Forening: Hellum Borgerforening

Kalender

Fællesspisning og Borgerforeningens generalforsamling

Der serveres en lækker menu udtænkt og tilberedt af fællesspisningsgruppen.
Efter generalforsamlingen er der kage og kaffe.

Tilmelding senest d. 14. januar til:
Mette: 98 83 40 62 / 23 28 33 96
Ellen: 98 83 40 50
Mail: hellum.borgerforening@gmail.com

Pris: 40,- pr. voksen, 20,- pr. barn.

Generalforsamlingen begynder kl. 20:00.

Dagsorden følger vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før.