Sterup_udklip_I
Id Dato Årstal Søgeord Ringbind side
1
1917 Ekstraordinær generalforsamling Sterup Brugsforening. Uddeler Otto Eriksen fratræder pladsen 1. juli. Kommis Zakariassen antages, han stiller en kaution på 5000 kr. 001
2
? Sterup Brugsforening likvideres, vers om brugsen i Jerslev Avisen, generalforsamlinger i Brugsforeningen og lokalforeningen: valgt Ejnar Mikkelsen, Sterup Mølle, Peter Møgelmose, Jens Mikkelsen, Højris, lærer Thomsen regnskabsfører 001
3
? Billede af folkedansehold fra Sterup, og Sterup Dilettanter 002
4 5/1 1951 Sterup Lokalforening generalforsamling og orientering omkring gødning kalksalpeter er stadig rationeret. 003
5
1951 Sterup Gymnastik og Ungdomsforening underholdning ved Jens Baggesen, Rakkeby, bal søndag den 18. 003
6
1951 Sterup Idrætsforening: Bal 20., fodboldkamp Taars B-Sterup B, Idrætsuge, bal 26. udflugt 8. juli til Sæby 003
7
1951 Licitation over rensningsanlæg og kloakering, Sterup kontrolforening gennemsnitsudbytte nævnt, bestyrelsen nævnt 003
8
1951 Sterup Missionshus, missionær Sørensen, Dronninglund taler, missionsuge, Sterup Transformatorforening generalforsamling på Sterup Konditori 003
9
1950 Generalforsamlinger: Sterup Andelsmejeri, Brugsforeningen, Sterup Savværk har haft ildebrand Reinhardt Sørensen, VU studiekreds hos mejeribestyrer Rask, Gymnastikopvisning, Sterup Dilettant "Det Gamle Guld", 004
10 14/8 1951 Samtale med nordjysk familie som bor i Venezuela, ingeniør Ernesto Dalgas Hansen 005
11
1951 11 vildænder kommer til Ø. Tveden hos Valdemar Tveden for at blive fodret. 005
12
1951 Nekrolog gårdejer Chr. J. Tveden, Niels Børge Tveden opfinder en kølerkompresser, Børge Tveden forlovet med Helene Johnsen, Reykavik 006
13
1950 Sterup Idrætsforening: Amatørteater "Gøglebåden", fastelavnsfest og pakkefest, bal . Sterup Borgerforening: Sommerfest i Bøgenshoved Bakker, mejeribestyrer Rask bød velkommen og tale ved forstander Jakobsen Stidsholt 007
14
1952 Husflidsudstilling: Præmieliste oplyst formand Bernhard Christensen, skoleudflugt til Læsø lærerne Thomsen og Frk. Nielsen, høstfestformand Carl Thøgersen, Christian Pæregaard ny sognefoged 007
15
1952 Sterup Ungdomsforening: opfører lystspillet: "Hjerter er Trumf", gymnastikopvisning 007
16
1950 Venstre Ungdom laver studiekreds, gymnastikopvisning, pastor Frank taler i Baptisternes mødesal, Gåse og andespil, julefest Sterup Gymnastik og Ungdomsforening 008
17
1951 Thomas Thomsen, Dammen kom til skade ved rundsav, Søren Christensen kom til skade Sterup savværk, Sterup dilettanter opfører "Alderdomskommissionen" 008
18
1961 Andelsfryseriet havde orienteringsmøde, og generalforsamling 1952,Generalforsamling Sterup Ungdoms og Gymnastikforening, formand Elon Hansen, Bertha Sørensen har 25 års jubilæum som bestyrer af Sterup Andelsmejeris udsalg 008
19
1951 Sterup savværk vil købe kassetræ og stammer, Sterup Andelsmejeri har generalforsamling, formand Julius Kristensen Oskar Jensen ny kontrolmand Bestyrelsen: Jens Jensen Bakken, Regnar Abildgaard Abildgaard, Peter Jensen Klammerbak, kasserer lærer Harald Thomsen revisor K.V. Kristensen Vangkjær 008
20
1952 Annoncer: Sterup Conditori, Sterup Brugsforening, kloakering Jacob Christensen, Sterup Savværk og Maskinsnedkeri, Sterup Cykle og Tobaksforretning, Vognmand Svend Carlsen, Sterup Cementstøberi, Sterup Tømrer og Snedkerforretning, Jens Nedergaard slagterforretning, Karetmager og Snedkerarbejde H. Ørum, Sterup Vognmandsforretning ved Elmann Nielsen, Barber - Frisør P.J. Andersen 009
21 11/9 1952 Fremskridt i Sterup: Kloakering, asfaltering, og fortove, noget om udviklingen i byen og fremtidsplaner 010
22
1954 Sterup Brugsforenings 50 års jubilæum. Gamle medlemmer mødte op for at lykønske og bese den nye brugs. Formanden Gdr. Jens Mikkelsen, Højris bød velkommen om aftenen, da 250 deltagere kom til veldækket kaffebord. Forretningsfører Olsen underholdte med oplæsning, sang og musik. Billede 1:Alfred Zacariasen. Billede 2: S. Svendsen. 011
23 29/7 1954 Kloak- og rensningsanlægget i Sterup. Møde ang evt fordeling af Anlægs- og vedligeholdelsesudgifterne til kloak- og rensning i Sterup by. 011
24
1954 Sterup Andelsmejeri ønsker tilbud på mælkekørsel. 011
25 21/8 1954 Partsfordeling godkendt af fordeling af Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter ved gennemførelse af kloak- og rensningsanlæg i Sterup by. 011
26
1954 Annoncer: Høstfest i Sterup. Sterup Idrætsforening holder fest. Hestevædeløb i Sterup. 011
27 10/10 1954 50 års jubilæum i Sterup brugsforening. 012
28 1/10 1954 Generalforsamling i Sterup brugsforening. Oluf Rosenkilde, Hummelheden har solgt ejendom til Thorvald Christensen, Sterup central. 012
29 3/12 1952 Sterup Mejeris overtagelse af mæklekørslen fik ikke fornøden majoritet. 013
30 1/10 1952 Gymnastikopvisning i Sterup. 013
31
1952 Ny formand for brugsforeningen i Sterup. 013
32 8/1 1953 Mejeribestyrer Rasks 25 års jubilæum på Sterup Andelsmejeri. 013
33 3/1 1953 Sterups Savværk nedbrændti morges. 013
34 6/1 1953 Brand på Sterup savværk kan være fra elektriciteten. 013
35
1953 Annoncer: Folkedans i Sterup. Generalforsamling på konditoriet ang. fryseri i Sterup. Sterup Amatørforestilling "Valde ta´r affære". Sterup gymnastik- og ungdomsforening afholder møde. Sterup husflidsskole påbegynder undervisning i vævning og håndarbejde. 013
36
1953 Annoncer: Sterup Idrætsforening afholder stor fastelavnsfest. Sterup gymnastik- og ungdomsforening afholder kuvefest. Sterup Idrætsforening afholder stort bal Hellig Trekongers Aften. 014
37
1953 Sterup gymnastik- og ungdomsforening har holdt Frihedsmøde, pastor Møller, Jerslev holdt et foredrag om den 4 maj for 8 år siden. Sterup Folkedanserforening har holdt opvisning. 014
38 11/9 1953 Høstfest afholdes i Sterups forsamlingshus 014
39
1953 Sterup-Jerslev. Vandsyn over Sterup Møllebæk. 014
40 17/9 1953 Høstfest i Sterup. 014
41 22/8 1953 Bal i Sterup Idrætsforening. 014
42
1953 Sterup forsamlingshus har holdt generalforsamling. Anlægget skal sælges. 014
43 13/8 1953 1. præmie til Sterup kvægavlsforening. 014
44 28/7 1953 Sterup borgerforeningens sommerfest. 014
45 11/7 1953 Sterups idrætsforening slutter idrætsugen med bla. Ringridning, musik, fodboldkampe, sækkevæddeløb og tovtrækning. 014
46 15/7 1953 Sterup har haft idrætsuge. 014
47

Fra Sterup egnen. Mine Eriksen fylder 85 år. Sterup gymnastik- og Ungdomsforening holdt opvisning. Landbrugsmedhjælper Ib Nielsen ansat hos Valdemar Tveden kom slemt til skade. Ny form for dividende i Sterup brugsforening, , kunderne for en nytårshilsen vedlagt sukker- og melmærker. 015
48
1953 Afskedsfest for lærerinde Frk. Nielsen, Sterup skole, efter ca. 30 års virke. 016
49 3/8 1953 Sterup Borgerforenings sommerfest. 017
50
1953 Sterup Husflidsskole opstart. Sterup gymnastik- og ungdomsforening afholder juletræ. 017
51 21/10 1953 Sterup gymnastik- og ungdomsforening holder generalforsamling. 017
52 16/11 1953 Carl Thøgersen og ikke Charles Thøgersen, Sterup genopstillede til menighedsrådet. 017
53 22/11 1953 Sterup Idrætsforening havde fest med Gøglervognen fra Tversted. 017
54
1953 Sterup Ungdomsforening afholder julemøde. Oplæsning ved Pastor Møller og frue. 017
55
1953 Sterup og omegn. Udkørsel af varer tager til, så Carlsen begynder nu kl. 7 om morgenen. Sterup Brugsforening og Steruo Lokalforening. 017
56
1953 Sterup Idrætsforening, gøglervognen fra Tversted stopper i Sterup. 017
57 21/10 1953 Sterup idrætsforening holder basar fredag, lørdag og søndag. 017
58
1953 Sterup ungdomsforeningen holder Efterårsmøde. Foredrag af Forstander Jacobsen, Stigsholt 017
59 19/11 1953 Sterup, julens glæder afholder andespil. 017
60 15/11 1953 Sterup gymnastik- og ungdomsforening afholder bal i forsamlingshuset. Dybvad orkester. 017
61 17/11 1953 Sterup Andelsmejeri overtager mælkekørselen. 017
62
1954 Sterup-Kirkholt. Hundetegn udleveres på Kirkholt Hotel. 017
63
1954 Vellykket basar i Sterup forsamlingshus. 017
64
1954 Sterup forsamlingshus holder basar, overskud tænkes anvendt til nyanskaffelse og vedligeholdelse af forsamlingshuset. 017
65
1954 Sterup idrætsforening afholder fest Hellig Trekongersaften. Dybvad Musik. 017
66
1954 Generalforsamlinger: Sterup Kontrolforening, Sterup Andelsmejeri. 018
67 28/4 1954 Sterup Husflidsforening har afholdt udstilling af vinterens arbejder, træarbejder med ny husflidtlærer snedker Hartmann Sørensen, sykurser med Fru Elly Jensen. Formand Thorvald Eriksen. 018
68 12/6 1954 Idrætsforening holder irdætsuge, afsluttes med ringridning og bal i forsamlingshuset. 018
69 1/5 1954 Ungdomsforeningen indbyder til Frihedsmøde. 018
70 27/4 1954 Grd. Axel Sonnesen, Egebak, Sterups køer på græs. 018
71

Sterup, der indbydes til offentligt møde og evt dannelse af Lokalkreds af Danmarks Retsforbund. 018
72

Skrædermester Gunnar Jensen viderefører sin afdøde fars forretning i Sterup. 018
73 14/7 1955 Sterup mejeriudflugt til Kærnecentralen, Vensyssel Tidende, Tyrestationen i Skibsby og til slut til havet. 018
74

Sterup andelsmejeri ekstraordinær generalforsamling. 018
75
1955 Sterup gymnastikforening indbyder til opvisning. 018
76
1955 Datteren fra "Tveden" blev Ingeniørfrue i Venezuela. Hun og hendes mand Ingeniør Ernesto Dalgas Hansen fortæller om deres oplevelser i det fremmede. Watler Disneys farvefilm "Allice in Wonderland" havde premiære på Odeon-Teatret i London. 019, 020
77
1956 Generalforsamlinger: Sterup Borgerforening, Sterup forsamlingshus,Sterup Kvægavlsforening, Sterup husflidsforening, Sterup ungdoms- og gymnastikforening og Sterup kontrolforening. 021
78 19/5 1956 Udstilling i Sterup Husflidsforening. 021
79
1956 Sterup ungdomsforening arrangerer en række foredrag og filmaftener. 021
80 1/6 1956 Sterup Idrætforening afholder bal. 021
81
1956 Program for Sterup irdætsforening afslutning af idrætsugen. 021
82 20/6 1956 Sognefoged Chr. Jensen, Pæregaard, Sterup hyldes på sin 60 års fødselsdag. 021
83 5/11 1956 Grå navkapsel tabt på strækningen Sterup-Dybvad-Stidsholt. Sterup mejerikreds afholder valg af tillidsmand til mejeriernes og landbrugets ulykkesforsikring. 021
84 1/10 1956 Bestyrelsen for Sterup forsamlingshus har indbuds til høstfest. 021
85 8/12 1956 Arne Pedersen, der har været med Flensted Jensens gymnastikturne jorden rundt, fortalte og viste billeder derfra i forsamlingshuset til møde afholdt af Sterup Ungdomsforening. 021
86
1956 Sterup Idrætsforening har holdt amatøraften. 021
87
1957 Den apostolske kirke afholder evangelisk møde 021
88 21/4 1957 Sterup ungdomsforening afholder afslutningsfest. 021
89 5/12 1954 Volsom brand i Øster Tveden i Sterup 022
90
1955 Generalforsamling: Sterup Gymnastik- og ungdomsforening, Sterup Sndelsmejeri og Sterup Fryseri. 022
91 5/10 1955 Opvisning i Sterup gymnastikforening. Sterup ungdomsforening indbyder til Adventsmøde. 022
92 26/4 1956 Vikar til Sterup skole, Frk. Grethe Hyldgaard Paulsen, Aalborg. 022
93
1956 Vandsyn over Sterup bybæk- 022
94
1954 Generalforsamling: Sterup brugsgsforening og lokalforening. Sterup borgerforening holdt sommerfest. Annonce: Sterup Maskinstation. 023
95
1955 Høstfest: Sterup Idrætsforening, Sterup Forsamlingshus. Generalforsamling: Sterup Lokalforening og Sterup brugsforening. Sterup Andelsmejeri afholder ekstraordinær generalforsamling. Sommerfest: Sterup borgerforening. Vandsyn over Sterup Møllebæk. Jerslev husmandsforening afholdt markvandring med festlig afslutning. Sammenstød i krydset hvor vejen fra Mylund skærer Taars-Stenum-vejen. Grethe Jensen fra kommunekontoret fra fået ansættelse på Hjørring kommunes socialkontor. Sterup Maskinstation, spredning af kunstgødning. 023
96
1955 Annoncer: Sterup Husflidsforening, Sterup Gymnastik- og ungdomsforening. Sterup Idrætforening afholder Påskebal, stort pinsefest og idrætsuge. Sterup ungdomsforening holder efterårsmøde. Ny formand i Brugsforeningen: Jens Mikkelsen, Højris, Sterup.Generalforfamling i Sterup Husflidsforening. Sterup Husflidsforening afholder Udstilling. Brand i halmstak på Kratgården i Sterup. Gårdejere Tage Larsen, V. Abildgaard og Regnar Jensen, Abildgaard fik ikke den ønskede Færselsret. 024
97
1956 sterup Idrætsforening holder bazar. Sterup lokalforening arrangerer studietur. Ny meddeler: Julius Christiansen, Bastholm afløses af Rentier Karl Thøgeren, Sterup som meddeler til Vendsyssel Tidende. 024
98

Handelsmand Chr. Nielsen fik glassplint i øjet. Sterup borgerforening holdt sommerfest. 024
99 1/11 1956 Efterlysning af ejeren til pakke tabt på strækningen fra Sterup Vestermark til Halvorsminde. 025
100 11/11 1956 Generalforsamling: Sterup andelsmejeri og Steruo husflidsskole. 025
101
1956 Sterup brugsforening afholder husmoderdag. 025
102 30/6 1957 Jubilæumsfest i Sterup idrætsforening. 025
103 11/6 1957 Generalforsamling: Sterup borgerforening og Sterup Transformatorforening. 025
104 27/6 1957 Kyllingetyveri hos Martin Østergaard, Sterup. 025
105
1957 Fru Henriette Nielsen, Eriksholm, Løth har 50 års jubilæum. 025
106 19/1 1957 Ungdomsforeningen fortsætter møderækken med tale og oplæsning af højskolelærer Jacobsen, Vraa. 025
107 13/2 1957 Idrætsuge I Sterup idrætsforening. 025
108 30/11 1957 Opstart af aftenskole, Sterup 025
109
1957 Sterup idrætsforening afholder nytårsbal 025
110 20/1 1957 Sterup idrætsforening afholder præmiewhist. 025
111 14/10 1956 Kørt 150.000 km på cykel med 4 kasser fisk. Samtale med en af de sidste cyklende fiskehandlere, Alfred Nielsen. 026
112

95-årig kan stadig finde et arbejde at gøre på gården. Samtale med tidligere sognerådsmedlem og gdr. Peter Pedersen, Mellergaard i Sterup. 027
113

Artikkel om afskedsfest med mange takketaler og gaver til lærer Svendsen og hustru. 028
114
1956 Retsag anlagt af landbrugsmedarbejder Jens Oluf Madsen mod sin tidligere husbond, gdr. Chr. Hjulskov, Jerslev. Karlen blev bortvist i utide og kræver derfor kostpengene og resten af lønnen. 029
115 6/6 1958 Henry Christiansens cykel blev stjålet fra kroen. 029
116 28/1 1958 Jerslev. Lærer Aage Larsens 7-årige dreng cyklede ud foran en motorcykel, ført af arbejdsmand Juul Christensen, på motorcyklen var også Juuls hustru og en 6-årig dreng. 029
117
1958 Gdr. Jacob Arentsen, Vester Mellerup blev indlagt på Brønderslev sygehus efter et fald ned på loen. 029
118 13/8 1958 Bilsammenstød mellem gårdbestyrer Chr. Petersen, Svennum og landbrugsmedhjælper Niels Anker Sørensen,Tveden, Øster Mellerup. Der skete kun materiel skade. 029
119 5/9 1958 Sammenstød meææem bilist forsikringsinspektør Adolf Johansen, Østervrå og cykelist Bent Pedersen, København, Bent Pedersen blev noget forslået og kom på Brønderslev sygehus. 029
120
1958 Hos husmand Poul Vangsted, Sterup blev hest reddet op af ailebeholder af Falcks redningskorps. 029
121 2/9 1958 Frugttyveri hos maler Skov, Jerslev. 029
122 13/9 1958 13-årige skoleelev Chr. Jepsen styrtede ned gennem trappeskakt på Skolegades skole i Brønderslev. 029
123
1959 Sterup idrætsforening afholdt amatørforestilling i forsamlingshuset . Sterup ungdomsforening holder møde. Evangelistmøde i Sterup. Sterup hudsflidsskole afholder generalforsamling. Dyrlæge J. Hansen har nedsat sig som praktiserende dyrlæge i Sterup. Sterup forsamlingshus afholder Bazar. Idrætsforeningens store Fastelavnsfest. 029
124 29/6 1962 Falcks brandvæsen fra Brønderslev slukkede brand i bil tilhørende kontorassistent Chr. Frederiksen. 030
125

Missionsuge i Sterups missionshus. Spillermøde i Sterup idrætsforening. Jerslevs husmandsforenings husholdningsudvalg holder demonstration af retter af svinekød. 030
126 15/3 1958 Møde i Sterup ungdomsforening. 030
127
1950 Bal i Sterup Idrætsforening. 030
128
1968 Idrætsforeningen afholder Superspil i Sterup. 030
129
1985 2 billeder fra juleklip i Sterup forsamlingshus. 030
130 24/11 1957 Fyrværkeri antændte halmstak på gdr. Erling Thomsens gård som ligger mellem Sterup og Mylund. 031
131 8/12 1957 Jerslev husmandsforenings husholdningsudvalg har holdt kurser. Sterup ungdomsforening har holdt møde. 031
132 15/10 1957 Generalforsamling: Sterup brugsforening og Sterup lokalforening 031
133 12/10 1957 Aksel løb varm og antændte korn i laden hos husmand Alfred Nielsen, Sterup Vestermark. 031
134 17/11 1957 Jerslev husmandsforenings husholdningsudvalg afholder demonstration af retter med svinekød. 031
135 16/10 1957 den apostolske kirke afholder Evangelistmøde i Sterup. 031
136

