Spring til indhold

JSI’s Venner afholder generalforsamling d.18.marts kl.18.00 i klubhuset på Anlægsvej. Indkomne forslag sendes til formanden senest 3 dage før afholdelse. Dagsorden i følge lovene.