Forening: Jerslev-Hellum-Mylund Kirker

Om Jerslev-Hellum-Mylund Kirker

Menighedsrådet er bestyrelse for det kirkelige liv i Jerslev, Hellum og Mylund sogne. De tre kirker danner ramme om en bred vifte af forskellige arrangementer og aktiviteter for alle aldre: Babysalmesang, minikonfirmander, børnekor, samtaleløb og samtalebar, voksenkor, børnegudstjenester, høstgudstjenester og andre særlige fejringer. Derudover er kirken med i alle livets store begivenheder ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Menighedsrådet arbejder for at bevare og udvikle kirkelige aktiviteter og kirkegårde, så de er et godt sted for mennesker at komme.

Hjemmeside: www.jerslevkirke.dk, www.facebook.com/JHMkirker