Forening: Børnehaven Livstræet

Børnehaven Livstræet

Livstræet er en del af område ledelse Vest. Det vil sige at vi har stort samarbejde på tværs af distriktet. Det giver stor mulighed for at sikre en høj kvalitet på hele børneområdet i Brønderslev kommune. Børnehaven er beliggende i Samsøgade 21, tæt på skole og SFO. Børnehaven består på nuværende tidspunkt af to nabohuse, som tilsammen kan rumme 78 børn i alderen 2,10 år og 6 år. I år vil vi påbegynde arbejdet med at bygge de to huse sammen til et. Vi glæder os til det står færdigt. Vi har dejlige og hyggelige indendørs faciliteter og et meget stort udeareal, som vi benytter hver dag.

Børnene bliver pr 1. august opdelt på tre stuer. Kronen hvor de ældste børn får lov at boltre sig det sidste år i børnehave. Kvisten og Spiren hvor både vores yngste og mellemgruppe blive blandet på tværs. Vi laver forskellige aktiviteter, Kronen arbejder med skoleforberedelse hvor selvstændighed, selvhjulpenhed og socialt samspil er i højsædet, Kvisten og Spiren arbejder både på tværs af de to stuer og hver for sig, opdelt i årgange og blandet. Her er fokus også det sociale samspil samt øvelse i hverdagens udfordringer. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang samt ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og vi vægter fællesskab og høj faglighed højt. Fællesskabet i Livstræet skal forstås som både mellem børn-børn, personale-børn, personale-forældre og forældre-forældre.

Vi har siden november 2018 deltaget i projekt Sangglad og blev certificeret Sangglad Institution i efteråret 2019. Børnehaven får dermed en Sangglad profil. Det betyder at vores hverdag er præget af sang, musik, rim og remser, rytmer osv. Vi har faste traditioner hen over året. I skolernes ferier er der samkøring med Galaksen i uge 30, hvor vi får lov at være i den institution hele ugen. Ellers opholder vi os i Livstræet resten af sommeren. Vi samarbejder med de kommunale dagplejere, samt plejecenteret Rosengården. Dagplejere og børn kommer på besøg i børnehaven og vi besøger de ældre på plejehjemmet og laver forskellige aktiviteter sammen med dem.

Vi har en forældrebestyrelse med fem forældrerepræsentanter, to suppleanter og to medarbejderrepræsentanter.

Dagtilbudsleder: Hanne Boserup Smed Jensen, hasm@99454545.dk.
Adresse: Samsøgade 21, 9740 Jerslev     99 45 47 20

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 06.30-17.00. 
Der kan gives dispensation for udvidet åbningstid fra kl. 06.00, hvis forældrenes arbejdstider fordrer det.