materialeDepot
Id Fag Kasse Titel Forfattere
2 Dansk kasse 1 Diverse bøger til overbygningen
3 Dansk kasse 1 Vi kan selv
4 Dansk kasse 1 Før dansk
5 Dansk kasse 1 Miniøvelser
6 Dansk kasse 1 Grammatik og Sproglære
7 Dansk kasse 1 Enslydende ord Læs og skr
8 Dansk kasse 1 Skr. For 7.
9 Dansk kasse 1 Referatstile
10 Dansk kasse 1 Skr. Øvelser
11 Dansk kasse 1 Skriv Rigtigt
12 Dansk kasse 1 Skriftl. For 4.—8
13 Dansk kasse 1 Opgaver i skr. Da
14 Dansk kasse 1 Skriftl. Da. (Munksgaard
15 Dansk kasse 1 Så Dansk
16 Dansk kasse 1 Pilebøgerne
17 Dansk kasse 1 Lær at lære
18 Dansk kasse 1 Svære ord
19 Dansk kasse 1 Dragebogen
20 Dansk kasse 2 Mennesker og dyr+ opg.hft Niels Knudsen:
21 Dansk kasse 2 Angst og bange Niels Knudsen:
22 Dansk kasse 2 Børn og forældre Niels Knudsen:
23 Dansk kasse 2 At være barn eller ung 6. kl Marianne, Mogens B. J
24 Dansk kasse 2 Konflikter emneb+arb.heft Guldagger, Niels Matthiesen
25 Dansk kasse 2 8—9-kl. integreret dansk
26 Dansk kasse 2 Ortved Jørgense m.fl.:
27 Dansk kasse 2 Tekster for 1000 år emnebog 1 Kongerød m.fl.:
28 Dansk kasse 2 Lær om triviallitteratur 8.-10.kl Birger Leker Holm
29 Dansk kasse 2 Mennesker i gamle dage Andresen, Storm Rasmussen
30 Dansk kasse 3 Klassesæt Hele huset Højbo 13 stk.
31 Dansk kasse 3 Klassesæt Huset Højbo 5 stk.
32 Dansk kasse 3 Klassesæt Verden af i dag 10 stk.
33 Dansk kasse 3 Klassesæt Søren og Mette
34 Dansk kasse 4

35 Dansk kasse 5

36 Dansk kasse 6

37 Dansk kasse 7

38 Dansk kasse 8

3940 Regn./mat. kasse 10 Sigma 1.-7- klasse
41 Regn./mat. kasse 11 Forskellige hæfter med ekstraopgaver
42 Regn./mat. kasse 12 Alef Peter Bollerslev m. fl.
43 Regn./mat. kasse 12 Matema Peter Bollerslev m. fl.
44 Regn./mat. kasse 13 Tal og mængder 1. - 7. klasse Find Christensen m. fl.
45 Regn./mat. kasse 13 Faktor
46 Regn./mat. kasse 14 Regnetimen Kroman Clausen
47 Regn./mat. kasse 14 Matematiktimen Kroman Clausen
48 Regn./mat. kasse 15 Regnebogen Holger Moth m.fl.
49 Regn./mat. kasse 15 Regn Rigtigt Aksel Hansen
50 Regn./mat. kasse 15 Regning Trin for trin
51 Regn./mat. kasse 16 Hej matematik
52 Regn./mat. kasse 16 Regning og aritmetik
53 Regn./mat. kasse 16 Matematik
54 Regn./mat. kasse 16 Regning Trin for trin se kasse 15 er der dubletter?
55 Regn./mat. kasse 17

56 Regn./mat. kasse 18

5758 Relegion/Krisend. kasse 20 Da kristendommen begyndte Kaj Mogensen
59 Relegion/Krisend. kasse 20 Krisendomskundskab Henning Fogde m. fl.
60 Relegion/Krisend. kasse 20 Religion Orla Møller m,f.:
61 Relegion/Krisend. kasse 20 Bibelhistorie Nikolaj Nielsen
62 Relegion/Krisend. kasse 20 Bibelen
63 Relegion/Krisend. kasse 20 Det nye Testamente
64 Relegion/Krisend. kasse 20 Luthers Katekismus
65 Relegion/Krisend. kasse 20 Kort over Palæstina og Middel-
66 Relegion/Krisend. kasse 20 Forskellige bibelhistorie og arbejdsbøger
67 Relegion/Krisend. kasse 21 Muhamed folk m.m. Henning Fogde
68 Relegion/Krisend. kasse 21 Enkelte andre bøger om fremmede relegioner
69 Relegion/Krisend. kasse 21 Kirkehistoriske bøger
70 Relegion/Krisend. kasse 21 Bibelske skrifter
71 Relegion/Krisend. kasse 22