Generalforsamling hos Sterup transformatorforening. Skoleudflugt med Sterup skoles yngste klasser. Opstillingsmøde til sognegården. Istandssættelse af forsamlingshuset. 031
137 13/1 1958 Møde i Sterup ungdomsforening. 031
138
1958 Sterup Idrætsforeningens amatører opførte forskellige sketscher. 031
139 17/2 1958 Møde i Sterup ungdomsforening. 031
140 5/4 1959 Medhjælper Chr. Christensen, der tjener hos gdr. Morten Jørgensen, Nørgaard, Sterup brækkede benet. 031
141
1958 Annoncer: Sterup idrætsforening afholder amatøraften, præmie-wist og pokalstævne med efterfølgende bal på Jerslev kro. Skolefest i Sterup skole. Sterup Ungdomsforening indbyder til møde hvor Forstander Haugaard, St. Restrup taler og viser film fra Rusland. Den apostolske kirke afholder Evangelist møde. Missionsuge i Sterup missionshus. Teltmøde hos Svend Andersen, Solbo. Søn af gdr. Elgaard Nielsen, Flyvbjerg blev indlagt på Brønderslev sygehus efter han uheldigvis kom under en gummivogn. Husmand Møller Christiansen, Sterup har været vejmand i 25 år. Indvielsesfest pga renovering af Forsamlingshuset. 032
142
1959 Sterup Husflidsskole: Generalforsamling, opstart med god tilslutning med Snedker Bent Nielsen, Sterup og Fru Elly Nielsen, Jerslev. Overlæge Henry Olsen, statshospitaler taler over emnet "Tilbage til livet" indbydere er borgerforeningen, forsamlingshuset og ungdomsforeningen. Generalforsamling i Sterup andelsmejeri. 032
143
1958 Afslutningsfest i ungdomsforeningen. Det sidste at vinterens møder, var særlig godt besøgt, talere var fru Andersen, Gjøl og konsulent Olsen, Brønderslev omhandlende kvinder- og mænds værd. 033
144
1959 Sterup central nedlagt, J. Hansen, dyrlæge i Sterup nyt telefonnummer. Smedemester Henning Christensen, Sterup har 25 års forretningsjubilæum.Egebak ved Sterup til salg. Henvendelse til ejeren, A. Sonnesen eller J. Krustrup, Jerslev. 033
145
1960 Cementstøber Carl Aage Andersens treårige datter blev kvæstet under cementrør. 14 mdr. gammel dreng, søn af Fodermester Regnar Hansen, Mellem Hjulskov blev slemt skoldet, da han væltede en pande med kogende vand ned over sig. Murer Jacob Pedersen, Sterup pådrog sig en brud på benet da han drejede ud foran en taxa ført af vognmand R. Thomsen, Hjørring. Sterup-Jerslev afholder vandsyn over Sterup møllebæk, over Mellerup-Hummelheden bæk, over Sterup bybæk og over Lunden bæk. Vestergaard ved Sterup by til salg. Sterup idrætsforening afholder sportsfest 24/7 og stor præmiewhist i Okt. 033
146
1958 Udlængerne til Søndergaard i Sterup ødelagt ved brand, gårdens besætning blev reddet, hvorimod en del utæsket sæd og alle maskinerne brændte. Billeder af brændende lade og den sammenstyrtede ladebygning. Husflidsudstilling i forsamlingshuset. Generalforsamling i Sterup idrætsforening. Sterup andelsmejeri tilsluttet kærnecentralen i Hjørring. 034
147
1959 Generalforsamling: Sterup brugsforening og Sterup lokalforening . I Sterup forsamlingshus taler overlæge H. Olsen, Statshospitalet, Brønderslev over emnet "Tilbage til livet", der afholdes julespil den 21 og 4. juledag julebal. Stor unionskamp mellem H.I. og Sterup på Sterup stadion. 035
148
1960 Sterup delittanter opfører "Fru Broks Logerende", arrangement af Sterup ungdomsforening og idrætsforening. Skræddermester Gunnar Jensen åbner trikotage- og herrelingeriforretning i sin ejendom i Sterup by. Sterup husflidsforening afholder udstilling. Tidligere farmer Johs. Larsen, USA, født på Abildgaard i Sterup, kom sammen med sin kone, hjem på besøg for første gang i 40 år. 69-årige rentier Poul Jensen, Sterup, skred ned fra et kornlæs og brækkede benet. Afslutning i Sterup husflidsskole. Sterup-Jerslev-Klæstrup indmeldelse til 1. klasse. Generalforsamling: Sterup brugsforening og Sterup lokalforening. Chr. Christensen, krattet, sterup søger husbestyrerinde. Sterup andelsmejeri ønsker skriftlig tilbud på mælkekørsel. 035
149 24/4 1960 Billede: foråret og naturen kalder alle mennesker ud af vinterhierne. 036
150
1961 Månedsmøder i Sterup Ungdomsforening. Søndagsskolefest i missionshuset. Brugsforeningen er udvidet og moderniseret. I Sterup Idrætsforening afholdes Stort helligtrekongersbal, Fastalavnsfest, Amatørkonkurrence, bal og præmiewhist. Sterup forsamlingshus afholder andespil. Thorkild Pedersen ophører med ornecentral til nytår. Pastor Bertelsen, Jerslev taler i Sterup missionshus.Sterup dilettanteropfører "himlen har ingen tagrende" for tætpakket forsamlingshus. 037
151
1961 Sterup idrætsforening: Stor præmiewhist, Sankthansbal og afslutning på idrætsugen med stort bal. Sterup skoles ældste elever på skoleudflugt til Bornholm. Sankthansbål hos Niels Risager i Sterup. Jagt og fiskeri forbydes af 6 lodsejere. Den apostolske kirke inviterer til Evangelisk møde. Missionær Frk.Nielsen viser lysbilleder og fortæller om Arabien i sterup missionshus. Høstfest i forsamlingshuset. Husflidsudstilling i forsamlingshuset.Sterup andelsmejeri ønsker tilbud på mælkekørsel. Thorkild Pedersens 1. kl.s gård er til salg. Stort spil/Julens glæde. Ild i halmstak hos gdr. Chr. Jensen, Sterup. Gdr. Chr. Jacobsen, Kraggaard valgtes til ny formand i Sterup andelsmejeri. Højris ved Sterup udbydes til salg. Ungdomsforeningen afholder julemøde. 038
152

Annoncer: Børnemøde i baptisternes mødesal. Hagbart Ørum, Sterup. Tømrermester Carl Poulsen. Smed Henning Christensen,Sterup Konditori. N. A. Nielsen kolonial isenkram. Haugaard Nielsen, Sterup udlejer 7-personers lillebil. 7-personers lillebil udlejes Vognmand Hansen, Sterup. Sterup Radio-Service, Th. Thomsen. 038A
153

Jens Vestergaard fra Tårs, direktør for Nordjysk slagterring. Statsminister efter en ordentlig snaps! Billede: Anker Jørgensen med Kylla Christensen. Billede: Vest for Sterup mødes tre veje, to af dem fører til Sterup i hver sin diamentrale retning og der er lige langt, hvilken vej man vælger. 039
154
1960 Generalforsamling i Sterup andelsmejeri. Også i år afholder Sterup ungdomsforening en række møder bla et foredrag med lysbilleder holdt af Steen Hansen om sit 4-årige ophold i Centralafrika. Den apostolske kirke holder Evangalistmøde. I Sterup missionshus taler pastor Kristiansen, Sindal. Sterup Husflidsskole begyndt med 18 elever.Sterup slagterforretning lukker. Johanne og Jens Nedergaard. Vindmølle i Sterup. 040
155

Skolefest i Sterup forsamlingshus. Generalforsamling i Sterup forsamlingshus. 041
156
1961 Sterup missionshus holder juletræsfest.
157
1962 Ungdomsmøde hos Thorvald Risager, Sterup. Den apostolske kirke holder møde med evangelistparret Else og Holger Hansen, Dronninglund. Amatørskuespil "Himlen har ingen tagrende" i forsamlingshuset, på initiativ af ungdomsforeningen, idrætsforeningen og forsamlingshuset. Traktorbrand hos Hardy Jensen. Sterup idrætsforening holder stort midnatsbal Helligtrekongersaften og præmiewhist i sept. Generalforsamling i Sterup brugsforening, Søren Christensen, Sterup mark, blev ny formand for lokalforeningen. 041
158 19/10 1967 Sidste generalforsamling i Sterup andelsmejeri. 041
159
1970 Luftfoto af Sterup by. Sterup borgerforening afholder kæmpespil for foreningens medlemmer med pårørende. 042
160 18/5 1973 Artikkel om Sterup "Det er vel ikke verdens navle men en landsby med fortagsomhed og et godt sammenhold" om bla Reinholdt Sørensen, købmand Ejner Nielsen, slagtermester jens Nedergaard, "Moster Anna´s spegepølse, Fru Johanne Nedergaard, Lüt-Ø og B B Møbler.billeder: Luftfoto af Sterup og Købmand Ejner Nielsen. 043, 044
161

Thv. Pedersen og Søren Mikkelsen, Sterup. Naboer gennem 70 år. 045, 046
162

Ø. Tveden i Sterup skifter ejer, efter at have været i samme slægt i henved 200 år. Gdr. Vald. Tveden flytter til Jerslev og det gamle studehoved flytter med. 047, 048
163

Bronzeøksefund hos fam Kraglund i Sterup. 050
164 26/11 1977 Endnu en Bronzeøkse i Sterup. 049
165 30/4 1978 Bronzeøkserne fra Sterup, muligvis gudegaver, skriver museumsinspektør Per Lysdahl, Hjørring. Billeder: bronzeøkserne og helleristninger. 051
166 1/12 1977 Udstilling af bronzeøkserne i Hjørring inden de skal til København. Årets oldtidsfund. Billeder: Bjarne Grønnow med Økserne, museumsinspektør Per Lysdahl, Bjarne Skov, Bjarne Grønnow og de to økser. 052
167
1958 Interview med Dansk-Amerikaner Sigurd Petersen på besøg i Sterup efter 45 år i staterne. Han besøger sine søskende, Annie på 71 år, Thorkild 60 og Sigrid 57. De driver stadig fødegaarden slægtsgaarden i Sterup. Billede: De fire søskende foran slægtsgaarden i Sterup. 053
168 Nov 1978 Jerslev-Hellum Sparekasse udvider med en filial i Sterup gl. brugs. Billede: Sterup gl. brugsforening. 054
169

Fuglesang friskole oprettet 1931, fortalt af lærerinde Anna Mikkelsen. Billeder: Alle elever i Fugelsang Friskole sammen med frk. Anna Mikkelsen. Elever, deres søskende og forældre på udflugt i 1931. Fuglesng friskole. 055, 056
170

Billeder: Ægteparret Anna Mie og Ejnar Nielsen i den ombyggede forretning, N. A. Nielsens Centra Marked i Sterup. Borgerforeningens formand Mona Thomsen, slagter Jens Nedergaard, købmand Ejnar Nielsen og hans kone Mie Nielsen. Slagter Jens Nedergaard og købmand Ejnar Nielsen blev udnævnt til æresmedlemmer ifb med borgerforeningens jubilæumsfest. 057
171 16/4 1984 Den første fugleskydning i Jerslev Broderlige Skyttelaug, i denne anledningen var der komponeret en særlig skyttesmarch af musikdirektør Chr. Hansen, jerslev. Det sidste notat i Jerselv Broderlige Skyttelaug er fra 1932. Billered: De originale noder til marchen. Deltager ved den første fugleskydning i Jerslev Broderlige Skyttelaug. 058
172 6/10 1990 Artikkel om 40-årige Lars Albertsen, sygdom lærte han at elske livet. 059
173 20/8 1986 Flemming Schiøtte, Trangetvej 54, Sterup får en "klat" i form af 10.000 kr af forlaget Skarven i anledning af deres 10 års jubilæum. Pengene skal bruges i arbejdet med udviklingen af nye hønseracer. Billede: Flemming Schiøtte med en eksemplar af Gallina-racen. 060
174 21/11 1986 Artikkel med Erling Munch- Hansen, formand for den afgående bestyrelse for Miljøhøjskolen. Billede: Erling Munch-Hansen. 061
175 16/11 1986 Ledelsens egen skyld, Miljøhøjskolens ledelse har været for dårlig , ikke i stand til at samarbejde med skolens andre medarbejdere, siger en tidligere ansat Minna Schiøtte, Sterup. 062
176 21/11 1986 Artikkel med Erling Munch-Hansen, han svarer igen på udtalelser fra to tidligere medarbejdere på Miljøhøjskolen, Minna Schiøtte og Henrik Pedersen. 062
177 4/11 1986 29 årig Jens Lyn Jensen/Pedersen? Idømt halvandet års fængsel ved byretten for fire brændstiftelser, ankede dommen, som skal for landsretten om ca. 3 mdr. 063
178 25/1 1987 Den 30 årige Jens Lyn Jensen/Pedersen? blev ikke frifundet fra byrettens dom på halvandet års fængsel for brændstiftelse. 063
179

Eksplotion i et spånfyr blæste et 10 kvadratmeter stort hul i hjørnet af en bygning ved Flyvbjerg Tømrer- og Maskinsnedkerri i Jerslev. Til al held var der ingen personer der kom til skade, siger indehaveren Bjarne Christensen. Billede: Hushjørnet efter eksplotionen. 064
180 feb 1987 Frækt biltyveri natten mellem lørdag og søndag på landevejen ved Kirkholdt, tre unge jog en mand fra Løgstør ud af sin bil, hvorefter en af de tre unge mænd kørte videre i bilen. 064
181 9/12 1986 Bilejer fra Hellum, Preben Nielsen, Ingridsvej 10 anmeldte sin bil stjålet, fandt selv bilen, som var ribbet for effekter for godt 6000 kr. 064
182 3/1 1987 Tidligere bestyrelsesmedlem Artikkel: Lars Albertsen begræder ikke et eventuelt tab hos ministeriet efter Miljøhøjskolens konkurs. 065
183 18/12 1986 Konkurs eller ej. Miljøhøjskolen i Sterup holder julekursus, 13 voksne og 2 børn har allerede tilmeldt sig 066
184 21/1 1987 Artikkel af Poul Omø Ø. Hjulskov, Jerslev: Hvad stod Miljøhøjskolen for? 066
185

Akademiingeniør Flemming Østergård har åbnet et kontor for konsulenttjeneste for økologi, teknik, kultur og socialmiljø. Billede: Flemming Østergård og kontormedhjælper Pernille Lütken foran det nye miljørådgivningskontor i Jerslev. 067
186

Vind-Syssel blev forsinket i planlægningen pga Flemming Østergårds rejse til USA for at søge kontakter for en mølleeksport. Pga sit arbejde med Miljøhøjskolen og nu ifb med sin etablering , har Erhvervprojekt Jerslev været Flemming Østergårds dårlige samvittighed men han håber at få mere tid fremover. 068
187 24/3 1987 Annonce: Nu kan du købe andele i Sterupmøllen I/S 068
188 23/5 1987 Vind-Syssel inviterer til undervisning 068
189 21/1 1987 Miljøhøjskolen ventes solgt til teaterfolk. 069
190 3/1 1987 Billede: Miljøhøjskolen i Sterup - konkurs i efteråret pga dårlig økonomi og svigtende elevtilgang. 069
191 28/1 1987 Scan Sea Food indretter sig i den gamle møbelfabrik i Sterup og giver arbejdspladser til 10. Billede: Scan Sea Food i den gamle møbelfabrik i Sterup. 070
192 29/4 1987 Billede: Generationsskifte på Sterup Savværk. 071
193 24/4 1987 Generationsskifte på Sterup savværk. Den 37 årrige gamle forretning er omdannet til et aktieselskab med grundlæggeren, Reinholdt Sørensens fire børn som aktionærer.Sønnerne Søren og Sven har været aktive i forretningen sammen med faderen. Fra nu af er de ved roret. 071
194 24/7 1987 Sommerfest i Sterup. 071
195 23/7 1987 Hellum og Jerslev Venstrevælgerforening holder havemøde hos Else og Gunnar Kraglund. 071
196 17/12 1987 Borgerforeningen indkaldte til møde om kommuneplanen i Sterup forsamlingshus. Emnet var: Sterup som en soveby eller aktivt samfund. Formand Vagn frederiksen indledte mødet. Studiekredsleder, forstander Flemming Østergaard, Miljøhøjskolen, Sterup, gav en kort redegørelse for, hvordan studiekredsarbejdet skal forløbe. 072
197 18/2 1987 Jerslev Håndværker- og Borgerforening og Sterup Borgerforening er sammen om en dilettantforestilling i Sterup. Forestillingen "En køn familie" af Eigil Jørgensen får 6 medvirkende, fra Sterup Grethe Jensen, Peter Thomasen, Søren Maints og Mona thomsen (suflør). Fra Jerslev: Søren Christensen, Hanne Jørgensen og Else Nielsen. Det er overlærer Jens Jensen, Jerslev der har instrueret stykket. 072
198 19/6 1987 Sankthansfest i Sterup på sportspladsen, Minna Schiøtte, Sterup holder båltalen. Det nye tingsted bliver indviet af borgmester P. N. Jensen. 072
199 25/6 1987 Trods det halvdårlige vejr samlede Sanktsfesten i Sterup 150 mennesker. 072
200

Billede: Adjunkt jørgen Roos sætter huen på Birgitte Nielsen, Sterup. Birgitte blev første student på Brønderslev Gymnasium. 073
201 4/9 1962 Billede: Fhv. plejer Ludvig Hansen, Rødby og hans hustru Marianne Hansen, der er født i Sterup, har boet uden for Vendsyssel i 35 år og de har i al den tid holdt Vendsyssel Tidende, for at de hver dag kan følge med i, hvad der sker i nordenfjords. 073
202 29/4 1987 Billede: generationsskifte på Sterup Savværk 074
203 5/1
Sterup Savværk nedbrændt i morges. 074
204 19/1 1987 150 mennesker tog til Pindens Bakker på Brønderslev Skiklubs skicenter ved Sterup. Billeder: Skiltet til Brønderslev Skicenter. Man kan både stå på ski og kælke i Sneen. 075
205 19/1 1987 Billede: Køen ved skiliften i skicenteret ved Sterup var lang i går, søndag. 076
206 20/2 1987 Masser af nye jobs til Nordjyder når mølleordre godkendes. Jerslev- firmaet Vind-Syssels inginiør Erik Damm Simonsen siger at der kun skal løses små, tekniske vanskeligheder før vindmølle projektet ved København sættes i gang. Billede: Direktør Flemming Østergård. 077
207 18/2 1987 Vendsyssel forhandler million-ordre til vindmøllepark. Direktør for Vind-Syssel Flemming Østergård offentliggør i dag om ordren er i hus. Billede: Vind-Syssels store mølle. 078
208 30/1 1987 Borgerforening i Sterup fik ny ledelse: Jens Nedergaard, Jytte Christensen, Peter Thomsen, Ejner Nielsen, Irene Petersen og Kjeld Nielsen. Egon Nielsen blev bestyrer i forsamlingshuset. Til aktivitetsudvalget blev Bitten Thomsen, Anders Rask og Søren Sørensen. 078,1
209 9/10 1986 Høstfest og revy i Sterup. Revyen er skrevet af Mona Thomsen, revyholdet består af Marianne Andersen, Mette Jensen, Jane Larsen, Anni Andersen, Ulla Christensen, Mie Kjølner, Gitte Christensen, Uffe Skøttrup, Svend Larsen, Poul Pedersen, Carsten Kristiansen og Peter Thomsen. 078,1
210 19/2 1987 Brand i garage hos Thorvald Christensen i Sterup 078,1
211 15/2 1987 Kirsten Jacobsen, Annie Skøttrup og Kirsten Th. Madsens børnedillettant-forestilling havde stor succes. Billede: De yngste skuespiller synger og mimer "Der bor en bager" 078,1
212 16/1 1987 Tårsbo, Jens Vestergaard, direktør for slagterring. 078,2
213 28/2 1987 Generalforsamling i Sterup Vandværk, ny formand: forhenværende slagter Jens Nedergård. Vandværket utryg over den stigende nitratforurening. 078,2
214 15/4 1987 Halmbrand på en mark ved Abildgårdsvej i Sterup. 078,2
215

