Forening: Hellum Multihus

Nyheder

ORDINÆRT BRUGERRÅDSMØDE

Hellum, den 17. december 2017

 

 

ORDINÆRT BRUGERRÅDSMØDE

 

Brugerrådet for Hellum Multihus afholder det årlige ordinære brugerrådsmøde (generalforsamling)

 

torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.30 i Hellum Multihus

Dagsorden for det ordinære brugerrådsmøde:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af medlem(mer) (udlejer) til Brugerrådet.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af årsregnskab og Brugerrådets forslag til evt. overskudsanvendelse.
  5. Konstitution (næstformand og sekretær) jf. vedtægterne § 11.
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter jf. vedtægterne § 14.
  7. Indkomne emner.
  8. Hellum Nyheds Avis.
  9. Eventuelt.

 

Beboer i Hellum by og opland (Hellum Sogn) er stemmeberettiget på Ordinært Brugerrådsmøde.

 

Med venlig hilsen

 

Brugerrådet

Der er ingen nyheder i øjeblikket...