Sterup Historisk Topografi
Id Felt1 Felt2 Felt3
1 Søgeord Opbevaring Ringbind
2 Kort: Bebyggelse i landskabet, Sterup St. T 186 001
3 Kort: Sogn: Jerslev. Herred: Børglum. Amt: Hjørring St. T 185b 002
4 Kort: Sogn: Jerslev. Herred: Børglum. Amt: Hjørring St. T 184 003
5 Kort: Jerslev herred St. T 183 004
6 Kort: Sogn: Jerslev. Herred: Børglum. Amt: Hjørring St. T 182 005
7 Kort: Jerslev sogn St. T 181 006
8 Kort: Landsbyen Sterup st. T 180 007
9 Udskrift fra bogen: Herredsfogeder og tingskrivere St. T 179, 178, 177 008, 009, 010
10 Navne på gårde og huse i Sterup by år 1854 St. T 176 011
11 Familie bag tømmerhandel - anden generation fører traditionen videre. St. T 175 012
12 Billede 1-2: Vejarbejde i Sterup. Billede 3-4: Der astfalteres i Sterup
013, 014
13 Breve fra Alfred Larsen, Chicago Illinois USA til Peter Jensen, Abildgaard Jerslev
015, 016
14 Billede: Øster Tveden St. T 174 017
15 Billede: Øster Tveden St. T 173 018
16 Billede 1-2-3-4: Krattetvej 76, Sterup St. T 172, 171 019, 020
17 Billede: Øster Tveden St. T 170 021
18 Fotokopi af bræt fra 1916 fundet i bjælkelag (etageadskillelsen) på gården. "Øster Tveden.
022
19 Billede: Øster Tveden St. T 169 023
20 Billede1-2: Violvej 15, Sterup, det nederste billede er fra 1940 Billede 3: Violvej 15 år 1915 St. T 168, 167 024, 025
21 Billede: Øster Tveden St. T 166 026
22 Thorvald Eriksens gård, Ulla og Rejnar Christensen, Violvej 5. Billede1: Cirka 1915. Billede 2: Før 1936. Billede 3: Cirka 1940 St. T 165 027
23 Sterup Møllehus. Gården Øster Mølle i Sterup. Sterup Vandmølle.
028
24 Billede: Sterup Vandmølle, cirka 1900 St. 185, T14 029
25 Billede: Løthvej 93
030
26 Billede: Det gamle Brødholt cirka 1910-15. På cyklerne Jens Peter og bagerst Christian St. T 160 031
27 Billede: "Posthuset" Brødholtvej 8, Sterup St. T 162 032
28 Billede 1-2: Mellem Stokbro St. T 161 033
29 Billede: St. T 161 034
30 Billede 1: Mads Kristian. Billede 2-3: "Lille Rugholm", Valmuevej 10, ejedes af Mads Kristian, solgte til Emma og Aage Sørensen. St. T 160A 035
31 Billede: Sterup Brugsforening St. T 159 036
32 Billede 1: Bellisvej 5 i Sterup. Billede 2: Åkandevej i Sterup. Billede 3: Irisvej i Sterup St. T 158 037, 038, 039
33 Billede: Sterup Forsamlingshus St. T 157 040
34 Billede: Åkandevej i Sterup St. T 156 041
35 Billede 1: "Sterup Mølle" Carl Simonsen boede her fra 1909-1918 i dag er jorden lagt under "Brødholt" og der er kun 1 udhus tilbage. Billede 2: Carl Simonsen med sin svigermor Ane Sophie Madsen i "Kratgaarden" Mælkevognen var helt ny med gummihjul så Ane Sophie var hjulpet op i vognen og blev kørt på besøg hos naboen. St. T 155 042
36 Billede: "Risager" Øster Vandkrogvej 29 St. T 154 043
37 Billeder: Mellergård i Sterup ca. 1918. Ejedes da af Peter Petersen, senere overtog sønnen Thorvald gården. Personerne er fra venstre: Thorvald Petersen, Ejnar Mikkelsen, og Christian Pedersen. St. T 153 044
38 Billeder: Mellergård i Sterup som ejes af Thorvald Pedersen. Fra Thorvald Pedersens gård. På vognen Otto Brødholt ved siden Thorkild Pedersen. St. T 152 045
39 Billeder: Krakov i Sterup (ca. 1918) ejedes da af Christian Mikkelsen nu af Johanne Mikkelsen Anemonevej 3 matr. 13a 57. Giver: Elise Toldbod Sterup som er født i Krakov St. T 151 046
40 Billede 1: "Sønder Krattet" Øster Vandkrogvej. Billede 2: Parti fra Sterup. St. T 130 047
41 Billede: Ingeborg Kjelgårds mor med sin første mand og sønnen, Oscar, døde som 20 årig. (billedet er fra 1913). Huset har nu adressen Sterup Hedevej 30, hvor Kirsten og Karl Christensen bor. Kristean ? Løth, død omkring 1915. Hustru Johanne Thomine Pedersen, Født Svenningsen 10. januar 1894 i Jerslev sogn, død 1980. Johanne Thomine Pedersen gift 2. gang med Jens Peter Madsen fra Skæve. Børn: Lindhardt, Kristian Peter, Elna Marie, Ingemann Verner, Herdis Elisabeth, Ingeborg Margrethe, Linda og Ester. St. T 129 048
