Forening: KFUM-spejdernes forældreforening

KFUM-spejdernes forældreforening

Forældreforeningen støtter KFUM-Spejdernes aktiviteter og hjælper til ved større arran-gementer. Forældreforeningen ejer Spejderhuset og grunden, og står derfor også for ved-ligeholdelsen af huset, som KFUM-Spejderne betaler husleje til. Alle forældre, der har børn, der er spejdere, skal være medlem af forældreforeningen.
Bestyrelsen:
Formand Lene Hansen     lene.jens@email.dk / 22 48 15 01
Næstformand Michael Klausholm     27 35 23 18
Kasserer Jeanette Haagh     98 11 66 78
Heidi Bak
Jens Hansen     98 83 17 04
Generalforsamling holdes inden 1. marts.