Forening: Skolebestyrelsen for Skoledistrikt Nord

Skolebestyrelsen for Skoledistrikt Nord

Skolebestyrelsen for Skoledistrikt Nord, som Toftegårdsskolen sammen med Hedegårdsskolen og Thise er en del af, består af ti forældrevalgte repræsentanter samt medarbejder- og elevrepræsentanter. 
Toftegårdsskolens forældrerepræsentanter:
Dorte Brønden     61 69 11 02
Lotte Andersen      29 61 75 99
Lene Hansen     22 48 15 01