Ringbind A
Id Emne Dato Årstal Søgeord Bind side
1 Venstre vælgerforening 22/4 1952 40 års jubilæumsfest P. Jensen Abildgaardm Chr. Jensen Skungerbak, Jens Jensen Grønhus, formand Frederik Jensen, folketingsmand Søren Andersen, generalforsamling 001,002
2 Venstre vælgerforening 29/1 1952 Venstreliste i Jerslev og Hellum Vagn Thomsen Pølund, P.N. Jensen Elly Olesen, Vigo Nielsen, Tove Bech, Peter Møgelmose, Knud Hjortnæs. 002
3 Venstre vælgerforening
1954 møde på Kirkholt afholdshotel, skolebestyrer Hans Aage Larsen Vrå talte om øst-vest forhold 003
4 Venstre vælgerforening
1955 udflugt til Himmelbjerget, 1956 generalforsamling, æresbreve til Lars Tuen og Niels Peter Christiansen 460 medlemmer 003,004
5 Venstre vælgerforening
1957 telefonvagt så man kan blive kørt gratis til valgstederne, 1958 generalforsamling formand Ejnar Hebbelstrup 003
6 Venstre vælgerforening
1959 generalforsamling folketingsmand Søren Andersen kommer, formand Alfred Sørensen 004
7 Venstre vælgerforening
1961 generalforsamling mange nye medlemmer formand Alfred Sørensen kasserer Søren Gade , 1962 nye i bestyrelsen Ellen Thomsen Abildgaard, Asger Jensen Søheden, Ejvind Thomsen Store Villestrup, Alfred Vangsted Nygaard Klæstrup 004
8 Venstre vælgerforening
1962 50 års jubilæumsfest Søren Andersen taler, nuværende bestyrelse er nævnt 005,006,008
9 Venstre vælgerforening
1972 60 års jubilæum, formand Juhl Nielsen, kasserer Svend Terkelsen Doktorgården, Henning Thomsen, Svend Christensen Mosen, Alfred Larsen V. Mellerup, Hartvig Fuglsang Sterup 162 medlemmer 006
10 Venstre vælgerforening
1953 Jens Kragbak fik præmie i konkurrence, generalforsamling 26/2 1953, bestyrelsen for V.U. 1955 131 nye medlemmer nu 538 007
11 Venstre vælgerforening 14/4 1987 Økonomiminister Anders Andersen taler ved 75 års jubilæet billede af Mona Thomsen og Anders Andersen 009,010
12 Venstre vælgerforening 14/4 1987 billede af P.N. Jensen og Anders Andersen der sagde: "Nu er jeg politiker og der er grænse for, hvad jeg kan sige, men havde jeg ikke været politiker, så ville jeg havde kaldt det svindel" 011
13 Venstre vælgerforening 8/4 1987 venstre skal bevare de lokale foreninger siger Mona Thomsen ved 75 års jubilæet 012
14 Venstre vælgerforening 10/12 1987 debatmøde om motorvej i Sterup stor modstand mod motorvej, Mona Thomsen, P.N. Jensen, Niels Østergaard, Helle Nørrelykke, Ole Riis, 013,014
15 Venstre vælgerforening 28/7 1987 Bodil Thrane taler ved sommermøde hos Else og Gunnar Kraglund Sterup, sparsommelighed er nu historisk begreb. 015
16 Venstre vælgerforening 14/4 1987 æresmedlem Marinus Bøgh gratulerer på 75 års jubilæumsdagen billede af Mona Thomsen og Marinus Bøgh 016
17 Venstre vælgerforening 18/3 1988 Mona Thomsen taler ved generalforsamlingen på Jerslev Kro, glædeligt at venstre vil spare 017
18 Venstre vælgerforening 15/3 1988 Lis Andersens beretning på generalforsamlingen "Samfundet har udviklet sig til håbløshed" 018
19 Venstre vælgerforening 29/7 1988 Bodil Thrane taler ved møde hos Erling Andreasen Hellum, uddannelse er vejen til mindre vold 019
20 Venstre vælgerforening 2/3 1989 svært at få bestyrelse Hans Henrik Bak afløser Mona Thomsen som formand, opstillingsmøde 019
21 Venstre vælgerforening 14/5 1989 efter 100 år en kvindelig kredsformand for Sæbykredsen med Lis Andersen Hellum som ny formand, havemøde Poul Pedersen Mellemhjulskov 020
