Forening: Sparekassen Vendsyssels Fond Jerslev

Sparekassen Vendsyssels Fond Jerslev

I forbindelse med sammenlægningen af Jerslev Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel blev der pr. 1. nov. 2006 oprettet en fond på 77 mio. kr. Det årlig afkast anvendes til at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål indenfor den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde.

 

Ansøgninger kan indsendes pr. den 10. feb., maj, aug. og nov.

Yderligere oplysninger samt ansøgningsskema kan findes på www.sparv.dk under sparekassen, fonde.