Forening: Hellum Borgerforening

Hellum Borgerforening

Hellum Borgerforening blev stiftet 16. december 1923. Borgerforeningen har en del aktiviteter hvert år, såsom fællesspisning, sankthansfest, præmiewhist, høst- og borgerfest, julefest, fastelavnsfest, dilettant og banko m.m. Derudover står borgerforeningen for vedligeholdelse af legepladsen, Hellum Torv, m.m. Borgerforeningens ekstra byflag kan lejes af såvel foreninger som private ved henvendelse til bestyrelsen.


Email: hellum.borgerforening@gmail.com
Antal medlemmer: 87
Generalforsamling i januar