22 Venstre vælgerforening
1989 P.N. Jensen udtaler sig om penge til motorvej, Arne Larsen indkaldt som stedfortræder for Gerda Pedersen i hed debat om varmeværket, artikel om skoletandlæger 021
23 Venstre vælgerforening 5/5 1988 Else Kraglund kritisere diætpenge, det rene fråds 022
24 Venstre vælgerforening 29/4 1992 venstre kvinden Lis Andersen udfordrer borgmesteren spidskandidat for oplandet 023
25 Venstre vælgerforening 22/2 1991 Undall-Behrend ny formand for venstre i Jerslev, P.N. Jensen taler ved møde hos Ellen og Svend Terkelsen, Lis Andersen udtaler sig om tvungenrenovation 024
26 Venstre vælgerforening 13/2 1992 Lis Andersen spidskandidat på oplands-listen. 14/2 1992 omtale af Lis Andersens gøremål, Birgitte Josefsen udtaler sig om sygehusvæsenet 025
27 Venstre vælgerforening 10/3 1992 Bodil Thrane taler ved generalforsamlingen på Jerslev Kro, Mona Thomsen blev ny formand igen, Mogen Jensen og Samuel Thomsen nyvalgte, debat om ledighed 026
28 Venstre vælgerforening 23/4 1993 Else Kraglund genopstiller ikke ved næste byrådsvalg, Mogen Jensen opstiller igen, fem navne klare på listen 027
29 Venstre vælgerforening 5/3 1992 Mona Thomsen taler om den liberale holdning, Lis Andersen foreslår at lønudgift til håndværkere hos private skal kunne trækkes fra i skat 028
30 Venstre vælgerforening 5/3 1993 Lis Andersen kritisere S for ikke at overholde aftale om ikke at hæve skatterne, Arne Andersen svarer igen 029
31 Venstre vælgerforening 6/3 1993 Specialarbejder Benny Pedersen farer i blækhuset over to lokalpoliteker, Lis Andersen og Else Kraglund 030
32 Venstre vælgerforening 9/2 1994 Mona Thomsens beretning på generalforsamlingen, venstre bør kun opstille én liste, Venstre i byen går ind for to lister, Else Kraglund og Mogens Jensen hyldes 031
33 Venstre vælgerforening 25/7 1993 Havemøde hos Else og Gunnar Kraglund, Chr. Mejdahl taler pengene fosser ud af statskassen 032
34 Venstre vælgerforening 3/11 1993 70 var mødt til vælgermøde, panellets politikere er nævnt. VT fik Birthe Rosenfeldt til at "Lytte" med med lukkede ører det hele virkede meget sørgeligt set ud fra kropssproget 033,034
35 Venstre vælgerforening 3/2 1995 Lis Andersen har indlæg om Beskæftigelse og beskatning, Mogens Jensen kritiserer kommunens behandling af husmand Jens Hardi Christensen Sterup 035
36 Venstre vælgerforening 9/2 1994 annonce med Lis Andersen som spidskandidat og omtale af hende, hun kritiserer erhvervspolitik 036
37 Venstre vælgerforening 3/8 1995 Svend Aage Jensby taler ved venstres sommermøde hos Mona og Peter Thomsen Sterup, taler om kriminalitet, stor spørgelyst, nye fængsler 037
38 Venstre vælgerforening 15/2 1995 generalforsamling på Jerslev kro. Lis Andersen og Arne Andersen talte bl.a. om ældreområdet, møde med Bodil Thrane om jobuddannelses muligheder 038
39 Venstre vælgerforening 11/2 1998 Else Kraglund beretning fra generalforsamlingen, havde ventet borgerligt flertal, havemøde med Tina Nedergaars hos Bente og Poul Pedersen Mellemhjulskov 039
40 Venstre vælgerforening 19/2 1997 Else Kraglunds beretning fra generalforsamlingen ikke asocialt at stille krav, møde med Arne Andersen der opfordrer til at tage de unge med på råd, 20/7 1998 havemøde hos Erling Andersen med Helga Moos om anti-økologi 040
