Forening: Jerslev-Hellum-Mylund Kirker

Nyheder

Menighedsrådsvalget aflyst

26-10-2016 af Jerslev-Hellum-Mylund Kirker
Hvert fjerde år vælges der nye menighedsråd landet over - men her i 9740 bliver det altså ikke nødvendigt at gå til stemmeboksene. Der er kun opstillet en liste, så det nye menighedsråd er på forhånd valgt uden offentlig afstemning.

Menighedsrådsvalg i Jerslev-Hellum-Mylund sogne

Der bliver ikke kampvalg til menighedsrådsvalget i 9740. Ved valget i 2012 blev de tre menighedsråd lagt sammen til ét råd med fire medlemmer fra hvert sogn. Dette antal justeres nu ved det kommende menighedsrådsskifte til fire medlemmer fra Jerslev, tre medlemmer fra Hellum og to medlemmer fra Mylund sogn.

I henhold til lov om valg til menighedsråd §16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med valget tirsdag den 8. november 2016 kun er indleveret en gyldig kandidatliste i hvert sogn til det fælles menighedsråd. Derfor aflyser valgbestyrelsen for Jerslev-Hellum-Mylund sogne afstemningen. Det nye menighedsråd begynder arbejdet 1. søndag i advent den 27. november, og medlemmerne kan ses her:

Valgt fra Jerslev

Inge Bech Hansen, Serritslevvej 341
Uffe Skøttrup, Serritslevvej 452
Gitte Christensen, Voldgade 33
Emma Svensson, Enghavevej 3

Valgt fra Hellum

Britta Nielsen, Nakkebjergvej 64
Anne Skovsgaard,  Engsigvej 124
Egon Nielsen, Nakkebjergvej 64

Valgt fra Mylund

Søren William Larsen, Huultgårdsvej 16
Anita Tranbjerg, Jomsborgvej 5

Se flere nyheder