7273 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Børnenes sangbog
74 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Salmebog udg 1945 og 1948
75 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Børnenes salmebog udg. ? Og 1974
76 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Min egen sangbog
77 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Salmebog for skole og hjem
78 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Salmebog for skole og hjem
79 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Sangbog for konfirmander
80 Sangbøger/salmeb. kasse 25 300 sange og salmer
81 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Højskolesangbogen
82 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Salme-nøgle
83 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Dansak alsangbog
84 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Kirkesalmer i skolestuen 1935
85 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Sange og sanglege for småbørn
86 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Vore skolesange
87 Sangbøger/salmeb. kasse 25 Vi synger med Søren og Mette.
88 Sangbøger/salmeb. kasse 25

89 Sangbøger/salmeb. kasse 26

9091 Skrivning kasse 30 Skrivebøger Ernst Thomsen m.fl.
92 Skrivning kasse 30 Formskrift Clemens/Bjerkenes
93 Skrivning kasse 30 Skrivebøger Herman Larsen
94 Skrivning kasse 30 Skrivning 1. kl. C. Clemens Hansen
95 Skrivning kasse 30 Formskrift Alvhild Bjerkenes
96 Skrivning kasse 30 Systemskrift Aage Bisgaard m.fl.
9798 Maskinskrivning kasse 32

99100 IT kasse 34

101 IT kasse 35

102 IT kasse 36

103104105 Geografi kasse 40

106 Geografi kasse 41

107 Geografi kasse 42

108 Geografi kasse 43

109110 Biologi/naturhist. kasse 50 Naturhistorie
111 Biologi/naturhist. kasse 50 Planter og dyr 1-6
112 Biologi/naturhist. kasse 50 Dyr i mark og mose Lieberkind
113 Biologi/naturhist. kasse 50 Pattedyr i farver
114 Biologi/naturhist. kasse 50 Mad fra havet
115 Biologi/naturhist. kasse 50 14 dyr
116 Biologi/naturhist. kasse 50 Orientering
117 Biologi/naturhist. kasse 50 Biologi
118 Biologi/naturhist. kasse 50 Livet i naturen
119 Biologi/naturhist. kasse 50 Fra Jord til bord
120 Biologi/naturhist. kasse 50 m.fl.
121122 Biologi/naturhist. kasse 51

123 Biologi/naturhist. kasse 52

124 Biologi/naturhist. kasse 53

125126 Historie kasse 60

127 Historie kasse 61

128 Historie kasse 62

129 Historie kasse 63

130131 Samfundsfag kasse 65

132 Samfundsfag kasse 66

133134 Engelsk Kasse 70

135 Engelsk Kasse 71

136 Engelsk kasse 73

137138 Tysk Kasse 80

139 Tysk Kasse 81

140 Tysk kasse 82

141142 Fransk Kasse 85

143 Fransk Kasse 86

144145 Øvrige sprog Kasse 88

146147 Husgerning Kasse 90

148 Husgerning Kasse 91

149150 Håndgerning Kasse 92

151 Håndgerning Kasse 93

152153 Formn./Billedku. kasse 94 Om undervisning i formning
154 Formn./Billedku. kasse 94 Formning - ide eksempel om formningsprocessen
155 Formn./Billedku. kasse 94 Fortegnelse over Den danske afdelings malerier og skulpturer
156 Formn./Billedku. kasse 94 Nåh - Formning
157 Formn./Billedku. kasse 95

158159 Gymnastik/idræt kasse 96

160 Gymnastik/idræt kasse 97

161162 Færdselslære kasse 100

163164 Seksualunderv. kasse 102

165166 Klassens time kasse 104

167168 Sløjd kasse 106

169170 Motorlære kasse 108

171172 Metalsløjd kasse 110

173174 Fysik kasse 112

175