Generalforening i Sterup borgerforeningen, ny formand: Peter Thomsen. Egon Nielsen blev ansat som ny vært i Forsamlingshuset. 078,2
216 9/12 1986 Anna Kristianna Johansdottir bag nyt Mylund galleri. Billede 087,3
217 29/1
Ejendomshandler Finn Zimmer har åbnet kontor i Jerslev. Billede 087,3
218 28/1 1987 Scan Sea food giver arbejde til 10 i Sterup. Virksomheden drives af Godfred Jacobsen.Billede: Scan Sea food indretter sig i den gamle møbelfabrik i Sterup. 078,4
219

Korn- og foderstoffirmaet Vrå Andels afdeling i Jerslev får ny leder, 25 årrige Villy Jørgensen. Billede Villy Jørgensen og direktør Tommy Jensen fra vrå Andels hovedsæde i Vrå. 078,4
220 7/12 1987 Brand i halmlade hos Torben Christensen, Birkemosevej 278 i Jerslev stod ikke til at redde. Billede: Slukningsarbejde af brand i halmladen. 078,5
221 3/1 1987 Billede: Miljøskolen i Sterup. 078,6
222 21/1 1987 Miljøskolen ventes solgt til teaterfolkene Lars Olsen, Nibe og Erling Veise, Århus. 078,6
223 17/2 1988 Det konkursramte Vindsyssel A.m.b.a starter på en frisk som Vindsyssel A/S. Billede: Vindsyssel-direktør Flemming Østergaard. 079
224 23/3 1989 Jerslev-firma Vindsyssel flytter til Hobro og får ny kapital. Erhvervschef B. O. Jørgensen har skaffet en bygning ved havnen. Seks ud af syv flytter med, når Vindsyssel flytter til Texaco's pakhus i Hpbro 079
225 7/2 1989 Klæstrup Vindmøllelaug orienterer om vindkraft og om de to vindmøller lauget planlægger at opstille på Niels jørgen jensen's grund. Henning Kruse fra Bonus i Brande fortæller om den teknisle del og Jerslev-Hellum Sparekasse besvarer økonomiske spørgsmål 080
226 9/2 1989 Mindst en vindmølle kommer op at stå i Klæstrup. Niels Jørgen Jensen solgte 150 anparter på mødet og 125 var solgt på telefon ud af 550 i alt. 080
227 17/5 1987 Vindsyssel har vind i sejlene. 10 møller snurrer allerede i Danmark og 12 flere er i ordre. Udland: Ordre på 2 til Jordan og en foreløbig kontrakt om 80 møller til USA. Billede: Flemming Østergård er tilfreds. 081
228 8/7 1987 Vindsyssel samarbejder med det Sjællandske firma, Dansk Vindconsult som ejes af konsulent Hans Rasmussen. Målet er at bringe Vindsyssel's markedsandel op på 50% 081
229 19/9 1987 Billede: Flemming Østergård er ikke TV-narkoman 081
230 15/1 1988 Jerslevfirmaet Vindsyssel's samarbejde med det svenske firma New Wind bliver til foråret udviddet til også at omfatte Peking Moter Company i Kina. 081
231 8/9 1987 Jerslev - vindmøllefirmaet Vindsyssel lancerer et nyt fjernkontroludstyr, VS-Telen, til sine vindmøller. 082
232 25/3 1988 Første kæmpe mølle rejses hos Finn Jørgensen Bundgaard Svennum. Og den første med vinger i limtræ. Leveret af Dansk Trævinge-Industri. Billede: Vindmølle. SiDs Efterlønsklub i Brønderslev besøger Vindsyssel. 082
233 5/4 1988 Største serie-mølle i verden, iflg direktør Flemming Østergaard, er rejst i Svennum ved Jerslev hos gårdejer Finn Jørgensen 082
234 30/6 1987 Sterup tilbage til tingstedernes tid. Sankthansaften indviede borgmester P. N. Jensen Tingstedet, på byens stadion, med 10 forskellige sten fra forskellige gårde ved landsbyen. Den store sten i midten var leveret af Poul Erik Frederiksen. De øvrige var fra Svend Erik Jacobsen, Rejnar Christensen, Arne Abildgaard, Niels Reinar Nielsen, Peter Thomsen, Thommas Madsen, Jørgen Bæk og Carsten Dårbak. Billede: Tingstedet. 083
235 23-24/6 1987 Billede: Tingsted med ni sludresten. Efter initiativ fra Sterup aktivitetsudvalg er der etableret et Tingsted på Sterup Stadion. Det blev indviet af borgmester P. N. Jensen, Brønderslev. Jens Peter Jensen fik ideen efter et møde i Egnsmindesamlingen med museumsinspektør Viggo Pedersen der fortalte om Sterups gamle gårde. 084
236

Sværeste høst i mange år. Billeder: Gdr. Chr. Pedersen, Jerslev var en af de heldige der fik besøg af Jerslev Maskinstation, da vejret var stabilt. Leo Pedersen sagde ikke nej tak til en øl, da gdr. Chr. Pedersen bød ham. 085
237 11/7 1987 Pensionister fra Sterup på tur til Mygdal Ravsliberi, Tannishus i Tversted og Ørneresevatet i Råbjerg fortæller borgerforeningens formand, jens Peter Thomsen. Madpakkerne blev fortæret på en rasteplads ved Bjergby. Fhv. gdr. Regnar Abildgaard for det udmærkede arrangement. På ture hjem fortalte 80-årige Thomas Madsen historier og vitser. Den 24/7 afholdes Sommerparty på sportspladsen. 086
238 12/9 1987 Ved "De ældres eftermiddag" i Sterup Missionshus talte og underholdte pastor Niels Jacobsen, Bjergby. Arrangementet var et samarbejde mellem Indre Mission i Jerslev og Sterup. Menighedsrådet sørgede for gratis transport med Torbens Taxa. 086
239 4/12 1987 Indre mission i Sterup og Jerslev holder adventsmøde i Sterup Missionshus, taler er pastor Sondrup, Lendum. Indre missions ungdomskor fra Brønderslev underholder. 086
240 9/12 1987 Adventsmøde for ældre og enlige i Sterup missionshus. Provst Clemmensen, Ø. Brønderslev, taler. 086
241 23/1 1988 Missionshusets 69 års fødselsdagsmøde flyttet til den 26. januar, hvor missionær Ingemann Årikstad vil tale. 086
242

Politien blev tilkaldt pga løse får i Sterup. Ejeren lovede at sørge for, at fårene ikke kommer ud. Sterup borgerforening afholder generalforsamling. 086
243 2/10 1987 Høstfest i Sterup Missionshus. Gert Nedergaard, Ingstrup, taler. Juniorkoret fra Strandby underholder og der er lotteri og auktion. 086
244 27/1 1988 Revy i Sterup. Medvirkende: Ulla Christensen, Gitte Christensen, Uffe Skøttrup, Tove og Karsten Christiansen, Helle Nielsen, Annie Andersen Jane Larsen, Svend Larsen og Peter Thomsen. Musik: Mette Dronninglund og Søren Svennum. Annie Skøttrup er suffløse, Regnar Christensen sørger for det tekniske. Mona Thomsen er instruktør og forfatter til flere af teksterne. 086
245
1987 Juletræsfest: Sterup borgerforening d. 27/12. Indre Mission i Jerslev og Sterup. 086
246 8/1 1988 Udsivning af gas var årsag til at den vestlige ende af ejendommen Krattetvej 109 i Mylund blev lagt i ruiner. Den 80 årige ejer Christian Larsen kunne selv kravle ud af murbrokkerne. Billede: Huset efter eksplosionen. 087
247 8/1 1988 Volsom eksplosion efter gasudslip, taget faldt ned over den 80-årige Chr. Larsen, Sterup og han blev alvorlig forbrændt i ansigtet. 088
248 9/1 1988 Et defekt komfur gav eksplosion hos den 80-årige Chr. Larsen, Sterup. 088
249 2/8 1987 På Åsen ved Sterup finder teaterfolk arbejdsro. Den svenske forfatter Hasse Helberg skriver om den franske forfatter og sangskriver Eugène Pottier, som i 1871 skrev "Internationale" Åsen med undertitlen Teateret på herrens mark ejes af teatersociolog og dramatiker Lars Olsen og højskolelærer Birthe Rosenfeldt. Her har også Teamteatret fra Herning, slået sig ned for en kortere bemærkning for at tilrettelægge den kommende sæson. Stedet er helt fantastisk, her er arbejdsro og dejlige omgivelser, lyder det fra Teamteatrets folk Knud Erik Holm, Erling Weise, Lotte Trier Hansen og Jørgen Larsen. Privat har Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen lige fået deres tredje barn. I slutningen af august skal der være generalforsamling i den forening der skal drive Åsen som institut for folkeligt teater. 089
250 2/8 1987 Billeder: Lars Olsen, Birthe Rosenfeldt, 4-årige Helga og familiens nyfødte. Til venstre: Hasse Helberg. Teamteater fra venstre: Erling Weise, Lotte Trier Hansen, jørgen Larsen og Knud Erik Holm. 090
251 4/4 1987 Scan Sea Food ApS ventes atter i gang i Sterup efter påske.Tavshed omkring den nye Sterup-virksomhed skyldes at man ønsker arbejdero ifb med den økonomiske rekontsruktion af virksomheden, siger Brønderslevs erhvervschef Ole Riis. Det forventes at den nuværende direktør Godtfred Jacobsen stadig vil være leder. Billede: Kopi af Vendsyssel Tidendes omtale af situationen omkring Scan Sea Food i Sterup efter et borgermøde i Jerslev torsdag aften. 091
252 28/2 1987 Ca 70 borgere fra Sterup og Omegn var i Sterup Forsamlingshus for at høre museumsdirektør Vigge Pedersens fortælle om Sterup. Foredraget startede med istiden. Det skal lige nævnes at der kommer en tv-udsendelse om en af Sterups berømtheder, svenske Niels, som var en kendt spillemand. Formanden for egnssamlingen, Lene Hansen, Jerslev takkede Viggo Pedersen for et godt foredrag og takkded de mange fremmødte. 092
253
1987 Erhvervschef Ole Riis ville stoppe pressen. Tavshed om firmaet Scan Sea Foods fremtid i Sterup. 092
254 2/8 1987 Billede: Lars Albertsen vil hjælpe folk med at tyde deres drømme. 093
255 26/2 1988 Hans Henrik Jørgensen, Sterup har, på kursus på Miljøhøjskolen, lært at smede forskellige ting. Han har vist medlemmer fra Husflidsforeningen hvordan, så måske de selv går i gang med faget. Billede: Hans Henrik jørgensen smeder sit eget køkkengrej. 093
256 2/8 1987 Lars Albertsen, Ø. Vandkrogvej 29, Sterup tilbyder bistand til at forstå egne drømmes vejledning.Lars Albertsen er sekretær for styregruppen for vedvarende energi under Teknologirådet. Han er økologisk jordbruger og er netop ved at træffe forberedelser til økologisk æbleproduktion. 094
257 16/3 1988 Falck opgav at slukke ilden, da 5 km bordplade brændte på Sterup Maskinsnedkeri, Åkandevej 18, som blev lagt totalt i ruiner af brænden. Direktør Erik Lund fra JKE køkkenet i Klæstrup, siger at bordpladeproduktionen er i gang indenfor en uge.Billeder: Politiets teknikkere foretog i går en undersøgelse for at finde brændårsagen. JKE Køkkenet skilt. 095
258 15/3 1988 Billede: Ejeren af Sterup Maskinsnedkeri, Børge Sørensen, giver opæysninger til politiet mens hans tre haller brænder volsomt. 096
259 28/12 1988 Fiskefirmaet Scancod i Sterup flytter til Hirtshals, produktionen genoptages i det nye år. Direktør Godtfred Jacobsen siger at kommunen har tvunget firmaet til at flytte men iflg Lisbeth Emmery, sektionsleder i Brønderslevs tekniske forvaltning har de ikke standset fiskefirmaet i Sterup. 096
260 16/3 1988 Sterup Maskinsnedkeri brændt ned til grunden. Uvurderlige skabeloner brændte op, siger Søren Sørensen, søn af Sterup Maskinsnedkeri Børge Sørensen. 097
261 16/3 1988 Brand-årsag på Sterup Maskinsnedkeri. Selvantændelse i olieklude, fastslår politiets teknikere, siger Herluf Kirkegaard, der er sekretariatsleder hos Hjørring Politi. 098
262 29/3 1988 Efter brænd flytter Børge Sørensens tømmer- og snedkerværksted midlertidig i en lade på "Østergård". De værste ved brænden er tabet af de skabeloner, vi bruger til fremstilling af møbler. Firmaet har specialiseret sig i fremstilling af reol-arrangementer til et eksportfirma i Sønderjylland. 098
263 4/2 1988 Borgerforeningens formand Peter Thomsen, berettede på borgerforeningens generalforsamling at foreningens overskud udover alm vedligehold af hus, bla blev brugt til varme i kælderen og nye kulisser. Aktivitetsudvalget havde arrangeret børnedilettant og dilettant for voksne med god tilslutning. Sankthansfesten var spesiel med indvielse af det nye Tingsted af borgmester P. N. Jensen og ny bålplads taget i brug. Borgerforeningen konstituerer sig med Peter Thomsen som formand, Jens Nedergaard som næstformand og Ejnar Nielsen som kasserer. I aktivitetsudvalget blev Steen Sørensen formand og Søren Sørensen kasserer. 099
264 29/2 1988 Indre mission i Sterup har arrangeret en møderække i Sterup missionshus. 099
265
1988 Sterup Revyen 1988. Fredag den 11 marts kl. 19.30 099
266 18/2 1988 Ca. 70 børn slog til tønden. Henrik Svennum slog katten ud af tønden i gruppen for de små og Heidi Sørensen knuste tønden hos de store. 45 voksne overværede tøndeslagningen. 099
267 10/2 1988 Generalforsamling i Sterup Vandværk, formand Finn Olesen oplyser at åres er gået fredeligt. Af bestyrelsen afgik Børge Sørensen og Hans Peter Nielsen der begge nægtede genvalg, ind kom Søren Sørensen og Carl Erik Bæk. 099
268 28/2 1988 Et nyt firma i Sterup, Easy-Soft, der kommer til at køre på fritidsbasis (dvs at indehaveren træffes unden for normal arbejdstid), starter den 1. marts. Hans Peter Nielsen, Liljevej 45 åbner for salg af tilbehør til Commodore 64 og TV-antenner. Firmaet har samarbejde med DC-Trading i Nibe. 099
269 Marts 1988 Næster 300 til morsom og genial revy i Sterup. Revyholdet bestod af: Jane Larsenm Anni Andersen, Helle Mielsen, Gitte Christensen, Tove og Carsten Kristiansen, Ulla Christensen, Uffe Skøttrup, Svend Larsen og Peter Thomsen. Mona Thomsen var instruktør, suffør Annie Skøttrup, sminkør Susi Justesen. Regnar Christensen og Bennny Hansen var scene- og lysmestre. Unge fra Vindstyrke 8 spillede til de indlagte sange.Lys var lejet af det nye teaterværksted på Åsen. 100
270 21/4 1988 Hærværk på ubeboet ejendom på Bellisvej 5 i Sterup. Ejendommen tilhører Gurli Jensen, Borgergade 43 i Skærum. Hærværk på biografejer Frits Pedersens personvogn, nummerpladen er krøllet sammen, der er sparket buler i dørene og trampet hen over biltaget. 100
271 10/4 1988 Sammenkomst for ældre i Sterup missionshus, Indremissionær P. Chr. Olesen, frederikshavn taler. 100
272 11/5 1988 Samfundsmøde i Sterup Missionshus sammen med IM-samfundene i Tårs og jerslev. Kordegn brogård Andersen, Frederikshavn taler. 100
273

Livsvejledning i Sterup-center, Nordjysk Healingcenter. Ægteparret Christina Wideman og Lars Albertsen på Øster Vandkrogvej 29, Sterup udvider. Kurser i livsvejledning gennem healing, psykisk masage, bachs blomsterterapi og samtale hos Christina Wideman og drømmetydning hos Lars Albertsen, nu både i Sterup og på Kastetvej i Aalborg. Begge har lært hos Bob More i Ringkøbing og har supleret deres uddannelse i udviklingsgrupper. Sammen tilbyder de parkurser. 101
274
1988 Ældremøde i missionshuset i september, fhv. plejehjemsleder Ellen Schærfe, Tårs vil vise lysbilleder og fortælle om oplevelser i Bahrein. I oktober taler sognepræst Jens Fjendbo Jensen, Brønderslev. 101
275 13/10 1988 Rejsesekretær Svenning jørgensen fra Dansk Bibelinstitut holder høsttale og sangkoret fra Strandby synger i Sterup Missionshus. 101
276

Efterårsprogram for Sterup Borgerforening: Grønlangkålsgilde, familiejulehygge, juletræsfest for børn med forældre. Desuden er der kortspil skiftevis tirsdage og torsdage i lige uger. 101
277 17/12 1988 Adventsmøde for ældre i Sterup missionshus. Pastor Robert Enevoldsen, Voer, taler. 101
278

Indre Mission holder juletræsfest i Sterup Missionshus. Sognepræst Niels Jacob Karstens taler. 101
279 10/12 1988 Sterup Borgerforening holder julehygge for hele familien i Sterup Forsamlingshus. 101
280 24/12 1988 Sterup Borgerforening holderJuletræsfest for børn i Sterup Forsamlingshus den 28 december. Musikkompagniet står for underholdningen, der var god tilslutning. 102
281
1989 Sterup Borgerforening opfører børnedilettant i Forsamlingshuset. 25 børn i alderen 7-13 år opfører "Bølle Bob" Stykket instrueres af Ulla Christensen, Tove og Carsten Kristiansen. Regnar Christensen er scene-og lysmester. 102
282

Annonce: Børnesvømning i Brønderslev Svømmehal. 102
283 12/2 1989 Generalforsamling i Sterup Vandværk. Underskud i år da der var tilsluttet 4 nye medlemmer og det derfor var nødvendig at lægge ny hovedledning ad Abildgårdsvej og forlænge op ad Løthvej. Desuden er det halve af hovedledningen gennem Sterup By blevet fornyet. 102
284 24/4 1989 Svend Larsen, Åkandevej 1 i Sterup måtte have hjælp af Falck til at slukke ild i skorsten. 102
285 14/8 1989 Gris på gaflen i Sterup Forsamlingshus til byens fælles sommerfest. 120 børn og voksne mødte op. 102
286 24/1 1989 15 gasflasker stjålet hos købmand Ejnar Nielsen, Sterup. 102
287 7/2 1989 Fastalavnsfest i Sterup Forsamlingshus. Hos de små fik Kjeld Hermansen katten, Kurt Hermansen blev kattekonge og Heidi Pedersen dronning. Hos de store fik Joan Vangsted katten. Ann Dybro blev kattedronning og Bent Christensen konge. Bedste udklædte: Tanja Nørgård og Heidi Sørensen, der i fælleskab havde klædt sig ud som hest samt Joan Vangsted, der var udklædt som japanerinde. 102
288 10/4 1988 Vind-Syssel forhandler videre om Kina-ordre, er ikke helt tilfreds med den aftale det svenske firma New Wind har forhandlet hjem, kontrakten er tidligst på plads til sommer. En rammeaftale taler om granvist at overføre teknologien, så kineserne til sidst kan lave vindmøller på egen hånd. Aftale løber over 20 år, hvor kineserne skal betale en afgift pr. mølle. Direktør Flemming Østergaard siger at vi ikke er tilfredse med kontrakten. På hjemmemarkedet har Vind-Syssel leveret 29 møller og har 15-20 i ordre. 103
289 20/5 1988 Vind-Syssels svenske makker er gået konkurs, både afsætning til det svenske marked og kontrakten til Kina skal Vind-Syssel nu selv stå for. Flemming Østergaard siger at han vil have en afklaring om firmaets fremtid i Sverige i næste uge. 103
290 21/6 1988 Prøvemøllen snurrer igen. Propellen er blevet ændret i forhold til indhøstede erfaringer efter prøvekørsel hos gårdejer Finn Jørgensen. Møllen skal seriefremstilles, der er allerede solgt 12 ag denne type på 270 kW og den næste mølle rejses i Jerup i næste måned. 103
291 5/7 1988 Billede: Sven Irgens-Møller pakker den første danske mølle til Færøerne. Møllen er på 150 kW og er af samme type, som Vind-Syssel tidligere har opsat 30 af i Danmark. 104
292 30/11 1988 Vind-Syssel vindmøllesamlefabrik arbejder på livet løs med at effektuere ordrer, selv om Vind-Syssel A.m.b.a. er gået i betalingsstandsning. Vind-Syssel har endnu 2 møller der skal leveres til danske aftagere og der er ca 20 møller i ordre. De ventes effektueret. Billede: Svend Møller gør vindmølle klar til Kina. 104
293 30/6 1988 Annette og Henrik Sørensen, Hummelhedevej 102 mellem Kirkholt og Jerslev er landbofolk og tog sidste år jordbær op som en nicheproduktion. Aldrig har jordbærrene været rødere, sødere, saftigere og størrere end i år. De regner med at høste ca 3 tons jordbær og det er et tilfredsstillende udbytte. 105
294
1988 Borgerforeningen har udsenst program for sommerens aktiviteter, som indeholder trim-bingo, sankthansfest, sommerparty, diskotek for de ungeafslutning med en række overraskelser. Hver onsdag sommeren igennem er der forskellige sportsaktiviteter på stadion. 106
295 2/7 1988 Der forsvandt en tegnebog med 950 kroner i fra Thomas Michael Eriksen, Liljevej 36 fra Sterups bil mens han badede ved Saltum strand. 106
296 20/5 1988 Birthe Jørgensen, Serritslev Brugsforening, bliver ansat som ny uddeler i Mejlby med tiltrædelse 1. juni. 106
297 2/6 1987 Scan Food klar igen efter omfattende rekontsruktion. Efter et par ugers arbejde, måtte produktionen atter indstilles pga. indehaveren Godtfred Jacobsens økonomiske vanskeligheder men dette vil blive mellem kreditorerne og Godtfred Jacobsen personligt. Billede: Direktør Godtfred Jacobsen kaster de første fisk i lagen, før den videresendes til det italienske marked. 107
298 24/12 1988 Fiskefirmaet Scancod i Sterup flytter ved årsskiftet til Hirtshals, det kommunale renseanlæg kan ikke klare saltlagen fra vores produktion, siger direktør Godtfred Jacobsen. Billede: De første læs fisk køres ind på paller til den ventende produktion. 108
299 9/3 1989 Orienteringsmøde ang. vindmøller i Sterup. Wind World i Skagen vil give 10 års garanti for produktion og dette sammen med at møllerne har fået større driftssikkerhed, giver os tro på at det er muligt aat tegen de interessenter, der er nødvendige, siger en af initiativtagerne, Finn Zimmer. 109
300 26/5 1989 Amtet giver tilladelse til 2 vindmøller i Sterup. Iflg. Hans Findinge fra møllelaugets arbejdsgruppe mangler der at blive solgt 90 anparter i møllen der skal stå på Møgelhøjvej 6. Bag den anden mølle, på Liljevej 54, står landmand Poul Erik Frederiksen. 109
301

