Forening: Børnehaven Livstræet

Børnehaven Livstræet

Børnehaven er beliggende i Samsøgade 21, tæt på skole og SFO. 
Børnehaven består af to nabohuse: Grenen og Kvisten, som kan rumme hhv. 48 og 30 børn i alderen 3-6 år. Vi har dejlige og hyggelige indefaciliteter og et meget stort udeareal, som vi benytter hver dag. Børnene er blandet aldersmæssigt i de to huse.
Vi laver forskellige aktiviteter, hvor børnene er blandet aldersmæssigt, samt aktiviteter, hvor deles op efter årgange. Vi kalder årgangsgrupperne for Mini-, Mellem- og Storgruppen. 
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og vi vægter forældresamarbejdet højt. Vi arbejder med ”Fri for Mobberi” ”Udvikling i Fællesskaber”. 
Vi har faste traditioner hen over året. 
I skolernes ferier er der samkøring med SFO Solstrålen. Vi er fortrinsvis i børnehaven, men benytter også SFO-lokalernes faciliteter, så børnene får mulighed for at prøve lidt i SFO også. 
Der kan læses meget mere på vores hjemmeside: www.bhlivstraet.dk. 
Vi har en forældrebestyrelse med fem forældrerepræsentanter, to suppleanter og to medarbejderrepræsentanter. 

Institutionsleder: Inge Hove:     inge.hove@99454545.dk
Adresse: Samsøgade 21, 9740 Jerslev     99 45 47 20

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 06.30-17.00. 
Der kan gives dispensation for udvidet åbningstid fra kl. 06.00, hvis forældrenes arbejdstider fordrer det.