Spring til indhold

Plejehjemmet er bygget i 1951 og er nyrenoveret fra maj 2009.  Der er 25 lejligheder på plejehjemmet. I umiddelbar nærhed af Rosengården ligger 16 ældreboliger, der er tilknyttet hjemmeplejen.

Er der behov for plejehjemsplads/ældrebolig eller evt. hjælp fra hjemmeplejen, skal der rettes henvendelse til visitationen.

Aktivitetscentret Grønningen har hver mandag besøg af en aktivitetsmedarbejder (undtagen 2. mandag i måneden).

Rosengårdens venner (s.d.) arrangerer forskellig underholdning samt en årlig udflugt.

Adresse:

Voldgade 67 – 69………………………………………………………………………………….. 99 45 52 70

Visitationen (tlf. tid 8-8.45 og 12.30-13.30)…………………………………….. 99 45 44 20

Plejecenterleder Anita Johansen………………………………………………………. 99 45 52 70

E-mail: anita.t.johansen@99454545.dk

Hjemmeside: www.plejecenteromraadet.dk

Print Friendly, PDF & Email