41 Venstre vælgerforening 13/2 1999 på generalforsamlingen opfordrede Poul Pedersen til at lave budgetforlig med SF.Peter Møgelmose udnævnt til æresmedlem 041
42 Venstre vælgerforening 23/7 1998 Helga Moss taler på sommermøde hos Erling Andreasen, Økologien fik et skud fra boven 042
43 Venstre vælgerforening 20/2 1996 Annonce over generalforsamlingerne i kommunen, Venstre mangler unge medlemmer oplyser Mona Thomsen på generalforsamlingen 043
44 Venstre vælgerforening 31/7 1999 virksomhedsbesøg hos Erling Andreasen, politisk møde med Kim Mouritzen, Karl Damsgaard taler ved havemøde hos Ulla og Jens Mortensen, 044,045
45 Venstre vælgerforening 16/2 2000 Jerslev mangler erhvervsgrunde sagde Poul Pedersen på generalforsamlingen, Niels Busk taler ved havemøde hos Lis og Jørgen Andersen, Jerslev klar til valget, Poul Pedersen, Else Kraglund og Kaj Styrishave er opstillet 045
46 Venstre vælgerforening 7/8 1999 Karl Damsgaards tale hos Ulla og Jens Mortensen Danmark er alt for kontrolleret, pølsekogningscirkulæret omtales 046
47 Venstre vælgerforening 25/1 2001 VU kandidat ckokerer ved udtalelse om, at gymnasiet bør nedlægges, de bedste uddannelsessteder er i storbyer, også amterner ser hun gerne nedlagt, Landbruget føler sig forfulgt af Nyrups regering siger Poul Pedersen på generalforsamlingen 047
48 Venstre vælgerforening 9/2 2000 Tina Nedergaard godt modtaget som ny folketingskandidat 048,050
49 Venstre vælgerforening
2000 Valgmøde på Jerslev kro med 40 deltagere, 10 politikere i panelet navne er nævnt 049
50 Venstre vælgerforening 25/7 2002 havemøde hos Lene og Poul Due borgmester Arne Hedegaard indleder, generalforsamling Poul Pedersens beretning 446 dage uden nye skatter og afgifter 051
51 Venstre vælgerforening 15/1 2002 Mette Dalsgaard vinder tæppe i konkurrence udskrevet af Venstre, færre medlemmer i Jerslev , Poul Pedersens beretning på generalforsamlingen 052
52 Venstre vælgerforening 22/5 1997 løsgængeren Karl Emil Nielsen meldt sig ind i venstre, Borgerliste 19/5 1997, opstillingsliste fire radikale, venstre kadidater deltog i markedsløbet, Birgitte Josefsen taler ved vælgermøde i Jerslev, 053
53 Venstre vælgerforening 5/2 2004 Jens Arne Hedegaard i den varme stol i debatten om storkommunen 054
54 Venstre vælgerforening 31/7 2006 Tina Nedergaard taler ved havemøde hos Mads Thomsen Hellum ønsker at få alle i uddannelse og Brønderslev skal være rollemodel for andre kommuner 055,056
55 Venstre vælgerforening 4/8 2005 Mikael Klitgaard taler ved havemøde hos Kaj Styrishave bedre uddannelse til unge er påkrævet 057
56 Venstre vælgerforening 12/8 1996 Arne Andersen taler ved havemøde hos Else og Gunnar Kraglund beklager kommunens økonomi 058
57 Venstre vælgerforening

Valgannoncer for Poul Pedersen og Kaj Styrishave 059
58 Venstre vælgerforening 15/2 2003 Carlo Jensen taler ved fællesmøde i Hellum advarer mod centralisering, havemøde hos Lis og Jørn Andersen 060
59 Venstre vælgerforening 12/2 2006 formand taler ved møde om valgets resultater hvor Mikael Klitgaard slog Jens Arne Hedegaard, poul Pedersen valgt 061
60 Venstre vælgerforening 9/3 2007 formand Christian Kærgaard Nielsen taler ved generalforsamlingen tilfreds med udsigterne for den nye storkommune, 2008 Morten Ø. Pedersen ny formand, havemøde hos Eva og Simon Risager 062
