kommunalt
Id Navne-søgeord Dato Lokalitet Sag-noter Kommunalt
1 Indvielse de gamles hjem 15/4 1951 Jerslev pastor Tage Møller Sognerådet Jens Lars Larsen Ole Olesen Chr. Larsen 001
2 gadearbejde 1951 Jerslev Licitation Aksel Nielsen Ferdinand Sørensen Jacob Christensen 002
3 asfaltering 1951 Hellum splid om betaling af asfaltering 002
4 ingen arbejdsløse 1951 Jerslev 135 D.A.F. 135 medllemmer i arbejde 002
5 kloakering 30/11 50 Jerslev Jacob Christensen 002
6 sognerådsmøde 15/2 1952 Jerslev sygekassen 2001 medlemmer Hyldgård Poulsen søger tilskud til skoletur 002
7 sognerådsmøde 1951 Jerslev Kirkholt vandværk lærer Jensen Mylund bogsamling nye toiletter ved forskolen 002
8 Regnskab 1950-1951 Jerslev Kommunens sociale regnskab 002
9 Folketuberkuloseundersøgelse 16/5 1951 Jerslev Kirkholt 003
10 Sognerådet 1951 Jerslev Vester Mellerup udstykning asfaltbal på torvet Vendsysselbogen 003
11 Vandsyn 7/6 1951 Sterup Sterup gamle bybæk N.P.Sørensen 003
12 Skoleregnskab 19/6 1951 Jerslev lærerlønninger i alt 27.777 kr. skolebygninger lærerboliger 18.446 335 børn 003
13 Civilforsvaret 19/6 1951 Jerslev sogneværn for Hellum Ole Olsen Fr.Stagsted D.K.B. kvinders deltagelse i krig 003
14 Sognerådet 22/6 1951 Jerslev Adventistskolen tilskud på 6 kr. pr. barn ( 6børn) til Københavner-tur 40 kr. til Flyvbjerg skole 003
15 Sognerådet 22/6 1951 Jerslev Huslejenævn Jens L. Nielsen, Tage Svendsen, Jens Krustrup, Chr. P. Pedersen, Erling Holm Pedersen 003
16 Bevilling Jerslev Kro 22/6 1951 Jerslev kroejer Søren Jellesen søger bevilling til at drive beværtning og gæstgiveri med ret til udskænkning af stærke drikke 003
17 Sognerådet 1951 Jerslev nej til koncession på busrute ja til andre, rationeringskort udleveres, koppervakcination, tilskud, budget 1951-52 004
18 Sognerådet 1951 Jerslev udgift til snerydning 100.000,00 kr. 2000kr i tilskud til vej ved Bondersholt 004
19 Sognerådet 1950 Jerslev Sterup Husflidsforening 50 kr. i brændselshjælp, Regnskab 1949-50, fragtkørsel 005
20 Sognerådet 1951 Jerslev nej til fragtmandsrute, kørsel med sneplove: Ejner Pedersen, Jerslev og Hans Christensen, Mylund for 20 kr. i timen. 005
21 Sognerådet 1952 Jerslev kloakering i Sterup, Karsten Stephsen indstillet til lærer ved Mylund skole, kirkeskat, Søheden privatskole tilskud, Sterup Gymnastikforening fritages for forlystelsesskat 006
22 Sognerådet 1953 Jerslev optager lån på 50.000, budget skatteudskrivning på 500.000,00 kr. Erhvervsvejledning ved Kofoed, skoleudflugt, Skoleudbygningsplaner godkendte 007
23 Sognerådet 1952 Jerslev skoleplan Mylund, skotøjsrabat-kort, Jerslev-Østervrå vejen, aftenskole, selvangivelser, kaffepriser ophæves 008
24 Sognerådet 1953 Jerslev socialudgifter 326.789,00 ingen ansøgninger til Sterup skole udflugt for de gamle , renovering af Klæstrup skole 009
25 Sognerådet 1953 Jerslev regnskab skoleregnskab 305 børn forældredag skatteudskrivning 540.000 konditori Sterup Poul Erik Brødholt 009