Sterup Aktivitetsudvalg afholder diletant i Sterup forsamlingshus fredag den 31. marts "Kærlighed og buler i bilen", Musil og dans til Bjarne Baggesen. 109
302 7/6 1989 Få anparter tilbage, 260 anparter af 310 er solgt. Der er kun plads til 5 eller 6 yderligere husstande, oplyser Keld Nielsen fra initiativgruppen. 109
303 21/6 1989 Aktivitetsudvalget arrangerer Sanktsfesten med fodboldkamp, båltale af teaterkonsulent Lars Olesen, teaterværkstedet Åsen og snobrød til børnene mens de voksne drikker den medbragte kaffe. 109
304 11/5 1989 Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen skaber et improviseret teaterstykke for børn på den gamle miljøskole, Åsen pinsedag. Imens kan de voksne studere masker, som Klaus Tams, Kirsten Ginz-Johansen og Anna Kristjana Johannesdottir har kreeret. 109
305 26/6 1989 Jerslev-Sterup Idrætsforening har besluttet at holde pause med bankospillene, tilslutningen er ikke så stor som den var for et par år siden, siger JSI's formand, Kaj Styrishave. 109
306 16/1 1989 80 år i Sterup-Mylund. Missionshus i Sterup i 70 år. I 1909 mødtes man i et lokale der hørte til Sterup Brugs, da det blev for lille samledes man i en uopvarmet gymnastiksal. I 1917 skænkede gårdejer Peder Pedersen en grund til at bygge et hus på. Grundstenen belv lagt i 1918 af pastor Madsen, Voer og indvielsen blev foretaget i 1919. Der har siden 1917 været holdt søndagsskole, der holdes møder og en måndelig tilbagevendende begivenhed er "De ældres eftermiddag". Fødselsdagen fejres ved et møde i missionshuset, hvor missionær Niels Schmidt, Dronninglund taler og et sangkor fra Dronninglund underholder. Billede: Missionshuset "Bethania" i sterup. 110
307 25/2 1989 Indre Mission i Sterup holder møderække, onsdag den 1. marts taler Gert Nedergård, Ingstrup, torsdag den 2. taler pastor Sondrup, Lendum og fredag den 3. taler fhv. fiskeeksportør Clausen, Frederikshavn. 110
308 7/9 1989 Ældres eftermiddag i Sterup missionshus, Ruth Kristensen, Jerslev viser lysbilleder fra Jerslev og omegn og medbringer billeder fra Egnssamlingens arkiv. 110
309 17/1 1990 Møde i Sterup missionshus i anledningen af husets fødselsdag. Taler er missionær Rolf Pedersen, Hjørring. 110
310 25/1 1990 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. 110
311 31/1 1990 Aktivitetsudvalget i Sterup holder famileihygge i forsamlingshuset med underholdning af Vindstyrke 15. 110
312 14/4 1989 Birthe Rosenfeldt fra Institut for Folkeligt Teater i Sterup arbejder på kostskole i Løgstør og tager til Bornholm for at fremføre stykket "Den 8. dag". 111
313 28/4 1989 Åsen vil favne hele Europa. Institut for Folkeligt Teater har ambitioner om at blive et mødested for teaterfolk fra hele Europa og at den nye pris "Håbets pris" kan medvirke til det. Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt er daglig ledere af den tidligere Åsen. Stedet som en forening med 30 individuelle personer, tre teatre og dramaturgisk institut ved Aarhus Universitet. Personerne kommer fra de nordiske lande mens de tre teatre er danske. Fra Holstebro tertrer Odin, Team Teater stammer fra Herning og fra Svendborg kommer Baggårdsteatret. De lever af at holde kurser og i den forløbne week-end havde de ca 90 mennesker fra Next Stop, Sovjet boende. Trevor Davis er valgt til at modtage "Håbets pris" pga sin dynamik og evne til at gribe sagen an på en ny måde. Prisen er en maske, lavet af maskemager Klaus Tams fra Aarhus. 111
314 23/12 1988 Jerslev-Sterup er af Nordjyllands Amt foreslået udlagt som grundvandsområder, der skal beskyttes med forurening. Geolog Jørgen Andersen i amtet siger at man kan forestille sig at kommunerne prioriterer tilsynet med landbrugsejendomme i sådanne områder højere. Billede: Kort med områder amtet foreslår udlagt som vandbeskyttelsesområder. 112
315 16/5 1989 Teaterfest på Åsen i næsten et døgn. Institut for Folkeligt teater var rammen om en række festlige begivenheder i pinsen. Børneteater og prisuddeling. Billede: Lars Olsen ser til mens Birthe Rosenfeldt sætter masken på prismodtageren Trevor Davies. 112
316 7/6 1989 Otto Toldbod har selv lavet reb siden 1948. Billeder: Otto Tolbod ved den gamle reblæggermaskine. Det færdige reb. Selvbinderstrikkerne spændes fast og snittes af, derefter kan man begynde at tvinde dem. 113, 114
317 5/10 1989 Teater-institut i Sterup har søgt Tuborg fondet om 50.000 kroner til indkøb af 25-30 masker til en permanent udstilling, siger Lars Olsen efter instituttets generalforsamling. Instituttet er vokset til at spænde over 12 teatre og 40 enkelte medlemmer fra hele Norden. 115
318 24/9 1989 Ægteparret Christina Wideman og Lars Albertsen, Øster Vandkrovej i Sterup giver vejledning om livet. Lars Albertsen vil tyde folks drømme og benytte sig af medtoder som meditation og healingsøvelser. Christina Wideman bruger psykisk massage, Bach blomstermedicin, samtale og healing. Ved siden af drømmetydning arbejder Lars Albertsen med vedvarende energi for staten. Han driver også den økologiske æbleplantage ved ejendommen. 115
319 27/6 1989 Jerslev-Sterup Idrætsforening holder pause i sommer med spil om mandagen, da det ikke går mere, siger formand Kaj Styrishave. Sterup Borgerforening overtager mandagsspillet, iflg Borgerforeningens formand Peter Thomsen går deres lørdagsspil godt. 116
320 27/5 1989 Sterup Aktivitetsudvalg har udsendt sit sommerprogram. Der er arrangeret familietur til Fårup Sommerland. Sankthansaften med fodboldkamp og båltale med teaterkonsulent Lars Olsen fra teaterværkstedet, Åsen. Sensommerparty med medbragt madkurv og dans til musik af Lone og Svend Åge fra Aalborg. Diskotek for børn i forsamlingshuset. Hele sommeren er der sportsaktiviteter på sportspladsen, Tømrer Sten Sørensen som er formand for aktivitetsudvalget, fortæller at disse arrangementer kan samle ca. 30 børn i alle aldre. 116
321 2/7 1989 Sterup aktiv i sommervarmen. Borgerforeningens formand glæder sig over den store tilslutning der er til aktiviteterne om onsdagen 116
322 8/9 1989 Den alternative sport slutter i for i år, den har spillet for 5. år i træk, siger formanden for Aktivitetsudvalget, Sten Sørensen. 116
323 15/7 1989 jørn Østergård, Bellisvej 10, Sterup har søgt Nordjyllandsk Amt om at genskabe en sø på sin ejendom 100m øst for byen. 116
324 16/3 1989 Dilettant i Sterup "Kærlighed og biler i bilen" handlingen foregår hovedsagelig på gården Skovgård son ejes af Marianne og Thomas Thomsen. Marianne spilles af Ulla Christensen, Thomas af Carsten Christiansen, sønnen Bertel af Henrik Christiansen, Mariannes søster af Joan Christiansen og mekanikker Frederik Hansen spilles af Finn Zimmer. Tove Kristiansen er instruktør og Grethe Svennum er sufflør. Sussi Justesen tager sig af sminken mens Regnar Christensen er lys- og scenemester. 117
325 4/4 1989 Dilettanterne fik alvorlig konkurrence fra det gode vejr. Kun 90 mennesker kom til premieren af lystspillet "Kærlighed og buler i bilen" Sterups aktivitetsudvalg havde håber på 120. Dilettantforeningen havde lånt video-udstyr og optog forestillingen, som fremover kan ses i biblioteks arkiv. 117
326 26/9 1989 4 oktober: Indre Mission i Jerslev og Sterup indbyder til skriftemåls- og altergangsgudstjeneste i Jerslev Kirke med sognepræst Henning Smidt, Kettrup. 5 oktober: Sterup missionshus afholder bibellæsning og bibelforedrag med børnekonsulent Steen Palmkvist som leder. 29. september: Indre mission i Sterup afholder høstfest, pastor Sondrup, Lendum holder høsttalen. 117
327 26/10 1989 Sterup Borgerforenings vinterprogram: 26. november julehygge hvor der klippes julepynt, spilles kort mm. Og der serveres gløgg, sodavand og æbleskiver. 30. november og 1 december opfører ca 30 børn børnemusicalen "Hvordan det alligevel blev jul i det gamle forsamlingshus" af V. Krohn og instrueret af Tove Larsen og Carsten Kristiansen. 8. december grånlangkålsgilde med dans til musik af "De glade drenge". Årets sidste arrangement er juletræsfest hvor de synges og leges til musik af Henrik Nielsen. 21. januar: familietur tíl badeland. 2. februar: familiehygge med underholdning af Vindstyrke 15. Fastelavnsfest med tøndeslagning og leg fastalavns-søndag. 29. og 30. marts: Lokal revy, teksterne skrives af Tove Kristiansen og Dorte Jensen. 117
328 18/10 1989 Møde for ældre i Sterup Missionshus, musikstuderende Britta Nedergaard Hansen, Aalborg spiller og synger samler og sange. 117
329 25/4 1990 Trailer stjålet fra savværkets oplagsplads. 117
330 21/4 1990 Pastor Helge Pedersen, Albæk taler ved ældre-eftermiddag i Sterup Missionshus. 117
331 7/12 1989 Grønkålsgilde efterfulgt af dans til "De glade drenge" som er delvis lokale, Torben Jensen, Løthvej i Sterup og Lars Bilde, Nørresundby. 118
332 9/12 1989 Adventsmøde for ældre i Sterup Missionshus. Bodil Alstorp og Peter Landting viser lysbilleder og fortæller om Holland. 118
333 21/11 1989 30 Sterupbørn med i musical "Hvordan det alligevel blev jul i det gamle forsamlingshus", som er skrevet af V. Krohn og instrueret af Tove Larsen og Carsten Kristiansen. Sterup Borgerforenings aktivitetsudvalg står som arrangør. 118
334 27/11 1989 Ingen støtte til masker i Sterup fra Tuborg Fondet, så Åsen vil søge penge hos andre fonde, siger Lars Olsen. 118
335 28/2 1990 Generalforsamling i vandværk. Bestyrelsen har udarbejdet et nyt regulativ, som medfører vedtægtsændring, de skal godkendes af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling i marts. Formand Finn Olsen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Henning Larsen. Kasserer Carl Erik Bæk oplæste regnskabet, der sluttede med underslud på 92.671 kr. 118
336 9/3 1990 Provst Per Clemmensen, Ø. Brønderslev, taler og underholder ved ældres eftermiddag i Sterup Missionshus. 118
337 30/11 1989 Sterup-gruppens leder, Annette Bruun Sørensen fremsatte ideen om at dyrke hyben som alternativ afgrøde i landbruget. Der plantes hyben hos Nora og Børge Christensen, Saltumvej 176, Brønderslev og Chr. Møller Andersen i Vestbjerg. 119
338 27/2 1990 Hellum Hør-gruppen står bag initiativet til prøve-avl af spinde-hør efter en henvendelse fra Dansk Hørindustri A/S i Klarup. Avlen af det specielle hør er kun en udløber af selve hør-projektet, oplyser Lis Andersen. Planteavlskonsulent Karl Thomassen fra Landbocenteret i Brønderslev formidler aftaler mellem avler og aftager. 119
339 4/12 1989 Såvidt vides findes der ikke en maskine til at høste hyben og tage frøene ud, siger Sterup-gruppens leder Annette bruun Sørensen. Gruppens selvkonstruerede høstmaskine ventes i gang med prøvehøstning i august-september næste år. 120
340 18/11 1990 Mange ideer kom frem ved debatmøde om Sterups fremtid og borgernes ønsker til Sterup Borgerforening, fortæller borgerforeningens formand Mona Thomsen. Det blev til en lang ønske-liste der skal danne grundlag for foreningens arbejde. 120
341 17/3 1991 Gårdejer Eluf Christenen, Øster Stokbrovej, Sterup er ikke tilfreds med en notits om et tyveri fra en brandtomt. Der er visse ligheder med hans ejendom på Ogstrup Møllevej og han vil ikke mistænkes for at have fjernet noget af det han selv har meldt stjålet. Men måske er der tale om en helt anden ejendom, slutter Eluf Christensen. 120
342 19/6 1991 En ubeboet ejendom på Lupinvej i Sterup har fået knust 3 ruder. 120
343 6/8 1989 Dybfrostfabrikken med helsekost, Nutana vil måske oprette en fabrik i Jerslev. Erhvervschef Laurits Østergaard, Brønderslev, er overbevist på at Nutana vil samarbejde med de lokale landmænd som vil dyrke f.eks selleri, gulerødder og kål. Grønsager er ernæringsrigtige og markedet vokser. Jorden i Vendsyssel er ideel til dyrkning af grove grønsager, siger Agro-industrielle kompleks gruppen med Eva Risager i spidsen. Hyben - ny landbrugsvare. Dansk maskine baner vej for nordjysk produktion. Billeder: Hyben. Annette Bruun Sørensen og Eva Risager som begge har sans for det utraditionelle. 121
344 8/8 1989 60 til møde om at dyrke grønsager og hyben. Eva Risager og Annette Bruun Sørensen fra det argoindustrielle kompleks opfordrede interesserede til at melde sig til projekterne om grønsager og hyben. Afdelingschef Ole Chr. Kjærulf fra producentforeningen Nord Grønt i Aalborg sagde at produktionen skulle styrkes og at nøgleordet er samarbejde og markedsføring. Eva Risager troede på store muligheder for grove grønsager, hvis Helsekost-fabrikken Nutana bygger fabrik i kommunen. Annette Bruun Sørensen mente at der var store afsætningsmuligheder i Sverige - der er også konstrueret en maskine til at høste frugten. 122
345 30/1 1990 Overskuddet fra arrangementer med spiritusbevilling bliver 500 kr mindre pga en afgift Folketinget vedtog den 25. januar, siger borgerforeningens afgående formand, Peter Thomsen. Overskuddet er i forvejen begrænset, nu bliver det endnu sværere. Spillene er heller ikke, hvad de har været. Sterup Borgerforening har eksisteret i 65 år og spillene i 25 år. På generslforsamlingen blev Harald Jensen udnævnt som æresmedlem, fordi han var med til at opstarte spillene og stadig er med til at afvikle dem. Sterup Borgerforening har 82 medlemmer. 123
346 18/1 1990 Aktivitetsudvalget i Sterup arrangerer en familietur til vandland fortæller formanden for aktivitetsudvalget, Steen Sørensen. 123
347 2/1 1990 En landmand ved Flyvbjergvej har anmeldt at hans gris er stjålet fra grisestien indenfor de sidste 14 dage. 123
348 17/1 1990 Institut for Folkeligt Teater på Åsen i Sterup har fået det blå stempel, en økonomisk støtte til en børneforestilling. Stykket hedder "Historier" og er forskelligt fra gang til gang, da der improviseres over foreslag fra børnene, siger de to skuespillere Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen. 124
349 5/2 1990 Generalforsamling. Borgerforeningen og aktivitetsudvalget har fået flere nye poster, bestyrelserne er nu konstituerede. Ny formand for borgerforeningen er Mona Thomsen, Oluf Nielsen er næstformand og Søren Sørensen sekretær. Nyvalgte til bestyrelsen, Ytta Christensen og Mona Thomsen, i stedet for tidligere formand Peter Thomsen og Jens Nedergård. Ny formand i aktivitetsudvalget, Carsten Kristiansen, der afløser Sten Sørensen. Næstformand Inge Vangsted , kasserer Tove Kristiansen og sekretær Birthe Olesen. Nyvalgte er Karin Christensen og Inga Mikkelsen. Foruden Sten Sørensen gik Jytte Nørgård ud af bestyrelen. 124
350 20/4 1990 Åsen og Sterup Borgerforening arrangerer Teateret Doroga fra Leningrad som opfører "Crazy Fantasy" i Sterup Forsamlingshus. 124
351 20/5 1990 "Håbets pris" uddeles i år til grundlæggeren af teaterværkstedet "Den Blå Hest" i Århus, polakken Aleksander Jochwed. Håbet kan ikke gøres op i penge, siger Lars Olsen fra Åsen, prisen er derfor ikke penge men en maske, som er lavet af Klaus Tams. Dukkestykket Rollo opføres i forbindelse med prisuddelingen som foregår på Åsen. 124
352 20/5 1990 Værelsesfløjen på åsen ødelægges af frost og skal bygges om. Arkitekt Hans Lyngsgård skal lave en plan for ombygningen. Folkene på Åsen - Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen regner med at få hjælp fra medlemmerne af instituttet en uge midt i juni. 124
353 18/3 1990 Sterup Aktivitetsudvalg genoptager revyen med Tove Christiansen som instruktur, medforfatter og medspiller. Else Møgelmose akkompagnerer revyteksterne. 124
354 4/3 1990 Der er blevet spillet banko i 25 år i Sterup Forsamlingshus med Harald Jensen som opråber i alle årene. Igennem årene er spillerne blevet yngre og yngre, flere under 25 år, siger den nuværende formand Mona Thomsen. 125
355 13/3 1990 Der kom 306 spillere til Sterup Borgerforenings jubilæumsspil. Mona Thomsen bød velkommen og Harald Jensen råbte numre op, efter pausen blev opråbningen overtaget af Irene Petersen.På byrådets vegne overragte byrådsmedlem Else Kraglund et billede, tegnet af kunstneren Otto Møller, Jerslev. Som løkønskning havde Jerslev-Sterup Idrætsforening arrangeret et spil med ekstra gevinster. 125
356
1990 Annonce: Sterup kæmpespil. Billede: Ella Jensen og Johanne Mikkelsen er kommet, til Banko, hver uge i 25 år. Billede: Sterupup forsamlingshus. 126
357 4/3 1990 25 år med banko i Sterup Forsamlingshus med Harald Jensen som opråber og Jens Nedergård har stået for uddelingen af gevinsterne til de heldige spillere. Spillet blev flyttet fra torsdag til lørdag, det var der ingen andre i miles omkreds der gjorde, så der var ingen konkurrence om spillerne.Efter forsamlingshuset blev overtaget af Borgerforeningen, har spillene bidraget til husets drift, der blev også anlagt legeplads, gadelys og etableret parkeringsplads. Overskuddet fra spillene er også kommet missionshuset og foreninger på egnen til gode. Billede: Borgerforeningens formand Mona Thomsen, Jens Nedergård og Harald Jensen. 127
358