42 Billeder: "Rugholm" Sterup før 1899 ( i 1899 blev der lagt tegl på taget) Liljevej 2 matr. 2a 57. St. T 128 049
43 Syerske Ane Katrine og hendes søster ved hus i Sterup Liljevej 37 matr. 42b 57. St. T 127 050
44 Hanne Stokbro (ved hjørnet af huset) ejendommen er Bellisvej 9 i Sterup matr. 23a 57. St. T 126 051
45 Billeder: "Dammen i Sterup" Abildgårdsvej 10. Matr. 15a 57. St. T 124 052
46 Billede 1: Henriettes gård i Sterup. Niels Regner Nielsen, Møgelhøjvej 6. Billede 2: Vester Tveden. St. T 121 053
47 Billede 1: Barber Christian Christensen (Kesse) ved sin salon i Sterup, Mimosevej 1. Her blev senere konditore. Matr. 2e 57Billede 2: Barber Christian Christensen, hustruen Oda og hans far Chresten Christensen. Jerslev Palægade. St. T 120 054
48 Billede: Stuehus og salgsopstilling på Løthvej 132. St. T 78 055
49 "Ouskjær" Sterup Vestermark. Ejendommen er nu nedlagt og lagt sammen med Kristian Møgelmoses gård. St. T 77 056
50 Tegning: Mylundhuset 3/8 1934 St. T 76 057
51 Billede: Et hus på Sterup fælled. St. T 75a 058
52 Billede 1: Muligvis "Nørregaard" Sterup. Billede 2: Toftegaard, Sterup. Fattiggaarden. St. T 75 059
53 Billeder: Mimosevej 3. St. T 74a, 74b 060, 061
54 Billede: Konvalvej 14. Thomas Christian Pedersen Lyngborg (hø-lesmeden i Sterup) i dag Jørgen Bæk.
062
55 Billede: Dæmningsarbejde i Sterup 1914 St. T 73 063
56 Billede 1: Risager i Sterup. Billede 2: Svend Andersens hus i Sterup. Svend var dyrlæge. St. T 72 064
57 Billede 1: Skomager Peters hus i Sterup, Aakandevej 1. Billede 2: Aakandevej 5 "Sterup kro" St. T 71 065
58 Billeder: Forsamlingshuset i Sterup og Skrædder Gunnar Jensens hus det er nedrevet og der er nu parkeringsplads. St. T 70 066
59 Billede: "Klambak" Terpetvej 15. Mtr. 15a 65 St. T 69 067
60 Billeder: Krattet i Sterup (Porten). 1 af personerne er muligvis Emma Jensen. Solda Larsen (nordmand) kommer til Danmark og føder Emma Jensen. Børnene på billedet er til venstre Emma og til højre Astrid. Den voksne er Solda Larsen. Jens (port) Sørensen står med hesten. Solda var husbestyreinde hos Jens Port. Valdemar (port) Sørensen. Billede på side 69: "Porten" Sterup fælled. St. T 64 068, 069
61 Billede: Valmuevej 17. Mtr. 6a 57 "Bakkely" 1919 St. T 62 070
62 Billede: Første Vind-Syssel mølle opstillet ved Miljøhøjskolen i Sterup Brødholtvej 139. Matr: 7a 65 St. T 60 071
63 Billede: Hø-lesmeden Thomas Christian Pedersens (Lyngborg) ejemdom i Sterup. Se "Land og by" nr. 5 St. T 59 072
64 Billede: "Vangen" Konvalvej 14 Sterup Mtr. 4a. Cirka 1915. St. T 59 073
65 Billede: "Lille Bakken" 1890 Brødholtvej 120. Mtr. 8b 65. St. T 58 074
66 Billede: Udstilling af husflidsarbejde i Sterup Forsamlingshus. Cirka 1923. I forgrunden ses Jens Peter Brødholt og Jens Træholt som var undervisere. St. H 38 075
67 Billede: Sterup Mejeri, et jubilæum.
076
68 Billede 1: Åkandevej 10, Sterup Mtr. 24d. Her har boet Per Duhn, Dagmar og Søren Christensen, (Møller Søren) Edith og Juel Simonsen. Poula og Knud Dybro. Billede 2: Åkandevej 1 Sterup. St. T 57 077
69 Billede: "kratgaarden" i Sterup før 1920. Ane Kristine og Thomas Jensen Onensen samt datteren Petra Marie gift med rutebilejer J. E. Larsen, Jerslev. St. T 28 078
70 Billede: "Sterup Missionshus 1919" Åkandevej 17. St. T 27 079
71 Billede 1: Sterup Mølle 1945-50. Ejer Ejnar Mikkelsen. Billede 2:
øllehuset. Ejer Adolf Bermann.