26 Sognerådet 1953 Jerslev flisebelægning Sterup fragtrute Aage Olsen Anny Olsen vikar i Sterup Flyvbjerg købmand Ester Jensen 010
27 Sognerådet 1953 Jerslev prøvevalg lister til valget valgbestyrelser licitation vej Jerslev-Østervrå 010
28 Sognerådet 1938 Jerslev ny administratonsbygning salg af fattiggården kæmner Jørgen Jensen Karl Tømmerby Grethe Jensen 011
29 Peter N. Jensen
Jerslev ny sognerådsformand Jens Nielsen udgår efter 25 år som formand nye medlemmer udvalg 012
30 Sognerådet 3/4 1954 Jerslev prøvevalg genvalg af Jens L. Nielsen nye medlemmer udvalg og kommissioner udflugt 013
31 Sognerådet 1954 Jerslev regnskab 1953-54 Mølholm bæk skelforandring Erik Justesen og Peter Jørgensen 014
32 Sognerådet 1955 Jerslev lærerinde Kristine Haurdahl Klæstrup søger afsked 40 kr. til bogsamling ved Flyvbjerg skole, brændselshjælp lærerboliger i Mylund 014
33 Sognerådet 21/8 1955 Jerslev kommunens overskud 34.412,00 kr. Søren Jensen Graven "Nygård" brandfodged 015
34 Jerslev Brugsforening 7/9 1955 Jerslev Licitation 70 kr. til lærer Bech Søheden skole til lys og varme 015
35 Sognerådet 1956 Jerslev budget 200 kr. til Jerslev Husflidsforening juleudsmykning 016
36 Sognerådet 2/12 1955 Jerslev licitation over kloakering i Kirkholt Knud Hjortnæs fritaget som brandfoged til Oluf Damsgaard Grethe Hylgaard Poulsen ansat som vikar Sterup skole 017
37 Sognerådet 1956 Jerslev ændringer af rutebil ruter polivakcination koppe vakcination Mylund gamle skole til salg Sivertsens mindelegat 017
38 Sognerådet 1957 Jerslev kommunens regnskab socialudgifter i alt 448.671,00 kr Doris Jæger antages som lærer i Mylund 4H oprettet 2/6 1957 Gunnar Jensen Cgharly Thomsen Klæstrup 018
39 Sognerådet 1957 Jerslev 40 kr. til Flyvbjerg børnebibliotek brandfoged Søren Gade fik afslag på ansøgning om tilskud til telefon 019
40 Sognerådet 8/11 1957 Jerslev Jerslev-Hallund vej 421.000,00 kr driftunderskud 104.141,00 kr. 019
41 Sognerådet 1957 Jerslev Fællesmål ekspropriation 30.000,00 kr. budget Licitation over lærer boliger Jerslev 020
42 Sognerådet 1962 Jerslev Konstituering 7000 kr. til biologilokale Toftegårdsskolen Kirsten Olsen vikar Sterup Ketty Fiil vikar Jerslev 3000,00 kr Jerslev bibliotek 022
43 Jerslev Kommune 20/10 1957 Jerslev VT kortlægger Vendsyssel Fra Skagen til Norge 5 kommuneskoler 023, 024
44 Sognerådet 1958 Jerslev 4500,00 kr. til Sterup Forsamlingshus opstillingsmøder stemmer ved valget 1958 110 til torskegilde koppe vaccinering 025
45 Sognerådet 1959 Jerslev oprensning af vandløb kasseeftersyn Bækkensgård Alfred Sørensen Jens O. Sørensen valglister 026
46 Sognerådet 1959 Jerslev Ferdinand Larsen godkendt udstykning Slagter Nedergård, C.B.Hansen og Mylund brugs fik tilladelse til udvidelser vejarbejder 027
