Forening: Hellum Multihus

Kalender

Ordinær Generalforsamling

Der afholdes Corona forsinket Generalforsamling for Hellum Mulithus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, Bestyrelsens forslag til kontingent og evt. overskudsanvendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand - formanden modtager genvalg
  6. Valg af øvrigt bestyrelsesmedlem
  7. Valg af 1. og 2. suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. På gensyn