Spring til indhold

Egnsmindesamlingens formål er at øge interessen for den lokale historie og at drive et

lokalhistorisk arkiv. Foreningen lægger vægt på at give folk mulighed for at forske i deres slægts og deres egns historie. I foreningens arkiv er der efterhånden samlet en stor mængde lokalhistoriske billeder, protokoller, regnskabsbøger m.m. Foreningen er stadig interesseret i at modtage billeder og skriftligt materiale og vil gerne i kontakt med personer, der mundtligt eller skriftligt kan bidrage til egnens historie.

Arkivets registreringer kan ses på internettet på adressen: arkiv.dk.

Hjemmeside med facebook: egnsmindesamlingen

Arkivet er åbent onsdage i lige uger kl. 15-18.

Besøg udenfor åbningstiden kan aftales med bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Formand Peter Bak……………………………………………………………………. 50 57 34 88

Kasserer/arkivleder Peter Larsen…………………………………………….. 22 37 41 01

Skolestuen: Jens Peter Lorentzen…………………………………………… 25 21 91 75

Sekretær og PR:  Susanne Pedersen……………………………………… 30 12 88 05

Kurt Bering

Mailadresse: jerslevarkivet@gmail.com

Arkivets adresse: Borgergade 28 st., Jerslev

Antal medlemmer: ca. 75

Print Friendly, PDF & Email