16 børn i sommerskole på CF gården, lærte at slukke brande 057,058
38 10/11 1994 lygtebørn fra 1.klasse viser deres roe-lygter på scenen ved skolefesten der har temaet: Som i Tresserne 059,063
39
1995 6.a fik besøg af pennevenne klassen fra Glostrup, liste over afgangselever, Ole Jacobsen holder dimissionstalen, tilfredshed med skolestrukturen 060
40
1994 Julehyggedag 061,062
41 22/11 1995 mere sikker skolevej med trafikbump 063
42
1995 Ny traktor til pedellen, elev gensyn efter 25 år 10. klasse fra 1979/70 mødes, Niels Jægerum fortæller om "Da far var lille og spiste fisk", Red Barnet laver musikaften 064
43
1995 Emnedage med fokus på riddertiden og afsluttende med et teaterstykke, dimissionstale af Ole Jacobsen 065,066
44 8/2 1994 børnene i skolefritidsordningen "Solstrålen" har lavet krammedyr, dagplejegruppen "Kærnen" besøger kirkegård, læge og på tur til Bakkehytten 067
45
1995 beleverne i børnehave klasserne laver en model-by af Jerslev som vises på kunstudstillingen "Efterårskunst" i hallen, julefest i Solstrålen 068
46 27/2 1996 artikel om brug af Computere i undervisningen og oplistning af antal maskiner på de enkelte skoler 069,070
47
1996 artikel om høre-tale pædagog Peter Baks arbejde 071,072
48 23/4 1996 genvisit af elever fra Italien i 10. klasse, lærere: Jette Høy og Jens Ole Jensen 073
49
1996 forbud mod mobiltelefoner, grill aften med elever og forældre op til 6. klasse 074
50
1996 1. klasse deltager i et projekt i samarbejde med Brønderslev Gamiliebrugs Husholdningsudvalg om fædekædens mysterier laver sund mad 075,076
51 10/12 1996 Juleklippedag 077,078
52 12/5 1996 9. a vandt investeringsspillet, liste over afgangselever, Frode Mulkjær foredrag Rundtur i Barndommen" , indspektørstilling genopslåes, indbrud i tandklinikken 079
53 21/8 1996 Pavillion til skolefritidsordningen 080
54
1996 psykolog Merethe Jensen har opsagt sin stilling, 11 uden lys på cyklen, jubilæumsgratialebeløb forhøjes, søger om rengøringsassistent 081
55 17/10 1996 Inspektør Ole Jacobsen fylder 50 år 082
56
1996 åbent brev til børne og kultur-udvalget fra skolebestyrelsen "Nedslidning af Toftegårdsskolen" 083,084
57
1997 idrætsdag med kamp og leg 085
58 27/1 1997 sundhedsprojekt treårigt forsøg skal fremme sundheden, sund dag 086
59 11/4 1997 Ole Jacobsen er fritaget for tjeneste, læser kommentarer 087,088
60 26/3 1997 aften med temaet alkohol på programmet Østvendsyssels Verbalartister fremførte "Jammen, når nu de voksne gør" Alice Thorup ledede debatten 089,090
61 27/2 1997 asfaltdepot tæt ved den nye bygning til skolefritidsordningen, sikring af skolevej udsat 091,093
62 4/7 1997 Rejsegilde på Solstrålen 092
63
1996 legehus ødelagt, motionsdag 093
64 sept 1997 nye fritidsordnings pavillion Regnbuen indviet 094
65 23/9 1997 eleverne fra 7.a og 7. b i 1969 har sat sig stævne på skolen til 25 års jubilæum 095
66 24/4 1997 elever mødes på Sterup skole til 50 års jubilæum 096
67 7/8 1997 første dag som nyuddannet biologilærer 097,098
68
1997 juleklippedag med deltagelse af tre generationer, Anne Kirstine Nedegård med farmor Johanne Nedergaard 099,100
69 13/11 1997 Skolebestyrelsesmedlemmer vil træde ud, det kan man ikke bare lige 101-104,119
70 23/11 1997 skolefest med "Skatteøen" som Helle Agerbæk og Jette Laursen har instrueret 105
71
1997 juleklippedag, næsten helt nu skolebestyrelse på valg, ny skoleinspektør fra 1. marts Bodil Buch præsenteret 12 søgte embedet 106
72 18/11 1997 Skolefest, ikke fundet skoleleder endnu, skolefest i flower-power stil 107,108
73
1997 cirkusnumre i gymnastiksalen, Ruth Kyllingsbæk talte ved dimissionsfesten 109,110
74
