Forening: Rosengården

Rosengården

Plejehjemmet er bygget i 1951 og er nyrenoveret fra maj 2009.  Der er 25 lejligheder på plejehjemmet. Plejehjemmet tilhører område 2. I umiddelbar nærhed af Rosengården ligger 16 ældreboliger, der er tilknyttet hjemmeplejen. 
Er der behov for plejehjemsplads/ældrebolig eller evt. hjælp fra hjemmeplejen, skal der rettes henvendelse til visitationen.
Aktivitetscentret Grønningen har hver mandag aktiviteter for beboerne og hver tirsdag ”Sang og bevægelse”. Rosengårdens venner (s.d.) arrangerer forskellig underholdning samt en årlig udflugt. 
Adresse:
Voldgade 67 - 69     99 45 52 70
Visitationen (tlf. tid 8-8.45 og 12.30-13.30)     99 45 44 20
Afdelingsleder Anita Klit     99 45 52 70
E-mail: anita.klit@99454545.dk