61 Venstre vælgerforening 27/2 2009 Formand Morten Ø. Pedersen taler på generalforsamlingen mange og store problemer f.eks. Plejehjems byggeri, renovering af skole 51 medlemmer, 29/7 havemøde hos Bente og Poul Pedersen, havemøde med Tina Nedergaard i Hellum Multihus 2010 063
62 Venstre vælgerforening 11/7 2010 Have møde med Helge Dam Møller hos Poul Pedersen, VVM debatmøde på Mellerhjulskov med Line Pedersen 064
63 Venstre vælgerforening 7/8 2011 omtale af sommermøde hos 4H ved Borgen med tale af Tina Nedergaard, Jerslev og Hellum venstrevælgerforeninger lægges sammen Svend Erik Jakobsen ny formand 066
64 Venstre vælgerforening 29/5 2013 opstillingsmøde ledet af Svend Erik Jakobsen, sommermøde ved Anders Broholm hos poul Pedersen 067
65 Venstre vælgerforening 10/3 2015 Referat fra generalforsamlingen Svend Erik Jakobsen kritiserer kreditforeningerne, der ikke vil låne penge ud til folk i mindre samfund 068
66 Forsamlingshuset
? Mary Dronninglund fortæller om deres tid som bestyrer i 18½ år 001
67 Forsamlingshuset 21/2 1898 Aktiebrev tilhørende Thomas Nielsen Klæstrup lydende på kr. 50 002
68 Forsamlingshuset

billeder af køkken og store sal 003,004
69 Forsamlingshuset

gamle postkort over Jerslev hvor forsamlingshuset er med før 1936 005
70 Forsamlingshuset 17/8 1936 Forsamlingshuset er udvidet Arkitekt Knudsen kostet 11.732 kr. bygmestrene er nævnt 006
71 Forsamlingshuset 9/10
Høstfest pastor Møller læser op 007
72 Forsamlingshuset 16/9 1959 høstfest A. Andersen taler, 7/10 1960 Poul Christensen og hustru nye værtspar, flere høstfester, 22/3 1961 generalforsamling, 31/12 1961 juletræsfest, bestyrerpar søges, da ægteparret Dronninglund ønsker at sige op 23/9 1960 008
73 Forsamlingshuset
1958 Høstfest og præmieuddeling 4H Elis Kjær valgt som formand for 4H, 3/4 1960 4H udstilling 009
74 Forsamlingshuset 10/3 1951 generalforsamling beretning formand Martinus Christensen, Mølholm, kasserer fru Larsen, mange høstfester, generalforsamlinger, brand ved gasflaske så søndagsskolebørn måtte flygte 010
75 Forsamlingshuset 24/2 1987 Jerslev Borgerforening og Jerslev Forsamlingshus går sammen om at lave fastelavnsfest, 28/3 1987 Forsamlingshuse behøver penge, kun Sterup har overskud, folkedans arrangeres af forsamlingshuset. 011,012
76 Forsamlingshuset 13/3 1987 pensionist dilettant, på generalforsamlingen kunn Bent Nielsen fortælle, at udlejningen er steget med 40 procent 012
77 Forsamlingshuset 11/4 1988 Bent Nielsen kunne på årets generalforsamling oplyse, at der er overskud i år, folkedans igen i år, Elna Brønden og Vagn Kristiansen nye i bestyrelsen 013
78 Forsamlingshuset 25/10 1989 Der er skaffet penge til en udvidelse af den lille sal, mangler par til folkedansen som Hilda Rohde leder 014
79 Forsamlingshuset 4/2 1992 levnedsmiddelkontrollen skal nu have mange penge og det vil belaste økonomien, generalforsamling: nyvalgte: Birgit Nielsen, Møller Jensen, Bjarne Christiansen, arnold Pedersen genvalgt 015
80 Forsamlingshuset 19/3 1991 referat fra generalforsamlingen ved Bent Nielsen, Eigild Kaasing nyvalgt i stedet for Leif Albrectsen, slut med folkedans, Signe Christiansen begavet fordi hun har været med i bestyrelsen i 25 år 016
81 Forsamlingshuset 17/12 1993 Hus på Borgergade 27 nedrevet og der er lavet P-plads på grunden, huset er nu gældfrit 29/3 1994 oplyser formand Bjarne Christensen på generalforsamlingen 017,018