47 Jerslev Kommune 7/8 1959 Jerslev driftoverskud på 84.000,00 kr. Regnskabet fjernvarme til byskolen N.A. Nielsen tilladelse til at opsætte benzin standere drøftelse om en realskole 028
48 De gamles hjem 1954 Jerslev julehøjtidelighed pastor Vemmelund de gamles udflugt til Karolinelund aalborg 029
49 Jerslev Kommune 1958 Jerslev Socialudgifter i alt 504.694,00 kr, skoleudgifter i alt 95.946,00 kr Jagtforening 029
50 Jerslev Kommune 1959 Jerslev tilskud til Kirkholt Hjallerup vejen fælles sygehjælp Jerslev Hellum skatteudskrivningen Flyvbjerg skole udstykkes til Flyvbjerg Forsamlingshus 030
51 Sognerådet 1960 Jerslev rutebilholdeplads godkendt pensionister på udflugt ruteomlægning sneplov skolebyggeriet skoleinspektørbolig til 87.000,00 031
52 Lars Dyrskjøt 1961 Jerslev mindesten flyttes 032
53 Sognerådet 1961 Jerslev skoleplan vedtagesRasmus Chr. Thomsen Hjemly udnævnes til ny sogenfoged novemberflytning 032
54 udlægning af byggegrunde 24/11 1961 Jerslev rost udbygningsplan fartbegrænsning i Jerslev Driftoverskud 033
55 omkørselsvej 1961 Jerslev omkørselsvej Jerslev Klæstrup reguleringsarbejde Serritslev vej Lilian Vendelbo Pedersen vikar i Sterup 034
56 Sognerådet 1961 Jerslev Forslag til rensningsanlæg i Jerslev 80 til torskegilde Ligningsprocent falder fra 6,2 til 5,9 034
57 Sognerådet 1960 Jerslev tilbud på ny rutebilstation brandmænd Klæstrup Chr. Jensen Th. Nielsen 035
58 Sognerådet 1961 Jerslev 316.000,00 kr. til sociale udgifter tilskud til 8 elever til ungdomsskole 25 kr. til skoleidræt Huul tilladelse til at opføre landarbejderbolig Thv. Larsen 035
59 Sognerådet 1961 Jerslev lærer Jens Chr. Dissing og Gunnar Larsen fik 100 kr til kursus i tysk Herdis Berlin vikar i Jerslev Hanne Fog vikar i Klæstrup sygekasse Lars Kyvsgaard Kaj Jensen Hellum 035
60 Sognerådet 1962 Jerslev valgresultat 1958 bedre lys ved Jerslev skole Kaj Nielsen Hald Inger Hald Nanna Møller Fisker Holger Fisker ansat som lærer ved Toftegårdsskolen lærer Bech formand for fælleslærerrådet 036
61 Sognerådet 1961 Jerslev Bent Møller Dahl vikar i Sterup klubhusbyggeri i Sterup godkendes Chr. Thomsen trækker sig som formand kommunens regnskab Licitation over lærerboliger, rutebilstation med toiletter 037
62 Sognerådet 1962 Jerslev Svend Sørensen brandmand præstelønninger valglister husmoderafløsningsordning køb af jord til lærerboliger 038
63 Ny storkommune? 3/2 1966 Jerslev skal Jerslev, Hellum, Torslev, Skæve og Tårs danne ny storkommune 039
64 Kommunen 21/2 1965 Jerslev lærene Birte Nielsen Klæstrup, og Else Marie Jensen, Jerslev fastansættes skolebørnskørsel Jacob Larsen og Lars Nielsen 039
65 Kommunen 7/8 1965 Jerslev afslag på busforbindelse Hellum-Aalborg Egild Jensen Hallund Erling Sørensen godkendt som vand og snitetsmester for kommunen Æresmedlemmer venstrevælgerforeningen Jens Larsen Nielsen, Sofus Berthelsen Carl Jensen 039