Knud Jensen, søn af Gårdejer Chr. Jensen "Pæregården" i Sterup, har de sidste 3-4 år arbejdet med en opfindelse, som nu med bistand af Smed Christensen, Sterup, er ført ud i livet. En høvender som kan sættes på en Radrenser. Vi har indgivet patent på opfindelsen og håber inden længe at komme i gang med produktionen. Knud Jensen har arbejdet med høvenderen siden 1942-1943 og har haft en god støtte i Smed Christensen. 128
359 August 1975 Ny fabrikshal på 750kvm til B. B. Møbler A/S i Sterup der på 3 år er gået fra at være sig selv, beskæftiger fabrikanterne H. og J. i dag 10 medarbejdere. Billede Jan Bjerg foran den nye fabriksbygning i Sterup. 129
360 18/10 1974 Billede: Efter ombygning åbner N. A. Nielsens Centra Marked i Sterup, Anna Marie og Ejnar Nielsen viser rundt i de nye lokaler der er ca 350kvm større. 129
361
1990 billede Christina Østergård blev konfirmeret i sin bedstemors brudekjole, syet af faldskærm anvendt i medstandskampen. Billede: Adjunkt Jørgen Roos ønsker den første student, Birgitte Nielsen, Sterup tillykke med eksamen (den første student på Brønderslev Gymnasium. 130
362 24/10 1990 Artikkel om og billede af Christina Wideman: En personlig krise ledte mig ind i healingens verden. 131
363 24/10 1990 Artikkel: Else Olsen om sin behandling hos healeren Christina Wideman: Healing klarede hvad lægerne ikke kunne. 132
364 7/10 1990 Sterup Husflidsforening har ligget stille uden aktiviteter i 20 år, derfor mener bestyrelsen at det er på tide at foreningen bliver opløst. Den nuværende bestyrelse består af Elly Andersen og Inga Møgelmose. Kasser var Dorthe Jensen, der døde i foråret. 133
365 7/12 1990 Aktivitetsudvalget afholder familie-julehygge i Sterup forsamlingshus. 133
366 22/12 1990 Sterup Borgerforening afholder Julebanko i Sterup forsamlingshus. 133
367 17/11 1990 Artikkel om Sterup Husflidsforening, der har eksisteret siden 1899 og nu er nedlagt. Foreningens midler på 20.487 kr. blev delt ud til KFUM-spejderne i Jerslev, Jerslev-Sterup Idrætsforening, Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn, Sterup Borgerforeningen og Aktivitetsudvalget i Sterup. 133
368 5/2 1991 120 til familieaften i Sterup Forsamlingshus med vindstyrke 15. Fortæller Tove Christiansen fra aktivitetsudvalget. Fastelavnsfest i Sterup, afholdes af aktivitetsudvalget. 133
369 25/4 1990 14 årig dreng kvæstet af flugtbilist på Hummelhedevej ved Sterup. Politiet uden spor. 134
370 22/5 1990 Indre Mission i Sterup afholder samfundsmøde sammen med Tårs og Jerslev Indre Mission. Missionær Arne Nørgård, Hjørring, indleder over emnet "Arbejderne i Vingården". 134
371 15,16/8 1990 Diskotek for børn i Sterup forsamlingshus afholdes af aktivitetsudvalget. 134
372 23/6 1990 Borgerforeningens aktivitetsudvalg afholder sanktshans aften. Viceskoleinspektør Dorrit Jæger holder båltale. 134
373 7/6 1990 Aktivitetsudvalgets sommerprogram er tilrettelagt. Hver onsdag er der sommeraktiviteter for hele familien på stadion. Sommerudflugt til Fårup sommerland, Sanktshansfest, diskotek for børn og høstfest. 134
374 28/9 1990 Indre Mission i Sterup afholder høstfest.Søren Winther, V. Hassing, holder høsttalen og Dronninglundkoret underholder med sang og musik. 134
375 3/11 1990 Borgermøde i Sterup Borgerforening, Hvad ser beboerne i Sterup som Borgerforeningens mål og hvad forventning stilles til foreningen, siger et medlem af Borgerforeningens aktivitetsudvalg, Tove Christiansen. 134
376 21/5 1991 Den 3. "Håbets pris" uddelte Institut For Folkeligt Teater til Tage Hind, grundlæggeren af Institut For Dramatugi ved Århus Universitet.Keld Rodin, medlem af Instituttets bestyrelse, sagde: Teatret er en slags håbets scene. Den kunstneriske leder af Team Teatret, Erling Wiese, holdt en pristale for Tage Hind. Prisen er en personlig maske lavet af Klaus Tams. I Sterups forsamlingshus kunne man se "Freddy og Far", en børneforestilling ved Torkils Lindebjerg, Teater TT. Der var udstillinger af billeder og masker. Kunstnerne var Klaus Tams, Århus; Jacob Bentsen, København; Kirsten Gitz-Johansen, Brovst; Anna K. Johannesdottir, Mylund; Tine Hind, Århus og Marie Nørgård, Aggersborg. Billede: Maskeudstilling af Klaus Tams fra Dappetutto Mask. 135
377 14,25/3 1991 Carsten Kristiansen er instruktør og Kristian Møgelmose står for musikken til sørøverdramaet i Sterup forsamlingshus. 25 børn spiller dilettantstykket "Piratkongens skat". Billeder fra stykket, halte, spillet af 13 årrige Mathias Christiansen, en sej sørøver, der under hele stykket havde sit ben bundet op, så han med sit hjemmelavede træben kunne leve op til sit navn.Aktivitetsudvalget i Sterup er arrangør. 136
378 3/5 1991 Indre Mission I Jerslev, Sterup og Tårs samfundsmøde i Sterup Missionshus. Missionær Gert Nedergård Hansen, Ingstrup taler. Gert Nedergård Hansen forflyttes om kort tid til Ærø. Indre Missions Brønderslevkreds holder forårsmøde i Sterup Missionshus, Pastor Frede møller Hinge taler. 137
379 5/3 1991 Indre Mission i Sterup holder møde 3 aftener i træk, første aften taler værkfører Jørgen Christensen, frederikshavn. 2. aften vice-amtsskatteinspektør Alfred Schmidt, Hjørring og sidste aften missionærmedhjælper Dagmar Madsen, Sæby. 137
380 18/6 1991 Fællestur til Fårup Sommerland, arrangeret af aktivitetsudvalget. Sankthansfesten indledes med kræmmermarked. Efter man har spist den medbragte mad,tændes bålet. 137
381

Det russiske teater Doroga fra Leningrad indleder lands-turné i Sterup. Stykket hedder "Crazy Fantasy" og er et mimespil. Institut for Folkeligt Teater og Sterup borgerforening samarbejder om at arrangere forestillingen. Nexy Stop var i 1989 i Sovjetunionen og Teatret Doroga var med til at arrangere. Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt og haft meget med Next Stop at gøre og derved er forbindelsen opstået. Teatret skal bo gratis hos Institut for Folkeligt Teater og borgerforeningen kommer ikke til at tjene på det, siger formanden Mona Thomsen, det gør ikke noget, bare der kommer til at ske noget i Sterup. 137
382 23/3 1991 Stort gylleudslip ved Tvedensvej nr. 92 i Sterup hos landmand Peter Kyllingbæk. 137
383 4/3 1990 Møderække i Sterup Indre Mission. Første dag taler missionær Ejnar Lindbjerg, Frederikshavn, 2. dag taler missionær Gert Nedergård Hansen, Ingstrup og sidste dag taler pastor Niels Jacobsen, Bjergby. Alle møder hildes i Sterup missionshus. 138
384 27/1 1991 Generalforsamling i Borgerforeningen. 138
385 31/1 1991 Aktivitetsudvalget i Sterup arrangerer hyggeaften med harmonikagruppen Vindstyrke 15. 138
386 14/2 1991 Arne Christensen blev valgt til bestyrelsen i Sterup Vandværk, Mogegns Østergård ønskede at træde ud. 138
387 9/2 1991 Familie-idræt bliver ny aktivitet i Sterup Borgerforening, det sker i samarbejde med Jerslev-Sterup Idrætsforening, der ejer stadion i Sterup.En del fodboldspillere fra Sterup er flyttet til Hellum for at spille fodbold, fordi de ikke kan spille i Sterup, Mona Thomsen siger at foreningen ikke har nogen indflydelse derpå. Bankospil i Sterup har eksisteret i 25 år, der var stuvende fyldt i forsamlingshuset og der var gevinster for 18.ooo kr. Sterup-foreningen og Åsen havde danmarkspremiære på et russisk teaterstykke, da en russisk teatergruppe gæstede landsdelen. Der er sendt ansøgning til Brønderslev kommune om at få lys ved skoleskuret.Brønderslev kommune har lovet, der sker forbedringer ved p-pladsen ved slagteren. Borgerforeningen ønsker forbedringer af legepladsen.Nyt oliefyr og kedel i forsamlingshuset har tæret på foreningens kapital. Alle valg til bestyrelsen, ved generalforsamlingen, var genvalg. Søren Christiansen trådte ind i stedet for Jytte Christiansen i løbet af året. 138
388 14/3 1991 Sterup Husflidsforening og Sterup Gødningsforretning er nedlagte og ønsker at give penge til aktivitetsudvalget. Begge foreninger ønsker at pengene bliver anvendt til arbejdet blandt børnene i Sterup. Udvalget vil gerne anvende pengene til et el-klaver til forsamlingshuset og håber at finde sponsorer eller fonde, der vil støtte den gode sag. 138
389 14/5 1991 Jerslev-Sterup Idrætsforening og Sterup Aktivitetsforening arrangerer familieidræt for første gang. Fremover skal der være familieidræt hver onsdag. 138
390 25/5 1991 På Åkandevej i Sterup udbrød ild i en brændestabel. 138
391 20/6 1991 På Bastholmvej 25 i Sterup blev der stjålet værktøj for 10.000 kr. 138
392 2/8 1991 Familie-idrætsaftenerne ledes af Ulla Kristensen, hun har været på to weeken-kurser for at få nye impulser og ideer til aktiviteterne i Sterup. Aktivitetsudvalget og Jerslev-Sterup Idrætsforening planer på at få endnu en person sendt på kursus. Der er altid to voksne med til at lede aktiviteterne i onsdags var der Carsten Kristiansen, formand for aktivitetsudvalget og Grete Svennum fra Jerslev-Sterup Idrætsforening. Meningen er at børnene skal snuse til forskellige sportsgrene. Billede 1: Familie-idrætsaftene byder på rundbold. Billede 2: Ulla Kristiansen. Billede 3: Carsten Kristiansen tager tid mens Grete Svennum svinger suppeskeen. 139
393

Billede: Hvem henter mest vand til holdets spand med en suppeske. 140
394 11/8 1991 Søren Svennum på 17 år rejser 1 år på udvikling med America Fields Service - AFS, han skal til USA og imens bor Eduardo fra Honduras, som også rejser på udveksling, hos Sørens far og mor, Per og Grete Svennum. 141
395

Billeder: Søren Svennum og Eduardo Corrales. De er begge på udveksling med Amarican Fields Service, AFS. 142
396