St. T 26 080
72 Billeder: "Rugholm" Sterup før 1899 (i 1899 blev der lagt tegl på taget) Liljevej 2. Mtr. 2a 57 St. T 128 081
73 Billeder. Partier fra Sterup. Side 84: Sterup 1938, Georg Jensen på slåmaskine. Østergårds selvbinder. Luftfoto af en del af Sterup. Sterup by 1950. St. T 25 082, 083, 084, 085, 086
74 Billeder: Mads Kristians "Yrsinghuset" i Sterup blev nedrevet i 1930, der skulle bygges beboelse og garager til vognmand Niels Larsen. St. T 23 087
75 Billeder: Parti fra Sterup: Den gamle brugs, set fra skolegården. Marie Vangens hus. Sterup Skole før 1910. St. T 23 088
76 Billeder: Krakov Sterup. St. T 22 089, 090
77 Billeder: Thorkild Pedersen´s ejendom i Sterup, delvis nedrevet Anemonevej. St. T 21 091, 092
78 Billede: "Abildgaard" Egebakvej 40 og tekst om Broder Niels Laursen. St. T 20 093
79 Billede: "Øster Tveden" nu Tvedensvej 90. Mtr. 1a 59 St. T 19 094
80 Billede: "Østermølle" nu Brødholtvej 40. Mtr. 19a 65. Familien Risager's hjem. Josef Christian Josefsen Risager født 1876 i Børglum. Karoline Marie Jensen født 1879 i Jerslev. Børn: Anna, Jens, Niels, Karen, Thorvald, Marie, Kirstine, Ella og Adolf Josefsen Risager. St. T 17 095
81 Billede: Abildgårdsvej 60 St. T 16 096
82 Billede: "Østergård" Sterup nu Bellisvej 17 mtr. 7a 57 St. T 15 097
83 Billede: " Vestergård" i Sterup Valmuevej 29 mtr. 9a 57 St. T 13 098
84 Billede: Vognmandsforretning i Sterup Vognmand Niels Larsen f. ca. 1902. Beboelse og forretning opført 1930-31. flyttet til Sønder Felding, død i 1986. Billedet er fra 1932-33 St. T 12 099
85 Salgsannonce: Tvedensevj - Jyske Ås. Den 22/4 2012
100
86 Billeder: Vinteren kan give meget sne omkring Sterup, Sterupbilen kunne som regel køre. Chaffør Svend Pedersen St. H 11 101
87 Billede: "Abildgård" i Sterup, nu Egebak 40 mtr. 1a mfl. 49 St. T 11 102
88 billede: Muligvis "Søndergård" i Sterup, nu Valmuevej 9 mtr. 11k 57 St. T 10 103
89 Billeder: "Møllergård" i Sterup, nu Amemonevej 13 St. T 9b 104
90 Billede: "Nørgård" Liljevej 54 mtr. 16a 57 St. T 9a 105
91 Billede 1: Hagbard Ørums hus i Sterup ca. 1890. Billede 2: Ikke alle veje fører til Sterup men mange gør det. Vest for byen mødes tre veje. De to af dem fører til Sterup i hver sin diametrale retning og der er lige langt, hvilken vej man vælger. St. H 2 106
92 Billede: Sterup Andelsmejeri. 50 års jubilæum 1947 St. H 8 107
93 Billede 1: "Vester Vandkrog" Øster Stokbrovej 32. Billede 2: "Øster Stokbro" Øster Stokbrovej St. T 8a 108
94 Parti fra Sterup, 1942. Amartørmaleri, malet af Marie Eriksens bror Jens Christian Christensen, der ligeesom flere af deres søskende var født i Sølvkjær i Agersted men vokset op i Lillebakken i Sterup. St. T 8. B 31 109
95 Billede 1: Ny auktion - Parcelhus i Sterup, Abildgårdsvej 3, matr. Nr. 68c Sterup By. Billede 2 og 3: Salgsannoncer Krattetvej 26 og Anemonevej 5 St. T 6 110
96 Billede: Sterup fra luften. St. T 7 111