66 Kommunen 1962 Klæstrup Gamle skole i Klæstrup skal sælges Ingrid Schmidt ansat i timelærerembede ved Toftegårdsskolen syn Lundens Bæk Peter Schmidt udnævnt som skoleinspektør ved Toftegårdsskolen husflidsskolen søger om at måtte benytte sløjdsalen på Toftegårdsskolen, henlægges 040
67 Grunde til salg 1979 Jerslev Erhvervsarealer ved Munkegade Bnoligarealer ved Livøgade Bakkehusområdet Boligforeningen PM 041, 042
68 kommunevalg 16/3 1966 Jerslev fintælling ændrer på valgte medlemmer Morten Bang Jørgensen Sterup og Ingrid Møller Klæstrup måtte trække sig og Reinholt Sørensen Sterup og Harald Jensen Klæstrup valgt i stedet 043
69 Sognerådet 23/3 1968 Jerslev afstemming om sammenlægning med Brønderslev Kommune 8 for og 1 imod busruter Venstrevælgerfoeninges generalforsamling Alderdomshjemmet fået 650 kr i gave 043
70 Nye gadenavne 21/10 1969 Jerslev Palne Bertelsen laver forslag til nye ndagenavne 105 gadenavne er ændret 044
71 Kan regne den ud 28/2 1987 Jerslev Kirsten Bering og Else Aabo vinder Andelsbankens konkurrence Leif Isaksen 045
72 Socialrådgiver 1987 Brønderslev Gerda Pedersen og Alice Keldahl "Dit liv er også mit liv" væk fra skrivebordet 045
73 Socialrådgiver 26/9 1987 Hellum Margit Harder deltager i seminar i Sandefjord, Norge om børnemishandling, Ole Goll Mogens Blæhr 046
74 SSP ordning 1987 Brønderslev ordningen udvides Uffe Sørensen skoleinspektør ved Hedegårdsskolen Svend Vangsted 046
75 Borgermøde på Toftegårdsskolen 18/11 1987 Jerslev skolen skal være for alle Dorit Jæger Christian Nørgård skiklub i Mylund savner lokale Per Nystrup Thomas Sørensen Hellum Mona Thomsen Sterup 047
76 Borgermøde på Toftegårdsskolen 18/11 1987 jerslev Erling Andreasen velfungerende fritidsliv 170 deltagere Lene Hansen efterlyser fritidspedel, tennisbane, Hanne Jørgensen Mona efterlyser en cykelsti mellem Sterup og Jerslev 048
77 Nutanafabrik? 17/1 1990 Jerslev Laurits Østergård nej til AJ import virksomhed på Mylund gamle skole Poul Olesen Helge Skrubeltrang 049
78 Borgermøde 7/8 1989 Hellum ny containerordning AVV vandforsyningsplan branding af kommunen 050
79 Renovationsordning 19/9 1991 Sterup Peter Thomsen vil undsige den nye renovationsordning ikke bondefanges 051
80 Renovationsordning 19/9 1991 Sterup Klæstrup modstandere mod ordningen Mona Thomsen, Per Nystrup borgmester Peder Ivar Nielsen undlader at svare 052
81 Rundkørsel 7/9 1994 Jerslev Lasse Juhl Christiansen ønsker en rundkørsel Nørregade/Palægade der bliver en anden måde at trafiksikre på 053
82 Skolevej 21/12 1995 Jerslev Udvalgsformand Henning Jørgensen udtaler at skolevej er sikker, skolen må undervise elever om god tone i trafikken 054
83 Renseanlæg 1995 Jerslev Renseanlægget skal nedlægges spildevandet skal pumpes til Brønderslev 4,4 mil. Kr. 054
84 Omfartsvej 6/12 2001 Jerslev Maskinstation ønsker omfartsvej Søren Christiansen Kurt bering borgerforeningen positive 055, 056
85 Omfartsvej 5/6 2002 Jerslev Borgermøde om omfartsvej Karsten Frederiksen Preben Thomsen Kaj Styrishave Gunnar Larsen Bjarne Rasmussen Kaj Jensen Anders Chr. Hansen 057