82 Forsamlingshuset 10/6 1998 ny rampe til handicappede, så der stadig kan afholdes valg i forsamlingshuset, generalforsamling hvor Arnold Pedersen aflagde beretning,tidligere formand Bjarne Christiansen var død nogle dage i forvejen. 019,021
83 Forsamlingshuset 1/4 1996 referat fra generalforsamlinge, hvor Bjarne Christiansen kunne oplyse, at der var anskaffet nye borde og service, salatboden på markedet havde givet 38.000 kr. 020
84 Forsamlingshuset 23/4 2001 generalforsamling, bestyrelsen er igen fuldtallig Kirsten Hansen aflagde beretning, i bestyrelsen er: Ole Kjeldsen, Bente Christiansen, Helle Bæk, Arnold Pedersen, Kurt Jensen, Poul Olesen, 021
85 Forsamlingshuset 19/3 2002 på ,generalforsamlingen foreslår bestyrelsen at interessentskabet omdannes til en forening. Der mangler fortegnelser over aktionærerne fra 1891 021,022
86 Forsamlingshuset 10/4 2000 Kirsten Hansen aflagde beretning på generalforsamlingen, marked gav 19.000 kr. i år 022
87 Forsamlingshuset 1/2 2004 der ønskes penge til renovering Lene Hansen udtaler sig om nej til yderligere tilskud 023,024
88 Forsamlingshuset 21/10 2004 stemning for at modernisere huset på ekstraordinær generalforsamling, JKE sponseret køkken inventar, fornden gav 5000 kr. Mylund borgerforening 10.000 kr. 28/2 2005 025
89 Forsamlingshuset 23/3 2003 på generalforsamlingen aflagde formand Per Sørensen beretning, bestyrelsen magter ikke at bemande spiseteltet på markedet mere, men huset økonomi kan klare det, Vagn Weidemann ny formand, ekstraordinære generalforsamlingen med debat om husets fremtid 026
90 Forsamlingshuset 16/7 2007 stor opbakning til at bevare Jerslev Forsamlinghus udtaler formand Vagn Weidemann 027
91 Forsamlingshuset 26/4 2006 formand Vagn Weidemann aflagde beretning, ønske om bedre toiletter 028
92 Forsamlingshuset 26/11 2010 loppemarked i huset, generalforsamling fuldtallig bestyrelse nye er Rikke Bistrup, Brian Jensen 029
93 Forsamlingshuset 31/3 2007 generalforsamling beretning ved Vagn Weidemann oplyser at der laves nyetoiletter, man vil optage lån, men der var ikke mødt nok til at vedtage det, derfor ny generalforsamling, 2008 fremgang oplyses på generalforsamlingen 030
94 Forsamlingshuset
2006 appel om at støtte op om forsamlingshuset 031
95 Forsamlingshuset 12/6 2010 generalforsamling, fondspenge på vej til huset til brug ved renovering herunder et nyt tag 032
96 Forsamlingshuset 28/3 2012 Bent Nielsen aflagde beretning der kan indkøbes nye borde og stole da fonden har bevilliget penge her til 033
97 Ungdoms og Juniorklub 16/11 1962 møde om aftenskole på Toftegårdsskolen, 91 unge under ledelse af lærer Jens Jensen i ungdomsklubben, klubben ønsker at flytte til krogården, men det er der ikke mulighed for, så forskolen skal stadig bruges 001
98 Ungdoms og Juniorklub 19/9 1961 på stiftende generalforsamling blev der oprettet en ungdomsklub i Jerslev pastor Bertelsen var ordstyrer, der er nu 50 medlemmer, der blev valgt klubråd: Ole Bertelsen, Jørgen Thomsen, Ida Jørgensen, forældrebesøg i den nye lub 27/3 1962 afslutningsfest i klubben, begynder anden vintersæson 002
99 Legestue
1962 legestuebørn på forskolen og om aftenen 100 børn i juniorklubben 003
100 Forskolen
1962 postbude har frokoststue på forskolen, klubbens komfur sagde stop 004