Unge studerende fra Honduras og Argentina blev en del af hverdagen hos familierne Josefsen i Serritslev og svennum i Sterup. Fakta om Amarican Field Service, dansk AFS. Værter søges til tre unge udviklingsstudenter efter sommerferien. Gode familier er guld værd. Billede: Søren Svennum og Anne Marie Josefsen. 143, 144
397 20/5 1994 Borgerforeningen har købt byens gamle skrædderhus, som ligger ved siden af forsamlingshuset. Billede: Borgerforeningens formand Mona Thomsen og nabo Svend Larsen hjælper hinanden med at tømme skrædderhuset som skal rives ned. De ser frem til at der bliver råd til at udvide Sterup forsamlingshus. 146
398 5/7 1991 Sommerferie med drama og tegnefilm. 14 børn fra Brønderslev kommune i sommerskole på Teaterinstituttet Åsen. Sommerskolens nye kursus er blevet til i et samarbejde mellem Teaterinstituttet Åsen og Kirkholt Center. Tegnefilm kan bruges positivt til at udvikle børns skabertrang og fantasi, forklarer Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt fra Åsen og Richard Brun fra Kirkholt Center. Billede 1: Janus, Katrine, Helga og Birthe digter historier ud fra de billeder holdet har malet. Billede 2: Børnene agerer kyllinger og Birthe Rosenfeldt står i baggrunden og betragter børnenes spil. 147
399 28/11 1991 Aktivitetsudvalget arrangerer juleklip og julemarked i forsamlingshuset. 148
400 26/11 1991 Enjar Lingbjerg, Frederikshavn taler, Lovsangskoret fra Vodskov underholder ved adventsfest i Sterup Missionshus. 148
402 8/2 1992 Generalforsamling i Sterup vandværk, det har været et roligt år og alle bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt. 148
403 3/2 1992 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. De sidste 2 år har været rekordår for bankospil i Sterup, oplyser formanden, Mona Thomsen. Forsamlingshuset har fået ny belysning i den store sal, ligesom den er blevet malet. Erling Madsen, Stenum har prentet navnet Forsamlingshus på en egeplanke, så huset er lettere at kende. Der er opsat nye gynger på legepladsen. Pensionisternes tur gik i år til Jesperhus Blomsterpark, Mors. Der blev arrangeret familieidræt på byens idrætsplads, som er blevet godt besøgt. Kasserer Ejnar Nielsen læste regnskabet op, der sluttede med et overskud på 9.000 kr. Mona Thomsen, Oluf Nielsen og Søren Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen. Der blev vedtaget en strukturændring, der betyder at aktivitetsudvalget udpeges af bestyrelsen. Der fremkom forslag om at borgerne bruger et par dage om året til at rengøre byen og pynte lidt omkring husene. Legeledes et forslag om at overrisle den store p-plads når der var en stabil frostperiode, så der blev en skøjtebane til glæde for byens børn. Kasseren i aktivitetsudvalget, Tove Kristiansen aflagde beretning. Et arrangement med "Vindstyrke 15" var en stor succes. Udvalget har købt et el-klaver, pengene kom delvist fra de ophævede foreninger, Sterup husflidsforening og Gødningsforeningen, pengegaverne slog ikke til, så regnskabet sluttede med underskud. 148
404 27/2 1992 Aktivitetsudvalget arrangerer fastelavnsfest i Sterups forsamlingshus. 148
405 13/5 1992 Borgermøde om Brønderslev Kommunes fremtidige ældrepolitik. Efter velkomst af borgerforeningens formand Mona Thomsen,talte Byrådsmedlem Else Kraglund (V). Hun redegjorde for de eksisterende tilbud og opfordrede de tilstædeværende om at komme med forslag, som så blev sendt til socialforvaltningen til videre behandling. 148
406 27/3 1991 Billede: Sterup Møllebæk med halmballer til at stoppe gyllen fra at finde vej til bækken. Falck´s insats for at redde Møllebæk fra at blive alvorlig forurenet af gylle, kommer nok til at koste med uheldige landmands forsikringsselskab 35.000 - 40.000 kr. Vice-brandindspektør Preben Jensen var menden der var afsted med 10 Falk-folk. Derudover var der to fra kommunens miljøafdeling og amtets miljøvagt Jan S. Jensen. 149
407 13/2 1991 Generalforsamling i Sterup borgerforening. Foreningens formand, Mona Thomsen berettede at foreningen villei samarbejde med idrætsforeningen i år ville arrangere familie-idræt på byens idrætsplads. Købmand Ejnar Nielsen fremlagde regnskabet med et underskud på 40.000 kr. Til aktivitetsudvalget nyvalgtes Bent Nielsen i stedet for Inge Vangsted. Alle i bestyrelsen var genvalgt. 149
408 26/7 1991 En landmand har fået stjålet 18 ænder fra en indhegning. 149
409 14/8 1991 Indbrud i garage på Liljevej . 149
410 20/9 1991 Der har gentagne gange været begået hærværk på Sterup vandværk. Politiet efterlyser vidner til de mange episoder med hærværk. 149
411 10/5 1992 Borgermøde i Sterup Forsamlingshus, denne gang om kommunens oplæg til ældrepolitikken. Debatten indledes af byrådsmedlem Else Kraglund, resultatet af dryftelserne vil blive tilstillet Brønderslev Kommune. 149
412 26/6 1992 Trangetvej i Sterup bliver snart til Brødholtvej. Lars Olsen, Åsen har foreslået at Trangetvej i Brønderslev Kommune skifter navn, den hedder det samme i Hjørring Kommune. 149
413 28/12 1991 Juletræsfest i Sterup Missionshus holdes af Indre Mission i Sterup og Jerslev. Ketty Rams, Aabyen, holder juletalen og underholder børnene. Borgerforeningen i Sterup afholder stort nytårs-banko. 150
414 29/12 1991 Billede: Johanne fra Dybvad underholdt 80 børn og voksne til juletræsfest i Sterup. Aktivitetsudvalget arrangerede traditionen tro juletræsfest i Sterup Forsamlingshus. 150
415 31/1 1992 Aktivitetsudvalget i Sterup holder familiehygge med underholdning af "Vindstyrke 15" 150
416 28/4 1992 Sterup Borgerforening arrangerer borgermøde, opfordrer medlemmer til at komme med gode ideer til familieidræt. 150
417 10/11 1989 Artikkel om Niels Adelstorp, Trangetvej ved Sterup. Niels er kristen og siger nej til øl og piger. 151
418 21/6 1992 Artikkel med Søren og Svend Sørensen, Sterup Savværk. Familiens foretagende gennem 40 år. Det ejes nu af de 4 søskende, Søren, Svend, Sonja og Sten. Til daglig leder Søren og Svend slagets gang. Der er yderligere 3 ansatte. Martin Løth, der samler paller, chaufføren Kai Kristiansen og Bodil Jacobsen, der passer kontoret. Billede 1: Søren og Svend viser hvad der er på hylderne. Billede 2: Martin Løth, Søren og Svend. 152
419 10/11 1992 600 liter olie stjålet fra tank i laden på en gård ved Sterup. 153
420 12-15/11 1992 20 børn i alderen fra 4-15 år fra Sterup og omegn med i børne-musical "Frederik og smuglerne". Stykket instrueres af Hanne Gerlach med hjælp af Mona Thomsen, Tove Larsen er sminkør og Kristian Møgelmose sidder ved klaveret. Børnene ha lovet at optræde ved vores juletræsfest, siger Mona Thomsen fra Borgerforeningen, som står bag arrangementet. 153
421 6/9 1992 Tilmelding til Sterup Borgerforenings dilettant for både børn og voksne. Mona Thomsen vil instruere de voksne mens aftalen omkring børnene endnu ikke helt er på plads 154
422 9/5 1992 Mange aktiviteter på sommerprogrammet i Sterup. Familieidræt, til at tilrettelægge disse aktiviteter nedsættes et udvalg bestående af Steen Sørensen, Birthe Olesen, Karin Christensen, Else Kraglund og Ulla Christensen. Der afholdes byfest med kræmmermarked om eftermiddagen, udvalget for familieidræt sørger for underholdning af børnene. Om aftenen er der fest.. En søndag i august arrangeres familietur til Fårup Sommerland. 154
423 19/5 1992 Samfundsmøde i Sterup missionshus. Missionær Arne Holmgård, Dansk Ethiopermission, vil tale over emnet "Hvad kan vi lærer af kristne ethiopere" En af arrangørerne, Elna Adelstorp pointerer, at alle er velkomne. 154
424 23/6 1992 Borgerforeningen arrangerer sankthansfest på idrætspladsen.Oluf Nielsen holder båltalen. 154
425 9/9 1992 Indre Mission i Jerslev holder fødselsdagsmøde i Sterup Missionshus. Ungdomskonsulent Henrik Didriksen, Hobro taler og medvirker til at festliggøre aftenen med sang og musik. 154
426 30/9 1992 Høstfest i Sterup Missionshus. Villy Sørensen, Dronninglund taler, sang og musik ved Dronninglundkoret. 154
427 8/10 1992 Kortspil i Sterup hver tirsdag i ulige uger. Efterårsfesten erstatter grønkålsfesten, der de sidste år ikke har haft tilslutning nok. Ca 25 børn starter med at indøvedilettant, stykket hedder "Frederik og Smuglerne" det instrueres af Hanne Gerlach og Mona Thomsen, Chr. Møgelmose leverer mulikken. Der afholdes juletræsfest og til februar holdes fastelavnsfest. Sernere starter de voksne med dilettant, titlin er endnu ikke bestemt., Mona Thomsen instruerer. 154
428 27/10 1992 Sterup Borgerforening indbyder til efterårsfest i forsamlingshuset. 154
429 25/11 1992 Indre mission i Sterup og Jerslev invitere til adventsfest i Sterup Missionshus. Grethe Friberg, Frederikshavn taler, unge fra Tårs medvirker ved festen. 154
430 5/2 1991 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. Der kommer nyt skilt til forsamlingshuset fremstillet af Erling Madsen fra Stenum, oplyser formanden for Sterup Borgerforening, Mona Thomsen. Den store sal i forsamlingshuset er moderniseret i år. Legepladsen blev renoveret, en udflugt til Jesperhus Blomsterpark for byens ældre blev en succes. Sammen med Jerslev-Sterup Idrætsforening har Sterup Borgerforenings aktivitetsudvalg afviklet familieidræt. Kasserer Ejnar Nielsen fremlagde regnskab med et overskud på 9000 kr. Til bestyrelsen genvalgtess Oluf Nielsen, Søren Christensen og Mona Thomsen. Tove Christiansen berettede om arrangementer i aktivitetsudvalget. Vindstyrke 15 var på besøg, der var også velbesøgt børneteater-arrangement. Indkøb af el-klaver til forsamlingshuset med tilskud fra Sterup Gødningsforening og Sterup Husflidsforening. Aktivitetsudvalget har kørt alle aktiviteter, fremover nedsættes flere udvalg til at tage sig af specielle altiviteter. Foreningen tæller 83 aktive og 180 passive medlemmer.Der er planer om at indsætte en bil til at samle storskrald og ellers opfordre borgerne til at stå sammen om at gøre en indsats. 155
431 27/7 1992 Borgerforeningen afholder byfest med kræmmermarked og aktivitetsboder for børn. Om aftenen er der fest, efter maden spiller Gynther Mølgård Nielsen. Føørste gang man holder fest og bankospil samme aften. 155
432 5/8 1992 Succesrig sommerfest. Borgerforeningens formand Mona Thomsen, var godt tilfreds men havde gerne set en lidt større tilslutning om eftermiddagen. 155
433 14/8 1992 Trangetvej skifter navn til Bødholtvej. Beslutningen skyldes at Falck havde svært ved at finde vejen, kun et par km fra kommunegrænsen, er der nemlig også en Trangetvej. 155
434 23/7 1992 40 personer på tur til museet ved fyret i Hanstholm, eftermidagskaffe på restaurent Pynten, efter kaffen så deltagerne et meget imponerende bygningsværk anlagt af tyskerne under 2. verdenskrig. Over Klitmøller til Vangså, Bulbjerg og Skarreklit. 156
435 23/12 1992 Sterup Borgerforening afholder juletræsfest med luciaoptog og de større børn opfører julespil "Nisserne i skoven2 og underholder med julesange. De mindre børn opfører et nissespil, skrevet og instrueret af Hanne Gerlack.Julemanden kommer, der er sanglege omkring træet og slutter med fællessang. 156
436 24/12 1992 Juletræsfest i Sterup Missionshus, missionærparret Kirsten og Poul Noer, Ingstrup taler og underhilder. Arrangeres af Indre Mission i Sterup og Jerslev. 156
437 20/1 1993 Fødselsdagsfest i Sterup Missionshus flyttet. Sekretær Rolf Pedersen taler. 156
438 22/1 1993 Indbrud hos Sterup Savværk. Pengeskab brudt op, udbytte 5000 kr. 156
439 9/2 1993 På Sterup Savværk blev en dør brudt op og der blev stjålet værktøj og pensler for 10.000 kr. 156
440 11/8 1992 På Hummelhedevej 100 ved Sterup blev en rude knust og er fuglebad blev stjålet fra haven. 156
441 2/11 1992 Øl, tobak og slik blev stjålet fra Sterup forsamlingshus via en rude til toilettet. 156
442 2/2 1993 Generalforsamling i Sterup borgerforening. Forsamlingshuset blev malet, der blev opsat nye lamper og nyt gulvtæppe go linoleum på trapppen op til den lille sal. Bankospil og familieidræt går godt og er stabilt besøgt. Kortspilaften aflyst pg. Manglende tilslutning. Børnedilettant havde god tilslutning. Af bestyrelsen afgik Søren Sørensen og Regnar Christensen, i stedet valgtes Hans Peter Nielsen og Jytte Christensen. 156
443 2/3 1993 Komedie i tre akter "Egon har en plan" Stykket er skrevet af Marianne Hesselholt,instrueres af Mona Thomsen. Sminke tager Tove Larsen og Dorte Vangsted sig af og Regnar Christensen står for scenen. Medvirkende er bla. Mette D. Jensen, Ole Michaelsen, Ulla Christensen, Gunner Kragelund, Uffe Skøttrup, Jane Larsen, Marianne Pedersen,Svend Larsen, Betina Skøttrup, Mona Hermansen og Mona Larsen.Efter forestillingen, spisning og dans til musik af Morten Baggersen. 156
444 16/5 1985 Ingen sammenhæng mellem min afgang og Miljøhøjsskoleproblemer, siger Flemming Østergård. Sterup Miljøskolens sommerkurser tegner godt, flere kurser er fuldtegnet og eleverne er allerrede begyndt at tilmelde sig til efterårskurserne.. 157
445 11/5 1985 Flemming Østergård forlader Sterup Miljøskole efter 10 år. Han mener at højskolerne er ved at udvikle sig til behandlingssteder for mennesker med psykiske sygdomme. Billede: Flemming Østergård foran Miljøskolen, som han selv har været med til at opføre. 158
446 15/2 2011 Renovering af Sterup Forsamlingshus, støttet af Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev, LAG-midler og stor indsats fra personer der tilbød deres frivillige arbejdskraft. Køkkenet blev renoveret, tre toiletter, hvoraf et er handicap-venligt, trappe til første salen er flyttet. Sussecen kommer til udtryk i det store fremmøde der har været til arrangementerne i årets løb og i forbindelse med udlejningerne af huset. Programmet viser nye tiltag - f.eks PIGE-tur og HERRE-tur som surprice arrangement. 159
447 22/2 2011 Generalforsmling i Sterup Borgerforening. Forsamlingshuset har været lejet ud 15 gange og Borgerforeningen har selv brugt det til 12 arrangementer, oplyser borgerforeningens formand Sten Sørensen. Han sagde endvidere at bestyrelsen forsøger at flytte centrum af byen op omkring forsamlingshuset , ved bla at flytte bogbussens holdeplads samt avis-og flaskecontainerne op i nærheden af huset. Der har været holdt 3 arbejdsdage, 2 blev brugt på huset udvendigt og 1 på forårsoprydning langs veje i og omkring Sterup. Foreningen har holdt fastelavnsfest, dilettant med Øster Hjermitslev-dilettanterne, koncert og julemarked. Sparekassefonden har givet midler til indkøb af støvsuger, fryser og en gulvmoppespand. 3 billeder: Sterup forsamlingshus, ude og inde. 159
448
2005 Årets Hjallerup Markeds-billede. De ca 200.000 gæster modtog opfordringen om at deltage i konkurrence om at tage årets marked-billede. Vinderne blev Mona og Peter Andersen, Møgelhøjsvej 18, Sterup. Billede: Vinderbilledet, Malene og Camilla spiser Candy Floss på Hjallerup Marked 2005. 160
449 26/7 2005 Ny udstilling i Stalden. Det er Galleri Staldens tredje udstilling i sommer. Magrethe Christensen, Vodskov udstiller oliemalerier og Anna-Marie Gaarden, Hjørring deltager med keramik-skulpturer. Galleri-ejer Inga Bjerno, Sterup har sine egne akryl-malerier med. Billede: Inga Bjerno. 160
450 27/9 2005 Mette Munkholt og ponnyen Blackie er begge kun 10 år men sammen vinder de ofte over sine konkurrenter på springbanen. I år har hun vundet Nejst Cup, Frederikshavn Cup og Nibe Cup. Ind imellem er det blevet til ca. 30 rosetter for gode placeringer. I alt har Mette og Blackie 60 rosetter. Billede: Mette Munkholt og hesten Blackie. 161
451 28/9 2005 Mette Munkholt og hesten Blackie er begge kun 10 år men er ofte bedre end konkurrenterne. Billede: Mette Munkholt med sine og Blackies rosetter. 162
452
2005 Samlingssedet i Sterup er hos Spar-købmanden.Købmand Einar Nielsen fylder 80 år oge har arbejdet i købmandsforretningen i Sterup i 70 år. Han håber døtrene overtager efter ham. Billede: Einar Nielsen i Købmandsforretningen. 163
453 25/10 2005 Spar-købmanden i Sterup, Einar Nielsen bliver 80 år, de 70 har han arbejdet i købmandsforretningen. Billede: Einar Nielsen. 164
454 24/7 2005 Sterup Borgerforening og pladsmand Svend Andersen er trætte af at rydde op på bålpladsen. Nu lukker den, folk bruger den som losseplads, det er tåbeligt og noget svineri, siger næstformand Knud Olesen på vegne at Sterup Borgerforening. Billede: Svend Andersen. 165
455 19/8 2005 Bankospil starter op igen efter sommerferien. Ferien er bla blevet brugt til at lægge nyt gulv på balkonen. 165
456 24/8 2005 Sterup Borgerforening har sommerems næstsidste udendørs aktivitet. 165
457

Sterup Borgerforening afholder Sommerfest. Her igennem takke firmaer og privatpersoner for støtten til tombolaen og tak for opbakning af byens lokale. 165
458 15/8 2005 Vellykket sommerfest i Sterup. Billede: Erik Jensen præsenterede, hvordan han arbejder i glas. 166
459 10/8 2005 Årets sommerfest starter med gratis kaffe og rundstykker. Der er arbejdende stande på pladsen, bla viser Simon Andersen sin papirfoldningskunst.Der vil være folboldkamp, ridning på hest og cykler, senere vil der blive havetraktorløb. Der er trailermarked og der kan købes lodder til tombolaen hele dagen. For børnene er der æggevæddeløb. Efter spisningen i forsamlingshuset om aftenen er der dans til musik som Party Service sørger for, mens Henning Jensen fra Brønderslev vender plader. 166
460 8/3 2006 Øster Hjermitslev-dilettanter fra Ø. Hjermitslev Idræts- og Ungdomsforening til Sterup Forsamlingshus. Stykket hedder "En køn familie". Medvirkende: Jan Mogensen, Dorthe Richter, Lene Jürs Nielsen, Jørn Nielsen, Jørn Bjerre og Tove Bjerre. Allan Nielsen instruerer mens Kirsten Jensen er sufflør. 167
461 1/3 2006 Fastelavnsfest i Sterup Forsamlingshus. Der deltog ca 40 børn og ca 30 voksne. Hos de store børn blev Mette Munkholt kattekonge og valgte Laura Ræbild til prinsesse. De små børn fik hjælp af de større børn og her blev Michael Munkholt konge og han valgte Frederikke Sørensen til prinsesse. 167
462 26/2 2006 Sterup Borgerforening har konstitueret sig med Knud Olesen som formand, Peter Sørensen blev næstformand, Carl Erik Bæk fortsætter som kasserer og Dorthe Sørensen som sekretær. Nyvalgte hanne Sørensen bliver foreningens repræsentant i spiludvalget, mens Mogens Sørensen er menigt medlem. 167
463 8/2 2006 Når Sterup Borgerforening har generalforsamling, skal der vælges 3 nye bestyrelsessmedlemmer. Svend Larsen og Anna Madsen ønsker ikke genvalg og der er en ledig plads. 167
464 14/2 2006 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. Formand Knud Olesen håber at den landsdistriktspolitik der er i Brønderslev Kommune, kan fortsætte, efter sammenlægningn. Bålpladsen blev lukket i 2005 da der havde samlet sig en del skarmmel, der hørte hjemme på lossepladsen. Klubhusets gulv blev malet,der blev sat udluftning i vinduerne, huset blev kalket og tagaet er malet. God tilslutning til sankthansfest, sommerfest og dilettantforestillingen. Der bliver brugt mange frivillige kræfter på bankospillene, alligevel kniber det med den økonomiske gevinst. Kasserer Carl Erik Bæk gennemgik regnskabet som sluttede med et overskud på 68.290 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev Mogens Sørensen, Hanne Sørensen og Peter Sørensen. De erstattede Svend Larsen og Anne Madsen som ikke ønskede genvalg. Spiludvalget kom til at bestå af Else Kraglund, Sonja Pedersen, Kenneth Nielsen og Marion Hunstmann. Bestyrelsen konstituerer sig på et senere møde. 168
465

Sommerfest i Sterup. Det nye køkken skal vises frem. Frivillige fra Sterup Borgerforening er begyndt at modernisere klubhuset. Der er fundet lokale sponsor-virksomheder til nyt køkken. Festen starter med gratis rundstykker og kaffe, der vil være trailermarked, arbejdende værksteder og fodboldkamp, desuden er der havetraktor-træk, kagekonkurrence og ringridning. Om aftenen er der spisning og bal. 169
466 7/8 2006 Omkring 200 borgere lagde vejen forbi festpladsen til sommerfesten, siger en tilfreds bestyrelse for Sterup Borgerforening. Gitte Sørensen vandt kagekonkurrencen, Hanne Sørensen blev nr. 2 og Anette Olesen nr. 3.Ina Tolbod Christiansen og Jane Jensen var dommere. Ringridning: På hest vandt lokale Maria Madsen og på ponny, Christina Nielsen fra Dronninglund. Kunstneren Ole Jespersgaard fra Ø. Brønderslev instruerede børn i at lave kunstværker på masonitplader. Trædrejer Knud Thomsen fra Hjørring bistod børnene med at dreje i træ.Om aftenen fest i forsamlingshuset, CL Partyservice fra Ø- Brønderslev leverede mad og bagefter var der diskoteksmusik. Aftenen forinden var der hoppediskotek på stadion, hvor der blev hoppet på hoppepuderne til musik. Sekretær Dorthe Sørensen fortæller at der var stor opbakning til tombolaen. Klubhuset har lige fået nyt køkken, JKE design, Sterup Savværk har sponsoreret materialerne og frivillige har lavet arbejdet. 169
467 16/8 2006 I aftener der sommeraktivitet for børn i Sterup, der spilles rundbold, bagefter er der sodavand til børnene og kaffe til forældrene. 169
468 20/6 2006 Sterup Borgerforenings aktivitetsudvalg arrangerer cykeltur for børn og forældre. 169
469 3/1 2006 Vi er de eneste i Jylland, der importerer Honda Montesa, fortæller Jesper Nielsen, der ejer JN Motor på Liljevej i Sterup. Han tilføjer at mange har fået udstyr til den slags i julegave, hjelme handsker og cross-tøj fra forretningen.JN Motor sælger også Kawasaki, Suzuki og Husquarna. Billede: Jesper Nielsen på en af de nye Honda'er. 170
470
2006 Annonce fra JN Motor v/ Jesper Nielsen. 170
471 22/3 2006 Nu kan man vinde flere og større gevinster til bankospillet i Sterup Forsamlingshus, måler er at få flere til at gå til banko. 170
472 23/6 2006 Sterup Borgerforening holder sankthansaften på sportspladsen. Båltalen holdes af det lokale byrådsmedlem Poul Pedersen, Ml. Hjulskov. 170
473 25/11 2006 Naboer opdagede brand i huset på Liljevej 10 i Sterup, de fik manden og kvinden, der opholdt sig i huset, ud og startede med at slukke branden. De to personer blev kørt til Hjørring sygehus med røgforgiftning. Billede: Falck-folkene havde travlt, da meldingen gik på, at der var personer i huset. 171
474 3/9 2006 Naturkød sikrer sårbar natur, støtte gør det muligt for kvægavlere at konkurrere. Marianne og Jørn Østergaard er deltidslandmænd i Sterup, for dem er kvægholdet en hobby men det er også en følelse af ansvar overfor den natur de forvalter. De er 4. generation på stedet, de holder af naturen og dyrerne. Billede: Jørn Østergaard sammen med de flødefarvede charolais-kvæg. 172
475 27/6 2006 Galleri Stalden, Bellisvej 5 i Sterup åbner udstilling med maleren Kirsten Olesen fra Aalborg 172
476 13/4 2006 Foruden de almindelige gevinster bliver der ekstra spil med sponsorgaver til påskelørdagens bankospil. 172
477
2006 Indkaldelse til generalforsamling i Sterup Borgerforening. 172
478 4/5 2006 Galleri Stalden åbner udstilling med maler Ann Lund Christensen, Nørresundby. Samtidig udstiller Inga Bjerno grafisle værker på galleri i Sterup. 172
479 21/8 2007 Borgerforeningen starter bankospillet op igen efter endt sommerferie. I den anledning er der ekstra gevinster i form af 2 kødkasser og 2 gange 500 kr. Til Borgerforeningens sommerfest, var der arrangeret kagerullekast, det morede de sig vældigt over, lyder det fra Carl Erik Bæk fra Sterup Borgerforening. Alexander vandt kategorien "kast under 10 åPreben Christensen vandt den voksne dyst. 173
480 18/10 2007 sterup Borgerforening inviterer til ølsmagning i forsamlingshuset. Øl-entuiasten Kent Jørgensen leder aftenen. Billede: Øl man ikke møder i det daglige. 173
481 Efterår 2007 Bankospil ved at kvæles af rygestop. Det absolutte forbud mod rygning kom den 15 august og har medført at der kommer færre, siger Else Kraglund fra Sterup Borgerforenings bankoudvalg. 174
482

Hus udlejes, Sterup Savværk. 174
483 2/2 2008 Sterup Borgerforening afholder fastelavnsfest i forsamlingshuset. 174
484 6/2 2008 På generalforsamlingen i Jerslev-Sterup idrætsforening, fremlagde Else Kraglund, Sterup, gymnastikkens historie i Sterup. Hun har sammen med Johanne Nedergaard, gransket de gamle protekoller. I fjord var det gymnastikkens historie i Jerslev, der blev belyst af tidligere lærer Inger Thøgersen. 174
485 24/2 2008 Sterup Borgerforening har konstitueret sig med Knud Olesen som formand. Peter Sørensen bliver næstformand og Carl Erik Bæk kasserer. Dorthe Sørensen er sekretær og pr-ansvarlig. Helle Munkholt og flemming Andreasen er menige medlemmer. 174
486

