Forening: Centerrådet ved Rosengården

Centerrådet ved Rosengården

Centerrådet er et selvstændigt fungerende råd, der administreres af en særlig brugerkasse, der er kommunalt finansieret, og hvis midler fortrinsvis anvendes til underholdning og aktiviteter for ældre, der bor på plejehjem og i egne hjem. Rådet har endvidere i samarbejde med kommunens ældreaktivitetsudvalg sat et spis-sammen-projekt i gang. Dette afvikles hver anden fredag i graverhuset i Jerslev. Rådet arbejder i tæt samarbejde med Rosengårdens Venner.
Centerrådet består af 5-7 medlemmer valgt blandt borgere over 60 år. Valget finder sted i første halvdel af november med tiltrædelse 1. januar