101 Ungdoms og Juniorklub 25/2 1992 Jerslev og Ø.Brønderslev ungdomsklubber holder fælles fastelavnsfest i Jerslev Forsamlingshus, juniorklub på udflugt til Munkens Klit, klubben holder modeshow i samarbejde med byens handlende 005
102 Ungdoms og Juniorklub 20/10 1993 John Gerlack og Anita Lengsø valgt til klubbens forældreråd klubleder er Bent Nielsen ungdomsklubber på Læsø, Klubberne fra Ø.Brønderslev og Jerslev tager på Tysklandstur, juniorklub til Vandland i Aalborg, forældre er overraskede over de unges drikkeri 1994 006
103 Ungdoms og Juniorklub 19/2 1991 forsøgspenge satte fut i fritids-aktiviteter , børneklub i Klæstrup, Erik Holst Hansen, børneklub i Jerslev Kaja Rosenvinge, børn og voksne er sammen her 007
104 Ungdoms og Juniorklub 27/2 1990 Ungdom laver modeshow, indbrud i klubben to gange og fjernsynet stjålet, der oprettes en juniorklub for de 10-12 årige, debat om klubben 008
105 Ungdoms og Juniorklub 31/1 1993 stor aktivitet i den gamle forskole, Inger Jørgensen 009,011
106 Ungdoms og Juniorklub
1993 avis interviewer klubleder Bent Nielsen, der er oplistet alle de aktiviteter klubben har 010
107 Ungdoms og Juniorklub 21/3 1995 Bent Nielsen er med i en brugergruppe i forskolen og udtaler, at det er det nødvendigt med en ansigtsløftning i den gamle skole 012
108 Ungdoms og Juniorklub 15/8 1995 søger medarbejdere til klubben, valg til forældreråd Hans Henrik Ørum, Bente Pølund, og Inge Nielsen genvalgt blev John Gerlach og Anita Lengsø, Klub på tur til Munkens Klit, juniorklub i gang igen, der kåres en bowlingmester blandt kommunens ungdomsklubber 013
109 Ungdoms og Juniorklub 26/3 1996 Juniorklubben i Vandland Blokhus, åbent hus for forældre, juniorfest sammen med Stenum 014
110 Ungdoms og Juniorklub 9/11 2000 Bent Nielsen fortæller, at der er stor hjælpsomhed blandt forældrene, nye i forældrerådet er: Lisbeth Kjeldsen, Inge Vangsted, og Eddie Nielsen 015
111 Ungdoms og Juniorklub
2001 ny sæsonstart, tur til Munkens Klit, møde med Big Brother deltager Tina Lund, 2002 tur til skøjtehallen i Frederikshavn 015
112 Ungdoms og Juniorklub
1999 klar til ny sæson, juleafslutning med spisning på den gamle skole, natparty med computerspil, skal lære at lægge make-up af Lise J. Brønderslev 016,017
113 Ungdoms og Juniorklub 30/9 2001 en nat med krig på computerne 017
114 Ungdoms og Juniorklub
2001 klublokalerne er moderniserede, billede af Rene Skøttrup i gang med computerspil 018
115 Ungdoms og Juniorklub 26/10 2002 debatmøde og valg af forælderåd, klubben vil gerne inddrage de to lejligheder på 1. sal Lene Hansen udtaler sig om det, og siger, at de ikke skal sælges, men der kræves en lovliggørelse, Rødhus tur, ekstra klubaften kun for konfirmanderne 019
116 Ungdoms og Juniorklub 23/2 2004 børådsmedlemmer er inviteret på besøg i klubben, mange aktiviteter Klubleder er Bent Nielsen, Morten Pedersen ny medarbejder Heidi Kristensen og Anni Nielsen er også klubmedarbejdere 020
117 Ungdoms og Juniorklub 3/4 2006 stor artikel med Bent Nielsen der stopper som klubleder 021
118 Ungdoms og Juniorklub
2005 tur til Rødhus, Elever fra Toftegårdsskolen var på besøg i juniorklubben, blå mandag i juniorklubben, juleafslutning med banko og spisning, overnatning i klubben 022
119 Ungdoms og Juniorklub 14/1 2007 interview med den nye klubleder, Christian Bistrup 80 børn lige nu, stor billede i avisen, medarbejdere i år: Heidi Kristensen, Camilla Jensen søger én mere 024