1997 Regnbuen dyrere end forventet, elevator må vente, elever køres til kirke til juleafslutningen, trafikprop skal fjernes, hærværk 111
75 30/9 1997 3. klasse har kæledyrstræf 112
76 14/1 1998 Bodil Buch Nielsen ny skoleinspektør fra 1. marts 113,114
77 3/3 1998 Bodil Buch bydes velkommen på første arbejdsdag, Martin Styrishave byder velkommen, Bodil interview 115,116
78 16/5 1998 pigerne fra Solstrålen holdt pigedag på den gamle forskole, der søges pædagog til Solstrålen 117
79 14/10 1997 elever planter en skov af frugttræer ved Solstrålen 118
80 15/4 1998 Mette Tolstrup Sørensen ny formand for skolebestyrelsen, behov for nye møbler 120
81
1998 stor grillfest, musikskolen forårskoncert 121
82
1998 9.b blev nummer tre i investeringsspillet, Inger Østergaard har 25 års jubilæum, nye elever til børnehaveklasserne, afgangselever fra 1973 holder 25 års jubilæum Gitte Clausen medarrangør, Karen og Christian Nørgaard 122
83
1999 Didde glad for praktikplads, skoleboden har haft indbrud,Afrikanske dage Mercy Njoki fra Kenya på besøg, reflekser mangler 123
84
1998 Bodil Buch taler til afgangseleverne, liste over afgangselever, skolepatruljen hædret, besøg hos Lars Gorm sidste skoledag 124
85
1998 Emneuge gik med forskønnelse og forbedringer af skolen 125,126
86 dec. 1998 Skolefest gallafest girl power pop shop Onkel Toms Hytte opføres af 6. klasserne 127,128
87
1998 to piger i praktik hos Dronningens Livregiment 129,130
88
1999 børnene fra skolefritidsordningen laver teater over temaet "Gamle dage kontra NU" orienteringsaften for kommende børnehave børn og forældre 131,132
89 29/5 1999 afsked med lærer Birte Nielsen som planter et træ, 1.a har lavet solur til skolen som afsløres 133
90 7/6 1999 Hal udvidelse på vej, nyt redskabsrum deles, elever med bus mens motorvejen laves 134
91 15/12 1999 venskabsklasse ordning skal være med til at dæmme op for mobning Jette Nørgaard tovholder 136
92 14/3 2000 Bolche fabrik på skolen ledet af 8. klasserne, Preben Kjeldsen skoleinspektør på Dybvad skole 6/1 2000, Hanne Staun ny viceinspektør 8/8 2001 137,138,144,145
93 23/12 1999 Nissebanden fra Vindstyrke 8 vil gerne have travl til jul, Christian Ørum, Pia Weinkouf, Heidi Rytter, Morten Fuglsang, Marie Mørk, Louise Holm 139,140
94
1999 En tid med forandringer Bodil Buchs tale til afgangseleverne, operaen "Den Trekantede hat" optræder, juleklippedag 141
95 5/12 2001 Per Kjeldsen inviteret til temadag om hvordan der laves en god skole 142
96 9/6 2000 stor grillaften op til 6. klasse for elever og pårørende 143
97
2000 skolenævnsformand aflagde fyldig beretning sagde bl.a. at skolen er ved at være slidt ned, fremtidsvisioner 146
98 24/5 2000 beton projekt elever i 3. støbte fuglebade pilotprojekt fra Dansk Beton Forening 147,148
99 21/10 2000 en del uro og hærværk skal stoppes, natteravne, Ungdomsråds medlemmer 148-150
100 16/3 2001 Idolfest for de unge 152
101 21/6 2000 Livet er værd at bakse med Bodil Buchs tale til afgangseleverne 153
102 25/11 2000 skolefest som i år 3000 154
103 29/11 2001 skolefest Frode og de andre rødder opføres af 6. klasserne 155,159
104 25/4 2001 børnene i skolefritidsardningen laver musical for deres forældre og pårørende 156
105
2001 Karina Bentsen 9.b med indlæg i debat: Skolen er for kedelig, jule klippedag, liste til skolebestyrelse, liste over afgangseleverne, køkken til erhvervsklassen? 157
106 24/6 2001 En generation der tænker meget på at blive kendt Bodil Buchs tale til afgangseleverne, liste over afgangseleverne 158
107 16/11 2002 dobbelt jubilæum 40 år for start af skolen og 25 år for tilbygningen, gamle skolemøbler, udstyr gemmes, fakta tal om priser for forskellige ting 160