Annonce: J.N. Motor nu også med autoplusværksted. 174
487

Annonce: J.N. Motor. Sterup Savværk 175
488 december 2006 Annonce: J.N. Motor, Nordjyllands største MC hus. 175
489 10/6 2006 Godt 200 besøgte de to åbne haver hos Marianne og Jørn Østergaard og Else og Gunnar Kraglund i Sterup, fortæller formanden for Det Jydske Haveselskabs Brønderslevkreds, Gunnar Vestergaard. Billede: Marianne Østergaard. 176
490 15/12 2006 Julebankospil med ekstra fine gevinster afholdes af Sterup Borgerforeningen. 176
491 27/12 2006 Sterup Borgerforening afholder nytårsbankospil med 2 ekstra spil i forsamlingshuset. Billede: Bankospil i forsamlingshuset. 176
492 2/3 2007 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. Knud Olesen, Hanne Sørensen, Carl Erik Bæk og Dorthe Sørensen var på valg, de 2 førstnævnte ønskede ikke genvalg. Carl erik Bæk og Dorthe Sørensen blev genvalgt da de foreslåede emner havde frabedt sig valg, tilbød Knud Olesen at træde til igen, Flemming Andreasen blev også valgt. 177
493 24/2 2007 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. Der har været holdt flere gode arrangementer, et af de gode arrangementer var sommerfestern, som gav et flot overskud. Carl Erik Bæk gennemgik regnskabet, der sluttede med et overskud på 39.111. Bestyrelsen har gjort rent i forsamlingshuset efter lørdagsspillet, hvilket har givet en besparelse på 18.193 kr.Else Kraglund, formand for spilleudvalgetredegjorde for spillene, som tidligere har givet så stort overskud at det har været muligt at støtte forskellige aktiviteter men det er ikke muligt mere, så hun opfordrede borgerne til at støtte op om spillene. 177
494 7/3 2007 Sterup borgerforening arrangerer Ø- Hjermitslevdilettanter til at stå på de skrå brædder. Stykket hedder "Karma Kamma", skrevet af knud Erik Meyer Ibsen. Efter forestillingen er der dans til musik af Mike Santis. Billede: Der sker ting og sager i "Karma Kamma" 177
495 21/11 2006 To familier fra Sjælland ser på hus til et "oldekolle" i Nordjylland og synes at Nordlyderne er imødekommende og venlige. 178
496

Annonce: Nystartet privat dagpleje. Annelie's Private Dagpleje, Abildgårdsvej 2, Sterup. 178
497
2007 Indkaldelse til generalforsamling i Sterup Borgerforening. 178
498 17/2 2007 Sterup borgerforening arrangerer fastelavnsfest i Sterup Forsamlingshus. 178
499 12/7 2007 Landbo Nord arrangerer besøg hos Annette og Henrik Sørensen, Hummelhedevej, Sterup. De har fundet en niche ifb med deres landbrug, de dyrker hyben og forarbejder dem til marmelade og syltede bær. Aftenen fortsætter til Anette og Knud Olesen, Egebakvej, Sterup, der producerer malkegeder. Billede: Hyben. 179
500 17/6 2007 Borgforeningens aktivitetsudvalg i Sterup, sørger for, sommeren igennem, at arrangerer forskellige aktiviteter for børnene. 179
501 23/6 2007 Sterup Borgerforeningens bankospil holder sommerferie. I aften står Borgerforeningen for den lokale sankthansfest. 179
502 17/8 2007 Sommerfest i Sterup starter med gratis kaffe og rundstykker, der er mulighed for at kigge på arbejdende værksteder. Der er fodboldkamp, kagerullekast og der er mulighed for at blive kåret som den vinder af den flotteste og bedste kage. Eftermiddagens sidste aktivitet er ringridning. Efter spisning spiller Mike Santis op til dans. 179
503

Annonce: Høst 2007 Presning udføres af Niels Erik Thomsen, Øster Stokbro, Sterup, Jerslev. 179
504 25/2 2007 Tag styrtede ned over 70 kalve hos gårdejer Finn R. Hansen, Hjabellundvej 165 i Sterup. Et af militærets bæltekøretøjer blev sat ind, ligesom Falck sendte en terrængående unimog til at bane vejen. Falck-folkene kæmpede sig frem til fods gennem snedriverne for at komme de nødlidende kalve til undsætning. Iflg Falck styrtede taget sammen pga store snemængder. Regionsdirektør i Falck Region Nord, Claus Aagaard, fortæller at kalvene formentlig er redder ved at de gik i en løsdriftsstald. 180
505 9/3 2007 Borgerforeningens bankospil aflyst da der er dilettantforestilling i Sterup Forsamlingshus. 180
506 5/4 2007 Galleri Stalden, Bellisvej 5, Steruphar påskeudstilling med stenskulpturer af Bent M. Bruun fra Det Lille Stengalleri i Brønderslev og der er nye malerier af ejeren Inga Bjerno. 180
507

billede: Mona Andersen fra Sterup og vennerne i Vendsyssel Køreforening , tilbød nostalgiske køreture i Brønderslev. 180
508 22/6 2007 I anledning af at det er 20 år siden Sterup Borgerforening indviede et tingsted på byens sportsplads, er en af initiativtagerne til tingstedets oprettelse, gårdejer Svend Erik Jacobsen inviteret til at holde båltalen sankthansaften. Der bliver opstillet hoppepude og den store grill bliver tændt. 180
509 17/11 2009 Sterup Borgerforening holder julefrokost i forsamlingshuset, efter spisning spiller TNT op til dans. 181
510
2009 Billede: Efter 45 år er det slut med banko i Sterup. 95 årige Gudrun Larsen har været med i alle 45 år. 181
511 24/11 2009 For næsten 2 år siden opgav Sterup Borgerforening spillet om lørdagen og nu slutter Jerslev-Sterup Idrætsforeningen bankospillet om mandagen. Sidste års overskud på 6000 kr. står ikke til mål med afkastet. Kasserer Gurli Nielsen, der har været frivillig i 25 år lægger ikke skjul på at der er vemodigt at spillet lukkes. I Sterup-spillets storhedstid mødte 150 spillefugle ophver mandag og i gode år gav aktiviteten 78.000 kr. i overskud. Billede: Mandag aften lyder de sidste bankonumre fra forsamlingshuset i Sterup. 182
512

Billede 1: Naturens morgen-leg med sol og skyer ved Sterup. Billede 2: 15 årige Mads Kristensen fra Sterup har fået digetalkamera for nylig. Både han og bien nyder foråret. 183
513 22/2 2008 Året 2007 har budt på både positive og negative ting for Sterup Borgerforening, måtte formanden Knud Olesen erkende på generalforsamlingen. Positivt: Foreningen havde modtaget 14.000 kr fra Landsbyrådet til færdiggørelse af p-pladsen, desuden et tilskud på 10.000 kr til service. Der er holdt fastelavns-, sankthans- og sommerfest med god tilslutning. Negativt: vand i kælderen og fugt i køkkenet, hvilket er medvirkende til at bestyrelsen har ansøgt Sparekassefonden om penge til opstilling af nyt køkken, ligesom diverse fonde er søgt om støtte til køb af borde og stole. Det var også året hvor bankospillet stoppede, da spillet ikke længere gav overskud. Foreningens kasserer gennemgik regnskabet, der sluttede med et overslud på 3573 kr mod 38.111 kr i 2006. Mogens Sørensen afgik fra bestyrelsen og i hans sted valgtes Helle Munkholt mens Knud Olesen og Peter Sørensen blev genvalgt. Som revisor valgtes kaj Ahlmann Larsen. Billede: Stoppede bankospil som følge af rygestop. 184
514 25/11 2008 Artikkel: Dorthe Gerlach fra bandet Hush er vokset op i Sterup. For Dorthe Gerlach er landsbysladder ikke kun en dårlig ting, hun bruger sine rødder i landsbyens sladdersamfund, når hun skriver sange. 185
515 17/2 2009 Generalforsamling i Sterup Borgerforening. Foreningen har afholdt fastelavnsfest, dilettantforestilling, sankthansfest og sommerfest. Alle med god tilslutning. Med sommerfesten var det slut med arrangementer for medlemmerne. Foreningen havde søgt og fik penge fra forskellige fonde til renovering af forsamlingshuset. De seneste måneder har været præget af hårdt arbejde for mange af de frivillige fra lokalområdet med nedbrydning, genopbygning, oprydning, madlavning eller andet arbejde ifb med renoveringen. Kasserer Carl Erik Bæk oplæste regnskabet, der sluttede med et underskud på 7873 kr. Af bestyrelsen afgik Dorthe Sørensen og Helle Munkholt. Carl Erik Bæk og Flemming Andreasen, blev genvalgt, mens Johnny Christeansen og Sten Gaardbo Sørensen nyvalgtes. Kontingentet hæves til henholdvis100 kr. for familier og 75 kr for enkelt personer. Billede: Målet er at få et attraktivt forsamlingshus. 186
516 23/11 2008 Jesper Nielsen fra JN-Motor er hårdt plaget af indbrud og tyveri. Billede: Jesper Nielsen løb efter tyvene men de slap væk. 187
517 December 2008 Jens-Henrik Libergreen søger medarbejder med hovedinteresse for grise. 187
518 7/10 2008 I week-enden går frivillige i gang med at rive det gamle køkken ned i Sterup Forsamlingshus. Der er i alt bevilget 330.000 kr. til projekt "Liv i landsbyen" bla. fra Jerslev Fonden, Rigmor Nielsen fonden og LAG- Brønderslev, fortæller Dorthe Sørensen fra Sterup Borgerforening. Mona Thomsen koordinerer. 188
519 Jul 2008 Åbningstid i julen hos Sterup Savværk. 188
520 3/8 2008 Borgerforeningens årlige sommerfest starter med gratis kaffe og rundstykker, udstilling af veterantraktorer og arbejdende værksteder. Senere er der fodboldkamp og kagerullekastning, der er mulighed for at blive kåret som årets bedste kagebager og der er ringridning. Hele dagen er der tombola. Der er helstegt pattegris, efterfølgende spiller Mike Santis op til dans. Billede: Veterantraktorer. 189
521 22/8 2008 Korntørreri brød i brand hos Niels Abildtrup, Krattetvej 67 i Sterup. 189
522 21/6 2008 Sankthansaften er Bankospil i Sterup forsamlingshus aflyst. 189
523 16/10 2008 Rettelse af artikkel om renoveringsprojekt, beløbet er 300.000 kr og ikke 33.000 kr. På biblioteket er der papirklip for børn med hjælp af Simon fra Sterup. 189
524 11/10 2008 Projekt "Liv i landsbyen" gennemføres i Sterup med indsamlede midler på i alt 330.000 kr. Midlerne kommer fra Jerslev-fonden, Rigmor Nielsens Fond og LAG-Brønderslev har instillet borgerforeningen til modtage 170.00 kr fra Direktoratet for Fødevare-Erhverv. På lørdag går arbejdet i gang. 189
525 6/2 2008 På gymnastikafdelingens generalforsamling i Jerslev-Sterup idrætsforening fremlagde Else Kraglund gymnastikkens historiee i Sterup. Sammen med Johanne Nedergaard, har hun gransket gamle protokoller. I fjord var det gymnastikkens historie i Jerslev, der blev belyst af Inger Thøgersen. 190
526 8/2 2008 Skorstensbrand hos Carl Chr. Nielsen, Sterupvej 20 i Sterup. 190
527 24/2 2008 Sterup Borgerforening har konstitueret sig med Knud Olesen som formand, Peter Sørensen bliver næstformand og Carl Erik Bæk kasserer. Dorthe Sørenen er sekretær og pr-ansvarlig. Helle Munkholt og Flemming Andreasen er menige medlemmer. 190
528 6/3 2008 Dilettant i Sterup. Amatørskuespillere fra Ø. Hjermitslev opfører "Panik på nettet" skrevet af Monica Hesselholt. Medvirkende: Eva Mikkelsen, Jan Mogensen, Kristian Kjeldgaard, Kalle Olsen, Tove Bjerre, Lone Jensen og Lene Nielsen. Kirsten Jensen har været med i mange år som sufflør. 190
529 8/6 2008 Sterup Borgerforenings bertyrelse vil gerne gøre forsamlingshuset mere brugervenligt. Jerslev Sparekasses Fond stiller 140.000 kr til rådighed, bestyrelsen vil gerne høre borgernes mening om hvordan pengene anvendes bedst. 190
530 17/3 2008 Påskeudstilling i Galleri Stalden på Bellisvej i Sterup. Stenhugger Bent Bruun, Brønderslev og ejeren Inga Bjerno udstiller. 191
531

Jerslev-Sterup Idrætsforenings bankospil i Sterup forsamlingshus aflyses sankthansaften. 191
532 1/4 2008 Efter 10 år med eget værksted har J.N. Motor ved Jesper Nielsen i Jerslev valgt at indgå samarbejde med AutoPartner - værkstedskæden. 191
533 24/7 2008 Med udgangspunkt i et skolebillede fra 1948, forsøgte Inga Bak Franksen at samle sine skolekammerater fra Sterup Skole. Det drejer sig om to årgange og med et stort forarbejde lykkedes det at samle 14 ud af 17 mulige gamle elever. Undereviserene var først lærer Svendsen og lærerinde frøken Nielsen, efterfulgt af lærer Harald Thomsen. Billede: Tidligere elever fra Sterup skole med samme opstilling som på det gamle skolebillede: Lissy Sørensen, Jytte Vittrup, Inga Bak Jensen, Bodil Bæk, Erna Andreasen, Birthe Andersen, Minna Eriksen, Bodil Christensen, Frida Pedersen, Chr. Christensen, Jørn Nørgaard, Knud Eriksen, Poul Jørgensen, Poul Risager og Arne Abildgaard. 192
534 10/8 2008 Sommerfest samler den halve by. Dagen starter med morgenmad. Foruden fodboldkamp, kagerullekastning og ringridning, var der i år også veterantraktorudstilling, dagen slutter med spisning, musik og dans. Sommerfesten ser mange frem til, siger formanden for Sterup Borgerforening, Knud Olesen. Billede 1: Veterantraktor var medbragt af borgerne selv. Billede 2: Stemningsbillede fra sommerfestens kagerullekastning. 193
535 September 2009 36 årige Heidi Rasmussen, fik kåret "Birkegårdens Charmeur" som årets springbetonede hingsteføl i Dansk Varmblod. Heidi Rasmussen er kontorassistent og arbejder i Hjørring, så stutteriet driver hun som hobby, med hjælp fra sin mor og søster, Lisbeth og Pia Rasmussen. Birkegårdens Chameur blev senere solgt for 62.000 kr. Heidi Rasmussen har lavet yderligere 2 vindere i år: Årets 3-årige hoppe, Birkegårdens Chakira og et ungheste-championat i springning til Birkegårdens Chiquita. Billede: Birkegårdens Chameur. 194
536 5/3 2010 Ø. Hjermitslev-dilettanterne går på de skrå brædder i Sterup forsamlingshus med stykket "Op og ned med kulturen". Medvirkende: Allan Nielsen, Jan Mogensen, Jørn Nielsen, Christian Kjelgaard, Lene Nielsen, Erik Pedersen, Rikke Brogaard og Susanne Hansen. Kirsten Jensen er sufflør. Efter spisningen spiller Morten Baggesen op til dans. 195
537 7/8 2010 Sommerfest i Sterup starter med gratis kaffe og rundstykker. Herefter trailermarked, tombola, veteranringridning, havetraktorringridning og kagerullekastning. Flere arbejdende værksteder, bla trædrejning, glaskunst og børstenbinding og der er træf for veterankørertøjer.4-H fra Jerslev giver mulighed for at prøve at malke en ko og for gratis ponyridning. Der kåres den bedste og flotteste af de indleverede kager. Dagen slutter med helstegt pattegris og dans til musik af Larm og Lamper. 195
538 8/10 2010 Sterup Borgerforening arrangerer Vendsysselsk country og rock med "Di Taknæmlæ" i forsamlingshuset. 195
539 1/11 2010 Mød op med mad og spil i Sterup forsamlingshus. Bestyrelsen håber det kan blive starten på kortspilsaftner i forsamlingshuset. 195
540 6/11 2010 Sterup Borgerforening arrangerer et førjulemarked i Sterup forsamlingshus. Forhåbentlig bliver det et årligt tilbagevendende arrangement,siger Anna Madsen. 195
541 24/3 2009 Dårligere bus-service til Sterup. Passagertællinger viser at der ikke er mange der står på og af i Sterup, siger Jørn K. Kristensen. 196
542 28/4 2009 busser på borgermøde. Billede: Stoppestedet ved købmenden i Sterup. 196
543 13/8 2009 Borgerforeningen arrangerer sommerfest men bla arbejdende værksteder: Ole Jespergaard vil male, Michael Pedersen viser hvordan en trædrejer arbejder og Ulla Christensen fra Toftevad Glaskunst viser sine glasting. Der er tomboa, fodboldkamp, ringridning både på cykel og til hest, veterankørertøj udstilling og kagerullekastning, bedste og flotteste kage. Nyt: ATV- bane. Lendum kro leverer pattegrisen og TNT spiller op til dans. Billede: Med støvregn på plastiktaget og kolde øl i glassene hyggede de voksne sig til sommerfesten i Sterup. 197
544 25/7 2009 Udestue udbrændt - villa reddet på Myrtevej i Sterup, muligvis pga en gnist fra en ukrudtsbrænder. 198
545

Billede: Dorthe og Niels Adelstorp har bygget ny svinestald med plads til 4500 svin. Her kan svinene være fra de er små til de skal til slagteriet. 198
546

Billede 1: En ikke ret mange dage gammel bambi i haven. Billede 2 : Anette Laursen, Sterup. Kunstner og grafiker - har lavet årets plakat til Efterårskunst i Jerslev. Anette har atelier på loftet i huset på Sterup Hedevej. 199
547 17/11 2009 Anette Laursen er blevet Årets Bagemester og fik sin opskrift i Den blå bagebog fra Bagemaskinen.dk. Med titlen følger også et weekend ophold og en ny luksus bagemaskine samt færdige brødblandinger. Billede: Anette Laursen med nybagt brød. 200
548 25/8 2009 Einar Nielsen og familien lukkede købmandsforretningen i forsommeren. Holdningen har altid været at en lille købmand skal have service og kunder i fokus men nu hænger det ikke sammen mere. Sterup har ikke fået ny købmand og købmandsforretning i Hallund er også sat til salg. Billede: Købmand Einar Nielsen bag disken. 201
549 27-28/7 2009 Åben Have hos Gitte og Kaj Styrishave på Serritslevvej 392 ved Jerslev. Billeder: Den parklignende have, der kan studeres. 202
550 12/1 2009/10? Niels Adelstorp graver ud til sin nye svinestald og gylletank meídt på den Jyske Ås. Brønderslev Kommune har givet grøn lys men miljøgodkendelsen møder stor kritik fra professor og landinspektør Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet. 203
551 23/1 2010 Hegnsynet afsagde kendelse om at Niels Adelstorp, Sterup skal flytte sit pigtrådshegn en meter ind på grunden og hegnet er 1,50 meter højt men da det betragtes som et dyrehegn, må derfor kun være 1,20. Hegnet menes sat op pga en nabostrid, Lars Olsen fra Åsen Teater har klaget over at Niels Adelstorp vil udvide sin svinebestand. Billede: Pigtrådshegnet. Lars Olsen håber at pigtrådshegnet kommer helt væk. 203
552 9/2 2010 Brand i fejemaskine fra Dan Sweep A/S. Lars Søndergaard fra virksomheden K. B. Industriservice på Brødholtvej i Sterup opholdt sig i bilens tank da den brød i brand, han kom op gennem en lem og hurtigt ud. Der er sket stor skade på lastbilen men ejer, Kim Nielsen ved ikke hvor stor skaden på ejendommen er. Billede: Falck fra Brønderslev begrænsede skaderne. Falcks indsatsleder, Preben Jensen, forklarer at at bagdelen af bilen er brændt helt væk og der er volsom røgskade i værkstedet. 204
553 18/1 2010 Sterup Borgerforening indbyder til spis-sammen på onsdag. Der afholdes generalforsamling, fastelavnsfest, dilettantforestilling med Ø. Hjermitslev-dilettanter og sankthansfest. Borgerforeningens formand, Knud Olesen, håber at medlemmerne bakker op om aktiviteterne. 204
554 22/2 2010 Sterup Borgerforening har fået ny formand, Sten Sørensen har afløst Knud Olesen, der ikke ønskede genvalg.Ny i bestyrelsen er Henrik Sørensen, Ina Tolbod og Helle Nielsen. Peter Sørenesn, flemming Andreasen ønskede ikke genvalg. Carl Erik Bæk er fortsat kasserer og Johnny Christiansen sekretær.Ina Tolbod er ny næstformand mens Henrik Sørensen og Helle Nielsen er menige medlemmer. 204
555 28/6 2011 Manden bag WWW.Byens skolevogn.dk er Jess Just opvokset i Jerslev. Køreskolen har mobilt teorilokale og onlind booking. Billede: Jess Just 205
556

