Spring til indhold

Kære Alle

Vi vil gerne invitere til generalforsamling, torsdag d. 22 september kl 18.00, Klæstrupvej 76.

Der vil være pølser og brød samt øl og vand til de fremmødte.

Programmet for aftenen vil være følgende:

Velkomst v. Formand Heidi Bakman

Spisning

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlægning af regnskab

4. Valg

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
– Valg af revisor og revisor suppleant

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

– Ris og Ros til bestyrelsen kan tages med til generalforsamlingen. Hvis man ønsker at
give ris og ros anonymt, kan disse også puttes i Klæstrup Borgerforenings postkasse – på hegnet ved legepladsen.

Tak for i aften

Vi glæder os til at se jer.

 

Venlig hilsen bestyrelsen i Klæstrup Borgerforening

Print Friendly, PDF & Email