86 Byggegrunde 9/3 2002 Jerslev grundpris på 180.000,00 kr. er vedtaget manglende markedsføring Kurt Bering Karsten Frederiksen 058
87 Erhvervsgrunde 20/12 2002 Jerslev nyt erhvervsområde og omfartsvej fra Mandøgade til Ærøgade Karsten Frederiksen "En Levende By Midt i Det Hele" Gunnar Larsen Lene Hansen Poul Pedersen Arne M. Jensen 059
88 Byfornyelse 01/02 2002 Jerslev færre penge Jerslev vil på Byskiltet Lokalplan for erhvervsområdet AVV affaldsplads 060
89 Byggegrunde 01/02 202 Jerslev behov for byggegrundeKarsten Frederiksen Gunnar Larsen Kurt Bering efterlyser en genbrugsplads 061
90 Byggegrunde 2002 Jerslev kommune annonce om byggegrunde ved Sprogøgade 062
91 Omfartsvej 15/11 2005 Jerslev Omfartsvejen klar/ikke klar 063, 064
92 Byggegrunde 2002 Jerslev Anne Schønning der er asfalteret og nu efterlyses købere 064
93 Krogården 3/10 201 Jerslev redrives Arne Andersen andelboliger erhvervsområde godkendt 065
94 Livsfarlig vej 11/1 2003 Jerslev Peter Lange kritiserer Jerslev-Brønderslev vejen for manglende snerydning Søren Larsen genvurdering Karsten Frederiksen 066
95 udvidelse af svineproduktion 2004 Jerslev Skovgårdsvej 90 "Skoven er din" Søheden Plantage Lokalplan erhvervsområde og kommuneplantillæg 067
96 Norjyllands Amt 2003 Jerslev Ny sø Klæstrup Preben Lund Nielsen suppleringsjord husbyggeri Hjelmstedvej 128 068
97 Norjyllands Amt 2004 Jerslev Suppleringsjord Flyvbjergvej 143 forurenet jord Hellum Judith Christiansen 069, 070
98 Norjyllands Amt 2005 Jerslev Vejsyn Langthjemvej ingen VVM ved knusningspladsen Søhedenvej 179 ingen VVM Hjulskovvej 263 udvidelse af kvæg 071
99 Kommunen 2005 Jerslev Elektroniske papirfakturaer ændres til digitale 071
100 Genbrugsplads 23/4 2004 Jerslev Genbrugsplads i sigte nyt vejnavn Smuksdal godkendt af Egnsmindesamlingen Jerslev Torv Multihus 072
101 Omfartsvej 8/12 2006 Jerslev officielle åbning Finn Bjerning Svend Aage Christiansen Poul Pedersen Karsten Frederiksen 073, 074, 085
102 Norjyllands Amt 2005 Jerslev Miljøgodkendelse til genbrugsplads Sejrøgade 10 Poul Berg AVV 075, 076
103 Jerslev Borgerforening 2005 Klæstrup ønsker hastighedsbegrænsning på 50 km gennem Klæstrup Karsten Frederiksen 076
104 Gadelamper 23/4 2005 Jerslev nedlæggelse af gadelamper giver klager 076
105 Norjyllands Amt 2005 Jerslev information vedrørende udvidelser af dyreenheder Nakkebjergvej 197, Serritslevvej 321m Dybvadvej 81 078
106 Norjyllands Amt 2006 Jerslev tilførsel af ren jord Judith Christiansen 079
107 Suppleringsjord 2006 Jerslev Bertha Madsen Hellumvej 131, Willem KraaijenzankHjulskovvej 184 079
108 Borgermøde 2005 Jerslev Decemtralisering? Mikael Klitgaard Bodil Nielsen Arne M. Jensen Karsten Jensen Uffe Sørensen Lisse LarsenKarl Emil Nielsen Rosengården 080
109 Grunde til salg 2004 Jerslev Fanøgade Mandøgade Erhvervsområde øst Lyøgade Anni Schjønning 081