Den tidligere Sterup-pige Dorthe Gersach fra Hush indtog scenen i forbindelse med Parkfestivalen i Hedelund Rhododendronpark. Dorthe Gerlach har gået på Toftegårdsskolen i Jerslev og tråt sine barnesko i Sterup. Hun kunne glæde sig over at en del af hendes tidligere skolekammerater var mødt op. Billede: Dorthe Gerlach og Hush, som ikke længere kun er Dorthe Gerlach og Michael Hartmann men de har et backingband med. 206
557

Sterup Borgerforening holder sankthansfest på sportspladsen, folk kan grille deres medbragte aftensmad i fællesskab med andre. Båltalen bliver holdt af sognepræst Ann Sofie Lægsgaard Andersen. 206
558 6/7 2011 Sterup Borgerforening arrangerer en medsommertur til Bøgenshoved Skov, naturvejleder Chr. Nørgaard fortæller om skoven,dens flora og fauna. 206
559 16/11 2011 Julemarked i Sterup. Vi gentager succesen fra sidste år siger Anna Madsen fra borgerforeningen. Der er 12 lokale udstillere med julestande og der er flere arbejdende stande. Begge dage er der aktiviteter for børn med bolsjefremstilling, småkagebagning og juleklip. Man kan købe æbleskiver, gløgg, kaffe og nybagte småkager. Billede: Bolsjefremstilling. 207
560 17/1 2012 Sterup Borgerforening inviterer til spis sammen i Sterup forsamlingshus man medbringer selv mad til et fælles ta' selv bord. Der er musikalsk underholdning af et lokalt topnavn samt champagne, kransekage og isdessert. 207
561 6/2 2012 Sterup borgerforening holder Wiskysmagning for alle interesserede i Sterup forsamlingshus. Borgerforeningen har allieret sig med wisky-entusiast Ole Birklund. Der vil blive anledning til at smage 8 forskellige wiskyer og er man ikke til den "rene vare" vil Ole lære os at lave en perfekt Irish Coffee, lyder det fra arrangørerne i Sterup. 207
562 februar
Generalforsamling i Sterup Borgerforening i forsamlingshuset. 207
563 11/10 2011 Julemarked i Sterup forsamlingshus. I år vil vi også gerne gøre noget for børnene, så derfor bliver der mulighed for at bage julesmåkager og andre aktiviteter for børnene, fortæller Anna Madsen og fortsætter, julemarkedet sker med stor hjælp fra borgerforeningen, som jeg gerne vil rose for det store arbejde de gør for vores samfund i Sterup. Bla med fællesspisning og en god snak med hinanden, det er vigtigt for sammenholdet, slutter Anna Madsen. Billede: Fra årets sommerfest - Veteran.ringridning. 208
564 25/10 2011 Sterup Borgerforening holder efterårsarrangement med Bjarne Thorndal - Ny Mølle, som fortæller og viser billeder om personer og hændelser fra dengang der var rigtige røvere, huleboere, rakkerpak, godtfolk og kirkefolk til. Bjarne Torndal har stor viden om Jyske Ås's historie gennem de sidste 250. 208
565 9/12 2011 Jule-spis-sammen i Sterup forsamlingshus. Der laves et fælles jule ta' selv bord. Vi spiser, hygger os og synger julen ind, lyder det fra borgerforeningen. 208
566 19/10 2010 Unge sætter teaterstykke op sammen med Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt på Åsen Teater i Sterup. De unge bor på Åsen en hel uge og øver hver dag, forestillingen hedder "Forklædt som voksen". Danseren Elisabeth Groot hjælper med isenesættelsen. Der er både nye og gamle deltagere med - og som noget nyt er der inviteret en række deltagere fra år tilbage, bla Ellen Flyvbjerg, Malene Svane og Simon Søgaard. Billede: Intet teater på herrens mark i efterårsferien uden de hyggelige bål. 209
567

Institut for Folkeligt Teater og Åsen Teater holder generalforsamling. 209
568 12/12 2010 Zenobia giver julekoncert på Åsen Teater i Sterup. De tre piger leverer en blanding af viser, folk, spillemandstoner og traditionelle danske sange. Billede: Zenobia. 209
569 8/2 2011 Sterup Forsamlingshus gennemgik for et år siden en omfattende renovering. Siden er det blevet brugt til en række fællesarrangementer. Huset hhar været udlejet ud 15 gange det seneste år. Borgerforeningn forventer at udlejningstallet langsomt men sikkert stiger. Bankospillene har givet penge indtil de seneste år men har også været et kæmpearbejde for de frivillige, tilføjer Sten Sørensen, formand for borgerforeningen. Renoveringen blev støttet af Sparekassen Vendsyssels fond, Jerslev, LAG midler og ikke mendst en stor frivillig insats, siger Henrik Sørensen fra borgerforeningen. Billede 1: Sten Sørensen og Henrik Sørensen er stolte over Sterups nyrenoverede og indbydende forsamlingshus. Billede 2: Nyt køkken. 210
570

Renoveringn af Sterup forsamlingshus er støttt af Sparekassen Vendsyssels fond, LAG midler og en stor indsats fra frivillige. Vi er stolte af resultatet og vi modtager mange rosende ord om huset, siger Henrik SørensenLad succesen fortsætte - fortsæt med at møde talstærkt frem - vi skulle nødig opleve et "Udkants Danmark" i Sterup. Programmet for 2011 viser nye tiltag - feks PIGE tur og HERRE tur som surprice arrangement, siger Henrik Sørensen. 211
571 5/3 2011 Sterup borgerforening holder fastelavnsfest i Sterup forsamlingshus. 211
572 Maj 2011 Pigetur fra Sterup. Der lægges ud fra forsamlingshuset men det kan røbes at turen går ud af huset. 211
573 11/3 2011 Sterup Borgerforening holder dilettantforestilling i forsamlingshuset, det er dilettanterne fra Ø. Hjermitslev, der står på de skrå brædder med lystspillet "Hjælp jeg skal giftes". Efter forestillingen er der spisning og Jesper Flarup spiller op til dans. Billede: Fra en tidligere forestilling. 211
574 2/4 2011 Sterup Borgerforening inviterer til spis-sammen i forsamlingshuset. Efter spisning vil Jørgen Bæk fra egnssamlingen fortælle om egnens gårde omkring Sterup, fra gammel tid og op til i dag, beretningen byder på både historie og billeder. Billede: Jørgen Bæk fortæller. 211
575 6/6 2010 Istandsat hus brændt lige før indflytning. Det blev dyrt at et askebæger blev tømt ned i en affaldssæk. Der var ingen i huset da brænden brød ud. Den uheldige ejer kan se frem til at få en bøde for at have overtrådt beredskabsloven. Billede: Brænden ødelagde førstesalen og resten af huset fik sod-vandskader. 212
576 6/6 2011 Sommerfest i Sterup er en vigtig og sjov dag. Dagen starter med gratis kaffe og rundstykker, hvorefter aktiviteterne starter. Vi får bla besøg af Kloster MC fra Pousltrup, vi afholder "Sterup løbet", havetraktortræk, der er aktiviteter for børnene og meget andet. Dagen slutter med helstegt gris, musik og dans i teltet. Slutter Henrik Bruun Sørensen. Billede: "Veteran-ringridning" ved sidste års sommerfest, her Helle og Børge Nielsens lille Fiat 500. 213
577 1/8 2011 Sommerfest i Sterup indledes med gratis kaffe og rundstykker. Kloster MC fra Vrejlev viser deres isenkram frem, ligesom gamle traktorer kan beses. Der er arbejdende stande med smedearbejde, glaskunst, billedkunst, børstenbinding og knive. Der er trailermarked, lotteri og gættekonkurrencer. Der er løb for gående eller løbende på 6,5 km samt et traktor- og dukkevognstræk for børn i alderen 3-12 år. Der er hundeopvisning, besøg af bogbussen og havetraktortræk med 4 vægtklasser. Om aftenen serveres der grillstegt gris, Rasmus og Karsten fra Hjørring vender plader til dans. 213
578 5/9 2011 Mejetærsker brød i brand på Abildgårdsvej ved Sterup i forbindelse med høstarbejdet. Kun en meget lille mængde halm på marken brændte, oplyser beredskabschef Jens Anker Gere. 213
579 17/5 2012 Folkefest på Aasen Teater. En fortrop med Birthe Rosenfeldt og Lars Olsens døtre Selma og Nanna samt en håndfuld af deres venner har været i Sterup en tid for at forberede folkefesten. Bagdad Beat, Kings Garden og 2 disc-jockeyer kommer til folkefesten. Der bliver workshop me Naturens eget spisekammer ved Birthe Rosenfeldt og Kristina Hanghøj Nymann, Teaterworkshop med Lars Olsen, rapworkshop ved Jon Aagaard Enni. Der bliver mulighed for at bygge en dome ved Jørgen Stendal Mortensen. Barbara Bohr (oldebarn til Niels Bohr) fortæller at hun har fået et hold russere med. Aasen Teater har arbejdet med talentudvikling af unge i mange år, der kommer unge tilbage, som nu har deres venner med. Det viser at det hele ikke har været spildt, siger Lars Olsen. 214
580 19/5 2012 Folkefest på Aasen. Marianne Simonsen og Jan Flyvbjerg var rykket fra deres egen vikingeboplads til Aasen Teater, hvor de lavede pandekager. Der var forskellige workshops, som deltegerne kunne være med i. Billede: En lille dome der skulle danne grundlag for det store bygningsværk. Kristina Nymann deltager i workshop om naturens eget spisekammer. 214
581 19/5 2012 Folkefest på Aasen. Selma og Nanna Rosenfeldt Olsen arrangerer, sammen med andre unge, en folkefest på Aasen Teater ved Sterup. Et af projekterne er en dome, der bygges i træ, Jørgen S. Mortensen fra Det flyvende Kuffertcirkus, er en af de frivillige. Birthe Rosenfeldt og Kristina Nymann havde en workshop, hvor man brugte naturens råvarer, der blev lavet både salat og suppe af brændenælder, skvalderkål, ramsløg, havesyre og kvan. Billede: Kristine Hamilton, Sarah Borup og camilla Jansen laver salat af naturens produkter. 215
582 29/2 2012 Sterup Borgerforening er meget baseret på frivillig arbejdskraft, sagde formand, Henrik Sørensen, på generalforsamlingen. Der kommer ca 60 til spis-sammen-arrangementerne. Dame- og herreturene har været succes. Kortspil og fastelavn udgår i 2012 pga manglende interesse. Jerslev Fonden er guld værd, der er kommet nye skilte op, etableret nyt scenetæppe og tre nye yderdøre. 216
583 3/7 2012 Sankthansfesten gik rigtig fint, 58 personer til grill og 140 til båltalen og heksebrænderi. Billeder: Fra sankthansaften. 216
584

Aasen Teater var aktiv på Kulturfestivalen med teaterstykket "Hassan og Grethe" med skoleelever fra Agersted og flygtningebørn fra Brønderslev. Aasen er også kendt for at stå bag Håbets Pris, som uddeles hvert andet år i Danmark og hvert andet år i USA. Formand for Kultursamvirket, Petra Skovholm, er meget tilfreds med Kulturfestivalen, det myldrer med folk, der er stor interesse og der blev skabt en god stemning i fællesskabet. Billede 1: Formand for fritids- og kulturudvalget, Eskild Slot Andersen (tv), uddelte årets Kulturpris til Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen, Aasen Teater. Billede 2: Kulturfestivalen i Brønderslev. 217
585 26/5 2011 I anledningen af at Odin Teatrets stifter Eugenio barba og Odin Teatret modtager Håbets Pris 2011, giver teatret en forestilling i Østervrå Kulturhus. Det er en enestående chance for at se noget lidt andet teater, siger Lars Olsen fra Aasen Teater i Sterup. 218
586 20/9 2011 Musikteater i Sterup. En personlig historie bliver transformeret til et alment univers, fortæller Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt fra Aasen Teater. Medvirkende er pianist, komponist og sanger Lisbeth Øster Müller og Carl Erik Lundgaard, der er musiker, historiefortæller, komponist og underviser. Han er lektor på det Fynske Musikkonservatorium og har modtaget flere danske musikpriser og hæderspriser. Billede: Lisbeth Øster Müller og Carl Erik Lundgaard. 218
587

Hjælp-Hvad er det? Knud V. Jensen fra Håndværkshuset spørger for en kvinde da ingen i huset kender dette logo. Billede: For- og bagside af vedhænget. Hvad er det for et redskab? Frederik B. Frederiksen fra Lundbæk Landbrugsskole spørger om hjælp til at finde ud af hvad tingesten har været brugt til. Billeder: Tingesten set fra to sider. 219
588 31/7 2012 Sterup sommerfest med gratis kaffe og rundstykker, præsentation af veterankøretøjer, interesserede kan vise deres klenodier frem, siger Henrik Sørensen fra Borgerforeningen. Der er hoppepude, 4H har aktiviteter, trailermarked, Evald fra Thorshøj præsenterer smedning og sælger smedeting.Bogbussen kommer, Karl Andersen har tilrettelagt Sterup-løbet. Traktor- og dukkevognstræk og støvlekast. Havetraktortræk i 4 vægtklasser. Ponny games er et forhindringsløb. Om aftenen er der helstegt grillgris fra Tylstrup-slagteren, efterfulgt at musik og dans. Det er Dennis der er disc-jockey. 220
589 7/8 2012 Når Sterup Borgerforening kalder til fest møder både store og små talstærkt op. Det viste lokalsamfundet endnu en gang lørdag, da der var sommerfest. Borgerforeningens formand Helle Nielsen glæder sig over fremmødet. 220
590 12/9 2012 Borgerforeningen inviterer til "Høst spis sammen" Medbring mad til det antal personer de kommer , maden bliver samlet på et fælles ta' selv bord. 220
591

Gode sommerminder fra Aasen Teater i Sterup. Håbets Pris blev uddelt til Eugenio Barba, Odin Teatret, Holstebro. Det blev fejret med en forestilling i Østervrå kulturhus og en fest på Aasen. Aasen teater har et nutidigt og inspirerende repertoire. 221
592 9/1 2013 Aasen Teater i Sterup har fået 15.00 kr. i legat fra Fonden Folk og Forskere. Vi bruger ballade- og folkemusikken i vores talentarbejde med unge skuespillere og musikere, siger teaterleder Lars Olsen. Senest i forestillingen "Kloden på Spil" som var støttet af Kulturaftale Nordjylland, Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Legatet på 15.000 kr. gives specifikt til udgifter i forbindelse med udviklingsarbejde indenfor den del af dansk musikalsk folkekultur, der omfatter balladerne i deres mange udtryk. 221
593 1/5 2012 Sterup Borgerforening arrangerer pigetur og det er en overraskelse hvor turen går hen. 222
594 23/6 2012 Sankthansaften ved klubhuset, grillen er tændt og medbragt mad kan grilles og nydes i teltet. Båltalen holdes af Hanne Gerlach, Sterup. 222
595 3/7 2012 Sterup Borgerforening arrangerer aftentur til Nymølle Bæk. Bjarne Thorndal fra Østervrå kommer og fortæller og viser rundt i bakkelandskabet i Den Jyske Ås. 222
596

Nytårs-spis-sammen i Sterup forsamlingshus med fællessang og musik. Borgerforeningen arrangerer. 222
597

Sterup Borgerforenings aktivitetsudvalg gntager successen fra sidste år med julemarked i forsamlingshuset, siger Anna Madsen fra borgerforeningen. 222
598 23/1 2013 Gylleforurening blev forhindret takket været en snarrådig indsats af både gårdejer Niels Adelstorp og Falck/Beredskabet i Brønderslev. Heldigvis fik gårdejeren stoppet gyllen, inden den nåede søen, der har forbindelse til Sterup Møllebæk og videre til Uggerby Å, fortæller indsatsleder, beredskabsinspektør Preben Jensen fra Falck/Brønderslev Kommune.Region Nordjyllands miljøvagt blev alarmeret og Brønderslev Kommunes miljøfolk foretager tilsyn. 222
599
2012 Beretning fra generalforsamling i Sterup Borgerforening. Året har budt på Spis-sammen aftner,Dame- og Herreture, Dilettant og sommerfest, Sankthansaften med Ann Sofie Læggaard som båltaler. Der har også været foredrag med Bjarne Thorndal med ægte røverhistorier fra Jyske Ås, julemarked, kortspil og fastelavn. Kortspil og fastelavn var ikke blandt de største succeser og de udgår i 2012. Der har været en arbejdsdag ved forsamlingshuset. Birthe har lejet forsamlingshuset ud 23 gange og en del service, borde og stole. Det er dejligt med den store opbakning fra Sterups borgere. Sparekassen Vendsyssel Fonden er guld værd, Mishael har hængt skilte op, nyt scenetæppe og nye yderdøre. 223
600 31/3 2012 Herretur, en surprice-event tur i bus. 223
601

Annonce: Sterup Savværk 224
602 15/6 2013 Pga manglende tilslutning aflyser Sterup Borgerforening såvel den planlagte pigetur som Tysklandsturen. 224
603
2013 Sterup Borgerforening afholder Ordinær Generalforsamling i forsamlingshuset. Jytte Nørgaard, Helle Nielsen og Johnny Christensen er på valg. 225
604 30/4 2013 Sterup Borgerforening fik 25.000 kr. af Tuborgs Grønne Fond til borde og vogne til bordene til forsamlingshuset. Borgerforeningen har selv skudt penge i projektet, siger kasseren Michael B. Jørgensen, der er anskaffet 15 runde- og 26 firkantede borde foruden de to vogne. Det er populært med runde borde, hvor det er lettere at snakke med andre. På året har borgerforeningen holdt 12 arrangementer og der er holdt 25 fester i huset. Der er ønsker om forandringer i huset til 500.000 kr. så vi må i gang med at søge forskellige fonder, understreger Michael B. Jørgensen. Til aftenens spis-sammen var der dansk bøf, budding samt kaffe og småkager lavet af Rikke Findinge og Ann Jensen. Madlavningen går på skift. Billede: Borgerforeningens formand Heidi Pølund, Kasserer Michael B. Jørgensen modtog de grønne penge fra Helge Drejer. 225
605 Oktober 2012 KB Industriservice v/Kim Brunsvig, Åkandevej 18, Sterup, 9740 Jerslev søger en sælger. 226
606 28/11 2012 Planlagt julemarked i Sterup Forsamlingshus er aflyst pga manglende tilslutning. Bestyrelsen har valgt at lave en eftermiddag med julehygge og juleforberedelse til spis-sammen. Bestyrelsen foreslår at deltagerne bager småkager og koger klejner, klipper julepynt og pynter juletræ. 226
607 9/4 2013 Spis-sammen i Sterup forsamlingshus, maden laves af Rikke, Ann og deres familier. Samtidig indvies forsamlingshusets nye borde. Borgerne får besøg af en fra Tuborgfondet, der har sponsoreret bordende. 226
608 23/4 2013 Afbrænding løb løbsk på Brødholtvej i Sterup. Falck/Beredskabet fra Brønderslev fik hurtigt stoppet flammerne på skråningen. Iflg brandmand Jørgen Overbeck fra Falck brændte 50-100 kvardratmeter skråning med græs og krat. 226
609 juni 2013 Sterup borgerforening står bag sankthansaften med fællesspisning på sportspladsen. Dette års båltaler er Line Vanggaard Pedersen, Vester Hjulskov. 226
610 6/8 2013 Smykkekunstner Lotte Krage Kristensen og billedkunstner Inge Østergaard udstiller på Nordjyllands Idrætshøjskole hele august. 227
611 juli 2013 Sommerfest i Sterup. Nyt i år er et rugbrødstræk, hvor 10 mand fra landet dyster mod 10 mand fra byen. Holdene skal trække en slæde, som Ørtoft Borgerforening har lavet til havetraktortræk og veterantraktortræk, fortæller Henrik Sørensen fra bestyrelsen for borgerforeningen. Der bliver havetraktortræk, veterantraktortræk. Mona Andersen, som forleden deltog i danmarksmesterskaberne i kørsel med hest og vogn skal dyste med firehjuls crosser, en tohjuls crosser og en Morris Mascot. Der bliver også gymnastikopvisning, udstilling af veterankøretøjer, ponygames og Sterup-løbet, der er på 6,5 km. Det er muligt at deltage i trailermarked. Tal-lotteri, vinderes afsløres om aftenen, hvor der er mad og de lokale Traffic spiller op til dans. 228
612 december 2013 Dødsannonce, Jørgen Højris Mikkelsen, født på Højris i Sterup. 228