Forening: Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn

Bestyrelse

Medarbejderprofil

Jens Peter Lorentzen

Skolestue ansvarlig

Jens Peter Lorentzen

Tlf: 25219175

Mail: jerslevarkivet@gmail.com