110 Genbrugsplads 6/4 2004 Jerslev ueninghed om placering af genbrugspladsen Else Købsted AVV Ole Lysgård Jensen 082
111 Omfartsvej 28/2 2004 Jerslev licitation over omfartsvejen Sejlstrup navn på vejen Øster Ringvej 082
112 Kommunen 2006 Jerslev stilligsannoncer, klubleder ungdomsskolen, skolesekretær, medarbejder ungdomsklub Peter Vestergaard 083
113 Kommunen 2004 Jerslev stilligsannoncer børnehaveleder, SFO Solstrålen og børnehaven pædagogmedhjælper, 084
114 Spildevand 2005 Jerslev pumpes til Brønderslev Jerslev renseværk lukkes Henning Jørgensen Ole Lysgård Jensen stemte imod 085
115 Socialdemokratiet 21/5 2002 Hjallerup Borgmesterkandidat Arne M. Jensen 151 stemmer Peer Thisted 93 stemmer 088
116 brændselsfyr 5/12 2008 Jerslev forbud Palægade 42 ældremad boliger giver underskud Klerkegade 6-8 087
117 byggeri 2006 Jerslev udvidelse Mellerupvej 33, Dybvadvej 164, jordsalg byen, Snevreholt udkast til miljøgodkendelse 089
118 Norjyllands Amt 2006 Jerslev Flyvbjerggård udvide svinehold, Hjulskovvej 263 udvide kvæghold, suppleringsjord Birkmosevej 288 090
119 Bogbussen 2006 Jerslev seks biblioteksfilialer erstattes af bogbus Bent Danielsen, Steen Christensen, Eskild Sloth, Birgitte Josefsen, Jens Arne Hedegaard, Karl Emil Nielsen, Johny Sort 091
120 Oversvømmelser 29/8 2006 Jerslev Jerslevvej under vamd Ernst Østergård Nordjyllanda Amtsvæsen 092
121 byggegrunde 2008 Jerslev ny udstykning Læsøgade Karsten Frederiksen 093, 094, 096
122 valgsteder 8/2 2008 Jerslev Kirkholt og Kraghede nedlægges Kikael Klitgaard god service af kommunen Jens Trudslev Thomsen Sterup 095
123 Borgen 31/1 2008 Jerslev beslutning om renovering af Jerslev Byskole Kurt Bering Borgerforeningen skitsetegning 097, 098
124 Socialdemokratiet 2008 Jerslev Lene Hansen valgt som borgmesterkandidat Arne M. Jensen utilfreds Jørgen Ingvardsen 099
125 grusgravning 17/2 2012 Jerslev byrådet foreslår amtet, at der ikke graves i Søheden plantage Mikael Klitgaard, Hans Christian Holst, Karl Emil Nielsen, Arne M. Jensen, Karsten Frederiksen 100
126 multihal 10/3 2012 Jerslev kommune støtter med 700.000,00 kr. Hans Henrik Thomsen 8 mill. Kr. 101
127 ældrebesparelser 2012 Jerslev borgerlige beskylder S for budgetbrud Peer Thisted, Peter Kristensen, Lone Lex, Knud Pedersen, Karl Emil Nielsen 102
128 Karl Emil Nielsen 10/5 2015 Jerslev vil renses for underslæb 103
129 Brønderslev Forsyning 6/5 2015 Jerslev Line Vanggaard K ønsker at forbrugerne skal eje Brønderslev Forsyning Arne M. Jensen Lasse Riisgaard 104
130 Sognekort 1952 Jerslev sognekort over Vendsyssel og Ø.Hanherred 106
131 Brønderslev 15/6 1969 Brønderslev Den nye storkommune ca. 20.000 indbyggere, Jerslev 2.800, Serritslev 936, Øster Brønderslev-Hallund 2600, Hellum 550 Tolstrup-Stenum 1600, Thise 1600 107
132 Vendsyssel 14/9 1969
De nye Kommuner i Vendsyssel Brønderslev 19.562 indbyggere 108