Spring til indhold

Brønderslev Kommune er inddelt i fire skoledistrikter med i alt 12 undervisningssteder. Toftegårdsskolen hører til skoledistrikt Brønderslev Nord og er her sammen med Hedegårdsskolen, Thise Skole og Heldagsskolen.

Toftegårdsskolen er en skole med ca. 300 elever bestående af en overbygnings almenskole, en erhvervsklasserække og et specialtilbud kaldet ”Toften”.

Vi er en traditionsrig folkeskole som ud fra en anerkendende tilgang til børnene og vores pædagogiske virke ønsker at gøre eleverne flyvefærdige til de skal videre ud i livet.

Almenskolen er afdelingsopdelt – indskoling 0.-4. klasse og overbygning 5.-9. klasse – og medarbejderne har specifikke kompetencer i forhold til den afdeling, de er tilknyttet. Vi har en del traditioner, så eleverne vil i løbet af et skoleår kunne se frem til f.eks. motionsdag, juleklippedag, juleafslutning, emneuger, påskeløb, idrætsdag og skolefest m. skolekomedie.

Erhvervsklassen er kommunens tilbud til elever på 8. – 9. klassetrin med faglige udfordringer. I erhvervsklassen har vi fokus på at give eleverne et fagligt løft. Eleverne undervises primært i fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover er eleverne i praktik 10-15 timer om ugen i en lokal virksomhed.

Toften er kommunens specialtilbud til elever med ADHD. Her er undervisningen tilrettelagt ud fra devisen om skarp struktur, forudsigelighed og tydelige voksne, der danner grundlaget for de bedste rammer og et godt læringsmiljø for den enkelte elev.

Adresse: Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev

Skolens telefon………………………………………………………………………………………………….. 99 45 48 80

E-mail: to@99454545.dk

Hjemmeside: www.toftegaardsskolen.aula.dk

Skoleleder: Skoleleder: Trine Fransson (Toften og Erhvervsklassen)……… 99 45 48 83

Skoleleder: Allan Skriver (Almenskolen 0.-9. klassetrin)………………………….. 99 45 48 82

Leder af SFO: Dorte Svendsen……………………………………………………………………… 99 45 51 89

Print Friendly, PDF & Email