Forening: Jerslev-Hellum-Mylund Kirker

Nyheder

Menighedsrådsvalg 2020

25-08-2020 af Jerslev-Hellum-Mylund Kirker
Du har brug for en levende kirke - og den har brug for dig.

Der er valg til menighedsrådet i efteråret 2020. Stil op eller vær med til at stemme på kandidaterne den 15. september kl. 19.00 i konfirmandstuen på Borgergade 34 i Jerslev. Her skal vælges fire rådsmedlemmer fra Jerslev sogn, tre fra Hellum sogn, to fra Mylund sogn og mindst én suppleant fra hver af sognene.

Et stærkt lokalsamfund

Det lokale  liv i Jerslev, Hellum og Mylund er afhængigt af, at der findes institutioner og forretninger. Kirken er med til at skabe lokalt sammenhold.

Gennem hele livet

Fra fødsel til død møder du kirken i de store og små øjeblikke. Din præst døber og konfirmerer dine børn, vier dig og din ægtefælle og begraver jer, når den tid kommer. Når livet er smukt og godt, eller når det gør rigtigt ondt, er kirken stedet at finde ro og dybde.

Sammen

Vi er fælles om at være kirke i Jerselv-Hellum-Mylund sogne. Kirken er bygget af mennesker, ikke af sten. Fællesskabet inviterer dig med indenfor og byder dig  velkommen, uanset om du er vant til at komme, eller du kommer for første gang.

Rum til at være og tænke

De dybe samtaler og de store ord er der tid og plads til i kirken. Her bliver du klogere på dig selv og din omverden. Du får måske mod til at sætte ord på det der fylder, og ellers møder du måske nogen der kan sætte ord på det for dig. I vores kirker er vi alle mennesker og medmennesker for hinanden

Lokale bestemmer

Menighedsrådet er valgt lokalt blandt lokale beboere i Jerslev, Hellum og Mylund sogne. Det er vigtigt for at hver kirke rummer det, der er brug for her hos os.

Nye ideer og tanker

Som medlem af menighedsrådet er du med til at bestemme, hvad din kirke kan. Kirkens liv er afhængig af, at der er nogen der tager ansvar og sætter gode rammer for aktiviteter og arrangementer. Menighedsrådet er mennesker, som gerne vil gøre en forskel for kirkens liv i Jerslev, Hellum og Mylund.

Forny og bevare

På den ene side skal kirken møde mennesker, der hvor de er, i et moderne samfund. På den anden side er kirkerummene næsten 1000 år gamle og fortæller en historie, som skal bevares og beskyttes.

Beslutninger

Menighedsrådet er demokratisk valgt og træffer beslutninger på menighedens vegne. Til udførelsen af de forskellige opgaver er der ansat dygtige og engagerede medarbejdere, som menighedsrådet er arbejdsgiver for. Menighedsrådet har ansvaret for at forvalte kirkens økonomi og liv.

Se flere nyheder