Forening: Hellum Idrætsforening

Nyheder

Generalforsamling Hellum Idrætsforening

HELLUM IDRÆTSFORENING

07. maj 2021

 

 

GENERALFORSAMLING

 

Hellum Idrætsforening indkalder til generalforsamling

 

tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00 i Hellum Klubhus.

 

 Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår kontingent 50 kr. for passive medlemmer.
 5. Valg af kasserer. Heidi Bak er på valg. Modtager valg.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Poul Vestergård. Modtager valg

Bjarne Jensen. Modtager valg.

 1. Valg af 2 suppleanter.
 2. Valg af revisor.
 3. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen