Forening: Jerslev Husflid

Jerslev Husflid

Foreningen blev stiftet den 19. oktober 1985. 
Foreningens formål er at fremme og udvikle husflid samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier. Formålet søges opnået ved gensidig inspiration og gennem tilbud om aktivitetsdage, kurser og medlemsmøder.

Foreningen har oprettet forskellige interessegrupper, som medlemmerne kan deltage i.

Der er oprettet følgende grupper;
Broderi mødes hver mandag aften fra  kl. 19.30
Vævegruppen mødes hver tirsdag fra kl. 9
Lergruppen mødes hver måned den 1. onsdag kl. 9 - 12, og hver 3. onsdag kl. 18.30 - 21-30
Patchworkgruppen mødes hver tirsdag i lige uger kl. 18.30 - 21.30
Se aktiviteterne for Rokke-,filte- og kniplegrupperne i programmet
I løbet af året afholdes der kurser / emnedage

Alle interesserede kan blive medlem af foreningen. Kontingent 150 kr. pr. år. 

Husflidsforeningens lokaler: Borgen, Borgergade 30, 1., Jerslev.
Antal medlemmer: 155.
Generalforsamling holdes i marts.


Se yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside www.jerslev.husflid.dk 
Bestyrelsen:
Formand Ingrid Pedersen    kartingrid@live.com /20 65 34 94
Næstformand Britta Nielsen mobo3845@gmail.com /4055 8527  
Sekretær Ulla Dahl     u@dahl.mail.dk /23 86 12 70
Kasserer Mona Thomsen     monath@post.tele.dk / /22 31 37 68
Menigt medlem Sonja G. Sørensen s.gaardbo@me.com / 2835 3402
Hjemmesiden og bladet: Ulla Dahl