Velkommen til 9740
Midt i det hele - balance i livet.

9740 består af en række landsbyer, der arbejder sammen om at være ramme om et godt liv for alle. I Jerslev ligger Toftegårdsskolen, som er en god folkeskole med 0.-9. klasse. Her ligger også børnehaven Livstræet. De kommunale dagplejere findes i hele området, men mødes ofte i legestue. Hellum, Klæstrup, Sterup, Kirkholt og Mylund er nogle af navnene på de andre små landsbyer og grupper af huse i 9740. Fælles for alle landsbyerne og de mange ejendomme imellem dem er, at godt naboskab er en selvfølge. Både land og by arbejder sammen om at gøre 9740 til et endnu bedre sted at leve. 


 

Kultur og Fritid

9740 er kendt for sit rige foreningsliv. Faktisk er her så mange foreninger, at Jerslev Borgerforening hvert år udgiver en vejviser, så det bliver lettere at finde rundt.

Hvad enten du er til boldspil, gymnastik, sang, spejderliv, strikning eller gåture i det grønne, er 9740 noget for dig. Vi har tilbud til alle aldersgrupper og til mange forskellige slags mennesker. I 9740 er der plads til alle.

 

Institutioner

Dagpleje 
Børnehave
SFO
Toftegaardsskolen
Rosengården

 

Bogbussen - Det Mobile Bibliotek 

Det Mobile Bibliotek er Brønderslev Biblioteks mobile filial. Den holder i Jerslev på busholdepladsen i Voldgade, tirsdag kl.17.45-19.00 og ved Toftegårdsskolen torsdag kl.11.00-12.00.

Det Mobile Bibliotek har et bredt udvalg af bibliotekets materialer og der er noget for alle!
Du kan bestille materialer til afhentning i Jerslev ved at ringe til biblioteket på tlf.: 99 45 47 47 eller via bibliotekets hjemmeside www.bronderslevbib.dk – HUSK at skrive holdeplads på.
I Det Mobile Bibliotek kan du også bestille og købe billetter til bibliotekets arrangementer.
Det Mobile Bibliotek kører ikke i juli måned og mellem jul og nytår.


Borgerservice i Det Mobile Bibliotek

Biblioteket samarbejder med kommunens borgerservicecentre så borgerne i oplandet får lettere adgang til den offentlige service. Personalet i Det Mobile Bibliotek kan hjælpe med at svare på enkle spørgsmål, udlevere blanketter og informationsmaterialer.
Borgerservice i Det Mobile Bibliotek er ikke sagsbehandling og faglig rådgivning, men der er mulighed for at få forberedende hjælp inden besøg på et af borgerservicecentrene.
Personalet i Det Mobile Bibliotek har tavshedspligt.


Book en bogbus

- få besøg af Det Mobile Bibliotek, der hvor I mødes!

Når I booker Det Mobile Bibliotek, bliver den pakket med materialer, der passer til jer, og der vil altid være personale til stede til at give personlig vejledning.

Det Mobile Bibliotek kan f. eks. bookes af
- en borgerforening, der har torvedag
- dagplejere, der mødes i grupper
- skoleklasser, der arbejder med et bestemt emne
- institutioner
- aktive efterlønnere/ældre, der mødes
- andre interesserede

Kontakt biblioteket for bestilling og yderligere oplysninger.

Kontaktpersoner:

Jytte Albrektsen, tlf.: 99 45 47 53 eller e-mail jytte.albrektsen@99454545.dk
Susanne Andresen, tlf.: 99 45 47 53 eller e-mail susanne.andresen@99454545.dk


Husk også at komme ind i Det Mobile Bibliotek og tilmed dig sms-service så du får en sms i tilfælde af aflysning.
Læs mere om Det Mobile Bibliotek og bibliotekets andre tilbud påwww.bronderslevbib.dk

 

Jerslevs Historie 

Uddrag fra Jerslev Bogen: 
Man kan ikke skrive om Jerslevs oprindelse og udvikling uden også at nævne de omliggende småbyer og oplandet. Navnet Jerslev er et gammelt herredsnavn.

I 1231 bliver det skrevet Jarlsefheret. Dette navn viser, at herredsbyen i oldtiden har været sæde for en jarl. Fra et udateret avisudklip citeres: Jerslev Sogn, der ligger nord for de to Brønderslev Sogne, er på 6450 Ha og har meget bugtede Grænser, saa her maa nok livfulde Forhandlinger have fundet Sted, da Sognets Tilliggende blev afsat.

Otte Veje fører til Jerslev, et Antal, der oplyser om Byens gamle lokale Betydning. Jerslev ligger ret sydlig i Sognet. En Vej fører hen gennem Middelalderbyen Klæstrup og videre til Vester Brønderslev. Klæstrup er grundlagt af en Mand, der vistnok hed Klepper. Vest herfor kommer man forbi Aalstrup, grundlagt i Middelalderen af Manden Alef, senere Olaf.

Nord oppe har vi Øster Mellerup, af Medel, ældre dansk Mæthæl, ”den midterste Torp”, et Navn, der vel skal hentyde til Byens Beliggenhed mellem Klæstrup i syd og Sterup i nord, med mindre man skal tænke sig, at Byerne Vester og Øster Mellerup ligger mellem Jerslev og Hjelmsted. Den Slags kan ikke altid afgøres.

Østligst i Herredet forekommer store Nyskove, bl.a. Søhedens Plantage, Pajhede Skov og Grønskov i Jerslev Sogn, hvor der er 433 Ha Skov. Skovene har et smukt landskabeligt Indslag i Herredets Natur, hvis sydlige Omraade førhen særlig var præget af Udsigten over den vældige Vildmose, hvortil megen Kulturhistorie er knyttet.

Se Jerslev Bogen her: Jerslev Bogen

 

Vejviseren

Se Vejviseren her: Vejviseren

 

Boliger

De lave huspriser gør det muligt at få masser af luft i hverdagen og budgettet - se din nye bolig her: